Постановления ВСНТР / Президиум


Дата № документа Наименование административного документа Приложения
2018-02-06 30 Cu privire la stimularea conducătorilor organizaţiilor subordonate AŞM pentru anul 2018    Cкачать  
2018-02-06 29 Cu privire la înlocuirea directorului de proiect de cercetări științifice aplicative (instituțional), cifrul 15.817.05.05A    Cкачать  
2018-02-06 28 Cu privire la reconfirmarea categoriei UnAŞM şi salarizarea rectorului Un AŞM    Cкачать  
2018-02-06 27 Cu privire la aprobarea organigramei Universității Academiei de Științe a Moldovei    Cкачать  
2018-02-06 17 Cu privire la unele măsuri de organizare a activităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei    Cкачать  
2018-02-06 16 Cu privire la Raportul privind activitatea managerială și rezultatele științifice principale obținute în sfera științei și inovării în anul 2017    Cкачать  
2018-02-01 07 Cu privire la stabilirea premiilor anuale pentru angajații Secţiilor de ştiinţe şi Filialei Bălţi ale AŞM pentru luna ianuarie 2018    Cкачать  
2018-02-01 06 Cu privire la premierea anuală a directorilor organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării pentru anul 2017    Cкачать  
2018-02-01 05 Cu privire la stabilirea premiilor anuale pentru angajații Secţiilor de ştiinţe şi Filialei Bălţi ale AŞM    Cкачать  
2018-02-01 04 Cu privire la transmiterea unor bunuri de la balanţa contabilă a Centrului Proiecte Internaționale la balanța contabilă a Academiei de Ştiinţe a Moldovei    Cкачать  
2018-02-01 03 Cu privire la examinarea unor reviste științifice de profil    Cкачать Приложения 1
 
2018-02-01 02 Cu privire la repartizarea bugetului AŞM pe anul 2018 în conformitate cu Legea bugetului de stat    Cкачать Приложения 1
Приложения 2
 
2017-12-21 181 Cu privire la finanţarea proiectelor de dezvoltare a infrastructurii de inovare în anul 2018    Cкачать  
2017-12-21 180 Cu privire la stimularea conducătorilor organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării şi de învăţământ subordonate AŞM, pentru trimestrul IV al anului 2017    Cкачать Приложения 1
 
2017-12-21 179 Cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la stabilirea premiilor și ajutoarelor materiale angajaților Institutului de Istorie al AŞM    Cкачать Приложения 1
 
2017-12-21 178 Despre aprobarea rezultatelor concursului multilateral de proiecte de cercetare în cadrul proiectului ERA.Net.RUS.PlUS și alocarea mijloacelor financiare pentru anul 2018    Cкачать Приложения 1
 
2017-12-21 177 Cu privire la modificarea Hotărârii CSȘDT nr. 133 din 22.09.2017     Cкачать Приложения 1
 
2017-12-21 176 Cu privire la modificarea Hotărârii CSȘDT nr. 131 din 22.09.2017     Cкачать Приложения 1
 
2017-12-21 175 Cu privire la aprobarea volumului alocațiilor bugetare pentru anul 2018 a proiectelor de cercetări științifice pentru tineri cercetători pentru anii 2017-2018    Cкачать Приложения 1
 
2017-12-21 174 Cu privire la aprobarea volumului alocațiilor bugetare pentru anul 2018 a proiectelor de cercetări științifice din cadrul programelor de stat pentru anii 2017 - 2018    Cкачать Приложения 1
 
2017-12-21 173 Cu privire la înlocuirea directorului de proiect de cercetări științifice (instituţional), cifrul 15.817.02.32A    Cкачать  
2017-12-21 172 Cu privire la decontarea datoriilor creditoare    Cкачать  
2017-12-21 171 Cu privire la modificarea şi completarea Hotărârii CSŞDT al AŞM nr. 6 din 12 ianuarie 2017    Cкачать Приложения 1
 
2017-12-21 170 Cu privire la structura Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru anul 2018    Cкачать Приложения 1
 
2017-12-21 169 Cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării şi clasificării revistelor ştiinţifice de profil    Cкачать Приложения 1
 
2017-10-26 162 Cu privire la modificarea Hotărârii CSȘDT nr. 10 din 12 ianuarie 2017     Cкачать  
2017-10-26 161 Cu privire la înlocuirea directorului de proiect de cercetări științifice (instituţional), cifrul 15.817.05.22A    Cкачать  
2017-10-26 160 Cu privire la modificarea anexelor unor hotărâri ale Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM     Cкачать  
2017-10-26 159 Cu privire la aprobarea structurii subdiviziunilor ştiinţifice ale ÎS ITA “Mecagro”    Cкачать  
2017-10-26 158 Cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării şi clasificării revistelor ştiinţifice de profil    Cкачать Приложения 1
 
2017-10-26 157 Cu privire la sesiunea anuală a Asambleei AŞM, consacrată rezultatelor activităţii în sfera ştiinţei şi inovării în anul 2017    Cкачать Приложения 1
Приложения 2
Приложения 3
Приложения 4
 
2017-09-22 156 Cu privire la aprobarea mijloacelor financiare pe anul 2018 pentru finanțarea proiectului „Improving Drought and Flood Early Warning, Forecasting and Mitigation using real-time hydroclimatic indi    Cкачать  
2017-09-22 155 Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AŞM Dlui dr. Andrei CORLAT    Cкачать  
2017-09-22 150 Cu privire la conferirea distincţiei de stat a Republicii Moldova Medalia „Meritul Civic” domnului Vladimir ŞEPTIŢCHI    Cкачать  
2017-09-22 149 Cu privire la conferirea Medaliei „Dimitrie Cantemir” a Academiei de Ştiinţe a Moldovei dlui Constantin IONESCU-TÎRGOVIŞTE    Cкачать  
2017-09-22 148-A Cu privire la acordarea unor distincţii ale AŞM angajaţilor din cadrul aparatului CSŞDT al AŞM    Cкачать Приложения 1
 
2017-09-22 148 Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a Academiei de Ştiinţe a Moldovei    Cкачать  
2017-09-22 147 Cu privire la transmiterea unor bunuri materiale    Cкачать  
2017-09-22 146 Cu privire la conferirea Medaliei „Dimitrie Cantemir”a Academiei de Ştiinţe a Moldovei    Cкачать  
2017-09-22 144 Cu privire la anunțarea apelului comun pentru proiecte de cercetare în domeniul apelor „Managementul Resurselor Acvatice în suportul Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă a Națiunilor Unite”     Cкачать  
2017-09-22 141 Cu privire la excluderea din evidenţa contabilă a imobilului Blocul administrativ al Institutului de Microbiologie şi Virusologie cu terenul aferent    Cкачать  
2017-09-22 140 Cu privire la autorizarea casării bunurilor Academiei de Științe a Moldovei    Cкачать  
2017-09-22 139 Cu privire la autorizarea casării bunurilor Institutului de Cercetări Juridice și Politice    Cкачать  
2017-09-22 138 Cu privire la autorizarea casării bunurilor Institutului de Ecologie și Geografie al AȘM    Cкачать  
2017-09-22 137 Cu privire la autorizarea casării bunurilor de la balanța Institutului Național de Cercetări Economice    Cкачать  
2017-09-22 136 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru anul 2018 privind finanțarea proiectelor comune de cercetare între Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Agenția de Stat pentru problemele Șt    Cкачать Приложения 1
 
2017-09-22 135 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru anul 2018 privind finanțarea proiectelor comune de cercetare între Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Autoritatea Naţională pentru Cercetare    Cкачать Приложения 1
 
2017-09-22 134 Cu privire la finanţarea proiectului Water Works 2015 ERA-NET Cofund „Sustainable management of water resourses in agriculture, forestry and freshwater aquaculture sectors”    Cкачать  
2017-09-22 133 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru anul 2018 privind finanțarea proiectelor de cercetare și mobilitate multilaterale din cadrul proiectului BMBF Danube Regional Call    Cкачать Приложения 1
 
2017-09-22 132 Cu privire la stabilirea premiilor pentru angajații Secţiilor de ştiinţe şi Filialei Bălţi a AŞM, pentru luna septembrie 2017    Cкачать  
2017-09-22 131 Cu privire la aprobarea rezultatelor concursului proiectelor de cercetare între Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Consiliul Naţional de Cercetare din Italia (CNCI)    Cкачать Приложения 1
 
2017-09-22 130 Cu privire la stimularea conducătorilor organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării şi de învăţământ subordonate AŞM pentru trimestrul III al anului 2017    Cкачать  
2017-09-22 129 Cu privire la aprobarea proiectului bugetului de stat pe anul 2018 şi a estimărilor pe anii 2019-2020 pentru organizaţiile din cadrul AŞM     Cкачать Приложения 1
Приложения 2
Приложения 3
Приложения 4
Приложения 5
Приложения 6
Приложения 7
Приложения 8
Приложения 9
Приложения 10
Приложения 11
Приложения 12
Приложения 13
Приложения 14
Приложения 15
 
2017-08-30 128 Cu privire la decernarea „Diplomei de Onoare” a AȘM dlui Victor PETRESCU, istoric literar, biograf    Cкачать  
2017-08-30 127 Cu privire la decernarea Diplomei „Meritulul Academic” a Academiei de Științe a Moldovei domnulului Dumitru COPILU-COPILIN    Cкачать  
2017-08-30 126 Cu privire la decernarea Diplomei „Meritul Academic” a Academiei de Științe a Moldovei domnului prof. Theodor CODREANU    Cкачать  
2017-08-30 125 Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a Academiei de Științe a Moldovei dlui Mihai CHIRIAC    Cкачать  
2017-08-30 124 Cu privire la conferirea Medaliei „Dimitrie Cantemir” a Academiei de Științe a Moldovei dlui Vladimir BEŞLEAGĂ     Cкачать  
2017-08-30 123 Cu privire la conferirea Medaliei „Dimitrie Cantemir” a Academiei de Științe a Moldovei dlui Ioan PAVĂL    Cкачать  
2017-08-30 122 Cu privire la conferirea Medaliei „Dimitrie Cantemir” a Academiei de Științe a Moldovei dlui Florian COPCEA    Cкачать  
2017-08-30 121 Cu privire la conferirea Medaliei „Meritul Științific” de gradul II a Academiei de Ştiinţe a Moldovei dlui membru corespondent Alexandru DICUSAR    Cкачать  
2017-08-30 120 Cu privire la conferirea Medaliei „Meritul Științific” de gradul II a Academiei de Ştiinţe a Moldovei dlui Fiodor ERHAN, doctor habilitat în științe tehnice, profesor universitar    Cкачать  
2017-08-30 119 Cu privire la conferirea Medaliei „Meritul Științific” de gradul II a Academiei de Ştiinţe a Moldovei academicianului Boris GAINA    Cкачать  
2017-08-30 118 Cu privire la conferirea Medaliei „Meritul Științific” de gradul I a AȘM dlui acad. Mihai CIMPOI    Cкачать  
2017-08-30 117 Cu privire la stabilirea premiilor pentru angajații Secţiilor de ştiinţe şi Filialei Bălţi ale AŞM, pentru luna august 2017    Cкачать Приложения 1
Приложения 2
 
2017-08-30 116 Cu privire la aprobarea rezultatelor concursului proiectelor pentru anii 2017-2018 în cadrul Programului RESINFRA    Cкачать Приложения 1
 
2017-08-30 115 Cu privire la înlocuirea directorului de proiect de cercetări ştiinţifice din cadrul programului de stat cu cifrul 16.00418.80. 06A    Cкачать  
2017-08-30 114 Cu privire la aprobarea rezultatelor concursului și volumul alocațiilor bugetare pentru anul 2018 ale proiectelor din cadrul programelor de stat finanțate de la bugetul de stat pentru anii 2018-2    Cкачать Приложения 1
 
2017-08-30 113 Cu privire la aprobarea rezultatelor concursului și a volumul alocațiilor bugetare pentru anul 2018 ale proiectelor pentru ”Tinerii cercetători pentru anii 2018-2019”    Cкачать Приложения 1
Приложения 2
 
2017-08-30 112 Cu privire la aprobarea rezultatelor concursului și a volumul alocațiilor bugetare pentru anul 2018 ale proiectelor pentru ”Organizarea manifestărilor științifice internaționale 2018    Cкачать Приложения 1
 
2017-08-30 111 Cu privire la aprobarea rezultatelor concursului și a volumului alocațiilor bugetare pentru anul 2018 ale proiectelor pentru ”Editarea monografiilor știnţifice (lucrări de valoare) 2018”    Cкачать Приложения 1
 
2017-07-18 99 Cu privire la autorizarea casării bunurilor Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AȘM     Cкачать  
2017-07-18 98 Cu privire la autorizarea casării bunurilor Institutului de Zoologie al AȘM     Cкачать  
2017-07-18 97 Cu privire la înlocuirea directorului de proiect de cercetări științifice aplicative cifrul 15.817.02.34A    Cкачать  
2017-07-18 96 Cu privire la finanţarea proiectelor de transfer tehnologic în anul 2017    Cкачать Приложения 1
 
2017-07-18 96 Cu privire la finanţarea proiectelor de dezvoltare a infrastructurii de inovare în anul 2017    Cкачать  
2017-07-18 95 Cu privire la aprobarea propunerilor de modificare a Legii bugetului de stat pe anul 2017 pentru sfera ştiinţei şi inovării    Cкачать Приложения 1
 
2017-07-18 94 Cu privire la coordonarea organigramei Institutului de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului ,,N. Dimo”     Cкачать Приложения 1
 
2017-07-18 93 Cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării şi clasificării revistelor ştiinţifice de profil    Cкачать Приложения 1
 
2017-07-18 92 Cu privire la aprobarea planului de admitere la postdoctorat pentru anul de studii 2017-2018    Cкачать Приложения 1
 
2017-07-18 91 Cu privire la aprobarea Listei programelor/proiectelor din sfera științei şi inovării, finanţate de la bugetul de stat sub orice formă pe anul 2017    Cкачать Приложения 1
 
2017-07-18 90 Cu privire la conferirea titlului de Membru de Onoare al AȘM dlui Sviatoslav SOROCO, doctor habilitat în științe medicale    Cкачать  
2017-07-18 89 Cu privire la conferirea numelui academicianului Alexandru Ciubotaru Grădinii Botanice (Institut) a Academiei de Științe a Moldovei    Cкачать  
2017-07-18 87 Cu privire la rezultatele Concursului pentru decernarea premiilor Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru anul 2016    Cкачать  
2017-07-18 86 Cu privire la înaintarea dlui Petru COCÎRȚĂ, doctor, conferențiar cercetător, Eminent în protecția mediului, academician – membru activ al Academiei Internaționale de Informatizare, pent    Cкачать  
2017-07-18 85 Cu privire la înaintarea dnei Galina LUPAŞCU, doctor habilitat, profesor cercetător, Om emerit, dnei Nadejda MIHNEA, doctor, conferențiar cercetător, dnei Larisa ANDRONIC, doctor, conferenți    Cкачать  
2017-07-18 84 Cu privire la înaintarea dlui Vasile ALCAZ, doctor habilitat, conferențiar cercetător, Om emerit și dlui Evgheni ISICICO, cercetător științific, pentru participarea la concursul pentru decern    Cкачать  
2017-07-18 82 Cu privire la înaintarea dlui Victor GHILAȘ, doctor habilitat, conferențiar cercetător pentru participarea la concursul pentru decernarea Premiului Naţional, ediția 2017    Cкачать  
2017-07-18 81 Cu privire la înaintarea dlui Gheorghe BACIU, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar pentru participarea la concursul pentru decernarea Premiului Naţional – 2017    Cкачать  
2017-07-18 80 Cu privire la confirmarea candidaţilor la funcţiile de conducere ale organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării–membri instituţionali ai AŞM    Cкачать  
2017-07-18 110 Cu privire la aprobarea unor hotărâri ale Biroului Consiliului Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică     Cкачать  
2017-07-18 109 Cu privire la acordarea titlului onorific al Republicii Moldova „Om Emerit” domnului mem. cor. Alexandru DICUSAR și doamnei dr. hab. în biologie Maria TIMOŞCO    Cкачать  
2017-07-18 108 Cu privire la decernarea Diplomei Academiei de Ştiințe a Moldovei    Cкачать  
2017-07-18 107 Cu privire la decernarea „Diplomei de Recunoștință” a Academiei de Științe a Moldovei    Cкачать  
2017-07-18 106 Cu privire la decernarea „Diplomei de Onoare” a AȘM dlui Valeriu BALTAG, doctor, cercetător științific coordonator al Institutului de Matematică și Informatică al AȘM    Cкачать  
2017-07-18 104 Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a Academiei de Științe a Moldovei    Cкачать  
2017-07-18 103 Cu privire la conferirea Medaliei „Dimitrie Cantemir” a Academiei de Științe a Moldovei    Cкачать  
2017-07-18 102 Cu privire la aprobarea proiectului Hotărârii Guvernului    Cкачать  
2017-07-18 101 Cu privire la conferirea titlului de Membru de Onoare domnului Prof. Dr. Grigore Tinică    Cкачать  
2017-07-18 100 Cu privire la coordonarea organigramei Institutului de Horticultură și Tehnologii Alimentare     Cкачать Приложения 1
 
2017-06-14 78 Cu privire la desemnarea reprezentantului plenipotențiar al Guvernului Republicii Moldova la Institutul Unificat de Cercetări Nucleare (IUCN) din Dubna    Cкачать  
2017-06-14 77 Cu privire la aprobarea unor hotărâri ale Biroului Consiliului Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică    Cкачать  
2017-06-14 76 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare în anul 2017 pentru finanţarea proiectelor noi în cadrul Programului STCU-AŞM Iniţiative Comune de Cercetare-Dezvoltare     Cкачать Приложения 1
 
2017-06-14 74 Cu privire la completarea componenței Comisiei pentru evaluarea și clasificarea revistelor științifice    Cкачать  
2017-06-14 73 Cu privire la convocarea Adunării generale a membrilor titulari și membrilor corespondenți ai AȘM     Cкачать  
2017-03-06 71 Cu privire la conferirea titlului de Membru de Onoare al AȘM dlui Alexandru MUSTEA, doctor habilitat în științe medicale    Cкачать  
2017-03-06 70 Cu privire la demararea concursului pentru alegerea membrilor titulari și membrilor corespondenți ai Academiei de Științe a Moldovei    Cкачать  
2017-03-06 69 Cu privire la determinarea numărului de locuri vacante de membri titulari şi membri corespondenţi ai Academiei de Ştiințe a Moldovei    Cкачать  
2017-03-06 68 Cu privire la organizarea concursului „Cel mai bun elev inovator, GENIUS”    Cкачать Приложения 1
Приложения 2
 
2017-02-28 66 Cu privire la modificarea componenței Comisiei pentru evaluarea și clasificarea revistelor științifice    Cкачать  
2017-02-28 62 Cu privire la concursul proiectelor pentru tinerii cercetători finanţate de la bugetul de stat pentru anii 2018-2019    Cкачать  
2017-02-28 61 Cu privire la concursul proiectelor pentru „Editarea monografiilor științifice (lucrări de valoare)” finanţate de la bugetul de stat pentru anul 2018    Cкачать  
2017-02-28 60 Cu privire la concursul proiectelor pentru „Organizarea manifestărilor ştiinţifice internaţionale”, finanţate de la bugetul de stat pentru anul 2018    Cкачать  
2017-02-28 59 Cu privire la transmiterea unor bunuri mobile la balanţa contabilă a Institutului de Fizică Aplicată al AŞM    Cкачать  
2017-02-28 57 Cu privire la încetarea funcţionării Parcului ştiinţifico-tehnologic „Inagro”    Cкачать  
2017-02-28 56 Cu privire la aprobarea contractului-tip de finanţare a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii de inovare    Cкачать Приложения 1
 
2017-02-28 55 Cu privire la acordarea statutului de rezident    Cкачать  
2017-02-28 54 Cu privire la finanţarea proiectelor de transfer tehnologic în anul 2017    Cкачать Приложения 1
 
2017-02-28 53 Cu privire la concursul proiectelor de inovare şi transfer tehnologic pentru anul 2018    Cкачать  
2017-02-28 52 Cu privire la anunţarea concursului suplimentar al proiectelor de inovare şi transfer tehnologic pentru anul 2017    Cкачать  
2017-02-28 51 Cu privire la stimularea conducătorilor organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, şi învăţământ subordonate AŞM pentru anul 2017    Cкачать Приложения 1
 
2017-02-28 49 Cu privire la abilitarea/prelungirea termenului de abilitare cu dreptul de a pregăti cadre ştiinţifice    Cкачать  
2017-02-28 48 Cu privire la modificarea Hotărârii CSŞDT nr. 285 din 27 octombrie 2016    Cкачать  
2017-02-28 47 Cu privire confirmarea candidaților la funcțiile de conducere ale organizațiilor din sfera științei și inovării – membri instituționali ai AȘM    Cкачать  
2017-02-28 46 Cu privire la aprobarea listei candidaților la postul de conducere vacant din cadrul organizațiilor din sfera științei și inovării    Cкачать  
2017-02-01 45 Cu privire la abrogarea unor hotărâri ale Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AȘM    Cкачать  
2017-02-01 44 Cu privire la concursul proiectelor pentru „Organizarea manifestărilor ştiinţifice internaţionale” finanţate de la bugetul de stat pentru anul 2017    Cкачать  
2017-02-01 43 Cu privire la concursul proiectelor pentru „Editarea monografiilor științifice (lucrări de valoare)”, finanţate de la bugetul de stat pentru anul 2017    Cкачать  
2017-02-01 42 Cu privire la concursul conceptelor pentru programe de stat finanţate de la bugetul de stat pentru anii 2018-2021    Cкачать  
2017-01-19 40 Cu privire la demararea concursului pentru alegerea membrilor titulari şi membrilor corespondenți ai Academiei de Științe a Moldovei    Cкачать  
2017-01-19 39 Cu privire la demararea concursului pentru suplinirea postului vacant de director adjunct al Centrului Proiecte Internaționale    Cкачать  
2017-01-19 38 Cu privire la demararea concursului pentru suplinirea posturilor vacante de conducere din cadrul organizațiilor din sfera științei și inovării – membri instituționali ai Academiei de Științe    Cкачать  
2017-01-19 37 Cu privire la confirmarea în funcție a directorului adjunct al Institutului de Ecologie și Geografie    Cкачать  
2017-01-19 36 Cu privire la confirmarea în funcție a directorului adjunct și secretarului științific al Institutului Național de Cercetări Economice    Cкачать  
2017-01-19 35 Cu privire la confirmarea în funcție a directorului adjunct și secretarului științific al Institutului de Fizică Aplicată    Cкачать  
2017-01-12 22 Cu privire la raportul privind activitatea Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic a AŞM în anul 2016    Cкачать Приложения 1
 
2017-01-12 20 Cu privire la aprobarea listei reprezentanților din partea Republicii Moldova în Comitetul mixt Republica Moldova-UE pentru Cercetare și Inovare    Cкачать  
2017-01-12 19 Cu privire la premierea directorilor organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării pentru anul 2016    Cкачать Приложения 1
 
2017-01-12 18 Cu privire la aprobarea rapoartelor de activitate ale Secțiilor de științe și Filialei Bălți a AȘM    Cкачать  
2017-01-12 17 Despre aprobarea modificărilor și completărilor la Statutul Instituției Publice Biblioteca Științifică Centrală ,,Andrei Lupan” (Institut) a AȘM    Cкачать  
2017-01-12 16 Cu privire la aprobarea editării „Enciclopediei Moldovei” în 10 volume    Cкачать  
2017-01-12 14 Cu privire la extinderea termenului de acțiune a Regulamentului de organizare și desfășurare a programelor de postdoctorat    Cкачать Приложения 1
 
2017-01-12 13 Cu privire la sistarea derulării și finanțării proiectului „Studierea comparativă a fumatului şi implementarea unui program preventiv online la adolescenţii din România şi Republica Moldova    Cкачать  
2017-01-12 12 Cu privire la realizarea activităţilor în cadrul Programului „Facilitarea participării Republicii Moldova în programele UE de cercetare şi dezvoltare tehnologică (RESINFRA)”    Cкачать Приложения 1
Приложения 2
 
2017-01-12 11 Cu privire la aprobarea Listei actualizate a reprezentanţilor oficiali ai comunităţii ştiinţifice şi experţilor naţionali din Republica Moldova în Comitetele de Program ale Programului-c    Cкачать Приложения 1
 
2017-01-12 10 Cu privire la aprobarea Listei actualizate a Punctelor Naţionale şi Locale de Contact în Republica Moldova a Programului - cadru al Uniunii Europene „Orizont 2020” pentru anul 2017    Cкачать Приложения 1
 
2017-01-12 09 Cu privire la completarea componenței Comisiei pentru evaluarea și clasificarea revistelor științifice    Cкачать  
2017-01-12 08 Cu privire la abrogarea punctului 1.3 al Hotărârii Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM nr. 74 din 05 martie 2015    Cкачать  
2017-01-12 07 Cu privire la modificare Hotărârii CSŞDT al AŞM nr. 280 din 27 octombrie 2016    Cкачать Приложения 1
 
2017-01-12 06 Cu privire la repartizarea și aprobarea bugetului AŞM pe anul 2017 în conformitate cu Legea bugetului de stat    Cкачать Приложения 1
 
2017-01-12 05 Privind aprobarea Regulamentului cu privire la înregistrarea și evidența rezultatelor activității de cercetare științifică    Cкачать Приложения 1
 
2017-01-12 04 Cu privire la realizarea Planului Național de acțiuni pentru implementarea Acordului de asociere Republica Moldova-UE    Cкачать Приложения 1
 
2017-01-12 02 Cu privire la aprobarea Planului de activitate al CSŞDT al AŞM pentru anul 2017    Cкачать Приложения 1
 
2017-01-12 01 Cu privire la confirmarea dr. hab. Constantin MANOLACHE în funcția de director al Bibliotecii Științifice Centrale „A. Lupan” (Institut)     Cкачать  
2016-12-15 329 Cu privire la modificarea Hotărârii CSŞDT nr. 298 din 27.10. 2016    Cкачать  
2016-12-15 328 Cu privire la demararea concursului pentru alegerea membrilor corespondenți ai Academiei de Științe a Moldovei    Cкачать  
2016-12-15 327 Cu privire la autorizarea casării bunurilor Institutului de Ecologie și Geografie al AȘM    Cкачать  
2016-12-15 326 Cu privire la autorizarea casării bunurilor Institutului de Chimie al AȘM     Cкачать  
2016-12-15 325 Cu privire la autorizarea casării bunurilor Institutului Național de Cercetări Economice al AȘM    Cкачать  
2016-12-15 324 Cu privire la transmiterea unor bunuri de la balanța Institutului de Energetică al AȘM la balanța Institutului de Chimie al AȘM    Cкачать  
2016-12-15 323 Cu privire la înlocuirea directorilor de proiecte de cercetări științifice fundamentale şi aplicative nr. 15.817.02.19F şi nr. 15.817.06.10A    Cкачать  
2016-12-15 322 Cu privire la modificarea anexelor unor hotărâri ale Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM     Cкачать  
2016-12-15 321 Cu privire la sistarea proiectului de inovare și transfer tehnologic „3D Med Printer”    Cкачать  
2016-12-15 320 Cu privire la stimularea conducerii organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării pentru trimestrul IV al anului 2016    Cкачать Приложения 1
 
2016-12-15 319 Cu privire la stabilirea sporului şi premiilor pentru intensitatea muncii conducătorilor secţiilor din cadrul AŞM pentru luna noiembrie 2016    Cкачать Приложения 1
Приложения 2
 
2016-12-15 318 Cu privire la reexaminarea unor reviste științifice de profil    Cкачать  
2016-12-15 317 Cu privire la structura Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru anul 2017    Cкачать  
2016-12-15 316 Cu privire la abilitarea/prelungirea termenului de abilitare cu dreptul de a pregăti cadre ştiinţifice    Cкачать  
2016-12-15 315 Cu privire la aprobarea rezultatelor concursului privind acordarea Bursei de excelenţă a Guvernului şi Bursei nominale (pe domenii)    Cкачать Приложения 1
Приложения 2
 
2016-12-15 314 Cu privire la aprobarea listei candidaților la posturile de conducere vacante de director adjunct și secretar științific din cadrul Institutului Național de Cercetări Economice    Cкачать  
2016-10-27 301 Cu privire la anunţarea concursului pentru decernarea premiilor Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru anul 2016    Cкачать  
2016-10-27 300 Despre modificarea Regulamentului cu privire la decernarea premiilor Academiei de Ştiinţe a Moldovei    Cкачать  
2016-10-27 299 Cu privire la planificarea alocării mijloacelor financiare în anul 2017 pentru implementarea Programului STCU-AŞM Iniţiative Comune de Cercetare-Dezvoltare    Cкачать Приложения 1
 
2016-10-27 298 Cu privire la aprobarea Procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor de construcţie-montaj a obiectivului ,,Construcţia garajului cu două boxe şi a căsuţei de pază din curtea imobilulu    Cкачать  
2016-10-27 297 Cu privire la modificarea Hotărârii CSȘDT nr. 223 din 25 august 2016    Cкачать  
2016-10-27 296 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru anul 2017 privind cofinanţarea proiectelor de cercetare în cadrul proiectului FP7 ERA.Net RUS Plus    Cкачать Приложения 1
 
2016-10-27 295 Cu privire la rezultatele concursului multilateral 2nd BMBF Danube Regional Call şi alocarea mijloacelor financiare pentru anul 2017 privind cofinanţarea proiectelor de cercetare şi mobilitat    Cкачать Приложения 1
 
2016-10-27 294 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru anul 2017 privind cofinanţarea proiectelor comune de cercetare în cadrul Programului STCU-AȘM „Iniţiative Comune de Cercetare- Dezvoltare�    Cкачать Приложения 1
 
2016-10-27 293 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru anul 2017 privind cofinanţarea proiectului european comun de cercetare în domeniul apelor „Research and Innovation Developing Technological     Cкачать Приложения 1
 
2016-10-27 292 Cu privire la rezultatele concursului bilateral de proiecte de cercetare, organizat de Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Agenţia de Stat pentru problemele Ştiinţei, Inovării şi Informatizăr    Cкачать Приложения 1
 
2016-10-27 291 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru anul 2017 privind finanţarea proiectelor comune de cercetare între Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Autoritatea Naţională pentru Cercetar    Cкачать Приложения 1
 
2016-10-27 290 Cu privire la modificarea și completarea Statutului Instituției Publice Biblioteca Științifică Centrală ,,Andrei Lupan” (Institut) a AȘM    Cкачать  
2016-10-27 288 Despre aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea premiilor și ajutoarelor materiale angajaților Institutului de Chimie al AȘM    Cкачать Приложения 1
 
2016-10-27 287 Cu privire la aprobarea rezultatelor concursului și volumului alocațiilor bugetare pentru anul 2017 a proiectelor de cercetări științifice pentru tineri cercetători    Cкачать Приложения 1
Приложения 2
 
2016-10-27 286 Cu privire la aprobarea rezultatelor concursului și volumului alocațiilor bugetare pentru anul 2017 a proiectelor de cercetări științifice din cadrul programelor de stat    Cкачать Приложения 1
Приложения 2
 
2016-10-27 285 Cu privire la sesiunea anuală a Asambleei AŞM consacrată rezultatelor activităţii în sfera ştiinţei şi inovării în anul 2016    Cкачать Приложения 1
 
2016-10-27 284 Cu privire la stabilirea sporului și premiilor pentru intensitatea muncii conducătorilor secțiilor de științe ale AȘM pentru luna octombrie 2016    Cкачать Приложения 1
 
2016-10-27 283 Cu privire la aprobarea recomandărilor privind instituirea ariilor protejate de stepă, studiul de documentare ştiinţifică prezentat de Grădina Botanică (Institut)    Cкачать  
2016-10-27 281 Cu privire la aprobarea Regulamentului Direcţiei politică economică şi finanţe    Cкачать Приложения 1
 
2016-10-27 280 Cu privire la modificarea volumului alocaţiilor pentru organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării pe anul 2016    Cкачать Приложения 1
Приложения 2
Приложения 3
Приложения 4
Приложения 5
Приложения 6
Приложения 7
Приложения 8
Приложения 9
 
2016-10-27 279 Cu privire la activitatea științifică, inovațională și managerială a Centrului pentru Cercetare a Resurselor Genetice Acvatice ”ACVAGENRESURS”    Cкачать  
2016-09-30 278 Cu privire la conferirea Medaliei jubiliare a Academiei de Științe a Moldovei doamnei Ana VOLEANSCHI, doctor, secretar științific al Centrului Național de Sănătate Publică    Cкачать  
2016-09-30 277 Cu privire la conferirea Medaliei jubiliare a Academiei de Științe a Moldovei doamnei Sofia VELIKSAR, doctor habilitat, profesor universitar    Cкачать  
2016-09-30 276 Cu privire la conferirea Medaliei jubiliare a Academiei de Științe a Moldovei domnului Oleg MANȘER, doctor în științe agricole    Cкачать  
2016-09-30 275 Cu privire la conferirea Medaliei jubiliare a Academiei de Științe a Moldovei doamnei Alexandra CONSTANDOGLO, doctor în științe agricole    Cкачать  
2016-09-30 274 Cu privire la conferirea Medaliei jubiliare a Academiei de Științe a Moldovei domnului Petru LUȚCANOV, doctor habilitat în științe agricole    Cкачать  
2016-09-30 273 Cu privire la conferirea Medaliei jubiliare a Academiei de Științe a Moldovei domnului Sergiu COȘMAN, doctor habilitat în științe agricole, conferențiar cercetător    Cкачать  
2016-09-30 272 Cu privire la conferirea Medaliei jubiliare a Academiei de Științe a Moldovei domnului Denis NICA, doctor habilitat, conferențiar cercetător    Cкачать  
2016-09-30 271 Cu privire la conferirea Medaliei jubiliare a Academiei de Științe a Moldovei domnului Andrei PERJAN, doctor habilitat, profesor universitar al USM    Cкачать  
2016-09-30 270 Cu privire la conferirea Medaliei jubiliare a Academiei de Științe a Moldovei domnului Jaime GLI ALIJA, profesor emerit al Universității din Barcelona    Cкачать  
2016-09-30 269 Cu privire la conferirea Medaliei jubiliare a Academiei de Științe a Moldovei domnului Nelu VICOL, doctor în filologie, conferențiar universitar    Cкачать  
2016-09-30 268 Cu privire la conferirea Medaliei jubiliare a Academiei de Științe a Moldovei domnului Piotr BULA, doctor habilitat, profesor universitar    Cкачать  
2016-09-30 267 Cu privire la decernarea Diplomei de Recunoștință a Academiei de Științe a Moldovei doamnei Angela SECRIERU,doctor habilitat, profesor universitar    Cкачать  
2016-09-30 265 Cu privire la decernarea Diplomei Academiei de Ştiințe a Moldovei doamnei Angela CARA,doctor în pedagogie, conferenţiar cercetător    Cкачать  
2016-09-30 264 Cu privire la decernarea Diplomei Academiei de Ştiințe a Moldovei doamnei Mariana MARIN, conferențiar universitar, doctor în pedagogie    Cкачать  
2016-09-30 263 Cu privire la decernarea Diplomei Academiei de Ştiințe a Moldovei doamnei Aliona AFANAS, doctor în pedagogie, cercetător ştiinţific    Cкачать  
2016-09-30 262 Cu privire la decernarea „Diplomei de Onoare” a Academiei de Științe a Moldovei domnului Mihail ȘIT, cercetător ştiinţific coordonator al Institutului de Energetică al AȘM    Cкачать  
2016-09-30 261 Cu privire la decernarea „Diplomei de Onoare” a Academiei de Științe a Moldovei domnului Ion BOTGROS, doctorîn ştiinţe fizico-matematice, conferențiar universitar    Cкачать  
2016-09-30 260 Cu privire la decernarea „Diplomei de Onoare” a Academiei de Științe a Moldovei domnului Ion PÂRŢACHI, doctor în ştiinţe economice, profesor universitar    Cкачать  
2016-09-30 259 Cu privire la decernarea „Diplomei de Onoare” a Academiei de Științe a Moldovei doamnei Maria BULGARU, doctor habilitat, profesor universitar    Cкачать  
2016-09-30 258 Cu privire la decernarea „Diplomei de Onoare” a Academiei de Științe a Moldovei doamnei Aglaida BOLBOCEANU, doctor habilitat, profesor cercetător    Cкачать  
2016-09-30 257 Cu privire la conferirea Medaliei „Dimitrie Cantemir” a Academiei de Științe a Moldovei domnului Valeriu CUȘNIR, doctor habilitat, profesor universitar    Cкачать  
2016-09-30 256 Cu privire la conferirea Medaliei „Dimitrie Cantemir” a Academiei de Științe a Moldovei doamnei Lilia POGOLȘA, doctor habilitat, conferențiar universitar    Cкачать  
2016-09-30 255 Cu privire la conferirea Medaliei „Dimitrie Cantemir” Academiei de Studii Economice a Moldovei    Cкачать  
2016-09-30 254 Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a Academiei de Științe a Moldovei domnuluiVictor JUC,doctor habilitat în ştiinţe politice, profesor cercetător    Cкачать  
2016-09-30 253 Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a Academiei de Științe a Moldovei doamnei Ludmila COBZARI, doctorhabilitat, profesor universitar    Cкачать  
2016-09-30 252 Despre aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea premiilor şi ajutoarelor materiale pentru angajaţii Institutului de Energetică al AŞM    Cкачать Приложения 1
 
2016-09-30 251 Cu privire la autorizarea casării imobilelor AŞM din str. Sprâncenoaia nr.1 şi nr.5, mun. Chişinău    Cкачать  
2016-09-30 250 Cu privire la acordarea statutului de rezident    Cкачать  
2016-09-30 249 Cu privire la finanţarea proiectului de inovare și transfer tehnologic „Reciclarea și valorificarea deșeurilor de la abatorizarea păsărilor, prepararea concentratului proteicoglucidic furajer�    Cкачать  
2016-09-30 248 Cu privire la stabilirea sporului şi premiilor pentru intensitatea muncii conducătorilor secţiilor de științe ale AŞM pentru luna septembrie 2016    Cкачать Приложения 1
Приложения 2
 
2016-09-30 247 Cu privire la stimularea conducerii organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării pentru trimestrul III al anului 2016    Cкачать Приложения 1
 
2016-09-30 246 Cu privire la aprobarea componenţei modificate a Consiliului de Dezvoltare Strategică Instituţională al Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei    Cкачать  
2016-09-30 245 Cu privire la prelungirea termenului de desfăşurare a concursului pentru suplinirea postului vacant de director al Bibliotecii Științifice Centrale „Andrei Lupan” (Institut), membru instituți    Cкачать  
2016-09-30 243 Cu privire la aprobarea proiectului bugetului de stat pe anul 2017 şi a estimărilor pe anii 2018-2019 pentru organizațiile din cadrul AȘM și educație    Cкачать Приложения 1
Приложения 2
Приложения 3
Приложения 4
Приложения 5
Приложения 6
Приложения 7
Приложения 8
Приложения 9
Приложения 10
Приложения 11
Приложения 12
 
2016-09-30 242 Cu privire la Planul de acţiuni privind implementarea recomandărilor oferite în urma misiunii de audit    Cкачать  
2016-09-30 266 Cu privire la decernarea Diplomei Academiei de Ştiințe a Moldovei doamnei Maria HADÎRCĂ, doctor în pedagogie, cercetător ştiinţific    Cкачать  
2016-09-30 244 Cu privire la demararea concursului pentru suplinirea posturilor de conducere vacante de director adjunct şi secretar ştiinţific din cadrul Institutului Naţional de Cercetări Economice membru ins    Cкачать  
2016-08-25 240 Cu privire la decernarea Diplomei de Onoare a Academiei de Științe a Moldovei domnului Victor ȘCERBACOV, doctor habilitat în științe fizico-matematice    Cкачать  
2016-08-25 239 Cu privire la decernarea Diplomei de Onoare a Academiei de Științe a Moldovei domnului Valeriu POPA, doctor în științe fizico-matematice    Cкачать  
2016-08-25 238 Cu privire la conferirea titlului onorific al Republicii Moldova „Om Emerit” domnului doctor habilitatîn biologie,profesor cercetător Gheorghe BORONCIUC    Cкачать  
2016-08-25 237 Cu privire la conferirea Medaliei jubiliare a Academiei de Științe a Moldovei domnului Marian-Traian GOMOIU, membru titular al Academiei Române    Cкачать  
2016-08-25 236 Cu privire la conferirea Medaliei jubiliare a Academiei de Științe a Moldovei doamnei Daria GRABCO, cercetător științific principal în Laboratorul Proprietăți Mecanice ale Materialelor ”Iuli    Cкачать  
2016-08-25 235 Cu privire la conferirea Medaliei jubiliare a Academiei de Științe a Moldovei domnului Mihail IOVU, șeful Laboratorului de Optoelectronică „Andrei Andrieș” al Institutului de Fizică Aplicat�    Cкачать  
2016-08-25 234 Cu privire la conferirea distincției de stat a Republicii Moldova Medalia „Meritul Civic” domnuluiAlexandr PIHTOVNICOV, director adjunct pe probleme generale al Institutului de Zoologie al AŞM    Cкачать  
2016-08-25 233 Cu privire la decernarea Diplomei “Meritul Academic„Academiei de Științe a Moldovei domnului Pintilie PÎRVAN, doctor în agricultură    Cкачать  
2016-08-25 232 Cu privire la decernarea Diplomei de Recunoștință a Academiei de Științe a Moldovei domnului Nicolae ȘAPTEFRAȚI, doctor în biologie    Cкачать  
2016-08-25 231 Cu privire la decernarea Diplomei de Recunoștință a Academiei de Științe a Moldovei domnului Ghenadie RUSU, cercetător științific al Institutului de Fitotehnie “Porumbeni”    Cкачать  
2016-08-25 230 Cu privire la decernarea Diplomei de Recunoștință a Academiei de Științe a Moldovei doamnei Nina FRUNZE,doctor în agricultură    Cкачать  
2016-08-25 228 Cu privire la decernarea Diplomei de Onoare a Academiei de Științe a Moldovei domnului Dionis URÎTU, doctor în agricultură    Cкачать  
2016-08-25 227 Cu privire la decernarea Diplomei de Onoare a Academiei de Științe a Moldovei domnului Demian MACARI     Cкачать  
2016-08-25 226 Cu privire la stabilirea sporului şi premiilor pentru intensitatea muncii conducătorilor Secţiilor de științe ale AŞM pentru luna august 2016.    Cкачать  
2016-08-25 225 Cu privire la aprobarea rezultatelor concursului proiectelor comune de cercetare între Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare din Rom    Cкачать Приложения 1
 
2016-08-25 224 Cu privire la examinarea propunerilor de proiect prezentate la concursul STCU&ASM Programul “Inițiative comune de cercetaredezvoltare”    Cкачать Приложения 1
 
2016-08-25 223 Cu privire la aprobarea finisării Traseului de tensiune înaltă LEC 10 kV de la PDC-19 spre PDC-61 din str. Academiei, 3, mun. Chișinău.    Cкачать  
2016-08-25 222 Cu privire la aprobarea taxelor de cazare în căminul Universității AȘM pentru anul 2016.    Cкачать Приложения 1
 
2016-08-25 221 Cu privire la constituirea consiliilor de administrare ale întreprinderilor de stat subordonate AȘM.    Cкачать  
2016-08-25 220 Cu privire la finanţarea proiectului „Organizarea şi funcţionarea Incubatorului de Inovare „Inventica-USM” în 2016, crearea şi dezvoltarea infrastructurii acestuia”    Cкачать  
2016-08-25 220 Cu privire la finanţarea proiectului „Organizarea şi funcţionarea Incubatorului de Inovare „Inventica-USM” în 2016, crearea şi dezvoltarea infrastructurii acestuia”    Cкачать  
2016-08-25 215 Cu privire la aprobarea candidatului la postul de director al Bibliotecii Științifice Centrale „A. Lupan” (Institut).    Cкачать  
2016-08-25 219 Cu privire la transmiterea bunurilor de la balanţa contabilă a I.P. Agenția pentru Cercetare și Dezvoltare la balanţa contabilă a Academiei de Ştiinţe a Moldovei.    Cкачать  
2016-08-25 218 Cu privire la modificarea și completarea Hotărârii CSȘDT al AȘM nr. 23 din 29.01.2015.    Cкачать  
2016-08-04 214 Cu privire la stabilirea sporului şi premiilor pentru intensitatea muncii conducătorilor Secţiilor de științe ale AȘM pentru luna iulie 2016.    Cкачать  
2016-08-04 213 Cu privire la acordarea unei prime unice în valoare de un salariu de funcție.    Cкачать  
2016-08-04 211 Despre aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea premiilor şi ajutorului material personalului I.P. Agenția pentru Cercetare și Dezvoltare.    Cкачать Приложения 1
 
2016-08-04 210 Cu privire la finanţarea proiectului “Organizarea şi funcţionarea Incubatorului de Inovare „Innocenter”, crearea şi dezvoltarea infrastructurii acestuia în anul 2016”    Cкачать  
2016-08-04 209 Cu privire la aprobarea Strategiei sectoriale de cheltuieli în domeniul știinţei şi inovării pe anii 2017-2019    Cкачать Приложения 1
 
2016-08-04 208 Cu privire la repartizarea volumului alocaţiilor şi cheltuielilor pentru sfera ştiinţei şi inovării pe anul 2016 în conformitate cu Legea bugetului de stat.    Cкачать Приложения 1
 
2016-08-04 212 Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM dnei Larisa Grinciuc, profesoară de chimie la Liceul Academiei de Științe a Moldovei.    Cкачать  
2016-07-25 206 Cu privire la componența internațională a Colegiului de redacție al revistei „Akademos”    Cкачать  
2016-07-25 205 Cu privire la aprobarea recomandărilor de aplicare a normelor ortografice de scriere a lui â și sunt în limba română    Cкачать  
2016-07-25 204 Cu privire la organizarea și desfășurarea acțiunilor dedicate celor 25 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova.    Cкачать  
2016-07-25 203 Cu privire la aprobarea Regulamentului Secţiei de deservire a imobilelor şi instalaţiilor inginereşti a AŞM.    Cкачать  
2016-07-25 202 Cu privire la modificarea Hotărârii CSŞDT al AȘM nr. 279 din 17 decembrie 2015    Cкачать  
2016-07-25 201 Cu privire la modificarea Hotărârii CSŞDT al AȘM nr. 278 din 17 decembrie 2015.    Cкачать Приложения 1
 
2016-07-25 200 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare în anul 2016 pentru cofinanţarea proiectelor noi în cadrul Programului STCU-AŞM Iniţiative Comune de Cercetare-Dezvoltare.    Cкачать  
2016-07-25 198 Cu privire la recomndarea dlui dr.hab. Constantin EŢCO la Concursul pentru decernarea Premiului Naţional - 2016.    Cкачать  
2016-07-25 197 Cu privire la recomandarea colectivului de autori (coordonatori şi realizatori) ai proiectului ştiinţific de la Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan” (Institut) a ASM pentru partic    Cкачать  
2016-07-25 196 Cu privire la recomandarea dlui dr. hab. Andrei ŢURCANU pentru participare la Concursul pentru decernarea Premiului Naţional - 2016.    Cкачать  
2016-07-25 195 Cu privire la recomndarea lucrării domnilor dr. Gh. GABERI şi dr.hab. C.SÎRGHI la Concursul pentru decernarea Premiului Naţional - 2016.    Cкачать  
2016-07-07 189 Cu privire la decernarea Diplomei de Onoare a Academiei de Științe a Moldovei domnului Mihai PATRAȘ, doctor în economie, profesor universitar    Cкачать  
2016-07-07 188 Cu privire la conferirea cu distincției de stat ordinul „Gloria Muncii”doamnei Efimia VEVERIŢĂ, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător    Cкачать  
2016-07-07 187 Cu privire la conferirea distincției de stat ordinul „Gloria Muncii”domnului Alexandru DASCALIUC, doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar    Cкачать  
2016-07-07 186 Cu privire la conferirea distincției de stat ordinul „Gloria Muncii” doamnei Anastasia ȘTEFÎRȚĂ, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător    Cкачать  
2016-07-07 185 Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătaru” a Academiei de Științe a Moldovei domnului AureliuBATRÎNAC, doctorîn științe medicale    Cкачать  
2016-07-07 184 Cu privire la decernarea Diplomei de Recunoștință a Academiei de Științe a Moldovei doamnei Irina ZAMORZAEVA-ORLEANSCAIA, conferențiar cercetător al Institutului de Genetică, Fiziologie     Cкачать  
2016-07-07 183 Cu privire la decernarea Diplomei de Recunoștință a Academiei de Științe a Moldovei domnului Veaceslav GHENDOV,doctor, conferențiar cercetător    Cкачать  
2016-07-07 182 Cu privire la decernarea Diplomei de Recunoștință a Academiei de Științe a Moldovei doamnei Elizaveta CVILINCOVA,doctor habilitat în istorie, cercetător științific superior la sectorul Etnolo    Cкачать  
2016-07-07 181 Cu privire la decernarea Diplomei “Meritul Academic„a Academiei de Științe a Moldovei domnuluiVasile STEGĂRESCU, secretar științific al Institutului de Ecologie și Geografie al AŞM.    Cкачать  
2016-07-07 180 Cu privire la recomandarea dlui dr. în filologie, scriitor Iulian FILIP pentru participare la Concursul de decernare a Premiului Național - 2016.    Cкачать  
2016-07-07 179 Cu privire la recomandarea dlui dr. hab. Victor GHILAȘ pentru participare la Concursul de decernare a Premiului Național - 2016.    Cкачать  
2016-07-07 178 Cu privire la recomandarea dlui dr. hab. Victor ȚVIRCUN pentru participare la Concursul de decernare a Premiului Național - 2016.    Cкачать  
2016-07-07 177 Cu privire la transmiterea în folosință temporară partenerului privat a terenurilor cu nr. cadastrale 0100212.306, 0100212.311, 0100212.312, amplasate pe str. Sprîncenoaia nr.1 şi nr.5, mun. Chi    Cкачать  
2016-07-07 176 Cu privire la înlocuirea directorului de proiect de cercetări științifice aplicative, cifrul 15.81 7.02.21A    Cкачать  
2016-07-07 175 Cu privire la înlocuirea directorilor de proiecte pentru cercetări științifice aplicative, cifrul 15.81 7.04.21A și cifrul 15.817.04.22A    Cкачать  
2016-07-07 174 Cu privire la concursul repetat al proiectelor din cadrul programului de stat „Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească în p    Cкачать Приложения 1
 
2016-07-07 173 Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea Concursului naţional „Topul Inovaţiilor”    Cкачать Приложения 1
Приложения 2
 
2016-07-07 171 Cu privire la transmiterea activelor și pasivelor.    Cкачать  
2016-07-07 170 Cu privire la demararea concursului pentru suplinirea postului vacant de director al Bibliotecii Științifice Centrale „Andrei Lupan”, membru instituțional al Academiei de Științe a Moldovei.    Cкачать  
2016-07-07 169 Cu privire la rapoartele despre activitatea ştiinţifică şi inovaţională a secţiilor de știinţe ale AȘM în primul semestru al anului 2016.    Cкачать Приложения 1
Приложения 2
Приложения 3
 
2016-07-07 168 Cu privire la stimularea conducerii organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării pentru trimestrul II al anului 2016.    Cкачать  
2016-07-07 167 Cu privire la aplicarea normelor ortografice ale scrierii lui „â” şi „sunt” în grafia limbii române    Cкачать  
2016-05-26 166 Cu privire la împuternicirea Universității Academiei de Ştiințe a Moldovei cu dreptul de a achita indemnizația membrilor Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituţională al UnAȘM, des    Cкачать Приложения 1
 
2016-05-26 165 Cu privire la alegerea membrilor de onoare ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei.    Cкачать  
2016-05-26 164 Cu privire la alegerea membrilor de onoare ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei    Cкачать  
2016-05-26 163 Cu privire la alegerea membrilor de onoare ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei.    Cкачать  
2016-05-26 162 Cu privire la alegerea membrilor de onoare ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei.    Cкачать  
2016-05-26 161 Cu privire la confirmarea dnei dr. hab. Maria NEDEALCOV în funcția de director al Institutului de Ecologie și Geografie al Academiei de Științe a Moldovei.    Cкачать  
2016-05-26 160 Cu privire la conferirea Ordinului RM „Gloria Muncii” domnului doctor habilitat în biologie Arcadie CAPCELEA.    Cкачать  
2016-05-26 159 Cu privire la alegerea membrilor de onoare ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei.    Cкачать  
2016-05-26 158 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind premierea angajaților Secției de deservire a imobilelor și instalațiilor inginerești ale AȘM.    Cкачать Приложения 1
 
2016-05-26 157 Cu privire la primirea la balanţa contabilă a obiectivului ,,Bloc cămine a Universităţii AŞM” din şos. Hînceşti, 55/4, mun. Chişinău.    Cкачать  
2016-05-26 156 Despre aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea premiilor și ajutorului material personalului I.P. CFCFA.    Cкачать Приложения 1
 
2016-05-26 155 Cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii CSȘDT al AȘM nr. 108 din 30.04.2015 privind aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de expertiză a proiectelor din sfera ştiinţei ş    Cкачать  
2016-05-26 154 Cu privire la finanţarea proiectului de transfer tehnologic „Implementarea tehnologiei inovatoare de economisire a resurselor energetice în producerea vinurilor cu IG şi DOP”    Cкачать  
2016-05-26 153 Cu privire la abrogarea Hotărârii CSŞDT nr. 16 din 28.01 .2016 „Cu privire la finanţarea proiectului de transfer tehnologic ”Noi produse sanogene pe bază de alcool. Extracte vegetale şi bion    Cкачать  
2016-05-26 152 Cu privire la concursul proiectelor de inovare şi transfer tehnologic pentru anul 2017.    Cкачать  
2016-05-26 151 Cu privire la aprobarea rezultatelor examinării revistelor științifice monitorizate.    Cкачать  
2016-05-26 150 Cu privire la aprobarea ordinii de zi a Adunării generale a membrilor titulari și corespondenți ai AŞM.    Cкачать  
2016-04-21 149 Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM dlui Pintilie Pîrvan, doctor în agricultură     Cкачать  
2016-04-21 148 Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM dlui Valeriu Vozian, doctor în agricultură     Cкачать  
2016-04-21 147 Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință a AȘM dnei Galina Curcubet, doctor în biologie     Cкачать  
2016-04-21 146 Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință a AȘM dlui Valerian Cerempei, doctor în științe tehnice     Cкачать  
2016-04-21 145 Cu privire la conferirea Medaliei „Dimitrie Cantemir” a Academiei de Ştiinţe a Moldovei domnului Valeriu COTEA, academician al Academiei Române     Cкачать  
2016-04-21 144 Cu privire la conferirea distincţiei de stat „Ordinul Republicii” domnului academician Ion TODERAŞ, doctor habilitat în biologie    Cкачать  
2016-04-21 143 Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” dnei dr. în agricultură Lilia Chisnicean, colaborator ştiinţific al Grădinii Botanice (Institut)    Cкачать  
2016-04-21 142 Cu privire la conferirea Diplomei Academiei de Ştiinţe a Moldovei dnei Ludmila Iachimovschi, director adjunct pe probleme generale al Institutului de Fiziologie şi Sanocreatologie    Cкачать  
2016-04-21 141 Cu privire la propunerea pentru conferirea distincţiei de stat Medalia „Meritul Civic” dlui Ion PAILIC, doctor în științe agricole     Cкачать  
2016-04-21 140 Cu privire la conferirea Medaliei „Dimitrie Cantemir” a AŞM dlui Tudor STRUTINSCHI, doctor habilitat în biologie     Cкачать  
2016-04-21 139 Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AŞM dnei Olga ŞIKIMAKA, doctor în ştiinţe fizico-matematice     Cкачать  
2016-04-21 138 Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AŞM dlui dr. în tehnică Vladimir PETRENCO, cercetător ştiinţific coordonator al Institutului de Fizică Aplicată al AŞM    Cкачать  
2016-04-21 137 Cu privire la conferirea „Diplomei de Onoare” al AŞM dnei Nadejda MIRON, economist-şef al Serviciului Finanţe şi contabilitate al Institutului de Zoologie al AŞM    Cкачать  
2016-04-21 136 Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoştinţă a AŞM dlui Ion CULEAC, doctor în ştiinţe fizico-matematice     Cкачать  
2016-04-21 135 Cu privire la decernarea Diplomei „Meritul Academic” a AŞM dlui Pantelimon BOTNARENCO, doctor în biologie     Cкачать  
2016-04-21 134 Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AȘM dnei Elena Sașco, conf. cercet., cercetător superior în Laboratorul Genetică aplicată al Institutului de Genetică, Fiziologie ș    Cкачать  
2016-04-21 133 Cu privire la conferirea Medaliei „Dimitrie Cantemir” domnului Vladimir TODIRAŞ, doctor habilitat în biologie     Cкачать  
2016-04-21 132 Cu privire la anunțarea concursului de proiecte din cadrul programelor de stat finanțate de la bugetul de stat pentru anii 2017-2018    Cкачать  
2016-04-21 131 Cu privire la anunțarea concursului de proiecte pentru tinerii cercetători, finanțate de la bugetul de stat pentru anii 2017-2018    Cкачать  
2016-04-21 130 Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni în vederea realizării recomandărilor Curţii de Conturi     Cкачать Приложения 1
 
2016-04-21 129 Cu privire la modificarea și completarea Hotărârii CSȘDT nr. 77 din 4 aprilie 2013    Cкачать Приложения 1
 
2016-04-21 128 Cu privire la aprobarea organigramei Institutului de Zoologie al AȘM    Cкачать  
2016-04-21 127 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de stabilire și acordare a premiilor pentru angajații Filialei din Bălți și ai secțiilor de științe ale Academiei de Științe a Moldovei    Cкачать  
2016-04-21 125 Cu privire la aprobarea listei candidaților la postul de conducere vacant din cadrul Institutului de Ecologie și Geografie    Cкачать  
2016-04-21 124 Cu privire la confirmarea dr. Igor NICOARA în funcția de director al Institutului de Geologie și Seismologie al Academiei de Științe a Moldovei    Cкачать  
2016-04-21 123 Cu privire la decernarea Premiului „Pârghia lui Arhimede” pentru anul 2015    Cкачать  
2016-04-21 122 Cu privire la rezultatele Concursului pentru decernarea premiilor Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru anul 2015    Cкачать  
2016-04-21 121 Cu privire la eficientizarea activității Liceului Academiei de Științe a Moldovei     Cкачать  
2016-03-28 95 Cu privire la conferirea Medaliei „Dimitrie Cantemir” a AŞM dlui dr. hab., prof. univ. Virgil MÂNDÂCANU     Cкачать  
2016-03-28 93 Cu privire la decorarea dlui acad. Mircea BOLOGA cu Medalia „Nicolae Milescu Spătaru” a AŞM    Cкачать  
2016-03-28 92 Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AȘM dlui dr. hab. Oleg LEVIŢKI     Cкачать  
2016-03-28 91 Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AȘM dlui Alexandru FURTUNĂ, dr. în istorie    Cкачать  
2016-03-28 89 Cu privire la conferirea Medaliei „Dimitrie Cantemir” a AȘM Institutului Unificat de Cercetări Nucleare din Dubna    Cкачать  
2016-03-28 88 Cu privire la conferirea Medaliei „Dimitrie Cantemir” dlui Valeriu Dulgheru, dr. hab. în științe tehnice, profesor universitar     Cкачать  
2016-03-28 86 Cu privire la modificarea Hotărîrii CSȘDT al AȘM nr.153 din 21.07.14    Cкачать Приложения 1
 
2016-03-28 85 Cu privire la decorarea dlui dr. Gheorghe TUDORACHE, secretar științific al Secției Științe Agricole a AȘM cu distincția de stat “Meritul Civic”     Cкачать  
2016-03-28 84 Cu privire la decorarea cu distincția de stat “Gloria Muncii” a dlui academician Boris GAINA, coordonator al Secției Științe Agricole a AȘM     Cкачать  
2016-03-28 83 Despre aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea premiilor și ajutoarelor materiale pentru angajații Instituției Publice Biblioteca Științifică Centrală „Andrei Lupan” (Institut)     Cкачать Приложения 1
 
2016-03-28 82 Despre aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea premiilor și ajutoarelor materiale pentru angajații Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AȘM     Cкачать Приложения 1
 
2016-03-28 81 Cu privire la modificarea Hotărârii CSȘDT al AȘM nr. 3 din 28.01.2016     Cкачать Приложения 1
 
2016-03-28 80 Cu privire la înlocuirea directorului proiectului pentru cercetări științifice aplicative, cifrul 15.817.06.15A    Cкачать  
2016-03-28 79 Cu privire la aprobarea proiectelor pentru editarea monografiilor științifice (lucrări de valoare) pentru finanțare pe anul 2016    Cкачать Приложения 1
 
2016-03-28 78 Cu privire la aprobarea spre finanţare a proiectelor din cadrul concursului “Organizarea manifestărilor ştiinţifice internaționale” pentru anul 2016    Cкачать Приложения 1
 
2016-03-28 77 Cu privire la aprobarea dosarelor candidaţilor la postul de director al Institutului de Geologie și Seismologie al AȘM     Cкачать  
2016-03-28 115 Cu privire la conferirea Diplomei Guvernului dnei dr. Lidia ROMANCIUC, director al Centrului Proiecte Internaţionale al Academiei de Ştiinţe a Moldovei     Cкачать  
2016-03-28 113 Cu privire la conferirea Diplomei Guvernului dlui Roman Chirca, director general al Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic     Cкачать  
2016-03-28 112 Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM Centrului Proiecte Internaţionale    Cкачать  
2016-03-28 110 Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM dnei dr. Ana Volneanschi     Cкачать  
2016-03-28 109 Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM dnei dr. Ala Curteanu     Cкачать  
2016-03-28 108 Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință a AȘM dnei dr. hab., prof. univ. Eleonora Vatamanu     Cкачать  
2016-03-28 107 Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință a AȘM dnei Elena Tudor, dr. în medicină     Cкачать  
2016-03-28 106 Cu privire la conferirea Medaliei „Dimitrie Cantemir” a AȘM dlui membru corespondent al AȘM, prof. Nicolae Opopol    Cкачать  
2016-03-28 105 Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătaru” a AȘM dlui mem. cor., prof. Viorel Prisacari    Cкачать  
2016-03-28 104 Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătaru” a AȘM dlui acad., prof. Gheorghe Țîbîrnă    Cкачать  
2016-03-28 103 Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătaru” a AȘM dlui mem. cor., prof. Ion Corcimaru    Cкачать  
2016-03-28 102 Cu privire la conferirea Diplomei Guvernului dlui dr. hab. în medicină Constantin Iavorschi    Cкачать  
2016-03-28 94 Cu privire la înlocuirea directorului proiectului pentru cercetări științifice aplicative, cifrul 15.817.06.24A    Cкачать  
2016-03-28 90 Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AȘM dnei Maria DANILOV, dr. în istorie     Cкачать  
2016-03-28 87 Cu privire la stimularea conducerii organizațiilor din sfera ştiinţei şi inovării pentru trimestrul I al anului 2016    Cкачать Приложения 1
 
2016-02-19 76 Cu privire la conferirea Medaliei „Dimitrie Cantemir” a AŞM dnei Elena ARAMĂ, doctor habilitat în drept, profesor universitar    Cкачать  
2016-02-19 75 Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință a AȘM dnei Olga Tagadiuc, dr. hab. în medicină    Cкачать  
2016-02-19 74 Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință a AȘM dlui Mircea Sofroni, dr. hab. în medicină    Cкачать  
2016-02-19 72 Cu privire la conferirea Medaliei „Dimitrie Cantemir” a AȘM dlui Iurie Guzgan, dr. în medicină     Cкачать  
2016-02-19 71 Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință a AȘM dlui Valeriu Timirgaz, dr. hab. în medicină    Cкачать  
2016-02-19 70 Cu privire la conferirea Medaliei „Dimitrie Cantemir” a AȘM dlui Vitalie Moscalu, dr. în medicină     Cкачать  
2016-02-19 69 Cu privire la conferirea Medaliei „Dimitrie Cantemir” a AȘM dlui Dumitru GRAMA, dr. în drept, conferențiar cercetător     Cкачать  
2016-02-19 68 Cu privire la conferirea Medaliei „Dimitrie Cantemir” dlui dr. hab. Vasile ALCAZ, director al Institutului de Geologie și Seismologie al AŞM     Cкачать  
2016-02-19 67 Cu privire la conferirea Medaliei „Dimitrie Cantemir” a AȘM dlui dr. hab. Veaceslav URSACHI, coordonator al Secției Științe Inginerești și Tehnologice a AȘM    Cкачать  
2016-02-19 66 Cu privire la conferirea Medaliei „Dimitrie Cantemir” a AȘM dnei dr. hab. Eugenia SOLDATENCO    Cкачать  
2016-02-19 65 Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătaru” dlui dr. hab. Vladimir BERZAN, director adjunct al Institutului de Energetică al AŞM     Cкачать  
2016-02-19 64 Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătaru” dlui acad. Gheorghe CIMPOIEȘ    Cкачать  
2016-02-19 63 Cu privire la decernarea Diplomei de Onoare a AȘM dnei dr. Elena BÎCOVA, cercetător științific coordonator la Institutul de Energetică al AŞM     Cкачать  
2016-02-19 62 Cu privire la decernarea Diplomei de Onoare a AȘM dlui dr. Leonid KONOPKO, cercetător științific coordonator la Institutul de Inginerie Electronică și Nanotehnologii “D. Ghițu” al AŞM     Cкачать  
2016-02-19 61 Cu privire la decernarea Diplomei de Onoare a AȘM dlui dr. Nicolae ARNAUT, cercetător științific coordonator la Institutul de Geologie și Seismologie al AŞM     Cкачать  
2016-02-19 60 Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătaru” a AȘM dlui prof. Gheorghe Baciu    Cкачать  
2016-02-19 59 Cu privire la conferirea Medaliei „Dimitrie Cantemir” dlui dr. hab. Victor Ţvircun     Cкачать  
2016-02-19 58 Cu privire la conferirea titlului onorific “Maestru în Artă” dlui Victor GHILAȘ, doctor habilitat în studiul artelor, director al Institutului Patrimoniului Cultural al AȘM     Cкачать  
2016-02-19 57 Cu privire la decorarea cu “Ordinul Republicii” a dlui Tudor LUPAȘCU, membru corespondent al AȘM, director al Institutului de Chimie al AȘM     Cкачать  
2016-02-19 56 Cu privire la decorarea cu distincția de stat “Gloria Muncii” a dlui Vasile BOTNARI, doctor habilitat în științe agricole, director al Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a    Cкачать  
2016-02-19 55 Cu privire la conferirea titlului onorific “Om Emerit” dnei dr. hab. Aculina ARÎCU, vicedirector al Institutului de Chimie al AȘM     Cкачать  
2016-02-19 54 Cu privire la decorarea dlui Mihail PAPUC, șef de redacție, cu distincția de stat Ordinul “Gloria Muncii”     Cкачать  
2016-02-19 53 Cu privire la conferirea Medaliei “Mihai Eminescu” doamnei Raisa ȚÎBÎRNĂ    Cкачать  
2016-02-19 52 Cu privire la decorarea dlui doctor în politologie Constantin MANOLACHE cu “Ordinul Republicii”     Cкачать  
2016-02-19 51 Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM dlui dr. Vladimir MOGÎLDEA, cercetător ştiinţific coordonator     Cкачать  
2016-02-19 50 Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM dnei Dana SCHLOMIUK, savant în domeniul matematicii, profesor universitar la Universitatea din Montreal     Cкачать  
2016-02-19 49 Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AŞM dlui dr. în biologie Stelian LISNIC     Cкачать  
2016-02-19 48 Cu privire la decernarea Medaliei „Nicolae Milescu Spătaru” a AŞM dlui academician Ion Toderaş    Cкачать  
2016-02-19 47 Cu privire la decorarea dlui doctor habilitat în drept, prof. univ. Gheorghe COSTACHI cu distincţia de stat Ordinul „Gloria Muncii”     Cкачать  
2016-02-19 46 Cu privire la conferirea titlului onorific “Artistă Emerită” dnei Aurica DICUSARĂ    Cкачать  
2016-02-19 45 Cu privire la decorarea dlui Constantin GOLAN, șef al Serviciului intern de protecție și prevenire cu cu al AȘM, cu Ordinul “Ștefan cel Mare”    Cкачать  
2016-02-19 44 Cu privire la decorarea doamnei Maria NEDEALCOV, doctor habilitat în geografie, cu distincţia de stat Ordinul „Gloria Muncii”     Cкачать  
2016-02-19 43 Cu privire la decorarea domnului academician Valeriu RUDIC cu “Ordinul Republicii”     Cкачать  
2016-02-19 42 Cu privire la decorarea domnului academician Ion TIGHINEANU cu “Ordinul Republicii”     Cкачать  
2016-02-19 41 Cu privire la modificarea unor hotărâri ale CSȘDT al AȘM    Cкачать Приложения 1
Приложения 2
Приложения 3
Приложения 4
Приложения 5
Приложения 6
Приложения 7
Приложения 8
Приложения 9
 
2016-02-19 39 Cu privire la autorizarea casării unor bunuri uzate, raportate la mijloace fixe ale instituției din sfera științei și inovării din subordinea Academiei de Științe a Moldovei    Cкачать  
2016-02-19 38 Cu privire la autorizarea casării unor bunuri, raportate la mijloace fixe ale CSȘDT al AȘM    Cкачать  
2016-02-19 37 Cu privire la finanţarea proiectelor de transfer tehnologic în anul 2016    Cкачать  
2016-02-19 36 Cu privire la finanţarea proiectelor de dezvoltare a infrastructurii de inovare în anul 2016    Cкачать  
2016-02-19 36 Cu privire la finanţarea proiectelor de dezvoltare a infrastructurii de inovare în anul 2016    Cкачать  
2016-02-19 35 Cu privire la aprobarea contractelor-tip de finanţare a proiectelor de transfer tehnologic şi proiectelor de dezvoltare a infrastructurii de inovare pentru anul 2016    Cкачать Приложения 1
Приложения 2
 
2016-02-19 34 Cu privire la acordarea statutului de rezident    Cкачать  
2016-02-19 33 Cu privire la aprobarea organigramei Institutului de Chimie al AȘM    Cкачать  
2016-02-19 32 Cu privire la aprobarea organigramei Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AȘM     Cкачать  
2016-02-19 31 Cu privire la aprobarea structurii subdiviziunilor ştiinţifice ale Institutului de Fitotehnie „Porumbeni”    Cкачать  
2016-02-19 30 Cu privire la modificarea Hotărîrii CSȘDT nr.150 din 25.06.2015    Cкачать Приложения 1
 
2016-02-19 29 Cu privire la premierea directorilor organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării pentru anul 2015    Cкачать Приложения 1
 
2016-02-19 28 Cu privire la aprobarea listei personalului scriptic al Sesiunii a XX-a a Asambleei AŞM din 10.03.2016     Cкачать  
2016-02-19 27 Cu privire la aprobarea ordinii de zi a Sesiunii a XX-a a Asambleei AŞM    Cкачать  
2016-02-19 26 Cu privire la raportul privind activitatea Secţiei Ştiinţe Umanistice şi Arte a AŞM în anul 2015    Cкачать  
2016-02-19 25 Cu privire la raportul privind activitatea Secţiei Ştiinţe Sociale şi Economice a AŞM în anul 2015    Cкачать  
2016-02-19 24 Cu privire la raportul de activitate a Secţiei Ştiinţe Agricole a AŞM în anul 2015    Cкачать  
2016-02-19 23 Cu privire la raportul privind activitatea Secţiei Ştiinţe Medicale a AŞM în anul 2015    Cкачать  
2016-02-19 22 Cu privire la raportul privind activitatea Secţiei Ştiinţe Inginerești și Tehnologice a AŞM în anul 2015    Cкачать Приложения 1
 
2016-02-19 21 Cu privire la raportul privind activitatea Secţiei Ştiinţe Naturale şi Exacte a AŞM în anul 2015    Cкачать  
2016-02-19 20 Cu privire la demararea concursului pentru suplinirea posturilor de conducere vacante din cadrul organizațiilor din sfera științei și inovării - membri instituționali ai Academiei de Științe a    Cкачать Приложения 1
 
2016-02-19 73 Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință a AȘM dlui Victor Eftodii, dr. hab. în medicină     Cкачать  
2016-02-19 40 Cu privire la autorizarea casării unor bunuri uzate, raportate la mijloace fixe ale Institutului de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AȘM    Cкачать  
2016-01-28 8 Cu privire la anunţarea concursului pentru proiecte multilaterale de cercetare în domeniul apelor “Sustainable management of water resources in agriculture, forestry and freshwater aquaculture    Cкачать  
2016-01-28 7 Cu privire la anunţarea concursului bilateral de proiecte de cercetare, organizat de către Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Autoritatea Națională pentru Cercetare Ştiinţifică și Inovare    Cкачать Приложения 1
 
2016-01-28 6 Cu privire la anunţarea concursului bilateral de proiecte de cercetare organizat de către Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Agenţia de Stat pentru problemele Ştiinţei, Inovării şi Informa    Cкачать Приложения 1
 
2016-01-28 5 Cu privire la prelungirea mandatului Reprezentantului oficial al comunităţii ştiinţifice la Oficiul Republicii Moldova pentru Ştiinţă şi Tehnologie pe lîngă Uniunea Europeană    Cкачать  
2016-01-28 4 Cu privire la aprobarea Listei reprezentanţilor oficiali ai comunităţii ştiinţifice şi experţilor naţionali din Republica Moldova în Comitetele de Program ale Programului- cadru al Uniunii     Cкачать Приложения 1
 
2016-01-28 3 Cu privire la aprobarea Listei Punctelor Naţionale şi Locale de Contact în Republica Moldova a Programului - cadru al Uniunii Europene „Orizont 2020” pentru anul 2016.    Cкачать Приложения 1
 
2016-01-28 2 Cu privire la aplicarea bugetului provizoriu pentru organizațiile din cadrul AȘM pe anul 2016.    Cкачать Приложения 1
Приложения 2
Приложения 3
Приложения 4
Приложения 5
Приложения 6
Приложения 7
Приложения 8
Приложения 9
 
2016-01-28 19 Cu privire la conferirea medaliei “Dimitrie Cantemir” dlui Arcadie Capcelea, dr. hab. în biologie    Cкачать  
2016-01-28 18 Cu privire la propunerea pentru conferirea Medaliei     Cкачать  
2016-01-28 17 Cu privire la acordarea statutului de rezident    Cкачать  
2016-01-28 16 Cu privire la finanţarea proiectului de transfer tehnologic „Noi produse sanogene pe bază de alcool, extracte vegetale şi bionanomateriale, şi implementarea lor în producere”    Cкачать  
2016-01-28 15 Cu privire la aprobarea proiectului statutului Instituției Publice Agenția pentru Cercetare și Dezvoltare și a contractului de fuziune a instituţiilor în proces de reorganizare    Cкачать  
2016-01-28 14 Cu privire la lansarea concursului “Editarea monografiilor ştiinţifice (lucrări de valoare)”, finanțate de la bugetul de stat pentru anul 2016    Cкачать  
2016-01-28 13 Cu privire la aprobarea salarizării rectorului Universității AŞM.    Cкачать  
2016-01-28 12 Cu privire la aprobarea organigramei Universității Academiei de Științe a Moldovei    Cкачать Приложения 1
 
2016-01-28 11 Cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului „Cel mai bun elev inovator”    Cкачать Приложения 1
 
2016-01-28 10 Cu privire la lansarea concursului propunerilor de proiect în cadrul Programului STCU-AŞM Iniţiative Comune de Cercetare-Dezvoltare     Cкачать Приложения 1
 
2016-01-28 1 Cu privire la aprobarea Planului de activitate a CSŞDT al AŞM pe anul 2016.    Cкачать Приложения 1
 
2016-01-28 9 Cu privire la numirea dnei dr., conf. univ. Angela Port în calitate de conducător al proiectului bilateral AȘM-FRCF din Belarus ”Screening-ul proteinelor alergene prin metode proteomice și genom    Cкачать  
2015-12-24 297 Cu privire la conferirea Medaliei „Dimitrie Cantemir” a AŞM doamnei Tatiana Callo, dr. hab. în pedagogie    Cкачать  
2015-12-24 296 Cu privire la conferirea titlului de Doctor Honoris Causa dlui Prof. Dr. Gunter Stock    Cкачать  
2015-12-24 295 Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoştinţă a AŞM dlui Vasile Guţuţui, dr. în medicină    Cкачать  
2015-12-24 294 Cu privire la conferirea Medaliei „Dimitrie Cantemir” a AŞM dlui Valeriu Revenco, dr. hab. în medicină    Cкачать  
2015-12-24 292 Cu privire la stimularea conducerii organizațiilor din sfera ştiinţei şi inovării pentru trimestrul IV al anului 2015    Cкачать Приложения 1
 
2015-12-24 291 Cu privire la aprobarea Regulamentului pentru organizarea și desfășurarea programelor de postdoctorat (provizoriu, pentru anul academic 2015-2016)    Cкачать Приложения 1
 
2015-12-24 290 Cu privire la structura Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru anul 2016    Cкачать  
2015-12-24 289 Cu privire la examinarea proiectului Legii pentru modificarea şi completarea Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova    Cкачать  
2015-12-24 288 Cu privire la reorganizarea unor subiecte din sfera ştiinţei şi inovării din subordinea Academiei de Ştiinţe a Moldovei    Cкачать  
2015-12-17 287 Cu privire la propunerea pentru conferirea distincţiei de stat "Gloria Muncii" dlui Ion COMANICI, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor universitar    Cкачать  
2015-12-17 286 Cu privire conferirea titlului onorific al Republicii Moldova "Om Emerit " doamnei Maricica COLȚUN, doctor în biologie    Cкачать  
2015-12-17 285 Cu privire la decernarea Medaliei „Dimitrie Cantemir” a AȘM dlui Silvestru Maximilian, dr. hab. în economie, profesor universitar    Cкачать  
2015-12-17 284 Cu privire la aprobarea mijloacelor financiare pentru anul 2016 şi a rezultatelor concursului pentru proiecte europene comune de cercetare în domeniul apelor „Research and Innovation Developing Te    Cкачать  
2015-12-17 283 Despre aprobarea finanţării în anul 2016 a proiectelor de cercetare în cadrul proiectului FP7 ERA.Net RUS Plus    Cкачать  
2015-12-17 282 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare în anul 2016 pentru cofinanţarea proiectelor în continuare în cadrul Programului STCU-AŞM Iniţiative Comune de Cercetare- Dezvoltare    Cкачать Приложения 1
 
2015-12-17 281 Despre aprobarea finanţării în 2016 a proiectelor comune de cercetare între Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Fondul Republican de Cercetări Fundamentale din Belarus    Cкачать Приложения 1
 
2015-12-17 280 Despre aprobarea finanţării în 2016 a proiectelor comune de cercetare pentru mobilitate între Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Consiliul Naţional pentru Cercetare din Italia (CNCI)    Cкачать Приложения 1
 
2015-12-17 279 Cu privire la aprobarea finanţării pentru anul 2016 a proiectelor pentru tinerii cercetători    Cкачать Приложения 1
 
2015-12-17 278 Cu privire la aprobarea finanţării pentru anul 2016 a proiectelor din cadrul programelor de stat    Cкачать Приложения 1
 
2015-12-17 277 Cu privire la lansarea concursului “Organizarea manifestărilor ştiinţifice internaționale”, finanțate de la bugetul de stat pentru anul 2016    Cкачать Приложения 1
 
2015-12-17 276 Cu privire la modificarea Hotărârii CSŞDT al AȘM nr. 285 din 17 decembrie 2014    Cкачать Приложения 1
 
2015-12-17 275 Privind modificarea și completarea Regulamentului „De evaluare, clasificare şi monitorizare a revistelor ştiinţifice”    Cкачать  
2015-12-17 274 Cu privire la reexaminarea unor reviste științifice de profil    Cкачать  
2015-12-17 273 Cu privire la precizarea volumului alocaţiilor pentru organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării pe anul 2015    Cкачать Приложения 1
Приложения 2
Приложения 3
Приложения 4
Приложения 5
Приложения 6
Приложения 7
Приложения 8
Приложения 9
 
2015-12-17 272 Cu privire la modificarea Hotărârii CSȘDT al AȘM nr. 195 din 30.07.2015    Cкачать  
2015-12-17 271 Cu privire la anunţarea concursului pentru decernarea premiilor Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru anul 2015    Cкачать  
2015-12-17 270 Privind modificarea Regulamentului cu privire la decernarea premiilor Academiei de Ştiinţe a Moldovei    Cкачать Приложения 1
Приложения 2
 
2015-11-26 269 Cu privire la abilitarea cu dreptul de a pregăti cadre ştiinţifice    Cкачать  
2015-11-26 268 Cu privire la abilitarea cu dreptul de a pregăti cadre ştiinţifice    Cкачать  
2015-11-26 267 Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AŞM dlui doctor Nicola SASANELLI, Institutul de Protecţie a Plantelor, Bari, Italia    Cкачать  
2015-11-26 266 Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” al AŞM dlui Tudor NASTAS, doctor habilitat în științe biologice, conferenţiar cercetător    Cкачать  
2015-11-26 265 Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AŞM dnei doctor în științe biologice Lidia Gavriliţa, conferenţiar cercetător    Cкачать  
2015-11-26 264 Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AŞM dnei Tatiana Tretiacova, doctor în ştiinţe agricole, conferenţiar cercetător    Cкачать  
2015-11-26 263 Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AŞM dlui Fiodor ERHAN, dr. hab. în științe tehnice, prof. univ. la Catedra Electrificarea și automatizarea mediului rural a UASM    Cкачать  
2015-11-26 262 Cu privire la recomandarea de conferire a Ordinului „Gloria Muncii” dlui Anatolie Sidorenko, mem. cor., dr. hab., profesor universitar, director al Institutului de Inginerie Electronică și Nanot    Cкачать  
2015-11-26 261 Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoştinţă a AŞM doamnei Vasilisa Odobescu, cercetător științific al Institutului de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM    Cкачать  
2015-11-26 260 Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoştinţă a AŞM dlui Victor Gorban, cercetător științific al Institutului de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM    Cкачать  
2015-11-26 259 Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoştinţă a AŞM dnei doctor în biologie Tatiana Şcerbacova, cercetător ştiinţific superior    Cкачать  
2015-11-26 258 Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoştinţă a AŞM dnei Elena Iodosopol, doctor în biologie, conferenţiar cercetător al Institutului de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al     Cкачать  
2015-11-26 257 Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoştinţă a AŞM dnei doctor în biologie Dina Elisovețcaia, conferenţiar cercetător al Institutului de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor a    Cкачать  
2015-11-26 256 Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AŞM dnei Ludmila BUCIUCEANU, cercetător ştiinţific al Institutului de Zoologie al AŞM    Cкачать  
2015-11-26 255 Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AŞM doamnei Lilia Mereniuc, cercetător științific al Institutului de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM    Cкачать  
2015-11-26 254 Cu privire la transmiterea încăperii locative din gestiunea Academiei de Ştiinţe a Moldovei familiei Şoşev şi excluderea imobilului de la bilanţul contabil al AŞM    Cкачать  
2015-11-26 253 Cu privire la aprobarea rezultatelor examinării revistelor științifice monitorizate    Cкачать  
2015-11-26 252 Cu privire la a 70-a aniversare de la crearea primelor instituţii de cercetare ale AŞM şi a 55-a de la inaugurarea şi fondarea Academiei de Ştiinţe a Moldovei    Cкачать Приложения 1
 
2015-11-26 251 Cu privire la aprobarea listei doctoranzilor care se propun la Bursa de excelenţă a Guvernului şi Bursa nominală (pe domenii)    Cкачать Приложения 1
 
2015-11-26 250 Cu privire la activitatea Institutului de Ecologie și Geografie referitor la „Impactul schimbărilor climatice asupra productivității unor grupuri de culturi agricole”    Cкачать  
2015-11-26 249a Cu privire la audierile publice ce ţin de reforma ştiinţei    Cкачать Приложения 1
 
2015-11-11 249 Cu privire la decernarea Premiilor academiilor de științe ale Ucrainei, Belarus și Moldovei pentru anul 2015    Cкачать  
2015-11-11 248 Cu privire la autorizarea casării unor bunuri uzate, raportate la mijloacele fixe ale organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării, subordonate Academiei de Ştiinţe a Moldovei    Cкачать  
2015-11-11 247 Cu privire la autorizarea casării unor bunuri uzate, raportate la mijloacele fixe ale organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării, subordonate Academiei de Ştiinţe a Moldovei    Cкачать  
2015-11-11 246 Cu privire la autorizarea casării unor bunuri uzate, raportate la mijloacele fixe ale organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării, subordonate Academiei de Ştiinţe a Moldovei    Cкачать  
2015-11-11 245 Cu privire la ajustarea profilurilor revistelor acreditate la domeniile științifice stabilite în Hotărârea CSȘDT al AȘM și CNAA nr. 147 din 25.06.2015    Cкачать Приложения 1
 
2015-11-11 244 Cu privire la sesiunea anuală a Asambleei AŞM consacrată rezultatelor activităţii în sfera ştiinţei şi inovării în anul 2015    Cкачать Приложения 1
Приложения 2
Приложения 3
Приложения 4
Приложения 5
 
2015-10-01 243 Cu privire la completarea proiectelor instituționale finanțate în cadrul Institutului de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei    Cкачать  
2015-10-01 242 Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință a Academiei de Ştiinţe a Moldovei dnei Larisa CAISÎN, doctor în științe agricole, conferențiar universitar    Cкачать  
2015-10-01 241 Cu privire la conferirea Diplomei “Meritul Academic” a Academiei de Ştiinţe a Moldovei dlui Alexandr NATEPROV, doctor în științe fizico-matematice    Cкачать  
2015-10-01 240 Cu privire la conferirea Diplomei “Meritul Academic” a Academiei de Ştiinţe a Moldovei dlui Petru ȚURCANU, doctor habilitat în economie, profesor universitar    Cкачать  
2015-10-01 239 Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a Academiei de Ştiinţe a Moldovei dlui Ilie ROTARU, doctor în științe agricole, conferențiar universitar    Cкачать  
2015-10-01 238 Cu privire la conferirea Diplomei “Meritul Academic” a Academiei de Ştiinţe a Moldovei dlui Valerian BALAN, doctor habilitat în științe agricole, profesor universitar    Cкачать  
2015-10-01 237 Cu privire la conferirea Diplomei “Meritul Academic” a Academiei de Ştiinţe a Moldovei dlui Ștefan ȚURCANU, doctor habilitat în științe agricole, profesor universitar    Cкачать  
2015-10-01 236 Cu privire la conferirea Medaliei Academiei de Ştiinţe a Moldovei „Dimitrie Cantemir” dlui Nicolae PERSTNIOV, doctori habilitat în științe agricole, profesor universitar    Cкачать  
2015-10-01 235 Cu privire la conferirea Medaliei Academiei de Ştiinţe a Moldovei „Dimitrie Cantemir” dlui Simion CERTAN, doctor habilitat în economie, profesor universitar    Cкачать  
2015-10-01 234 Cu privire la stimularea conducerii organizațiilor din sfera ştiinţei şi inovării pentru trimestrul III al anului 2015    Cкачать Приложения 1
 
2015-10-01 233 Cu privire la modificarea Statutului Întreprinderii Experimentale Chimice Î.S. ”IZOMER” a Academiei de Ştiinţe a Moldovei    Cкачать  
2015-10-01 232 Cu privire la transmiterea unor bunuri mobile de la balanța Institutului de Inginerie Electronică și Nanotehnologii „D. Ghițu”    Cкачать  
2015-10-01 231 Cu privire la extinderea termenului de depunere a proiectelor din cadrul programului de stat„Regenerare prin terapie celulară a ţesuturilor şi a organelor afectate” (coord. acad. Ion Ababii) fi    Cкачать  
2015-10-01 230 Cu privire la modificarea Hotărârii CSŞDT al AȘM nr. 285 din 17 decembrie 2014    Cкачать  
2015-10-01 229 Cu privire la modificarea Hotărârii CSŞDT al AȘM nr. 285 din 17 decembrie 2014    Cкачать  
2015-10-01 228 Cu privire la aprobarea rezultatelor concursului multilateral de proiecte de cercetare în cadrul proiectului FP7 ERA.Net RUS Plus    Cкачать  
2015-10-01 227 Cu privire la modificarea Hotărârii CSŞDT al AŞM nr. 97 din 30 aprilie 2015    Cкачать  
2015-10-01 226 Cu privire la anunţarea concursului pentru selectarea rezidenţilor Incubatoarelor de Inovare ”Inovatorul”, ”Politehnica”, ”Innocenter”, ”Inventica-USM”, ”Antreprenorul Inovativ”,    Cкачать  
2015-10-01 225 Cu privire la redistribuirea volumului de alocaţii bugetare organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării    Cкачать  
2015-10-01 224 Cu privire la aprobarea rezultatelor examinării „Revistei de Științe ale Sănătății din Moldova”    Cкачать  
2015-10-01 223 Cu privire la conferirea titlului de Doctor Honoris Causa domnului Prof. Dr. Günther Deuschl    Cкачать  
2015-08-26 222 Cu privire conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătaru” dlui Ion Ungureanu    Cкачать  
2015-08-26 221 Cu privire la conferirea Medaliei „Dimitrie Cantemir” a AŞM dlui Petru Iliev, doctor în agricultură    Cкачать  
2015-08-26 220 Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” dnei dr. hab. Inga Drută    Cкачать  
2015-08-26 219 Cu privire la conferirea Diplomei AŞM dnei dr. Nina Corcinschi    Cкачать  
2015-08-26 218 Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoştinţă a AŞM dnei dr. Viorica Răileanu    Cкачать  
2015-08-26 217 Cu privire la conferirea Diplomei AŞM dnei dr. Inna Negrescu-Babuş    Cкачать  
2015-08-26 216 Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoştinţă a AŞM dlui dr. hab. Victor Ghilaş    Cкачать  
2015-08-26 215 Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” dlui dr. hab. Valentin Dergaciov    Cкачать  
2015-08-26 214 Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoştinţă a AŞM dlui dr. Dumitru Olărescu    Cкачать  
2015-08-26 213 Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AŞM dnei dr. Liliana Condraticova    Cкачать  
2015-08-26 212 Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoştinţă a AŞM dnei dr. Svetlana Procop    Cкачать  
2015-08-26 211 Cu privire la abrogarea Hotărîrii CSŞDT al AŞM nr. 233 din 20 octombrie 2014    Cкачать  
2015-08-26 210 Cu privire la elaborarea Strategiei privind cultivarea limbii române    Cкачать  
2015-08-26 209 Cu privire la transmiterea unor bunuri materiale de la CSŞDT al AŞM la Î.S. „IZOMER” a AŞM    Cкачать  
2015-08-26 208 Cu privire la transmiterea blocului locativ de la bilanţul contabil al Institutului de Fiziologie şi Sanocreatologie la bilanţul contabil al Academiei de Ştiinţe a Moldovei    Cкачать  
2015-08-26 207 Cu privire la delegarea reprezentantului oficial al comuntăţii ştiinţifice la Oficiul Republicii Moldova pentru Ştiinţă şi Tehnologie pe lîngă Uniunea Europeană    Cкачать  
2015-08-26 206     Cкачать  
2015-08-26 204 Cu privire la aprobarea proiectului bugetului pentru organizaţiile din cadrul AŞM pe anul 2016 şi a estimărilor pe anii 2017-2018    Cкачать  
2015-08-26 203 Cu privire la confirmarea candidatului la funcţia de secretar ştiinţific al Institutului de Energetică al AŞM    Cкачать  
2015-07-30 202 Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AŞM dlui Petru Dumitraş, dr. în ştiinţe tehnice    Cкачать  
2015-07-30 201 Cu privire la recomandarea candidaturii dlui dr. în biologie, conf. cercet. Alexandru Chirilov, cercetător ştiinţific coordonator la Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM, pentru de    Cкачать  
2015-07-30 200 Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AŞM dlui dr. în biologie, conf. cercet. Alexandru Chirilov    Cкачать  
2015-07-30 199 Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AŞM dlui dr. Gheorghe NEGRU    Cкачать  
2015-07-30 198 Cu privire la transmiterea unor bunuri imobile la balanţa contabilă a Institutului de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM    Cкачать  
2015-07-30 197 Cu privire la transmiterea unor bunuri imobile din str. Pădurii 26/1, mun. Chişinău    Cкачать  
2015-07-30 196 Cu privire la transmiterea unor bunuri imobile din str. Sprincenoaia, 5/1, mun. Chişinău    Cкачать  
2015-07-30 195 Cu privire la instituirea Grupului de lucru pentru elaborarea Planului de acţiuni în vederea organizării evenimentelor dedicate aniversării a 70-a de la crearea primelor instituţii de cercetare a    Cкачать  
2015-07-30 194 Cu privire la anunțarea concursului de proiecte din cadrul programelor de stat „Design-ul substanţelor chimice şi dirijarea arhitecturii materialelor pentru diverse aplicaţii” (coord. acad. Gh    Cкачать Приложения 1
 
2015-07-30 193 Cu privire la anunțarea concursului de proiecte pentru tinerii cercetători, finanțate de la bugetul de stat pentru anii 2016-2017    Cкачать Приложения 1
 
2015-07-30 192 Cu privire la aprobarea spre finanțare a proiectelor pentru editarea monografiilor științifice (lucrări de valoare) pentru anul 2015    Cкачать Приложения 1
 
2015-07-30 191 Cu privire la editarea lucrării dedicate poetului, publicistului şi cineastului Anatol Codru în colecţia „Personalităţi notorii”    Cкачать  
2015-07-30 190 Cu privire la finanţarea proiectelor de dezvoltare a infrastructurii de inovare în anul 2015    Cкачать  
2015-07-30 189 Cu privire la aprobarea rezultatelor concursului proiectelor privind crearea unui incubator de inovare pe lîngă instituţiile de învăţămînt superior, anunţat prin Hotărârea CSŞDT nr. 98 din    Cкачать  
2015-07-30 188 Cu privire la aprobarea rezultatelor reevaluării revistelor ştiinţifice editate de către Institutul de Matematică şi Informatică AŞM    Cкачать  
2015-07-30 187 Cu privire la raportul privind activitatea Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic a AŞM în prima jumătate a anului 2015    Cкачать Приложения 1
 
2015-07-30 186 Cu privire la raportul privind activitatea Centrului pentru Finanțarea Cercetării Fundamentale și Aplicative în primul semestru al anului 2015    Cкачать Приложения 1
 
2015-07-30 185 Cu privire la activitatea de cercetare în instituţiile Secţiei Ştiinţe Umanistice şi Arte a AŞM în prima jumătate a anului 2015    Cкачать Приложения 1
 
2015-07-30 184 Cu privire la raportul privind activitatea Secţiei Ştiinţe Sociale şi Economice a AŞM în prima jumătate a anului 2015    Cкачать Приложения 1
 
2015-07-30 183 Cu privire la raportul despre activitatea ştiinţifică şi inovaţională a Secţiei Ştiinţe Medicale în prima jumătate a anului 2015    Cкачать Приложения 1
 
2015-07-30 182 Cu privire la raportul privind activitatea Secţiei Ştiinţe Inginerești și Tehnologice a AŞM în primul semestru al anului 2015    Cкачать Приложения 1
 
2015-07-30 181 Cu privire la raportul despre activitatea ştiinţifică şi inovaţională a Secţiei Ştiinţe Agricole a AŞM în prima jumătate a anului 2015    Cкачать Приложения 1
 
2015-07-30 180 Cu privire la raportul despre activitatea ştiinţifică şi inovaţională a Secţiei Ştiinţe Naturale şi Exacte în prima jumătate a anului 2015    Cкачать Приложения 1
 
2015-06-25 157 Cu privire la înaintarea candidaturii doamnei academician Maria Duca la distincţia de stat „Ordinul Republicii”    Cкачать  
2015-06-25 156 Cu privire la înaintarea candidaturii doamnei dr. Angela Port la distincţia de stat „Meritul Civic”    Cкачать  
2015-06-25 155 Cu privire la finanţarea proiectului de transfer tehnologic „Consolidarea infrastructurii terestre a Centrului Tehnologii Spațiale pentru simularea și monitorizarea zborului sateliților cu contr    Cкачать  
2015-06-25 154 Cu privire la înlocuirea directorului proiectului de cercetări ştiințifice fundamentale, cifrul 15.817.02.13F    Cкачать  
2015-06-25 153 Cu privire la transmiterea bunurilor de la balanţa contabilă a I.P. Consiliul Consultativ de Expertiză, la balanţa contabilă a Institutului Patrimoniului Cultural al AŞM și la balanţa Academie    Cкачать  
2015-06-25 152 Cu privire la aprobarea spre finanţare a proiectelor din cadrul concursului “Organizarea manifestărilor ştiinţifice internaţionale” pentru anul 2015    Cкачать Приложения 1
 
2015-06-25 151 Cu privire la abilitarea cu dreptul de a pregăti cadre ştiinţifice    Cкачать  
2015-06-25 150 Cu privire la aprobarea planului de admitere la postdoctorat pentru anul de studii 2016-2017    Cкачать Приложения 1
 
2015-06-25 149 Cu privire la aprobarea organigramei Grădinii Botanice (Institut)    Cкачать  
2015-06-25 148 Cu privire la aprobarea organigramei Institutului de Fizică Aplicată    Cкачать  
2015-06-25 147 Cu privire la aprobarea Regulamentului de evaluare, clasificare şi monitorizare a revistelor ştiinţifice    Cкачать Приложения 1
 
2015-06-25 146 Cu privire la accesul savanţilor la bazele de date ştiinţifice internaţionale    Cкачать  
2015-06-25 145 Cu privire la Planul de dezvoltare instituţională al Institutului Naţional de Cercetări Economice pentru anii 2015-2018    Cкачать  
2015-05-21 143 Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoştinţă a AŞM dnei dr. în biologie, conf. univ. Maria Negru    Cкачать  
2015-05-21 142 Cu privire la conferirea Medaliei „Dimitrie Cantemir” a AŞM dlui doctor habilitat Emil RUSU, cercetător științific principal la I.P. IȘPHTA    Cкачать  
2015-05-21 141 Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoştinţă a Academiei de Ştiinţe a Moldovei dlui doctor habilitat Roman MOSCALIC    Cкачать  
2015-05-21 140 Cu privire la decernarea Medaliei „Dimitrie Cantemir” a AŞM dlui Valeriu Doga, doctor habilitat în economie, profesor universitar    Cкачать  
2015-05-21 139 Cu privire la decernarea Medaliei „Dimitrie Cantemir” a AŞM dlui Anatolie Rojco, doctor în economie, conferenţiar cercetător    Cкачать  
2015-05-21 137 Cu privire la înlocuirea directorului proiectului de cercetări științifice fundamentale, cifrul 15.817.06.16F    Cкачать  
2015-05-21 136 Cu privire la înlocuirea directorului proiectului pentru tineri cercetători, cifrul 15.819.02.01F    Cкачать  
2015-05-21 135 Cu privire la aprobarea modificării Hotărîrii CSȘDT al AȘM nr. 101 din 30 aprilie 2015    Cкачать  
2015-05-21 134 Cu privire la înlocuirea directorului proiectului de cercetări științifice aplicative din cadrul programului de stat “Design-ul substanțelor chimice și dirijarea arhitecturii materialelor pent    Cкачать  
2015-05-21 133 Cu privire la înlocuirea directorului proiectului de cercetări științifice fundamentale, cifrul 15.817.02.01F    Cкачать  
2015-05-21 132 Cu privire la modificarea Hotărârii CSŞDT al AŞM nr. 285 din 17 decembrie 2014    Cкачать Приложения 1
 
2015-05-21 131 Cu privire la aprobarea proiectului Hotărârii Asambleei AŞM privind transmiterea cu titlu gratuit a rețelelor exterioare de energie electrică, amplasate la complexul de pe Dacia, 58    Cкачать Приложения 1
 
2015-05-21 129 Cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la organizarea Concursului „Cel mai bun elev inovator”, aprobat prin Hotărîrea CSŞDT al AŞM nr. 21 din 21.01.2015    Cкачать  
2015-05-21 128 Cu privire la anunţarea concursului suplimentar al proiectelor de inovare şi transfer tehnologic pentru anul 2015    Cкачать  
2015-05-21 127 Cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării şi clasificării revistelor ştiinţifice de profil    Cкачать  
2015-05-21 126 Cu privire la activitatea Institutului Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare privind studiul maladiei Flavescence doree în scopul asanării plantaţiilor şi diminuării im    Cкачать  
2015-04-30 99 Cu privire la finanţarea proiectelor de transfer tehnologic în anul 2015    Cкачать  
2015-04-30 98 Cu privire la organizarea concursului proiectelor privind crearea unui incubator de inovare în cadrul instituţiilor de învăţămînt superior    Cкачать  
2015-04-30 97 Cu privire la finanţarea proiectelor de dezvoltare a infrastructurii de inovare în anul 2015    Cкачать  
2015-04-30 96 Cu privire la aprobarea contractelor-tip de finanţare a proiectelor de transfer tehnologic şi proiectelor de dezvoltare a infrastructurii de inovare pentru anul 2015    Cкачать  
2015-04-30 95 Cu privire la abilitarea cu dreptul de a pregăti cadre ştiinţifice    Cкачать  
2015-04-30 94 Cu privire la abilitarea cu dreptul de a pregăti cadre ştiinţifice    Cкачать  
2015-04-30 93 Cu privire la abilitarea cu dreptul de a pregăti cadre ştiinţifice    Cкачать  
2015-04-30 92 Cu privire la abilitarea cu dreptul de a pregăti cadre ştiinţifice    Cкачать  
2015-04-30 91 Cu privire la abilitarea cu dreptul de a pregăti cadre ştiinţifice    Cкачать  
2015-04-30 90 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare în anul 2015 pentru cofinanţarea proiectelor noi în cadrul Programului STCU-AŞM Iniţiative Comune de Cercetare-Dezvoltare    Cкачать Приложения 1
 
2015-04-30 89 Cu privire la anunţarea concursului multilateral de proiecte de cercetare şi mobilitate între Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Ministerul Federal al Educaţiei şi Ştiinţei din Germania (BMBF    Cкачать  
2015-04-30 88 Cu privire la alocarea mijloacelor finaciare în anul 2015 si aprobarea rezultatelor concursului proiectelor de cercetare între Academia de Științe a Moldovei și Fondul Republican de Cercetări Fu    Cкачать Приложения 1
 
2015-04-30 87 Cu privire la alocarea mijloacelor finaciare în anul 2015 si aprobarea rezultatelor concursului proiectelor de cercetare pentru mobilitate între Academia de Ştiinţe a Moldovei și Consiliul Națio    Cкачать Приложения 1
 
2015-04-30 86 Cu privire la repartizarea volumului alocaţiilor şi cheltuielilor pentru sfera ştiinţei şi inovării pe anul 2015 în conformitate cu Legea bugetului de stat    Cкачать  
2015-04-30 123 Cu privire la conferirea Medaliei „Dimitrie Cantemir” a AŞM dlui Teodor Ţîrdea , doctor habilitat în filozofie, profesor universitar    Cкачать  
2015-04-30 122 Cu privire la conferirea Medaliei „Dimitrie Cantemir” a AŞM dlui Nicolae Gladun, doctor habilitat în medicină, profesor universitar    Cкачать  
2015-04-30 121 Cu privire la înaintarea candidaturii dnei dr. hab. Zinovia Şofransky, conferenţiar cercetător la Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM, în vederea conferirii titlului “Om Emerit” al Repu    Cкачать  
2015-04-30 120 Cu privire la conferirea Medaliei „Dimitrie Cantemir” a AŞM dnei Elfrida Koroliova, doctor în studiul artelor, cercetător ştiinţific coordonator la Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM    Cкачать  
2015-04-30 119 Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoştinţă a AŞM doamnei Violeta TIPA, dr. în studiul artelor, cercetător ştiinţific coordonator la Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM    Cкачать  
2015-04-30 118 Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoştinţă a AŞM domnului Serghei Agulnicov, cercetător ştiinţific la Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM În    Cкачать  
2015-04-30 117 Cu privire la conferirea Diplomei AŞM dnei Alla CEASTINA, cercetător ştiinţific la Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM    Cкачать  
2015-04-30 116 Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM dlui dr. Raşid Burtiev, cercetător științific coordonator la Institutul de Geologie și Seismologie al AȘM    Cкачать  
2015-04-30 115 Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM dlui dr. Nicolae Arnaut, cercetător științific coordonator la Institutul de Geologie și Seismologie al AȘM    Cкачать  
2015-04-30 114 Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AŞM dnei dr. în ştiinţe fizico-matematice Irina Filipova    Cкачать  
2015-04-30 113 Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoştinţă a AŞM dnei dr., conf. univ. Elvira Naval    Cкачать  
2015-04-30 112 Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AŞM dnei Valentina Demidov, doctor în informatică    Cкачать  
2015-04-30 111 Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AŞM dnei Liudmila Smolina, inginer coordonator al Institutului de Matematică şi Informatică al AŞM    Cкачать  
2015-04-30 110 Cu privire la aprobarea dlui academician Alexandru Ciubotaru la titlul de director de onoare al Grădinii Botanice (Institut) În    Cкачать  
2015-04-30 109 Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AŞM dlui dr. în pedagogie, conf. univ. Constantin Nesterenco    Cкачать  
2015-04-30 108 Privind aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de expertiză a proiectelor din sfera ştiinţei şi inovării şi documentele aferente    Cкачать Приложения 1
Приложения 2
 
2015-04-30 107 Cu privire la demararea concursului pentru acordarea premiilor academiilor de științe ale Ucrainei, Belarus și Moldovei pentru anul 2015    Cкачать  
2015-04-30 106 Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la desfășurarea concursului pentru acordarea premiilor academiilor de științe ale Ucrainei, Belarus și Moldovei    Cкачать Приложения 1
Приложения 2
 
2015-04-30 105 Cu privire la concursul „ Organizarea manifestărilor ştiinţifice”, finanţate de la bugetul de stat pentru anul 2015    Cкачать Приложения 1
 
2015-04-30 104 Cu privire la concursul “Editarea monografiilor ştiinţifice (lucrări de valoare)”, finanţate de la bugetul de stat pentru anul 2015    Cкачать Приложения 1
 
2015-04-30 103 Cu privire la înlocuirea directorului proiectului de cercetări științifice aplicative din cadrul Programului de stat “Design-ul substanțelor chimice și dirijarea arhitecturii materialelor pent    Cкачать  
2015-04-30 102 Cu privire la aprobarea finanţării pentru anul 2015 a proiectelor pentru tinerii cercetători    Cкачать Приложения 1
 
2015-04-30 101 Cu privire la aprobarea finanţării pentru anul 2015 a proiectelor din cadrul programelor de stat    Cкачать Приложения 1
Приложения 2
 
2015-04-30 100 Cu privire la concursul proiectelor de inovare şi transfer tehnologic pentru anul 2016    Cкачать  
2015-03-16 84 Cu privire la premierea conducătorilor organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării    Cкачать  
2015-03-16 80 Cu privire la aprobarea ordinii de zi a Sesiunii a XIX-a a Asambleei AŞM    Cкачать  
2015-03-05 79 Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AŞM domnului dr. hab. în agricultură, conf. univ. Vasile Ţigănaş    Cкачать  
2015-03-05 78 Cu privire la decernarea Medaliei „Dimitrie Cantemir” a AŞM dnei doctor habilitat în biologie Wanda Maria Weiner    Cкачать  
2015-03-05 77 Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoştinţă a AŞM domnului doctor în biologie Vadim Rusu    Cкачать  
2015-03-05 76 Cu privire la decernarea Premiului “Pârghia lui Arhimede” pentru anul 2014    Cкачать  
2015-03-05 75 Cu privire la modificarea Hotărârii CSŞDT al AȘM nr. 285 din 17 decembrie 2014    Cкачать  
2015-03-05 74 Cu privire la decernarea premiilor speciale ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru anul 2014    Cкачать  
2015-03-05 72 Cu privire la acordarea statutului de rezident    Cкачать  
2015-02-23 63 Cu privire la aprobarea organigramei Institutului de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor    Cкачать  
2015-02-23 62 Cu privire la organizarea şi funcţionarea Centrului Național de Sănătate Publică    Cкачать  
2015-02-23 61 Cu privire la înlocuirea directorului proiectului instituţional de cercetări ştiinţifice aplicative În    Cкачать  
2015-02-23 55 Cu privire la aprobarea structurii subdiviziunilor ştiinţifice ale Institutului Științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară    Cкачать  
2015-02-23 54 Cu privire la aprobarea organigramei Institutului de Geologie şi Seismologie al AȘM În    Cкачать  
2015-02-23 53 Cu privire la aprobarea organigramei Institutului de Energetică al AŞM    Cкачать  
2015-02-23 52 Cu privire la aprobarea contractelor-tip de finanţare a proiectelor de transfer tehnologic şi proiectelor de dezvoltare a infrastructurii de inovare pentru anul 2015    Cкачать  
2015-02-23 51 Cu privire la modificarea listei executorilor în cadrul proiectului de cercetări științifice fundamentale și de cercetări științifice aplicative pentru anii 2015-2018    Cкачать  
2015-02-23 50 Cu privire la raportul privind activitatea Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic al AŞM în anul 2014    Cкачать  
2015-02-23 49 Cu privire la editarea Raportului privind activitatea managerială şi rezultatele ştiinţifice principale, obţinute în sfera ştiinţei şi inovării în anul 2014 şi în perioada 2011-2014    Cкачать  
2015-02-23 47 Cu privire la aprobarea Contractului de parteneriat al cluster-ului educaţional-ştiinţific „UnivER SCIENCE" University of Education and Reasearch SCIENCE    Cкачать  
2015-02-09 46 Cu privire la aprobarea Listei reprezentanţilor oficiali ai comunităţii ştiinţifice și experților naționali din Republica Moldova în Comitetele de Program ale Programului de Cercetare și Ino    Cкачать Приложения 1
 
2015-02-09 45 Cu privire la aprobarea Listei Punctelor Naţionale și Locale de Contact în Republica Moldova ale Programului Cadru pentru cercetare şi inovare al Uniunii Europene- ORIZONT 2020 (2014-2020) pentru     Cкачать Приложения 1
 
2015-02-09 44 Cu privire la premierea directorilor organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării pentru anul 2014    Cкачать  
2015-02-09 43 Cu privire la anularea procedurii de reorganizare şi modificarea Hotărârii CSŞDT al AŞM nr. 172 din 30.07.2014    Cкачать  
2015-01-29 9 Cu privire confirmarea candidaților la funcția de director adjunct al organizațiilor din sfera științei și inovării – membri instituționali ai AȘM    Cкачать  
2015-01-29 8 Cu privire confirmarea candidaților la funcția de director al organizațiilor din sfera științei şi inovării – membri instituționali ai AȘM    Cкачать  
2015-01-29 42 Cu privire la modificarea listei executorilor în cadrul proiectelor de cercetări științifice fundamentale și de cercetări științifice aplicative pentru anii 2015-2018    Cкачать  
2015-01-29 41a Cu privire la conferirea Medaliei „Dimitrie Cantemir” dlui dr. hab., prof. univ. Valerian DOROGAN, prorector pentru cercetare ştiințifică al Universității Tehnice a Moldovei    Cкачать  
2015-01-29 41 Cu privire la conferirea titlului de Doctor Honoris Causa domnului Constantin RUSNAC, compozitor, muzicolog, maestru în artă, secretar general al Comisiei Naţionale a Republicii Moldova pentru UNES    Cкачать  
2015-01-29 40 Cu privire la decorarea cu Diploma de Onoare a AŞM domnului Ion CHIRTOAGĂ, doctor habilitat, cercetător conferenţiar, cercetător ştiinţific principal la Institutul de Istorie al AŞM    Cкачать  
2015-01-29 39 Cu privire la decorarea cu Medalia „Dimitrie Cantemir” a domnului Vasile ŢAPOC, doctor habilitat în ştiinţe filosofice, profesor universitar    Cкачать  
2015-01-29 38 Cu privire la conferirea distincţiei de stat ,,Meritul Civic” doamnei doctor habilitat în ştiinţe biologice Laurenţia Ungureanu    Cкачать  
2015-01-29 37 Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoştinţă a AŞM doamnei doctor habilitat Galina Buşmachiu    Cкачать  
2015-01-29 36 Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoştinţă a AŞM doamnei dr. hab. Laurenţia Ungureanu    Cкачать  
2015-01-29 34 Cu privire la decorarea cu “Ordinul Republicii” a domnului membru corespondent Tudor LUPAŞCU, director al Institutului de Chimie    Cкачать  
2015-01-29 33 Cu privire la conferirea Medaliei „Meritul Civic” dlui Alexandru STRATAN, doctor habilitat în economie, profesor universitar    Cкачать  
2015-01-29 32 Cu privire la decorarea domnului academician Ion TIGHINEANU cu “Ordinul Republicii”    Cкачать  
2015-01-29 31 Cu privire la decernarea Medaliei „Dimitrie Cantemir” a AŞM dlui Ion DOGARU, membru corespondent al Academiei Române    Cкачать  
2015-01-29 30 Cu privire la autorizarea casării unor bunuri uzate, raportate la mijloacele fixe ale organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării, subordonate Academiei de Ştiinţe a Moldovei    Cкачать  
2015-01-29 29 Cu privire la autorizarea casării unor bunuri uzate, raportate la mijloacele fixe ale organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării, subordonate Academiei de Ştiinţe a Moldovei    Cкачать  
2015-01-29 28 Cu privire la autorizarea casării unor bunuri uzate, raportate la mijloacele fixe ale organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării, subordonate Academiei de Ştiinţe a Moldovei    Cкачать  
2015-01-29 27 Cu privire la modificarea actelor de constituire a Înterprinderii de Stat “Aselteh”    Cкачать  
2015-01-29 26 Cu privire la transmiterea (returnarea) unor bunuri materiale de la balanţa Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică la balanţa Institutului de Cercetări Juridice şi Politi    Cкачать  
2015-01-29 25 Cu privire la modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea CSŞDT nr. 285, din 17.12.2014    Cкачать  
2015-01-29 24 Cu privire la aprobarea rezultatelor concursului anunțat suplimentar de proiecte de cercetări științifice fundamentale și de cercetări științifice aplicative pentru anii 2015-2018    Cкачать  
2015-01-29 23 Cu privire la aprobarea membrilor Colegiului Consultativ al I.P. Consiliul Consultativ de Expertiză    Cкачать  
2015-01-29 22 Cu privire la aprobarea fişei de evaluare a proiectelor independente de dezvoltare a infrastructurii de inovare    Cкачать Приложения 1
 
2015-01-29 21 Cu privire la organizarea şi desfăşurarea Concursului „Cel mai bun elev inovator”    Cкачать Приложения 1
Приложения 2
 
2015-01-29 20 Cu privire la lansarea concursului propunerilor de proiect în cadrul Programului STCU-AŞM Iniţiative Comune de Cercetare-Dezvoltare    Cкачать Приложения 1
 
2015-01-29 19 Cu privire la aprobarea organigramei și a Regulamentului de organizare şi funcționare a IMSP Institutul de Ftiziopneumologie ”Chiril Draganiuc    Cкачать  
2015-01-29 18 Cu privire la cuantumul taxelor lucrărilor şi serviciilor contra plată, executate şi prestate de către Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei    Cкачать  
2015-01-29 17 Cu privire la aprobarea organigramei Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei    Cкачать  
2015-01-29 16 Cu privire la aprobarea Regulamentului de suplinire a funcţiilor ştiinţifice vacante şi alegerea personalului de conducere în Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM    Cкачать  
2015-01-29 15 Cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării şi clasificării revistelor ştiinţifice de profil    Cкачать  
2015-01-29 14 Cu privire la aprobarea Planului şedinţelor CSŞDT al AŞM pe anul 2015    Cкачать Приложения 1
 
2015-01-29 13 Cu privire la Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de cercetare-dezvoltare a Republicii Moldova până în anul 2020    Cкачать Приложения 1
 
2015-01-29 12 Cu privire la aprobarea bugetului provizoriu pentru sfera ştiinţei şi inovării pe anul 2015    Cкачать  
2015-01-29 10 Cu privire la aprobarea listei candidaților la posturile de conducere vacante din cadrul organizațiilor din sfera ştiinței și inovării – membri instituționali ai AŞM    Cкачать  
2015-01-15 7 Cu privire la înlocuirea directorului proiectului instituțional de cercetări științifice aplicative    Cкачать  
2015-01-15 6 Cu privire la modificarea Hotărârii CSŞDT al AȘM nr. 285 din 17 decembrie 2014    Cкачать  
2015-01-15 4 Cu privire la transmiterea unui autoturism    Cкачать  
2015-01-15 3 Cu privire la eliberarea certificatului de membru afiliat al AŞM, organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării    Cкачать  
2015-01-15 2 Cu privire la anunţarea concursului pentru decernarea Premiului „Pârghia lui Arhimede" pentru anul 2014    Cкачать Приложения 1
 
2015-01-15 1 Cu privire la aprobarea formei-tip a Contractului de finanțare a proiectelor din sfera științei și inovării    Cкачать Приложения 1
 
2014-12-17 320 Cu privire la conferirea titlului onorific al RM „Om Emerit” domnului doctor în biologie Andrei Munteanu    Cкачать  
2014-12-17 319 Cu privire la conferirea distincţiei de stat Medalia ,,Meritul Civic” domnului doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice Mihail Iovu    Cкачать  
2014-12-17 318 Cu privire la conferirea distincţiei de stat ,,Meritul Civic” doamnei doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice Daria Grabco    Cкачать  
2014-12-17 317 Cu privire la conferirea distincţiei de stat ,,Meritul Civic” domnului doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice Vladimir Ţurcan    Cкачать  
2014-12-17 316 Cu privire la decernarea distincţiei de stat „Ordinul Republicii” domnului academician Mircea Bologa    Cкачать  
2014-12-17 315 Cu privire la decernarea distincţiei de stat „Ordinul de Onoare” domnului academician Ernest Aruşanov    Cкачать  
2014-12-17 314 Cu privire la conferirea distincţiei de stat ,,Meritul Civic” domnului doctor în ştiinţe fizico-matematice Victor Kravţov    Cкачать  
2014-12-17 313 Cu privire la conferirea titlului onorific al RM „Om Emerit” domnului membru corespondent Alexandr Dicusar    Cкачать  
2014-12-17 312 Cu privire la aprobarea fişei de evaluare a dosarelor la concursul pentru decernarea premiilor AŞM    Cкачать  
2014-12-17 311 Cu privire la rezultatele concursului pentru pentru suplinirea postului de Coordonator al Reţelei Punctelor Naţionale de Contact la Programul UE de cercetare-inovare ORIZONT 2020    Cкачать  
2014-12-17 310 Cu privire la concursul „Proiecte de cercetări ştiinţifice fundamentale şi de cercetări ştiinţifice aplicative”, finanțate de la bugetul de stat pentru anii 2015-2018    Cкачать  
2014-12-17 309 Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AŞM dlui doctor în biologie Alexandru Budac    Cкачать  
2014-12-17 308 Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AŞM dnei Raisa Ivanova, doctor în ştiinţe tehnice    Cкачать  
2014-12-17 307 Cu privire la decernarea „Diplomei de Recunoştinţă” a AŞM domnului doctor habilitat Ion Balan    Cкачать  
2014-12-17 306 Cu privire la decernarea Medaliei „Dimitrie Cantemir” a AŞM dlui dr. hab. Petru Gaşin    Cкачать  
2014-12-17 305 Cu privire la aprobarea organigramei Institutului de Fizică Aplicată al AŞM    Cкачать  
2014-12-17 304 Cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii CSŞDT nr. 225 din 25.09.2014    Cкачать  
2014-12-17 303 Cu privire la rezultatele concursului pentru suplinirea funcţiei de reprezentant al Oficiului Republicii Moldova pentru Ştiinţă şi Tehnologie pe lângă Uniunea Europeană (MOST)    Cкачать  
2014-12-17 302 Cu privire la organizarea concursului privind selectarea administratorului parcului ştiinţifico-tehnologic „INAGRO”    Cкачать  
2014-12-17 301 Cu privire la aprobarea formularelor-tip pentru propunerile de proiecte de transfer tehnologic şi de dezvoltare a infrastructurii de inovare    Cкачать Приложения 1
Приложения 2
 
2014-12-17 300 Cu privire la transferarea proiectului de cercetare ştiinţifică    Cкачать  
2014-12-17 299 Cu privire înlocuirea directorului proiectului de cercetări științifice aplicative, cifrul 14.819.02.21A    Cкачать  
2014-12-17 298 Cu privire la aprobarea finanţării pentru anul 2015 a proiectelor din cadrul programelor de stat în derulare    Cкачать Приложения 1
 
2014-12-17 297 Cu privire la aprobarea finanţării pentru anul 2015 a proiectelor în derulare pentru tinerii cercetători    Cкачать Приложения 1
 
2014-12-17 296 Cu privire la rezultatele alegerii prin concurs a directorului Centrului Proiecte Internaționale    Cкачать  
2014-12-17 295 Cu privire la demararea concursului pentru suplinirea posturilor de directori ai unor organizaţii din sfera științei și inovării – membri instituționali ai AȘM    Cкачать  
2014-12-17 294 Cu privire la aprobarea procesului verbal de recepţie finală a Centralei termice autonome şi reţelelor exterioare de aprovizionare cu gaze naturale ale blocului administrativ din bd. Ştefan cel M    Cкачать  
2014-12-17 293 Cu privire la transmiterea echipamentului științific la balanța contabilă a Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor al AȘM    Cкачать  
2014-12-17 292 Cu privire la aprobarea organigramei Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AȘM    Cкачать  
2014-12-17 291 Cu privire la transferul Laboratorului patobiologie şi patologie „Acad. Vasile Anestiade”    Cкачать  
2014-12-17 290 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare în anul 2015 pentru cofinanţarea proiectelor în continuare în cadrul Programului STCU-AŞM Iniţiative Comune de Cercetare-Dezvoltare    Cкачать Приложения 1
 
2014-12-17 289 Cu privire la alocarea mijloacelor finaciare în anul 2015 pentru finațarea proiectelor comune de cercetare între Academia de Stiinte a Moldovei și Agenția pentru Problemele Științei, Inovării     Cкачать Приложения 1
 
2014-12-17 288 Cu privire la alocarea mijloacelor finaciare în anul 2015 pentru finațarea proiectelor comune de cercetare între Academia de Stiinte a Moldovei și Ministerul Educației și Științei din Germania    Cкачать Приложения 1
 
2014-12-17 286 Cu privire la precizarea volumului de alocaţii bugetare pentru organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării pe anul 2014    Cкачать  
2014-12-17 285 Cu privire la aprobarea rezultatelor concursului de proiecte de cercetări științifice fundamentale și de cercetări științifice aplicative pentru anii 2015-2018 şi finanțarea acestora pentru a    Cкачать  
2014-12-17 284 Cu privire la anunţarea concursului pentru decernarea premiilor Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru anul 2014    Cкачать Приложения 1
 
2014-12-05 283 Cu privire la aprobarea contractului de fuziune prin absorbţie şi a actului de primire-predare a Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „Andrei Lupan” a AŞM    Cкачать  
2014-12-05 282a Cu privire la rezultatele expertizei propunerilor de proiecte din cadrul Apelului „Concurs proiecte de cercetări ştiinţifice fundamentale şi aplicative (2015-2018)”    Cкачать  
2014-11-24 282 Cu privire la returnarea unui autoturism    Cкачать  
2014-11-24 281 Cu privire la conferirea Medaliei ,,Dimitrie Cantemir” a AŞM dlui dr. hab., prof. univ. Valentrin Friptu    Cкачать  
2014-11-24 280 Cu privire la decorarea cu Medalia „Dimitrie Cantemir” a AŞM a Instituţiei Publice Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia”    Cкачать  
2014-11-24 278 Cu privire la decorarea cu Medalia ,,Dimitrie Cantemir” a dlui dr. , prof. univ. Nicolae Osmochescu    Cкачать  
2014-11-24 277 Cu privire la decorarea domnului Petru Tarhon, dr. hab., cercetător ştiinţific principal, cu Medalia ,,Dimitrie Cantemir” a AŞM    Cкачать  
2014-11-24 276 Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AŞM dnei dr. conf. univ. Varvara Buzilă    Cкачать  
2014-11-24 275 Cu privire la decorarea dnei Ana Vulpe, dr. conf. univ., cercetător ştiinţific coordonator, cu Diploma “Meritul Academic” a AŞM    Cкачать  
2014-11-24 274 Cu privire la decorarea doamnei dr. Evdochia Soroceanu, cercetător ştiinţific, cu Diploma de Recunoştinţă a AŞM    Cкачать  
2014-11-24 273 Cu privire la decorarea domnului dr. Romeo Cemârtan, cercetător ştiinţific, cu Diploma de Onoare a AŞM    Cкачать  
2014-11-24 272 Cu privire la decorarea domnului dr. Dorin Lozovanu, cercetător ştiinţific superior, cu Diploma de Onoare a AŞM    Cкачать  
2014-11-24 271 Cu privire la decorarea domnului dr. Andrei Delinschi, cercetător ştiinţific superior, cu Diploma de Onoare a AŞM    Cкачать  
2014-11-24 270 Cu privire la decorarea domnului Andrei Prohin, cercetător ştiinţific stagiar, cu Diploma AŞM    Cкачать  
2014-11-24 269 Cu privire la decorarea domnului Emanuil Brihuneţ, cercetător ştiinţific, cu Diploma AŞM    Cкачать  
2014-11-24 268 Cu privire la revocarea statutului de rezident al companiei ”Bons Office” SRL    Cкачать  
2014-11-24 267 Cu privire la redistribuirea volumului de alocaţii bugetare organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovări    Cкачать  
2014-11-24 266 Cu privire la prelungirea concursului proiectelor privind crearea unui parc ştiinţifico-tehnologic pentru implementarea inovaţiilor în agricultură în r-nul Cahul    Cкачать  
2014-11-24 265 Cu privire la aprobarea rezultatelor concursului proiectelor privind crearea unui incubator de inovare în mun. Chişinău, anunţat prin Hotărârea CSŞDT al AŞM nr. 220 din 25.09.2014    Cкачать  
2014-11-24 264 Cu privire la acordarea statutului de rezident    Cкачать  
2014-11-24 263 Cu privire la finanţarea proiectului de transfer tehnologic „Implementarea tehnologiei de tratare a deşeurilor medicale infecţioase, utilizînd sterilizatorul STERISHRED 250”    Cкачать  
2014-11-24 262 Despre aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea premiilor şi ajutoarelor materiale pentru angajaţii Institutului de Energetică al AŞM    Cкачать  
2014-11-24 261 Cu privire la aprobarea listei doctoranzilor care vor beneficia de Bursa de excelenţă a Guvernului şi de Bursa nominală (pe domenii)    Cкачать Приложения 1
 
2014-11-24 260 Cu privire la rezultatele evaluării şi clasificării revistelor ştiinţifice de profil    Cкачать Приложения 1
 
2014-10-30 259 Cu privire la conferirea Diplomei AȘM cu prilejul Zilei Științei    Cкачать  
2014-10-30 258 Cu privire la aprobarea Statutului Institutului de Ecologie, Geografie, Geologie şi Seismologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei    Cкачать  
2014-10-30 257 Cu privire la decernarea Premiului academiilor de ştiinţe ale Ucrainei, Belarus şi Moldovei pentru lucrări ştiinţifice    Cкачать  
2014-10-30 256 Cu privire la aprobarea organigramei Instituţiei Publice Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare    Cкачать  
2014-10-30 255 Cu privire la aprobarea Statutului Medaliei „Nicolae Milescu Spătaru"    Cкачать Приложения 1
 
2014-10-30 253 Cu privire la activitatea Institutului de Ecologie și Geografie referitor la „Elaborarea Cadastrului Ariilor Naturale Protejate de Stat”    Cкачать  
2014-10-30 252 Cu privire la activitatea Institutului de Fitotehnie „Porumbeni” privind crearea, testarea, omologarea, multiplicarea şi implementarea hibrizilor de porumb competitivi în perioada 2011- 2014    Cкачать  
2014-10-20 251 Cu privire la decorarea dnei doctor habilitat Ana-Maria Plămădeală cu Medalia ,,Dimitrie Cantemir”    Cкачать  
2014-10-20 250 Cu privire la decorarea dlui Alexandru Zub, membru titular al Academiei Române, cu Medalia ,,Dimitrie Cantemir” a AŞM    Cкачать  
2014-10-20 249 Cu privire la decorarea doamnei Parascovia Rotaru, doctor în studiul artelor, cercetător ştiinţific superior, cu Diploma de Onoare a AŞM    Cкачать  
2014-10-20 246 Cu privire la conferirea Medaliei „Dimitrie Cantemir” Universităţii Tehnice a Moldovei    Cкачать  
2014-10-20 245 Cu privire la conferirea Medaliei „Dimitrie Cantemir” dlui dr. hab. Viorel TROFIM, profesor universitar la catedra „Microelectronica şi Inginerie Biomedicală” a UTM    Cкачать  
2014-10-20 244 Cu privire la conferirea Medaliei „Dimitrie Cantemir” dlui dr. hab. Pavel TATAROV, prof. univ., director al Centrului de Cercetare-Dezvoltate al UTM    Cкачать  
2014-10-20 243 Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință dlui dr. Ion STRATAN, , prof. univ., șef al catedrei Electroenergetică a UTM    Cкачать  
2014-10-20 242 Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință dlui dr. Victor ȘONTEA, prof. univ., șef al catedrei „Microelectronica şi Inginerie Biomedicală” a UTM    Cкачать  
2014-10-20 241 Cu privire la conferirea Medaliei „Dimitrie Cantemir” dlui dr. hab. Nicolae SÎRBU, profesor universitar la catedra Telecomunicații a UTM    Cкачать  
2014-10-20 240 Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare dlui dr. Nicolae SECRIERU, conf. univ., șef al Departament Informatizare și Tehnologii Informaționale al UTM     Cкачать  
2014-10-20 239 Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință dr. hab. Ion RUSU, șef de catedră ”Tehnologia Materialelor și Elementelor de Construcții” a UTM    Cкачать  
2014-10-20 238 Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoştință dr. hab. Dumitru ŢIULEANU, profesor universitar la Universitatea Tehnică a Moldovei    Cкачать  
2014-10-20 237 Cu privire la extinderea termenului de evaluare a propunerilor de proiecte pentru cercetări științifice fundamentale și aplicative    Cкачать  
2014-10-20 236 Cu privire la eliberarea certificatului de membru afiliat al AŞM, organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării    Cкачать  
2014-10-20 235 Cu privire la abilitarea cu dreptul de a pregăti cadre ştiinţifice    Cкачать  
2014-10-20 234 Cu privire la aprobarea Regulamentului de management în cadrul realizării Contractului de grant „Suport financiar pentru participarea Republicii Moldova la Programul UE pentru cercetare şi inovar    Cкачать  
2014-10-20 233 Cu privire la aprobarea modificărilor la Regulamentul Instituţiei Medico-Sanitare Publice Institutul de Medicină Urgentă    Cкачать  
2014-09-25 230 Cu privire la aprobarea Statutului Instituţiei Publice „Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară”    Cкачать  
2014-09-25 229 Cu privire la decernarea Diplomei de Onoare a AŞM dlui dr. hab. în biologie Alexei Andreev    Cкачать  
2014-09-25 228 Cu privire la decernarea Diplomei de Recunoştinţă a AŞM dlui dr. în biologie Igor Şuberneţkii    Cкачать  
2014-09-25 227 Cu privire la susţinerea candidaturii dlui academician Bogdan Simionescu, preşedinte al Filialei Iaşi a Academiei Române, pentru a fi ales membru de onoare al AŞM    Cкачать  
2014-09-25 226 Cu privire la abilitatea cu dreptul de a pregăti cadre ştiințifice    Cкачать  
2014-09-25 225 Cu privire la transmiterea reţelei electrice din şos. Hînceşti 57A, mun. Chişinău, la balanţa ÎCS „RED UNION FENOSA"    Cкачать  
2014-09-25 223 Cu privire la înlocuirea directorului proiectului de cercetări științifice aplicative, cifrul 11.817.08.42A    Cкачать  
2014-09-25 222 Cu privire la înlocuirea directorului proiectului de cercetări științifice fundamentale, cifrul 11.817.05.15F    Cкачать  
2014-09-25 221 Cu privire la modificarea Hotărârii CSŞDT al AŞM nr. 194 din 04 septembrie 2014    Cкачать Приложения 1
 
2014-09-25 220 Cu privire la organizarea concursului proiectelor privind crearea unui incubator de inovare în mun. Chişinău    Cкачать  
2014-09-25 219 Cu privire la organizarea concursului proiectelor privind crearea unui parc ştiinţifico-tehnologic pentru implementarea inovaţiilor în agricultură în r-nul Cahul    Cкачать  
2014-09-25 218 Cu privire la aprobarea modificărilor la anexa Hotărîrii CSŞDT al AŞM nr. 35 din 20 februarie 2014    Cкачать  
2014-09-25 217 Cu privire la aprobarea Regulamentului, organizarea şi desfăşurarea Concursului naţional „Topul Inovaţiilor”    Cкачать Приложения 1
 
2014-09-25 216 Cu privire la aprobarea finanţării proiectului „Organizarea şi funcţionarea Incubatorului de Inovare „INNOCENTER”, crearea şi dezvoltarea infrastructurii acestuia”    Cкачать  
2014-09-25 215 Cu privire la finanţarea proiectelor de transfer tehnologic în anul 2014    Cкачать  
2014-09-25 214 Cu privire la delegarea atribuţiilor de management în cadrul realizării Contractului de grant „Suport financiar pentru participarea Republicii Moldova la Programul UE pentru cercetare şi inovare    Cкачать  
2014-09-25 213 Cu privire la aprobarea Regulamentului Direcţiei politică economică şi finanţe    Cкачать Приложения 1
 
2014-09-25 212 Cu privire la valorificarea mijloacelor financiare şi redistribuirea volumului de alocaţii bugetare organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării    Cкачать  
2014-09-25 211 Cu privire la prelungirea termenului de abilitare a instituţiilor cu dreptul de activitate de doctorat    Cкачать  
2014-09-25 210 Cu privire la modificarea şi completarea Hotărârii CSŞDT nr. 1 din 17 ianuarie 2012 referitor la instituirea şcolilor doctorale în cadrul AŞM    Cкачать  
2014-09-25 209 Cu privire la aprobarea Regulamentului Secției Ştiințe Sociale și Economice a Academiei de Ştiințe a Moldovei    Cкачать Приложения 1
 
2014-09-25 208 Cu privire la aprobarea Regulamentului Secției Științe Inginerești și Tehnologice a Academiei de Științe a Moldovei    Cкачать Приложения 1
 
2014-09-25 207 Cu privire la aprobarea Regulamentului Secției Științe Umanistice și Arte a Academiei de Științe a Moldovei    Cкачать Приложения 1
 
2014-09-25 206 Cu privire la aprobarea Regulamentului Secţiei Ştiinţe Medicale a Academiei de Ştiinţe a Moldovei    Cкачать Приложения 1
 
2014-09-25 205 Cu privire la aprobarea Regulamentului Secţiei Ştiinţe Agricole a Academiei de Ştiinţe a Moldovei    Cкачать Приложения 1
 
2014-09-25 204 Cu privire la aprobarea Regulamentului Secţiei Ştiinţe ale Naturii şi Exacte a Academiei de Ştiinţe a Moldovei    Cкачать Приложения 1
 
2014-09-25 202 Cu privire la completarea proiectelor instituționale finanțate în cadrul Institutului de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei    Cкачать  
2014-09-25 201 Cu privire confirmarea candidaţilor la funcţia de director al organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării - membri instituţionali ai AŞM    Cкачать Приложения 1
 
2014-09-04 200 Cu privire la conferirea Medaliei „Dimitrie Cantemir” a AŞM dlui Valeriu Cuşnir, profesor universitar, doctor habilitat în medicină, şef al Clinicii oftalmologie nr. 2 a USMF “Nicolae Teste    Cкачать  
2014-09-04 199 Cu privire la decernarea Diplomei de Recunoştinţă a AŞM dnei dr. în biologie Efimia Veveriţă    Cкачать  
2014-09-04 198 Cu privire la conferirea Medaliei „Dimitrie Cantemir” a AŞM dlui Gheorghe ŞUŞU, conferenţiar universitar, şef al Departamentului de orientare profesională al UASM    Cкачать  
2014-09-04 196 Cu privire la înlocuirea directorilor propunerilor de proiect în cadrul apelului “Proiecte de cercetări științifice fundamentale şi cercetări ştiinţifice aplicative”, finanțate de la bug    Cкачать  
2014-09-04 195 Cu privire la concursul de proiecte pentru tinerii cercetători, finanţate de la bugetul de stat, pentru anii 2015-2016    Cкачать Приложения 1
 
2014-09-04 194 Cu privire la aprobarea proiectelor pentru editarea monografiilor ştiinţifice (lucrări de valoare) pentru finanţare pe anul 2014    Cкачать Приложения 1
 
2014-09-04 193 Cu privire la concepţiile programelor de stat pentru anii 2015-2018    Cкачать Приложения 1
Приложения 2
 
2014-09-04 192 Cu privire la desfăşurarea concursului de admitere la studii de doctorat şi postdoctorat    Cкачать  
2014-09-04 190 Cu privire la demararea concursului pentru suplinirea postului vacant de director adjunct al Consiliului Consultativ de Expertiză    Cкачать  
2014-07-30 189 Cu privire la recomandarea candidaturii dnei dr. Lidia ROMANCIUC în vederea conferirii Ordinului „Gloria Muncii    Cкачать  
2014-07-30 188 Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic”    Cкачать  
2014-07-30 187 Cu privire la conferirea Medaliei „Dimitrie Cantemir” domnului Iulian GROZA    Cкачать  
2014-07-30 186 Cu privire la conferirea Medaliei “Meritul Civic” domnului Sergiu PORCESCU şi doamnei Viorica STURZA    Cкачать  
2014-07-30 185 Cu privire la recomandarea candidaturii dlui acad. Ion TIGHINEANU în vederea conferirii „Ordinului de Onoare”    Cкачать  
2014-07-30 184 Cu privire la recomandarea candidaturii dnei dr. hab. Inga DRUŢĂ în vederea decorării cu Ordinul „Gloria Muncii”    Cкачать  
2014-07-30 183 Cu privire la recomandarea candidaturii dlui Ion DUMITREL în vederea decorării cu Medalia AŞM „Dimitrie Cantemir    Cкачать  
2014-07-30 182 Cu privire la recomandarea candidaturii dnei dr. Felicia CENUŞĂ în vederea decorării cu Medalia „Mihai Eminescu”    Cкачать  
2014-07-30 181 Cu privire la recomandarea candidaturii dlui Alexandru DÎRUL în vederea decorării cu Ordinul „Gloria Muncii”    Cкачать  
2014-07-30 180 Cu privire la recomandarea dr. hab., prof. univ. Ion Bahnarel, prim-vicedirector general al CNSP, şi a dr. hab., conf. cercet. Liuba Coreţchi, şef al laboratorului Igiena Radiaţiilor al CNSP, pent    Cкачать  
2014-07-30 179 Cu privire la recomandarea dlui Paul Goma, scriitor şi militant anticomunist român, pentru participare la concursul pentru decernarea Premiului Național    Cкачать  
2014-07-30 177 Cu privire la aprobarea Hotărârii Senatului Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei nr. 7/4.3 din 30 iunie 2014    Cкачать  
2014-07-30 176 Cu privire la modificarea listei executorilor proiectului de cercetări ştiinţifice aplicative, cifrul 13.819.14.12A    Cкачать  
2014-07-30 175 Cu privire la înlocuirea directorului proiectului de cercetări ştiinţifice aplicative, cifrul 14.518.02.05A    Cкачать  
2014-07-30 174 Cu privire la aprobarea modificărilor la anexa Hotărîrii CSŞDT al AŞM nr. 140 din 16 iunie 2014    Cкачать Приложения 1
 
2014-07-30 173 Cu privire la utilizarea mijloacelor speciale ale Liceului AŞM    Cкачать  
2014-07-30 172 Cu privire la crearea Institutului de Ecologie, Geografie, Geologie și Seismologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei    Cкачать  
2014-07-30 171 Cu privire la alegerea directorului Consiliului Consultativ de Expertiză    Cкачать  
2014-07-21 170 Cu privire la modificarea Statutului Institutului de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM    Cкачать  
2014-07-21 169 Cu privire la decorarea domnului Victor GHICAVÎI cu medalia „Dimitrie Cantemir” a AŞM, dr. hab. în medicină, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”    Cкачать  
2014-07-21 168 Cu privire la decernarea Diplomei de Recunoștință a AŞM doamnei Lidia COLESNIC, doctor în filologie, Institutul de Filologie al AȘM    Cкачать  
2014-07-21 167 Cu privire la decernarea Diplomei de onoare a AȘM dlui dr. Victor COJOCARU, Institutul de Inginerie Electronică și Nanotehnologii „D. Ghițu”    Cкачать  
2014-07-21 166 Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AŞM domnului Eugen CUZNEŢOV, doctor în matematică    Cкачать  
2014-07-21 165 Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AŞM domnului Anatol GANEA, doctor în biologie    Cкачать  
2014-07-21 164 Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” doamnei Eleonora Chirilova, doctor în biologie    Cкачать  
2014-07-21 163 Cu privire la decorarea domnului Alexandru RUSU cu medalia „Dimitrie Cantemir” a AŞM, dr. hab. în agricultură, Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „Nicolae Dimo”    Cкачать  
2014-07-21 162 Cu privire la decorarea domnului Boris BOINCEAN cu medalia „Dimitrie Cantemir” a AŞM, dr. hab. în agricultură, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi    Cкачать  
2014-07-21 161 Cu privire la decorarea domnului Valerian CERBARI cu medalia „Dimitrie Cantemir” a AŞM, dr. hab. în agricultură, Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „Nicolae Dimo”    Cкачать  
2014-07-21 157 Cu privire la modificarea statelor de personal a unor organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării, membri instituţionali ai AŞM    Cкачать  
2014-07-21 156 Cu privire la aprobarea listei candidaților la postul de conducere vacant din cadrul Consiliului Consultativ de Expertiză    Cкачать  
2014-07-21 155 Cu privire la aprobarea listei candidaților la posturile de conducere vacante din cadrul organizațiilor din sfera științei și inovării – membrii instituționali ai AŞM    Cкачать  
2014-07-21 154 Cu privire la eliberarea certificatului de membru al AŞM, organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării    Cкачать  
2014-07-21 153 Cu privire la aprobarea planului de admitere la postdoctorat pentru anul de studii 2015-2016    Cкачать  
2014-07-21 152 Cu privire la aprobarea statutului și organigramei Instituţiei Publice Biblioteca Științifică Centrală „Andrei Lupan” (Institut) a AŞM    Cкачать Приложения 1
 
2014-07-21 151 Cu privire la rezultatele evaluării şi clasificării revistelor ştiinţifice de profil    Cкачать  
2014-07-21 150 Cu privire la decontarea datoriilor creditoare    Cкачать  
2014-07-21 149 Cu privire la aprobarea proiectului bugetului de stat pe anul 2015 şi a estimărilor pe anii 2016-2017 pentru sfera ştiinţei şi inovării şi învăţământului    Cкачать  
2014-06-16 148 Cu privire la decernarea Diplomei ,,Meritul Academic” dnei Percinschi Natalia, doctor în economie, cercetător ştiinţific coordonator în cadrul Institutului Naţional de Cercetări Economice al     Cкачать  
2014-06-16 147 Cu privire la decernarea Diplomei ,,Meritul Academic” dlui Pavel Vasile, doctor habilitat în filologie, consultant științific la Centrul de Lingvistică al Institutului de Filologie al AȘM    Cкачать  
2014-06-16 146 Cu privire la decernarea Diplomei ,,Meritul Academic” dlui Băieșu Nicolae, doctor habilitat în filologie, consultant științific la Centrul de Lingvistică al Institutului de Filologie al AȘM    Cкачать  
2014-06-16 145 Cu privire la decorarea dlui Burlacu Alexandru, dr. hab., cercetător științific principal la Institutul de Filologie al Academiei de Științe a Moldovei cu Medalia ,,Dimitrie Cantemir”    Cкачать  
2014-06-16 144 Cu privire la decernarea Diplomei „Meritul Academic” domnului doctor habilitat în chimie Fliur Macaev    Cкачать  
2014-06-16 143 Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoştinţă doamnei doctor habilitat în chimie Aculina Arîcu    Cкачать  
2014-06-16 141 Cu privire la criteriile de evaluare a proiectelor în sfera ştiinţei şi inovării    Cкачать Приложения 1
Приложения 2
Приложения 3
 
2014-06-16 140 Cu privire la finanţarea proiectelor de transfer tehnologic în anul 2014    Cкачать Приложения 1
 
2014-06-16 139 Cu privire la acordarea statutului de rezident    Cкачать  
2014-06-16 138 Cu privire la concursul proiectelor de inovare şi transfer tehnologic pentru anul 2015    Cкачать Приложения 1
 
2014-06-16 137 Cu privire la anunţarea Concursului Comun în cadrul proiectului ERA-NET RUS PLUS    Cкачать  
2014-06-16 134 Cu privire la demararea concursului pentru suplinirea postului vacant de director al Consiliului Consultativ de Expertiză    Cкачать  
2014-06-16 133 Cu privire la demararea concursului pentru suplinirea postului de director al Institutului Național de Cercetări Economice al AȘM    Cкачать  
2014-06-16 132 Cu privire la examinarea raportului directorului general al Institutului Mamei și Copilului „Cu privire la starea sănătate a copilului şi strategiile Institutului Mamei și Copilului pentru amel    Cкачать  
2014-06-02 129 Cu privire la înlocuirea conducătorului proiectului de cercetări ştiinţifice fundamentale, cifrul 14.819.04.07F    Cкачать  
2014-06-02 128 Cu privire la transmiterea bunurilor imobile la balanţa contabilă a Institutului de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM    Cкачать Приложения 1
Приложения 2
Приложения 3
 
2014-06-02 127 Cu privire la modificarea Hotărîrii CSŞDT al AŞM nr. 144 din 28 iunie 2012    Cкачать  
2014-06-02 126 Cu privire la demararea concursului pentru suplinirea posturilor de conducere vacante din cadrul organizațiilor din sfera științei și inovării, membri instituționali ai Academiei de Științe a     Cкачать  
2014-06-02 125 Cu privire la anunţarea concursului comun de proiecte de cercetare în domeniile ştiinţelor reale şi exacte între Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Fondul Republican de Cercetări Fundamentale    Cкачать  
2014-06-02 124 Cu privire la anunțarea concursului comun de proiecte de cercetare pentru mobilitate între Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Consiliul Naţional pentru Cercetare din Italia    Cкачать  
2014-06-02 123 Cu privire la aprobarea proiectului „Funcţionarea şi dezvoltarea Parcului Ştiinţifico-Tehnologic „Academica” cu Incubatorul de Inovare „Inovatorul” în 2014”    Cкачать  
2014-06-02 122 Cu privire la revocarea statutului de administrator al Incubatorului de Inovare „Itech”, al ÎM „Trimetrica”    Cкачать  
2014-06-02 121 Cu privire la aprobarea finanţării în anul 2014 a proiectului “Dezvoltarea proceselor inovaţionale şi infrastructurii Incubatorului de inovare „Antreprenorul inovativ” în anul 2014”    Cкачать  
2014-06-02 120 Cu privire la aprobarea finanţării în anul 2014 a proiectului „Proiect de creare şi susţinere a start-up-urilor: Targul start-up-urilor „Cele mai bune idei inovaţionale”    Cкачать  
2014-06-02 119 Cu privire la aprobarea modificărilor la anexa Hotărîrii CSŞDT al AŞM nr. 64 din 20 martie 2014    Cкачать Приложения 1
 
2014-06-02 118 Cu privire la finanţarea proiectelor de transfer tehnologic în anul 2014    Cкачать Приложения 1
 
2014-06-02 117 Cu privire la concursul „Proiecte de cercetări ştiinţifice fundamentale şi de cercetări ştiinţifice aplicative”, finanțate de la bugetul de stat pentru anii 2015-2018    Cкачать  
2014-06-02 116 Privind modificarea Regulamentului cu privire la decernarea premiilor Academiei de Ştiinţe a Moldovei    Cкачать Приложения 1
 
2014-05-19 99 Cu privire la concursul “Editarea monografiilor ştiinţifice (lucrări de valoare)”, finanţate de la bugetul de stat pentru anul 2014    Cкачать  
2014-05-19 98 Cu privire la aprobarea spre finanţare a proiectelor din cadrul concursului “Organizarea manifestărilor ştiinţifice” pentru anul 2014    Cкачать Приложения 1
 
2014-05-19 115 Cu privire la modificarea denumirii Instituţiei Medico-Sanitare Publice Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Urgentă    Cкачать  
2014-05-19 114 Cu privire la conferirea Medaliei „Dimitrie Cantemir” dlui dr., prof. univ. Helmut FOELL    Cкачать  
2014-05-19 113 Cu privire la transmiterea unui bun mobil    Cкачать  
2014-05-19 112 Cu privire la decorarea dlui Vasile Chiseliță, doctor în studiul artelor, cercetător științific coordonator, cu Diploma de Recunoștință a AŞM    Cкачать  
2014-05-19 111 Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoştinţă a AŞM domnului Igor Povar, doctor habilitat în chimie    Cкачать  
2014-05-19 110 Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AŞM dnei doctor în chimie Maria Cocu    Cкачать  
2014-05-19 109 Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AŞM dlui Valerian Darie, doctor în ştiinţe agricole    Cкачать  
2014-05-19 108 Cu privire la decorarea domnului doctor în ştiinţe geologo-mineralogice Miţul EFREM cu Diploma “Meritul Academic”    Cкачать  
2014-05-19 107 Cu privire la decernarea Medaliei „Dimitrie Cantemir” a AŞM dlui academician Constantin Turtă    Cкачать  
2014-05-19 106 Cu privire la decernarea Medaliei „Dimitrie Cantemir” a AŞM domnului Fiodor Cozari, doctor habilitat în biologie    Cкачать  
2014-05-19 105 Cu privire la conferirea Diplomei AŞM doamnei doctor în chimie Marina Grinco    Cкачать  
2014-05-19 104 Cu privire la conferirea Diplomei AŞM doamnei doctor în chimie Nina Ţîmbaliuc    Cкачать  
2014-05-19 103 Cu privire la decorarea doamnei doctor în biologie Alexandra CILOCI cu Diploma “Meritul Academic”    Cкачать  
2014-05-19 102 Cu privire la decorarea domnului Ion Niculiță, doctor habilitat, profesor universitar, cu Medalia „Dimitrie Cantemir”    Cкачать  
2014-05-19 101 Cu privire la abilitarea cu dreptul de a pregăti cadre ştiinţifice    Cкачать  
2014-05-19 100 Cu privire la eliberarea certificatului de membru al AŞM organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării    Cкачать  
2014-04-16 97 Cu privire la conferirea Medaliei „Dimitrie Cantemir” domnului doctor habilitat Victor BALMUŞ     Cкачать  
2014-04-16 96 Cu privire la conferirea Diplomei AŞM unui grup de cercetători în legătură cu aniversarea a 20-a de la fondarea Comunităţii bieloruse din Republica Moldova    Cкачать  
2014-04-16 95 Cu privire la conferirea Medaliei „Dimitrie Cantemir” domnului academician Alexandru ROŞCA    Cкачать  
2014-04-16 94 Cu privire la recomandarea candidaturii dnei doctor în pedagogie Tamara CRISTEI, profesoară de limba şi literatura română, pentru decorare cu Ordinul „Gloria Muncii” În    Cкачать  
2014-04-16 93 Cu privire la conferirea Medaliei „Dimitrie Cantemir” dlui doctor habilitat Emil RUSU, cercetător ştiinţific principal la Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii “D. Ghiţu”    Cкачать  
2014-04-16 92 Cu privire la aprobarea listei personalului scriptic al Sesiunii XVIII a Asambleei AŞM din 17.04.2014 pentru alegerea preşedintelui AŞM    Cкачать Приложения 1
 
2014-03-20 91 Cu privire la modificarea Hotărîrii CSŞDT al AŞM nr. 318 din 30.12.2014    Cкачать  
2014-03-20 90 Cu privire la recomandarea candidaturii dlui Vitalie BOIAN, consilier de stat de clasa I, şef al Direcţiei politică economică şi finanţe a CSŞDT al AŞM, pentru decorare cu Ordinul „Gloria Mu    Cкачать  
2014-03-20 89 Cu privire la conferirea Diplomei AŞM dlui Boris Cinic, inginer coordonator programator    Cкачать  
2014-03-20 88 Cu privire la conferirea Diplomei AŞM dlui Alexei Caşu, doctor habilitat în matematică    Cкачать  
2014-03-20 87 Cu privire la conferirea Diplomei AŞM dlui Constantin Ciubotaru, doctor în informatică    Cкачать  
2014-03-20 86 Cu privire la conferirea Diplomei AŞM domnului Artiom Alhazov, doctor habilitat în informatică    Cкачать  
2014-03-20 85 Cu privire la conferirea Diplomei AŞM domnului Iulian Secrieru    Cкачать  
2014-03-20 84 Cu privire la conferirea Diplomei AŞM dlui Grigore Secrieru, doctor în ştiinţe fizico-matematice    Cкачать  
2014-03-20 83 Cu privire la conferirea Diplomei AŞM domnului Alexander Kolesnik, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice    Cкачать  
2014-03-20 82 Cu privire la conferirea Diplomei AŞM dlui Victor Şcerbacov, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice    Cкачать  
2014-03-20 81 Cu privire la conferirea Diplomei AŞM dlui Vladimir Izbaş, doctor în matematică    Cкачать  
2014-03-20 79 Cu privire la conferirea Diplomei AŞM doamnei Elvira Naval, doctor în informatică    Cкачать  
2014-03-20 78 Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoştinţă doamnei Nadejda Mihnea, doctor în biologie    Cкачать  
2014-03-20 77 Cu privire la decernarea Medaliei „Dimitrie Cantemir” a AŞM dlui Mihail Popa, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice    Cкачать  
2014-03-20 76 Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare doamnei Elena Boian, doctor în informatică    Cкачать  
2014-03-20 75 Cu privire la conferirea distincţiei de stat ,,Meritul Civic” doamnei doctor în ştiinţe fizico-matematice Galina Beliavscaia    Cкачать  
2014-03-20 74 Cu privire la conferirea titlului onorific al RM „Om Emerit” domnului Constantin Gaindric, membru corespondent al AŞM    Cкачать  
2014-03-20 73 Cu privire la conferirea titlului onorific „Om Emerit” doamnei doctor habilitat în informatică Svetlana Cojocaru    Cкачать  
2014-03-20 72 Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoştinţă doamnei doctor în biologie Larisa Andronic    Cкачать  
2014-03-20 71 Cu privire la conferirea distincţiei de stat ,,Meritul civic” domnului Fliur MACAEV, dr. hab. în chimie    Cкачать  
2014-03-20 70 Cu privire la conferirea titlului onorific al RM „Om Emerit” doamnei Aculina Arîcu, doctor habilitat în chimie    Cкачать  
2014-03-20 69 Cu privire la recomandarea candidaturii dlui academician Bogdan Simionescu pentru a fi ales Membru de Onoare al AŞM    Cкачать  
2014-03-20 68 Cu privire la decernarea Medaliei „Dimitrie Cantemir” a AŞM domnului doctor habilitat în chimie Nicon Ungur    Cкачать  
2014-03-20 67 Cu privire la decernarea Medaliei „Dimitrie Cantemir” a AŞM dlui doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice Mihail Popa    Cкачать  
2014-03-20 66 Cu privire la decernarea Medaliei „Dimitrie Cantemir” a AŞM dlui academician Vladimir Arnautov    Cкачать  
2014-03-20 65 Cu privire la autorizarea casării unor bunuri uzate, raportate la mijloacele fixe ale organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării, subordonate Academiei de Ştiinţe a Moldovei    Cкачать  
2014-03-20 64 Cu privire la finanţarea proiectelor de transfer tehnologic în anul 2014    Cкачать Приложения 1
 
2014-03-20 63 Cu privire la aprobarea modificărilor la anexa Hotărîrii CSŞDT al AŞM nr. 102 din 25 aprilie 2013    Cкачать  
2014-03-20 62 Cu privire la concursul proiectelor privind organizarea unui incubator de inovare în mun. Chişinău, în spaţiile şi pe teritoriul ICS „ELIRI” S.A.    Cкачать  
2014-03-20 61 Cu privire la concursul de propuneri (concepţii) ale programelor de stat    Cкачать Приложения 1
 
2014-03-20 60 Cu privire la repartizarea alocaţiilor bugetare în cadrul programului de stat “Cercetări fundamentale şi aplicative în matematică”    Cкачать  
2014-03-20 59 Cu privire la aprobarea ordinii de zi a Sesiunii XVII a Asambleei AŞM    Cкачать  
2014-03-20 58 Cu privire la decernarea Premiului “Pârghia lui Arhimede” pentru anul 2013     Cкачать  
2014-03-20 57 Cu privire la rezultatele Concursului pentru decernarea premiilor Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru anul 2013    Cкачать  
2014-03-13 56 Cu privire la conferirea Diplomei AŞM “Meritul Academic” dnei Ludmila TOMA, doctor în studiul artelor    Cкачать  
2014-03-13 55 Cu privire la decernarea Medaliei „Dimitrie Cantemir” dlui Alexandru DÂRUL, doctor habilitat în filologie    Cкачать  
2014-03-13 54 Cu privire la recomandarea candidaturii dnei Aurica DICUSARĂ în vederea conferirii titlului onorific „Om Emerit” În    Cкачать  
2014-03-13 53 Cu privire la înaintarea candidaturii dlui Ion Gagim, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar , pentru conferirea titlului onorific ,,Maestru în Artă”    Cкачать  
2014-03-13 52 Cu privire la modificarea organigramei Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic    Cкачать  
2014-03-13 51 Cu privire la modificarea Hotărîrii CSŞDT nr.62 din 4 aprilie 2013    Cкачать  
2014-03-13 50 Cu privire la modificarea Hotărîrii CSȘDT nr.152 din 27 iunie 2013    Cкачать  
2014-03-13 49 Cu privire la aprobarea Listei reprezentanţilor oficiali ai comunităţii ştiinţifice şi experților naționali din Republica Moldova în Comitetele de Program ale Programului de Cercetare și Ino    Cкачать Приложения 1
 
2014-03-13 48 Cu privire la concursul “Organizarea manifestărilor ştiinţifice finanțate de la bugetul de stat pentru anul 2014”    Cкачать  
2014-03-13 47 Cu privire la abilitarea unor instituţii cu dreptul de a pregăti cadre ştiinţifice    Cкачать  
2014-03-13 46 Cu privire la aprobarea structurii subdiviziunilor ştiinţifice ale Institutului de Pedologie, Agrochimie şi Protecție a Solului „Nicolae Dimo”    Cкачать  
2014-03-13 45 Despre aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea premiilor şi ajutoarelor materiale pentru angajaţii Institutului Naţional de Cercetări Economice    Cкачать  
2014-03-13 44 Cu privire la componenţa Consiliului de Etică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei    Cкачать  
2014-03-13 43 Cu privire la editarea Raportului privind activitatea CSŞDT şi rezultatele ştiinţifice principale obţinute în sfera ştiinţei şi inovării în anul 2013    Cкачать  
2014-02-20 42 Cu privire la repartizarea alocaţiilor bugetare    Cкачать  
2014-02-20 41 Cu privire la conferirea titlului onorific „Om Emerit al Republicii Moldova” dlui Piotr HADJI, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice    Cкачать  
2014-02-20 40 Cu privire la decernarea Medaliei „Dimitrie Cantemir” dlui academician Ion Ababii    Cкачать  
2014-02-20 39 Cu privire la conferirea titlului onorific „Om Emerit al Republicii Moldova” dnei Maria PALISTRANT, dr. hab. în ştiinţe fizico-matematice    Cкачать  
2014-02-20 38 Cu privire la decernarea Medaliei „Dimitrie Cantemir” dlui dr. hab. în biologie Valentin CELAC    Cкачать  
2014-02-20 37 Cu privire la decernarea Medaliei „Dimitrie Cantemir” dlui acad. Gheorghe ŢÎBÎRNĂ    Cкачать  
2014-02-20 36 Cu privire la finanţarea proiectelor de transfer tehnologic în anul 2014    Cкачать  
2014-02-20 35 Cu privire la finanţarea proiectelor de transfer tehnologic în anul 2014    Cкачать  
2014-02-20 34 Cu privire la acordarea statutului de rezident    Cкачать  
2014-02-20 33 Cu privire la aprobarea contractului-tip de finanţare a proiectelor de inovare şi transfer tehnologic pentru anul 2014    Cкачать  
2014-02-20 32 Cu privire la organizarea şi desfăşurarea Concursului „Cel mai bun elev inovator”    Cкачать Приложения 1
 
2014-02-20 31 Cu privire la raportul privind activitatea Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic a AŞM în anul 2013    Cкачать  
2014-02-20 30 Cu privire la continuarea finanţării Programului de stat „Cercetări fundamentale şi aplicative în matematică” pentru anul 2014    Cкачать  
2014-02-20 29 Cu privire la modificarea şi completarea Hotărârii CSŞDT al AŞM nr. 9 din 30.01.2014    Cкачать  
2014-02-20 28 Cu privire la raportul privind activitatea CFCFA al AŞM în anul 2013    Cкачать  
2014-02-20 27 Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni în vederea realizării recomandărilor Curţii de Conturi în urma auditului gestionării finanţelor publice şi patrimoniului de stat de către Academia    Cкачать Приложения 1
 
2014-02-20 26 Cu privire la candidaturile pentru concursul de alegere a Preşedintelui Academiei de Ştiinţe a Moldovei    Cкачать  
2014-01-30 9 Cu privire la modificarea şi completarea Hotărârii CSŞDT nr. 274 din 31 octombrie 2013    Cкачать  
2014-01-30 8 Cu privire la aprobarea finanțării pentru anul 2014 a proiectelor de cercetări științifice fundamentale și cercetări ștințifice aplicative în derulare    Cкачать Приложения 1
 
2014-01-30 7 Cu privire la aprobarea structurii subdiviziunilor ştiinţifice ale Institutului de Fitotehnie ”Porumbeni”    Cкачать Приложения 1
 
2014-01-30 6 Cu privire la aprobarea Planului de activitate al CSŞDT al AŞM pentru anul 2014    Cкачать Приложения 1
 
2014-01-30 4 Cu privire la repartizarea instituţiilor de cercetare din Republica Moldova după secţiile de ştiinţe    Cкачать  
2014-01-30 3 Cu privire la rezultatele evaluării şi clasificării revistelor ştiinţifice de profil    Cкачать  
2014-01-30 25 Cu privire la decernarea Medaliei „Dimitrie Cantemir” a AŞM domnului profesor universitar, doctor habilitat Gheorghe POSTICĂ    Cкачать  
2014-01-30 24 Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare doamnei doctor în chimie Marina FONARI    Cкачать  
2014-01-30 23 Cu privire la conferirea distincţiei de stat ,,Meritul civic” domnului doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice Dormidont ŞERBAN    Cкачать  
2014-01-30 22 Cu privire la decernarea Medaliei „Dimitrie Cantemir” a AŞM domnului profesor universitar, doctor habilitat Valeriu BURLACU    Cкачать  
2014-01-30 21 Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare doamnei doctor în chimie Pavlina BOUROŞ    Cкачать  
2014-01-30 19 Cu privire la decernarea Medaliei „Dimitrie Cantemir” a AŞM dr. hab. în biologie Constantin BULIMAGA    Cкачать  
2014-01-30 18 Cu privire la decernarea Medaliei „Dimitrie Cantemir” doamnei Sofia CLOCHIŞNER, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice    Cкачать  
2014-01-30 17 Cu privire la decernarea Medaliei „Dimitrie Cantemir” a AŞM dlui acad. Iurie Reabuhin    Cкачать  
2014-01-30 16 Cu privire la decernarea Medaliei „Dimitrie Cantemir” a AŞM şi a Medaliei „Meritul Civic” dnei dr. hab. în biologie Elena Zubcov    Cкачать  
2014-01-30 15 Cu privire la decernarea Medaliei „Dimitrie Cantemir” a AŞM domnului profesor universitar, doctor habilitat Laurenţiu CALMUŢCHI    Cкачать  
2014-01-30 14 Cu privire la fortificarea capacităţilor comunităţii ştiinţifice din sfera Cercetare-Dezvoltare pentru participarea la Programele Cadru ale Uniunii Europene    Cкачать Приложения 1
Приложения 2
 
2014-01-30 13 Cu privire la autorizarea casării unor bunuri uzate, raportate la mijloacele fixe ale organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării, subordonate Academiei de Ştiinţe a Moldovei    Cкачать  
2014-01-30 12 Cu privire la continuarea finanţării Programului de stat „Dezvoltarea competitivităţii şi creşterea economică durabilă în contextul economiei bazate pe cunoaştere, dezvoltării şi integr�    Cкачать  
2014-01-30 11 Cu privire la aprobarea modificării hotărârii CSŞDT al AŞM nr. 275 din 31 octombrie 2013    Cкачать Приложения 1
 
2014-01-30 10 Cu privire la modificarea şi completarea Hotărârii CSŞDT nr. 13 din 31 ianuarie 2013    Cкачать  
2014-01-14 2 Privind aprobarea Regulamentului cu privire la decernarea Premiului „Pârghia lui Arhimede    Cкачать Приложения 1
 
2014-01-14 1 Cu privire la organizarea alegerilor Preşedintelui Academiei de Ştiinţe a Moldove    Cкачать  
2013-10-31 286 Cu privire la aprobarea modificărilor la anexele hotărârii CSŞDT nr. 35 din 25 februarie 2013    Cкачать  
2013-10-31 285 Cu privire la decorarea unui grup de cercetători cu distincţiile Academiei de Ştiinţe a Moldovei    Cкачать  
2013-10-31 284 Cu privire la decorarea doamnei dr. hab. Elena CONSTANTINOVICI cu Diploma „Meritul academic”    Cкачать  
2013-10-31 283 Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic”, doamnei Eugenia SOLDATENCO, doctor habilitat în științe tehnice, secretar științific al Instituției Publice Institutul Științifico-Pra    Cкачать  
2013-10-31 282 Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” doamnei Maria PÎNTEA, doctor habilitat în științe biologice, cercetător științific principal al Instituției Publice Institutul Științ    Cкачать  
2013-10-31 281 Cu privire la decorarea unui grup de angajaţi ai Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „Andrei Lupan”    Cкачать  
2013-10-31 280 Cu privire la decorarea domnului Ghenadie CIOBANU cu medalia „Dimitrie Cantemir”    Cкачать  
2013-10-31 279 Cu privire la decorarea domnului Valeriu MATEI cu medalia „Dimitrie Cantemir”    Cкачать  
2013-10-31 278 Cu privire la decorarea domnului academician Ion Druţă cu diploma „Meritul academic”    Cкачать  
2013-10-31 277 Cu privire la participarea comunităţii ştiinţifice la programele cadru ale Uniunii Europene    Cкачать  
2013-10-31 276 Cu privire la aprobarea modificării Hotărîrii CSŞDT al AŞM nr. 239 din 26 septembrie 2013    Cкачать  
2013-10-31 275 Cu privire la aprobarea finanţării pentru anul 2014 a proiectelor din cadrul Programelor de stat în derulare şi a proiectelor ce vor demara în anul 2014    Cкачать Приложения 1
 
2013-10-31 274 Cu privire la aprobarea finanţării pentru anul 2014 a proiectelor în derulare pentru tinerii cercetători şi a proiectelor ce vor demara în anul 2014    Cкачать Приложения 1
 
2013-10-31 272 Cu privire la modificarea Hotărîrii CSŞDT al AŞM nr.239 din 20.12.2012    Cкачать  
2013-10-31 271 Cu privire la precizarea volumului alocaţiilor pentru organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării pe anul 2013    Cкачать Приложения 1
Приложения 2
Приложения 3
Приложения 4
 
2013-10-31 270 Cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării şi clasificării revistelor ştiinţifice de profil    Cкачать Приложения 1
Приложения 2
 
2013-10-31 269 Privind modificarea Regulamentului cu privire la decernarea Premiilor Academiei de Științe a Moldovei    Cкачать  
2013-10-31 268 Cu privire la sesiunea anuală a Asambleei AŞM, consacrată rezultatelor activităţii în sfera ştiinţei şi inovării în anul 2013    Cкачать  
2013-10-31 267 Cu privire la suportul ştiinţific al Institutului de Tehnică Agricolă „Mecagro” în asigurarea mecanizării şi automatizării sectorului agroalimentar    Cкачать  
2013-10-15 266 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Asambleei AŞM privind transmiterea fondului locativ din şos. Hînceşti, 57a, mun. Chişinău    Cкачать  
2013-10-03 263 Cu privire la concursul privind selectarea administratorului Parcului Ştiinţifico-Tehnologic „Inagro”    Cкачать  
2013-10-03 262 Cu privire la decorarea domnului academician Dan BERINDEI cu Medalia „Dimitirie Cantemir”    Cкачать  
2013-10-03 261 Cu privire la decorarea Alteţei Sale Regale Margareta, Principesa Moștenitoare a României, Custode al Coroanei României cu Medalia „Dimitrie Cantemir”    Cкачать  
2013-10-03 259 Cu privire la decorarea doamnei Eugenia TOFAN cu Diploma „Meritul academic”    Cкачать  
2013-09-26 258 Cu privire la decorarea domnului profesor Ioan CAPROŞU cu Medalia „Dimitrie Cantemir”    Cкачать  
2013-09-26 253 Cu privire la decorarea domnului dr. hab. Valeriu BALAN cu Diploma Academiei de Ştiinţe a Moldovei    Cкачать  
2013-09-26 251 Cu privire la doamna Maria POŞTARENCU, bibliotecar principal al Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „Andrei Lupan”    Cкачать  
2013-09-26 250 Cu privire la domnul Ion ŞPAC, bibliotecar principal al Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „Andrei Lupan”    Cкачать  
2013-09-26 249 Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare doamnei doctor în biologie Lidia Gavriliţa    Cкачать  
2013-09-26 248 Cu privire la doamna Elena POJOGA, bibliotecar principal al Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „Andrei Lupan”    Cкачать  
2013-09-26 247 Cu privire la decorarea domnului dr. hab. Grigore MARIAN cu Medalia „Dimitrie Cantemir”    Cкачать  
2013-09-26 246 Cu privire la decorarea domnului academician Gheorghe CIMPOIEŞ cu Medalia „Dimitrie Cantemir”    Cкачать  
2013-09-26 245 Cu privire la domnul Ion EFTODI, profesor de matematică la Liceul AŞM    Cкачать  
2013-09-26 244 Cu privire la domnul Valeriu Baltag, profesor de matematică la Liceul AŞM    Cкачать  
2013-09-26 243 Cu privire la aprobarea Contractului-model de asociere în Parcul ştiinţifico-tehnologic/ Incubatorul de inovare    Cкачать  
2013-09-26 242 Cu privire la aprobarea Regulamentului Direcţiei logistică a CSŞDT al AŞM    Cкачать Приложения 1
 
2013-09-26 241 Cu privire la transmiterea în gestiune operativă a imobilului AŞM cu nr. cadastral 0100212271.06 din mun. Chişinău, şos. Hînceşti,57„a”    Cкачать  
2013-09-26 240 Cu privire la rezultatele concursului pentru ocuparea posturilor vacante de Puncte Naționale și Locale de Contact ale Programului Cadru pentru cercetare şi inovare al Uniunii Europene - ORIZONT 202    Cкачать  
2013-09-26 239 Cu privire la aprobarea proiectelor pentru editarea monografiilor ştiinţifice (lucrări de valoare) pentru finanţare pe anul 2013    Cкачать Приложения 1
 
2013-09-26 238 Cu privire la abilitarea cu dreptul de a pregăti cadre ştiinţifice    Cкачать  
2013-09-26 237 Cu privire la anunţarea concursului referitor la proiectarea monumentului consacrat Limbii Române    Cкачать  
2013-09-26 236 Cu privire la elaborarea şi publicarea ediţiei III a Cărţii Roşii a Republicii Moldova şi a Cadastrului regnului animal    Cкачать  
2013-09-02 235 Cu privire la Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic    Cкачать Приложения 1
 
2013-09-02 233 Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” doamnei dr. hab. în medicină Victoria BUCOV    Cкачать  
2013-09-02 232 Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” doamnei dr. hab. în medicină Zinaida ANESTIADI    Cкачать  
2013-09-02 231 Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoştinţă a AŞM dlui dr. în agricultură Alexandru Rusu    Cкачать  
2013-09-02 230 Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare domnului dr. în agricultură Vasilii Plămădeală    Cкачать  
2013-09-02 229 Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” doamnei dr. în agricultură Tamara Leah    Cкачать  
2013-09-02 228 Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” domnului dr. hab. în agricultură Valerian Cerbari    Cкачать  
2013-09-02 227 Cu privire la decorarea Institutului de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului "Nicolae Dimo" cu Medalia „Dimitrie Cantemir”    Cкачать  
2013-09-02 226 Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoştinţă a AŞM doamnei dr. în agricultură Olga Arhip    Cкачать  
2013-09-02 225 Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare domnului Valentin FILIPCIUC, şef de laborator la Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului "Nicolae Dimo"    Cкачать  
2013-09-02 224 Cu privire la conferirea Diplomei AŞM doamnei Irina SENICOVSCAIA, cercetător ştiinţific coordonator al Institutului de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului "Nicolae Dimo"    Cкачать  
2013-09-02 223 Cu privire la decorarea domnului academician Boris Gaina cu Diploma „Meritul Academic”    Cкачать  
2013-09-02 222 Cu privire la decorarea domnului academician Serafim Andrieş cu Medalia „Dimitrie Cantemir”    Cкачать  
2013-09-02 221 Cu privire la decorarea dlui dr. hab. Alexandr Rotari cu Medalia „Dimitrie Cantemir”    Cкачать  
2013-09-02 220 Cu privire la decorarea domnului Ion Mereuţă, dr. hab. în medicină, prof. univ. cu Medalia „Dimitrie Cantemir”    Cкачать  
2013-09-02 219 Cu privire la decorarea domnului academician N. A. BORISEVICI cu Medalia „Dimitrie Cantemir”    Cкачать  
2013-09-02 218 Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoştinţă a AŞM domnului Efim ARAMĂ, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice    Cкачать  
2013-09-02 217 Cu privire la decorarea cu Medalia „Dimitrie Cantemir” a domnului membru corespondent al AŞM Anatolie SIDORENKO    Cкачать  
2013-09-02 216 Cu privire la aprobarea rezultatelor concursului proiectelor comune de cercetare între Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Agenţia Naţională pentru problemele ştiinţei, inovării şi informatiz    Cкачать Приложения 1
 
2013-09-02 215     Cкачать  
2013-09-02 214 Cu privire la aprobarea modificării Hotărârii CSŞDT al AŞM nr. 13 din 31 ianuarie 2013    Cкачать  
2013-09-02 213 Cu privire la prelungirea concursului privind crearea unui incubator de inovare în municipiul Chişinău, anunţat prin Hotărârea CSŞDT al AŞM nr. 147 din 27 iunie 2013    Cкачать  
2013-09-02 212 Cu privire la revocarea statutului de administrator al Parcului Ştiinţifico – Tehnologic „INAGRO, al Fundaţiei pentru Dezvoltarea Educaţiei şi a Ştiinţei    Cкачать  
2013-09-02 211 Cu privire la activitatea Centrului Proiecte Internaţionale în prima jumătate a anului 2013    Cкачать  
2013-09-02 210 Cu privire la aprobarea rezultatelor concursului pentru suplinirea postului de director al Liceului Academiei de Ştiinţe a Moldovei    Cкачать  
2013-09-02 209 Cu privire la aprobarea rezultatelor concursului pentru postul de rector al Universităţii Academiei de Ştiinţe al Moldovei    Cкачать  
2013-07-29 208a Cu privire la aprobarea Politicii de contabilitate pentru instituţiile din cadrul AŞM    Cкачать  
2013-07-29 208 Cu privire la rezultatele alegerii prin concurs a directorului general al Agenţiei pentru Inovate şi Transfer Tehnologic a Academiei de Ştiinţe a Moldovei    Cкачать  
2013-07-29 207 Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea CSŞDT al AŞM nr.143 din 03 noiembrie 2005    Cкачать Приложения 1
 
2013-07-29 206 Cu privire la abilitarea cu dreptul de a pregăti cadre ştiinţifice    Cкачать  
2013-07-29 205 Cu privire la recomandarea colectivului de autori (dr. hab. Victor Moraru, coordonator al Secției Științe Sociale și Economice a AȘM, dr. hab. Valeriu Moșneaga, şef de catedră la USM, acad. Gh    Cкачать  
2013-07-29 204 Cu privire la recomandarea dlui Valeriu Matei, scriitor, istoric, om politic, director al Institutului Cultural Român ,,Mihai Eminescu” - Chișinău, membru de onoare al Academiei Române, pentru P    Cкачать  
2013-07-29 203 Cu privire la recomandarea dlui Fiodor Angheli, doctor în filologie, jurnalist, traducător, poet, istoric literar pentru Premiul Național al Republicii Moldova    Cкачать  
2013-07-29 202 Cu privire la recomandarea dlui Gheorghe Mustea, membru titular al Academiei de Ştiințe a Moldovei, compozitor,dirijor, profesor universitar, pentru participare la concursul pentru decernarea Premiu    Cкачать  
2013-07-29 201 Cu privire la recomandarea acad. Ion Ababii, rector al USMF „Nicolae Testemițanu” , pentru participare la concursul pentru decernarea Premiului Naţional    Cкачать  
2013-07-29 200 Cu privire la recomandarea dr. hab. în agricultură Maria Gonceariuc, şef al Centrului Genetica şi Ameliorarea Plantelor Aromatice şi Medicinale al Institutului de Genetică, Fiziologie şi Protec    Cкачать  
2013-07-29 199 Cu privire la recomandarea dr. hab., prof. univ. Iurie Rogojin, cercetător ştiințific principal al Institutului de Matematică şi Informatică al AŞM, pentru participare la concursul pentru decer    Cкачать  
2013-07-29 198 Cu privire la recomandarea dr. hab. în chimie, prof. Fliur Macaev, şef al Laboratorului Sinteză organică al Institutului de Chimie al AŞM, pentru participare la concursul pentru decernarea Premiu    Cкачать  
2013-07-29 197 Cu privire la recomandarea colectivului de autori (acad. Ion Toderaș, dr., prof. Andrei Munteanu, dr. hab., prof. Tudor Cozari, dr. hab. prof. Marin Usatâi, dr. Gheorghe Prini), pentru participare l    Cкачать  
2013-07-29 196 Cu privire la elaborarea mijloacelor noi, inofensive de protecţie a plantelor și implementarea sistemelor de protecție integrată a plantelor    Cкачать  
2013-07-22 195 Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AŞM doamnei dr. în biologie Valentina Ţîmbală    Cкачать  
2013-07-22 194 Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare doamnei Natalia Şpac    Cкачать  
2013-07-22 193 Cu privire la conferirea distincţiei de stat ,,Meritul Civic” domnului doctor în biologie Nicolai Zubcov    Cкачать  
2013-07-22 192 Cu privire la conferirea distincţiei de stat ,,Meritul Civic” domnului dr. hab. în biologie Ion Comanici    Cкачать  
2013-07-22 191 Cu privire la conferirea distincţiei de stat ,,Meritul Civic” domnului dr. hab. în biologie Dumitru Erhan    Cкачать  
2013-07-22 190 Cu privire la decorarea domnului academician Valeriu PASAT cu Medalia „Dimitrie Cantemir”    Cкачать  
2013-07-22 189 Cu privire la conferirea Diplomei Academiei de Ştiinţe a Moldovei domnului Pavel Topală, decan al Facultăţii de Ştiinţe Reale a UPS „A. Russo” din Bălţi    Cкачать  
2013-07-22 188a Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” domnului Andrei EŞANU, membru titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei    Cкачать  
2013-07-22 188 Cu privire la modificarea Hotărîrii CSŞDT al AŞM nr. 246 din 20 decembrie 2012 şi relansarea concursului de editare a monografiilor ştiinţifice (Lucrări de valoare), finanţate de la bugetul d    Cкачать  
2013-07-22 187 Cu privire la conferirea distincţiei de stat “Ordinul de Onoare” domnului Marius SALA, vicepreședinte al Academiei Române    Cкачать  
2013-07-22 186 Cu privire la conferirea distincţiei de stat ,,Om Emerit” domnului Ion TODERAŞ, academician, director al Institutului de Zoologie al AŞM    Cкачать  
2013-07-22 185 Cu privire la transmiterea unor bunuri la balanţa contabilă a Institutului de Fizică Aplicată al AŞM    Cкачать  
2013-07-22 184 Cu privire la modificarea Hotărîrii CSŞDT al AŞM nr. 238 din 20 decembrie 2012    Cкачать  
2013-07-22 183 Cu privire la aprobarea membrilor Consiliului I.P. Consiliul Consultativ de Expertiză    Cкачать  
2013-07-22 182 Cu privire la raportul Comisiei de evaluare a proiectului 11.817.09.50F “Aspecte clinico-experimentale în dezvoltarea intrauterină și a factorilor ce influențează asupra sistemului nervos la f�    Cкачать  
2013-07-22 181 Cu privire la eliberarea certificatului de membru de profil al AŞM    Cкачать  
2013-07-22 180 Cu privire la raportul privind activitatea CFCFA al AȘM în prima jumătate a anului 2013    Cкачать  
2013-07-22 179 Cu privire la raportul despre activitatea Secţiei Ştiinţe Inginereşti şi Tehnologice a AŞM în prima jumătate a anului 2013    Cкачать  
2013-07-22 178 Cu privire la activitatea de cercetare în instituțiile Secției Științe Umanistice și Arte a AȘM în prima jumătate a anului 2013    Cкачать  
2013-07-22 177 Cu privire la raportul despre activitatea Secţiei Ştiinţe Sociale şi Economice a AŞM în prima jumătate a anului 2013    Cкачать  
2013-07-22 176 Cu privire la raportul privind activitatea ştiinţifică şi inovaţională a Secţiei Ştiinţe Agricole a AŞM în prima jumătate a anului 2013    Cкачать  
2013-07-22 175 Cu privire la raportul despre activitatea Secţiei Ştiinţe Medicale a AŞM în prima jumătate a anului 2013    Cкачать  
2013-07-22 174 Cu privire la raportul despre activitatea științifică și inovațională Secției Științe Naturale și Exacte în prima jumătate a anului 2013    Cкачать  
2013-07-22 173 Cu privire la aprobarea proiectului bugetului de stat pe anul 2014 şi a estimărilor pe anii 2015-2016 pentru sfera ştiinţei şi inovării şi învăţământului    Cкачать  
2013-07-08 172 Cu privire la aprobarea organigramei Institutului de Horticultură şi Tehnologii Alimentare    Cкачать  
2013-07-08 171 Cu privire la unele modificări la Hotărîrea CSŞDT al AŞM nr. 238 din 20 decembrie 2012    Cкачать  
2013-07-08 170 Cu privire la prelungirea termenului de abilitare a instituţiilor cu dreptul de activitate de doctorat    Cкачать Приложения 1
 
2013-06-27 169 Cu privire la modificarea şi completarea anexei nr.2 la Hotărîrea CSŞDT al AŞM nr. 13 din 31.01.2013    Cкачать  
2013-06-27 168 Cu privire la lista candidaţilor la postul de director general al Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic a Academiei de Ştiinţe a Moldovei    Cкачать  
2013-06-27 167 Cu privire la decorarea cu Medalia „Dimitrie Cantemir” dl Gheorghe Avornic, doctor habilitat în drept    Cкачать  
2013-06-27 166 Cu privire la autorizarea casării unor bunuri uzate, raportate la mijloacele fixe ale organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării, subordonate Academiei de Ştiinţe a Moldovei    Cкачать  
2013-06-27 165 Cu privire la conferirea distincţiei de stat „Ordinul Republicii” domnului Pavel Chintea, doctor habilitat în chimie    Cкачать  
2013-06-27 164 Cu privire la conferirea Ordinului ,,Gloria Muncii” domnului Victor Sava, doctor în biologie    Cкачать  
2013-06-27 163 Cu privire la conferirea distincţiei de stat ,,Om Emerit” doamnei Nina Ciorchina, doctor în biologie, conferenţiar cercetător    Cкачать  
2013-06-27 162 Cu privire la conferirea distincţiei de stat ,,Om Emerit” domnului Victor Moraru, doctor habilitat    Cкачать  
2013-06-27 161 Cu privire la conferirea distincţiei de stat ,,Om Emerit” domnului doctor Gheorghe Prini    Cкачать  
2013-06-27 160 Cu privire la decorarea E.S. domnul DIRK SCHUEBEL cu Medalia „Dimitrie Cantemir”    Cкачать  
2013-06-27 159 Cu privire la decorarea domnului membru corespondent Nicolae Dabija cu Medalia „Dimitrie Cantemir”    Cкачать  
2013-06-27 158 Cu privire la decorarea domnului Valentin Şofransky, doctor în chimie cu Medalia „Dimitrie Cantemir”    Cкачать  
2013-06-27 157 Cu privire la decorarea domnului Victor Moraru, doctor habilitat cu Medalia „Dimitrie Cantemir    Cкачать  
2013-06-27 156 Cu privire la modificarea şi completarea Hotărârii CSŞDT nr. 235 din 20 decembrie 2010    Cкачать  
2013-06-27 155 Cu privire la transmiterea bunurilor imobile, aflate în administrarea operativă a Universităţii AŞM, la balanţa contabilă a Academiei de Ştiinţe a Moldovei    Cкачать  
2013-06-27 154 Cu privire la administrarea imobilelor AŞM din mun. Chişinău, str. Pădurii, 26/1    Cкачать  
2013-06-27 153 Cu privire la Statutul Întreprinderii de Stat de Alimentaţie Publică „Crizantema    Cкачать  
2013-06-27 152 Cu privire la aprobarea Listei Punctelor Naţionale și Locale de Contact în Republica Moldova a Programului Cadru pentru cercetare şi inovare al Uniunii Europene- ORIZONT 2020 (2014-2020)    Cкачать Приложения 1
 
2013-06-27 151 Cu privire la modificarea Hotărîrii CSŞDT al AŞM nr. 238 din 20 decembrie 2012    Cкачать  
2013-06-27 150 Cu privire la eliberarea certificatului de membru al AŞM organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării    Cкачать  
2013-06-27 149 Cu privire la abilitarea cu dreptul de a pregăti cadre ştiinţifice    Cкачать  
2013-06-27 147 Cu privire la organizarea concursului proiectelor privind crearea unui incubator de inovare în mun. Chişinău    Cкачать  
2013-06-27 146 Cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării şi clasificării revistelor ştiinţifice de profil    Cкачать Приложения 1
Приложения 2
 
2013-06-27 145 Cu privire la modificarea hotărârii nr. 116 din 20 mai 2013 a CSŞDT al AŞM    Cкачать  
2013-06-27 144 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind Sfatul academicienilor al Academiei de Ştiinţe a Moldovei    Cкачать Приложения 1
 
2013-05-30 143 Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” dlui Teodor ŞIŞIANU, membru corespondent al AŞM    Cкачать  
2013-05-30 142 Cu privire la decorarea domnului Victor GAŢAC, membru de onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei    Cкачать  
2013-05-30 141 Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoştinţă dlui Mihail CIOBANU, şef de laborator la Institutul de Chimie al AŞM    Cкачать  
2013-05-30 140 Cu privire la decorarea domnului Ivan Jarcuţchi, doctor în istorie cu Medalia „Dimitrie Cantemir”    Cкачать  
2013-05-30 139 Cu privire la conferirea titlului onorific „Om emerit al Republicii Moldova” domnului doctor în istorie Ivan JARCUŢCHI, conferenţiar cercetător, cercetător ştiinţific coordonator la Institu    Cкачать  
2013-05-30 138 Cu privire la conferirea Medaliei „Dimitrie Cantemir” domnului Gheorghe Postolache, doctor habilitat, şef al Laboratorului geobotanică şi silvicultură al Grădinii Botanice (Institut) al AŞM    Cкачать  
2013-05-30 137 Cu privire la conferirea Medaliei „Grigore VIERU” domnului academician Eugen SIMION    Cкачать  
2013-05-30 136 Cu privire la aprobarea modificării Hotărîrii CSŞDT nr. 63 din 4 aprilie 2013    Cкачать  
2013-05-30 135 Cu privire la decorarea doamnei Lidia Romanciuc, doctor în ştiinţe cu Diploma de Onoare a AŞM    Cкачать  
2013-05-30 134 Cu privire la decorarea dlui Sergiu Porcescu, doctorand cu Diploma de Onoare a AŞM    Cкачать  
2013-05-30 133 Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” domnului Ion HĂBĂŞESCU, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei    Cкачать  
2013-05-30 132 Cu privire la transmiterea unui Voltmetru Щ1516 la balanţa contabilă a Institutului de Chimie al AŞM    Cкачать  
2013-05-30 131 Cu privire la transmiterea faxului Panasonic KX - FL 403 la balanţa contabilă a Consiliului Consultativ de Expertiză al AŞM    Cкачать  
2013-05-30 130 Cu privire la aprobarea Statutului Institutului de Istorie al AȘM    Cкачать  
2013-05-30 129 Cu privire la aprobarea Statutului Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AȘM    Cкачать  
2013-05-30 128 Cu privire la aprobarea Statutului Institutului Național de Cercetări Economice al AȘM    Cкачать  
2013-05-30 127 Cu privire la aprobarea Statutului Institutului de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AȘM    Cкачать  
2013-05-30 126 Privind aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea procesului de instruire continuă a personalului din cadrul instituţiilor AŞM    Cкачать  
2013-05-30 125 Cu privire la alocarea finanţelor suplimentare pe anul 2013 proiectului „Perfecţionarea administrării proceselor inovaţionale în Parcul Ştiinţifico-Tehnologic „Academica” (cu Incubatorul     Cкачать  
2013-05-30 124 Cu privire la finanțarea proiectelor de transfer tehnologic în anul 2013    Cкачать  
2013-05-30 123 Cu privire la acordarea statutului de rezident    Cкачать  
2013-05-30 122 Cu privire la concursul proiectelor de inovare şi transfer tehnologic pentru anul 2014    Cкачать  
2013-05-30 121 Cu privire la concursul proiectelor din cadrul programelor de stat şi al proiectelor în sfera ştiinţei şi inovării, finanţate de la bugetul de stat ce vor demara din anul 2014    Cкачать  
2013-05-30 120 Cu privire la eliberarea certificatelor de membru al AŞM, organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării    Cкачать  
2013-05-30 119 Cu privire la conferirea titlului de Doctor Honoris Causa domnului Mihail Muntean, Artist al Poporului, profesor universitar, șef catedră ”Canto academic” la Academia de Muzică, Teatru și Arte    Cкачать  
2013-05-30 118 Cu privire la conferirea titlului de Doctor Honoris Causa domnului prof. Helmut Schwarz, Preşedinte al Fundaţiei Alexander von Humboldt    Cкачать  
2013-05-30 117 Cu privire la implementarea dispozitivelor electronice si a softurilor informaţionale in medicină    Cкачать  
2013-04-25 99 Cu privire la acţiunile în vederea executării Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 270 din 18.04.2013 „Cu privire la reorganizarea unor organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării    Cкачать  
2013-04-25 98 Cu privire la starea actuală şi de perspectivă a monitorizării seismice a teritoriului Republicii Moldova    Cкачать  
2013-04-25 115 Cu privire la prestarea serviciilor contra plată de către Universitatea Academiei de Științe a Moldovei    Cкачать  
2013-04-25 114 Cu privire la conferirea Diplomei AŞM „Meritul Academic” doamnei Tatiana Manole, dr. hab. în economie, profesor universitar    Cкачать  
2013-04-25 113 Cu privire la decorarea dlui Grigore Friptuleac, doctor habilitat în medicină, cu Medalia „Dimitrie Cantemir”    Cкачать  
2013-04-25 112 Cu privire la conferirea Diplomei AŞM „Meritul Academic” dlui academician Diomid Gherman    Cкачать  
2013-04-25 111 Cu privire la conferirea Diplomei AŞM „Meritul Academic” dlui doctor habilitat Valentin Dergaciov    Cкачать  
2013-04-25 110 Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare domnului dr. în științe fizico-matematice Vladimir Abaşkin    Cкачать  
2013-04-25 109 Cu privire la decorarea dlui Valentin Topalo, doctor habilitat în medicină, cu Medalia „Dimitrie Cantemir”    Cкачать  
2013-04-25 108 Cu privire la decorarea domnului Ion Eţcu, doctor habilitat în filologie, cu Medalia „Dimitrie Cantemir”    Cкачать  
2013-04-25 107 Cu privire la aprobarea Regulamentului și a structurii subdiviziunilor ştiinţifice ale Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei    Cкачать  
2013-04-25 106 Cu privire la aprobarea Organigramei Institutului de Fizică Aplicată al Academiei de Ştiinţe a Moldovei    Cкачать  
2013-04-25 105 Cu privire la aprobarea structurii subdiviziunilor ştiinţifice ale Institutului de Cardiologie    Cкачать  
2013-04-25 104 Cu privire la sistarea unor proiecte de transfer tehnologic    Cкачать  
2013-04-25 103 Cu privire la aprobarea modificărilor la anexa Hotărârii CSŞDT nr. 78 din 29 martie 2012    Cкачать  
2013-04-25 102 Cu privire la finanţarea proiectelor de transfer tehnologic în anul 2013    Cкачать Приложения 1
 
2013-04-25 101 Cu privire la abilitarea cu dreptul de a pregăti cadre ştiinţifice    Cкачать  
2013-04-25 100 Cu privire la modificarea componenței Comisiei pentru evaluarea și clasificarea revistelor științifice    Cкачать  
2013-04-04 97 Cu privire la stabilirea salariului de funcție și sporului la salariul de bază al rectorului Universității Academiei de Ştiințe a Moldovei    Cкачать  
2013-04-04 96 Cu privire la stabilirea categoriei Universității Academiei de Ştiinţe a Moldovei    Cкачать  
2013-04-04 95 Cu privire la decorarea domnului dr. hab., prof. univ. Alexandru Dascaliuc cu Medalia „Meritul Civic”    Cкачать  
2013-04-04 94 Cu privire la aprobarea planurilor de învăţămînt la doctorat    Cкачать Приложения 1
 
2013-04-04 93 Cu privire la aprobarea componenței nominale a Consiliului Şcolii doctorale    Cкачать Приложения 1
 
2013-04-04 92 Cu privire la decorarea domnului dr. hab., prof. univ. Alexandru Dascaliuc cu Medalia „Dimitrie Cantemir”    Cкачать  
2013-04-04 91 Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoştinţă dlui Vladimir MISCHEVCA, doctor în istorie    Cкачать  
2013-04-04 90 Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AŞM doamnei dr., conf. univ. Lilia Pogolşa    Cкачать  
2013-04-04 89 Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AŞM dlui dr. hab. Valeriu MATEI    Cкачать  
2013-04-04 88 Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” domnului dr. hab., prof. univ. Veaceslav Manolachi    Cкачать  
2013-04-04 87 Cu privire la decorarea domnului Fiodor BAJURA, doctor habilitat în economie, profesor cercetător , cu Medalia „Dimitrie Cantemir”    Cкачать  
2013-04-04 86 Cu privire la decorarea domnului membru corespondent Ion GUCEAC cu Medalia „Dimitrie Cantemir”    Cкачать  
2013-04-04 84 Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AŞM dlui membru corespondent Sergiu Dimitrachi    Cкачать  
2013-04-04 83 Cu privire la aprobarea modificărilor în actele de constituire a Întreprinderii de Stat „ASELTEH”    Cкачать  
2013-04-04 82 Cu privire la modificarea Hotărîrii CSŞDT al AŞM nr. 238 din 20 decembrie 2012    Cкачать  
2013-04-04 81 Cu privire la aprobarea structurii subdiviziunilor ştiinţifice ale Institutului de Neurologie și Neurochirurgie    Cкачать  
2013-04-04 80 Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al CSȘDT privind realizarea Hotărîrii Asambleei AȘM nr. XV/1 din 12 martie2013    Cкачать Приложения 1
 
2013-04-04 79 Privind aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea premiilor şi ajutorului material personalului I.P. Consiliul Consultativ de Expertiză    Cкачать Приложения 1
 
2013-04-04 78 Cu privire la finanțarea proiectelor de transfer tehnologic pe anul 2013    Cкачать  
2013-04-04 77 Privind Regulamentul cu privire la distincţiile Academiei de Ştiinţe a Moldovei (redacţie nouă)    Cкачать Приложения 1
 
2013-04-04 76 Cu privire la desemnarea directorului de proiect „Strategia ciclurilor evolutive și realizarea potențialului productiv al animalelor acvatice pichiloterme în limitele și dincolo de arealul lor n    Cкачать  
2013-04-04 75 Cu privire la aprobarea membrilor Consiliului I.P. Consiliul Consultativ de Expertiză    Cкачать  
2013-04-04 74 Cu privire la aprobarea organigramei Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „A. Lupan”    Cкачать  
2013-04-04 73 Cu privire la transferul rezidenţilor din Parcul ştiinţifico-tehnologic „Academica” în Incubatorul de inovare „Antreprenorul inovativ”    Cкачать  
2013-04-04 72 Cu privire la modificarea Hotărîrii Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică nr. 37 din 25.02.2013    Cкачать  
2013-04-04 71 Cu privire la finanţarea proiectului „Organizarea şi funcţionarea Incubatorului de Inovare “Antreprenorul inovativ”, crearea şi dezvoltarea infrastructurii acestuia în anul 2013”    Cкачать  
2013-04-04 70 Cu privire la finanţarea proiectului „Dezvoltarea infrastructurii rezidenţiale a Parcului Ştiinţifico-tehnologic „Inagro” în anul 2013    Cкачать  
2013-04-04 69 Cu privire la acordarea statutului de rezident    Cкачать  
2013-04-04 68 Cu privire la transmiterea unor bunuri materiale la balanţa contabilă a Î.S. ”Autobaza”    Cкачать  
2013-04-04 67 Cu privire la repartizarea terenurilor de pămînt din mun. Chişinău aferente imobilelor Academiei de Ştiinţe a Moldovei    Cкачать  
2013-04-04 66 Cu privire la lichidarea întreprinderilor de stat fondate de Academia de Ştiinţe a Moldovei    Cкачать  
2013-04-04 65 Cu privire la anunţarea concursului proiectelor comune de cercetare între Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Agenţia Naţională pentru Problemele Ştiinţei, Inovării şi Informatizării a Ucra    Cкачать Приложения 1
 
2013-04-04 64 Cu privire la aprobarea rezultatelor concursului proiectelor comune de cercetare între Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei din Germania    Cкачать Приложения 1
 
2013-04-04 63 Cu privire la aprobarea rezultatelor concursului proiectelor comune de cercetare între Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică din România    Cкачать  
2013-04-04 62 Cu privire la aprobarea rezultatelor concursului proiectelor comune de cercetare între Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Fondul Cercetări Fundamentale din Belarus    Cкачать Приложения 1
 
2013-04-04 61 Cu privire la transferul proiectului 11.817.09.59A „Evaluarea factorilor cauzali și perfecționarea metodelor de recuperare a funcției reproductive și prevenire a maladiilor genetice în RM” ș    Cкачать  
2013-04-04 60 Cu privire la sistarea proiectului de cercetări ştiinţifice aplicative „Sisteme informaţionale integrate pentru sectorul agroalimentar” din cadrul Institutului de Tehnică Agricolă „Mecagro    Cкачать  
2013-04-04 59 Cu privire la aprobarea proiectelor din cadrul programului de stat “Sisteme pentru valorificarea energiilor regenerabile, dispozitive mecatronice, tehnologii industriale si satelitare”, ce vor dem    Cкачать  
2013-04-04 58 Cu privire la concursul de proiecte pentru tinerii cercetători, finanțate de la bugetul de stat, pentru anul 2014    Cкачать  
2013-04-04 57 Cu privire la aprobarea structurii subdiviziunilor ştiinţifice ale Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți    Cкачать  
2013-04-04 56 Cu privire la aprobarea Regulamentului-tip privind organizarea şi funcţionarea secţiei de ştiinţe a Academiei de Ştiinţe a Moldovei    Cкачать Приложения 1
 
2013-02-25 55 Cu privire la decorarea domnului dr., prof. Viorel Cosma cu Medalia „Dimitrie Cantemir”    Cкачать  
2013-02-25 54 Cu privire la conferirea titlului onorific „Om Emerit al Republicii Moldova” dlui Petru Cochirţa, doctor în biologie, conferenţiar cercetător    Cкачать  
2013-02-25 53 Cu privire la conferirea titlului onorific „Om Emerit al Republicii Moldova” domnului membru corespondent al AŞM Anatolie Sidorenko    Cкачать  
2013-02-25 52 Cu privire la conferirea titlului onorific „Om Emerit al Republicii Moldova” domnului dr. hab. Vasile Alcaz    Cкачать  
2013-02-25 51 Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AŞM doamnei Nina Ciorchina, doctor în biologie    Cкачать  
2013-02-25 50 Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AŞM domnului Petru Bogatencov, doctor în ştiinţe tehnice    Cкачать  
2013-02-25 49 Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AŞM domnului Mircea Baznat, doctor în ştiinţe fizico-matematice    Cкачать  
2013-02-25 48 Cu privire la decorarea dlui dr. Vasile Neaga cu Medalia „Dimitrie Cantemir”    Cкачать  
2013-02-25 47 Cu privire la decorarea dlui dr. hab. Anatol Gavrilov cu Medalia „Dimitrie Cantemir”    Cкачать  
2013-02-25 46 Cu privire la decorarea cu distincţia de stat Ordinul “Gloria Muncii” a dlui Aurelian Dănilă, doctor habilitat în studiul artelor    Cкачать  
2013-02-25 45 Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” domnului dr. hab. Igor Belousov    Cкачать  
2013-02-25 44 Cu privire la conferirea Diplomei “Meritul Academic” dlui Gheorghe Iliadi, profesor cercetător, doctor habilitat în economie    Cкачать  
2013-02-25 43 Cu privire la conferirea Diplomei “Meritul Academic” dlui Andrei Palii, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice    Cкачать  
2013-02-25 42 Cu privire la conferirea Diplomei “Meritul Academic” dlui Konstantin Gudima, doctor în ştiinţe fizico-matematice    Cкачать  
2013-02-25 41 Cu privire la conferirea Diplomei “Meritul Academic” dlui domnului Valentin Codreanu, doctor habilitat în biologie    Cкачать  
2013-02-25 40 Cu privire la conferirea Diplomei “Meritul Academic” domnului Ştefan Topală, doctor habilitat în biologie    Cкачать  
2013-02-25 39 Cu privire la conferirea Diplomei “Meritul Academic” dlui Victor Balmuş, doctor în drept    Cкачать  
2013-02-25 37 Cu privire la aprobarea proiectului „Organizarea şi funcţionarea Parcului Ştiinţifico-tehnologic „Academica”, crearea şi dezvoltarea infrastructurii acestuia în anul 2013”    Cкачать  
2013-02-25 36 Cu privire la aprobarea proiectelor de transfer tehnologic şi acordarea statutului de rezident    Cкачать  
2013-02-25 35 Cu privire la aprobarea listei proiectelor de inovare și transfer tehnologic pentru anul 2013    Cкачать  
2013-02-25 34 Cu privire la autorizarea casării unor bunuri uzate, raportate la mijloacele fixe ale organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării, subordonate Academiei de Ştiinţe a Moldovei    Cкачать  
2013-02-25 33 Cu privire la modificarea hotărîrii CSŞDT al AŞM nr. 255 din 20.12.2012    Cкачать  
2013-02-25 32 Cu privire la acceptarea proiectului de hotărîre al Asambleei AŞM privind autorizarea transmiterii unor bunuri imobile în gestiunea Direcţiei generale pentru administrarea clădirilor Guvernului     Cкачать Приложения 1
 
2013-02-25 31 Cu privire la acceptarea proiectului de hotărîre al Asambleei AŞM privind extinderea autorizării lucrărilor de proiectare şi construcţie de către AŞM a unui complex de locuit    Cкачать Приложения 1
 
2013-02-25 30 Cu privire la lansarea concursului proiectelor în cadrul Programului STCU-AŞM „Iniţiative Comune de Cercetare-Dezvoltare”    Cкачать  
2013-02-25 29 Cu privire la aprobarea ordinii de zi a Sesiunii XV a Asambleei AŞM    Cкачать  
2013-02-25 28 Cu privire la editarea Raportului privind activitatea CSŞDT şi rezultatele ştiinţifice principale, obţinute în sfera ştiinţei şi inovării în anul 2012    Cкачать  
2013-01-31 9 Cu privire la aprobarea rezultatelor concursului proiectelor comune de cercetare pentru mobilitate între Academia de Ştiinţe a Moldovei si Centrul Naţional de Cercetări Ştiinţifice din Franţa     Cкачать  
2013-01-31 8 Cu privire la rezultatele concursului pentru suplinirea postului de vicedirector al Centrului Proiecte Internaţionale şi director din oficiu al MOST    Cкачать  
2013-01-31 7 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare Centrului Proiecte Internaţionale pentru acţiunile privind coordonarea activităţii Punctelor Naţionale de Contact (NCP) şi reprezentanţilor oficial    Cкачать  
2013-01-31 6 Cu privire la aprobarea finanţării pentru proiectele comune de cercetare între Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Consorţiul ţarilor din Regiunea Mării Negre, creat în cadrul proiectului PC7     Cкачать  
2013-01-31 5 Cu privire la aprobarea Contractelor-model de finanţare a proiectelor din sfera ştiinţei şi inovării pe anul 2013    Cкачать  
2013-01-31 4 Cu privire la organizațiile din sfera științei și inovării subordonate Academiei de Ştiinţe a Moldovei și cele din subordinea organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice    Cкачать  
2013-01-31 3 Cu privire la aprobarea Planului de activitate a CSŞDT al AŞM pentru anul 2013    Cкачать Приложения 1
 
2013-01-31 26 Cu privire la autorizarea casării unor bunuri uzate, raportate la mijloacele fixe ale organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării, subordonate Academiei de Ştiinţe a Moldovei    Cкачать  
2013-01-31 25 Cu privire la autorizarea casării unor bunuri uzate, raportate la mijloacele fixe ale organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării, subordonate Academiei de Ştiinţe a Moldovei    Cкачать  
2013-01-31 24 Cu privire la autorizarea casării unor bunuri uzate, raportate la mijloacele fixe ale organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării, subordonate Academiei de Ştiinţe a Moldovei    Cкачать  
2013-01-31 23 Cu privire la iniţiativa Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova de a propune candidatura lui Paul Goma la Premiul Nobel pentru literatură pe anul 2013    Cкачать  
2013-01-31 22 Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic”, domnului Gheorghe COJOCARU, doctor în istorie    Cкачать  
2013-01-31 21 Cu privire la conferirea medaliei „Dimitrie Cantemir” domnului Gheorghe CIOCANU, profesor universitar    Cкачать  
2013-01-31 20 Cu privire la conferirea medaliei „Dimitrie Cantemir” domnului Aurelian DĂNILĂ, profesor universitar    Cкачать  
2013-01-31 2 Cu privire la aprobarea proiectului Acordului de parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anii 2013-2016    Cкачать  
2013-01-31 18 Cu privire la realizarea Deciziei Consiliului şefilor de guverne al Comunităţii Statelor Independente privind Planul de măsuri pentru realizarea celei de-a doua etape (2012-2015) a Strategiei de d    Cкачать  
2013-01-31 17 Cu privire la aprobarea şi finanţarea proiectului „Organizarea şi funcţionarea Incubatorului de Inovare “InnoCenter”, crearea şi dezvoltarea infrastructurii acestuia în anul 2013”    Cкачать  
2013-01-31 16 Cu privire la aprobarea contractului-tip de finanţare a proiectelor de inovare şi transfer tehnologic pe anul 2013    Cкачать  
2013-01-31 15 Cu privire la aprobarea rezultatelor concursului proiectelor privind organizarea unui incubator de inovare în mun. Bălţi    Cкачать  
2013-01-31 14 Cu privire la aprobarea rezultatelor concursului pentru selectarea administratorului Parcului Ştiinţifico - Tehnologic „INAGRO”    Cкачать  
2013-01-31 13 Cu privire la aprobarea pentru anul 2013 a proiectelor de cercetări ştiinţifice fundamentale şi cercetări ştiinţifice aplicative în derulare şi a proiectelor ce vor demara în anul 2013    Cкачать  
2013-01-31 12 Cu privire la transmiterea autovehiculului RENAULT Megane la balanţa contabilă a Institutului de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM    Cкачать  
2013-01-31 11 Cu privire la transmiterea unor bunuri la balanţa contabilă a Academiei de Ştiinţe a Moldovei    Cкачать  
2013-01-31 10 Cu privire la transmiterea gardului decorativ, de pe terenul de pămînt al AŞM cu nr. cadastral 0100212238 din mun. Chişinău, str. Academiei, 1, la balanţa contabilă a Institutului de Zoologie a    Cкачать  
2013-01-31 1 Cu privire la Pachetul de reforme în cercetare-inovare    Cкачать  
2012-12-20 247 Cu privire la aprobarea listei reprezentanţilor din partea Republicii Moldova în Comitetul mixt de cercetare UE-Moldova    Cкачать  
2012-12-20 246 Cu privire la concursurile proiectelor din cadrul programelor de stat, proiectelor pentru organizarea manifestărilor ştiințifice, proiectelor de procurare a echipamentului ştiințific și a proiec    Cкачать  
2012-12-20 245 Cu privire la aprobarea proiectelor din cadrul programelor de stat în derulare pentru finanţare pe anul 2013    Cкачать  
2012-12-20 244 Cu privire la aprobarea finanţării pentru anul 2013 a proiectelor în derulare pentru tinerii cercetători şi a proiectelor ce vor demara în anul 2013    Cкачать  
2012-12-20 242 Cu privire la aprobarea şi finanţarea in anul 2013 a proiectelor comune de cercetare intre Academia de Stiinte a Moldovei si Consiliul National pentru Cercetare din Italia (CNCI)    Cкачать  
2012-12-20 241 Cu privire la aprobarea rezultatelor concursului proiectelor prezentate în anul 2012 în cadrul Programului STCU–AŞM Iniţiative Comune de Cercetare –Dezvoltare şi alocarea mijloacelor financia    Cкачать  
2012-12-20 240 Cu privire la asigurarea activităţii Oficiului Republicii Moldova pentru Ştiinţă şi Tehnologie pe lîngă Uniunea Europeană    Cкачать Приложения 1
 
2012-12-20 239 Cu privire la structura Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru anul 2013    Cкачать  
2012-12-20 238 Cu privire la repartizarea volumului alocaţiilor şi cheltuielilor pentru sfera ştiinţei şi inovării pe anul 2013    Cкачать  
2012-12-20 237 Cu privire la precizarea volumului alocaţiilor pentru organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării pe anul 2012    Cкачать  
2012-11-29 232 Cu privire la desemnarea directorului de proiect „Metode de diagnosticare, procesare şi protecţie a informaţiei” (cifru 11.817.05.24A)    Cкачать  
2012-11-29 231 Cu privire la decorarea cu Medalia „Dimitrie Cantemir” a dlui Gh. Popa, doctor habilitat în filologie    Cкачать  
2012-11-29 228 Cu privire la transmiterea activelor Instituţiei Publice Consiliul Consultativ de Expertiză    Cкачать  
2012-11-29 227 Cu privire la organizarea concursului proiectelor privind crearea unui Parc ştiinţifico-tehnologic în domeniul producerii energiei termice şi electrice în baza resurselor alternative în mun. Chi    Cкачать  
2012-11-29 226 Cu privire la organizarea concursului proiectelor privind crearea unui incubator de inovare în mun. Bălţi    Cкачать  
2012-11-29 225 Despre aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea premiilor şi ajutoarelor materiale pentru angajaţii Instituţiei Publice Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi     Cкачать  
2012-11-29 223 Cu privire la abilitarea cu dreptul de a pregăti cadre ştiinţifice    Cкачать  
2012-11-29 222 Cu privire la aprobarea listei doctoranzilor, în rezultatul concursului pentru Bursa de excelenţă a Guvernului şi Bursa nominală (pe domenii)    Cкачать  
2012-11-29 221 Cu privire la conferirea titlului onorific Doctor Honoris Causa al Academiei de Ştiinţe a Moldovei Excelenţei Sale, Domnului Bronisław KOMOROWSKI, Preşedinte al Poloniei    Cкачать  
2012-07-19 171 Cu privire la decorarea cu medalia „Mihai Eminescu” a unui grup de cercetători literari de peste hotare    Cкачать  
2012-07-19 170 Cu privire la recomandarea dr. hab. Tudor Stăvilă la distincţia de stat Ordinul ,,Gloria Muncii”    Cкачать  
2012-07-19 169 Cu privire la decorarea cu Medalia „Dimitrie Cantemir” domnului academician V.Postolati    Cкачать  
2012-07-09 168 Cu privire la decorarea cu distincţia de stat Ordinul „Gloria Muncii” domnul academician V.Postolati    Cкачать  
2012-07-09 167 Cu privire la decorarea dlui doctor habilitat George Gogin cu Medalia „Dimitrie Cantemir”    Cкачать  
2012-07-09 166 Cu privire la decorarea dr. hab. L.Voloşciuc, cu Medalia „Dimitrie Cantemir”    Cкачать  
2012-07-09 165 Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AŞM dlui dr. conf. Piotr Petrenco    Cкачать  
2012-07-09 164 Cu privire la nominalizarea specialităţilor în vederea anunţării concursului pentru alegerea membrilor corespondenţi şi membrilor titulari ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei    Cкачать  
2012-07-09 163 Cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării și clasificării unor reviste științifice de profil    Cкачать  
2012-07-09 162 Cu privire la aprobarea componenţei nominale a Comitetului organizatoric al Congresului Mondial al Eminescologilor    Cкачать  
2012-07-09 161 Cu privire la recomandarea mem.cor. Gheorghe Mustea pentru participare la concursul pentru decernarea Premiului Național    Cкачать  
2012-07-09 160 Cu privire la recomandarea mem.cor. Valeriu Pasat pentru participare la concursul pentru decernarea Premiul Naţional    Cкачать  
2012-07-09 159 Cu privire la recomandarea acad. Mircea Bologa pentru participare la concursul pentru decernarea Premiului Naţional    Cкачать  
2012-07-09 158 Cu privire la aprobarea proiectului bugetului de stat pe anul 2013 şi a estimărilor pe anii 2014-2015 pentru sfera ştiinţei şi inovării şi învăţământului    Cкачать  
2012-07-09 157 Cu privire la impactul secetei asupra dezvoltării agriculturii şi asigurării securităţii alimentare a Republicii Moldova şi unele măsuri de diminuare a consecinţelor acesteia    Cкачать  
2012-02-23 60 Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare dnei dr. Galina Şabanova    Cкачать  
2012-02-23 59 Cu privire la conferirea Diplomei AŞM dlui C. Mihalache    Cкачать  
2012-02-23 58 Cu privire la decorarea dr. hab. Gh.Popovici cu distincţia de stat Ordinul „Gloria Muncii”    Cкачать  
2012-02-23 57 Cu privire la conferirea Diplomei AŞM dlui V.Donea, doctor în biologie    Cкачать  
2012-02-23 56 Cu privire la conferirea Diplomei AŞM dlui I.Ursu, colaborator al Institutului de Zoologie    Cкачать  
2012-02-23 55 Cu privire la conferirea Diplomei AŞM dlui A.Silitrari, cercetător ştiinţific al Institutului de Zoologie    Cкачать  
2012-02-23 54 Cu privire la aprobarea proiectului „Organizarea şi funcţionarea Parcului ştiinţifico-tehnologic „Academica”, crearea şi dezvoltarea infrastructurii acestuia în anul 2012 (împreună cu In    Cкачать  
2012-02-23 53 Cu privire la acceptarea proiectului hotărîrii Asambleei AŞM privind transmiterea în gestiune operativă a unor încăperi ale etajului 1, al imobilului AŞM din mun. Chişinău, str. Academiei, 5    Cкачать  
2012-02-23 51 Cu privire la organizarea şi funcţionarea Institutului de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”    Cкачать  
2012-02-23 50 Cu privire la înaintarea domnului academician Alexandru Ciubotaru pentru conferirea titlului ,,Cetăţean de onoare al mun. Chişinău”    Cкачать  
2012-02-23 49 Cu privire la transmiterea unor bunuri materiale la balanţa contabilă a Academiei de Ştiinţe a Moldovei    Cкачать  
2012-02-23 48 Cu privire la transmiterea unor bunuri materiale la balanţa contabilă a Universităţii AŞM    Cкачать  
2012-02-23 47 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru editarea monografiei „ Metode neurofiziologice de cercetare în neurologie”    Cкачать  
2012-02-23 46 Cu privire la autorizarea casării unor bunuri uzate, raportate la mijloacele fixe ale organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării, subordonate Academiei de Ştiinţe a Moldovei    Cкачать  
2012-02-23 45 Cu privire la autorizarea casării unor bunuri uzate, raportate la mijloacele fixe ale organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării, subordonate Academiei de Ştiinţe a Moldovei    Cкачать  
2012-02-23 44 Cu privire la autorizarea casării unor bunuri uzate, raportate la mijloacele fixe ale organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării, subordonate Academiei de Ştiinţe a Moldovei    Cкачать  
2012-02-23 43 Cu privire la autorizarea casării unor bunuri uzate, raportate la mijloacele fixe ale organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării, subordonate Academiei de Ştiinţe a Moldovei    Cкачать  
2012-02-23 42 Cu privire la aprobarea modificărilor la anexa hotărîrii CSŞDT nr. 25 din 10.02.2011    Cкачать  
2012-02-23 41 Cu privire la aprobarea listei proiectelor de inovare şi transfer tehnologic pentru anul 2012    Cкачать  
2012-02-23 40 Cu privire la aprobarea proiectului „Organizarea şi funcţionarea incubatorului educaţional şi de instruire în antreprenoriatul inovaţional „UniverSIENCE”, crearea şi dezvoltarea infrastru    Cкачать  
2012-02-23 39 Cu privire la aprobarea proiectului „Organizarea şi funcţionarea Parcului ştiinţifico-tehnologic „Inagro”, crearea şi dezvoltarea infrastructurii acestuia în anul 2012”    Cкачать  
2012-02-23 38 Cu privire la aprobarea rezultatelor concursului proiectelor prezentate în cadrul Programului STCU-AŞM Iniţiative Comune de Cercetare - Dezvoltare şi alocarea mijloacelor financiare pentru cofinan    Cкачать Приложения 1
 
2012-02-23 37 Despre aprobarea regulamentelor cu privire la stabilirea premiilor şi ajutoarelor materiale angajaţilor Universităţii AŞM    Cкачать Приложения 1
Приложения 2
 
2012-02-23 36 Cu privire la comemorarea jubileului de 100 de ani din ziua naşterii academicianului Iachim Grosul, primul preşedinte al AŞM    Cкачать  
2012-02-23 35 Despre aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea şi efectuarea expertizei în sfera ştiinţei şi inovării    Cкачать Приложения 1
 
2012-02-23 34 Cu privire la editarea Raportului privind activitatea CSŞDT şi rezultatele ştiinţifice principale, obţinute în sfera ştiinţei şi inovării în anul 2011    Cкачать  
2012-02-23 33 Cu privire la aprobarea finanţării a proiectelor pentru procurarea echipamentului ştiinţific pe anul 2012    Cкачать Приложения 1
 
2012-02-23 32 Cu privire la aprobarea finanţării proiectelor pentru tinerii cercetători pe anul 2012    Cкачать  
2012-02-23 31 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru organizarea manifestărilor ştiinţifice în anul 2012    Cкачать  
2012-02-23 30 Cu privire la aprobarea proiectelor din cadrul programelor de stat pentru finanţare pe anul 2012    Cкачать  
2012-02-23 29 Cu privire la activitatea Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic (AITT) în anul 2011    Cкачать  
2012-02-23 28 Cu privire la indicatorii de performanţă recomandaţi pentru evaluarea rezultatelor cercetării ştiinţifice pe domenii    Cкачать  
2012-02-23 27 Cu privire la confirmarea doamnei Larisa Andronic în funcţia de director adjunct pe probleme de ştiinţă al Institutului de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM    Cкачать  
2012-02-23 26 Cu privire la confirmarea doamnei dr. Eugenia Cotenco în funcţia de secretar ştiinţific al Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM    Cкачать  
2012-02-23 25 Cu privire la confirmarea dr. G.Verebceanu în funcţie de secretar ştiinţific al Institutului de Filologie al AŞM    Cкачать  
2012-02-23 24 Cu privire la confirmarea doamnei Larisa Bogataia în funcţie de secretar ştiinţific al Institutului Patrimoniului Cultural al AŞM    Cкачать  
2012-02-23 23 Cu privire la confirmarea dr. SilviuTabac în funcţie de director adjunct al Institutului Patrimoniului Cultural al AŞM    Cкачать  
2012-02-23 22 Cu privire la confirmarea doamnei dr. Angela Timuş în funcţie de secretar ştiinţific al Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM    Cкачать  
2012-02-23 21 Cu privire la confirmarea domnului dr. hab. F.Bajura în funcţie de director adjunct al Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM    Cкачать  
2012-02-23 20 Cu privire la confirmarea dlui Vasile Botnari în funcţie de director adjunct pe probleme de ştiinţă al Institutului de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM    Cкачать  
2012-01-17 9 Cu privire la aprobarea proiectelor de inovare şi transfer tehnologic şi acordarea statutului de rezident    Cкачать  
2012-01-17 8 Cu privire la prelungirea termenului de prezentare a raportului final privind proiectele de transfer tehnologic    Cкачать  
2012-01-17 19 Cu privire la aprobarea listei proiectelor de inovare şi transfer tehnologic pentru anul 2012    Cкачать Приложения 1
 
2012-01-17 18 Cu privire la recomandarea dr. hab. Vasile Botnari la distincţia de stat Ordinul ,,Gloria Muncii”    Cкачать  
2012-01-17 17 Cu privire la transmiterea traseului de alimentare cu energie electrică a imobilului din str. Gh. Asachi, 62/6, mun. Chişinău la balanţa contabilă a Universităţii AŞM    Cкачать  
2012-01-17 16 Cu privire la transmiterea bunurilor materiale la balanţa contabilă a Institutului de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D. Ghiţu” al AŞM    Cкачать  
2012-01-17 15 Cu privire la aprobarea Listei definitivate a Punctelor Naţionale de Contact în Republica Moldova ale Programului Cadru 7 pentru cercetare şi dezvoltare tehnologică şi activităţii demonstrative    Cкачать Приложения 1
 
2012-01-17 14 Cu privire la aprobarea Listei reprezentanţilor oficiali ai comunităţii ştiinţifice din Republica Moldova în Comitetele de Program ale Programului Cadru 7 pentru cercetare şi dezvoltare tehnolo    Cкачать Приложения 1
 
2012-01-17 13 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru proiectele comune de cercetare între Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Consiliul Naţional pentru Cercetare din Italia (CNCI) pe anul 2012    Cкачать Приложения 1
 
2012-01-17 12 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru cofinanţarea proiectelor comune din cadrul Programului STCU-AŞM „Iniţiative Comune de Cercetare - Dezvoltare” pe anul 2012    Cкачать Приложения 1
 
2012-01-17 11 Cu privire la aprobarea finanţării pentru proiectele comune de cercetare între Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Consorţiul Ţărilor din Regiunea Mării Negre, creat în cadrul proiectului PC7    Cкачать  
2012-01-17 10 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru proiectele comune de cercetare între Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică din România pe     Cкачать Приложения 1
 
2011-12-01 261 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare    Cкачать  
2011-12-01 260 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru organizarea conferinţei ştiinţifice internaţionale „Implementarea principiilor spaţiului european al Învăţămîntului supeior în Republi    Cкачать  
2011-12-01 259 Cu privire la Planul de acţiuni privind minimalizarea consecinţelor secetei în condiţiile schimbărilor climatice globale şi degradării accelerate a solurilor pentru anii 2011-2020    Cкачать  
2011-12-01 258 Cu privire la conferirea Diplomei “Meritul Academic” domnului Iu.NICA, doctor în ştiinţe fizico-matematice    Cкачать  
2011-12-01 257 Cu privire la conferirea Diplomei “Meritul Academic” dr. hab. Alexei AGACHI    Cкачать  
2011-12-01 256 Cu privire la conferirea Medaliei „Dimitrie Cantemir” dlui Vasile VOINEAC, doctor habilitat în agricultură    Cкачать  
2011-12-01 255 Cu privire la conferirea Medaliei „Dimitrie Cantemir” dnei Stela CEMORTAN, doctor habilitat în pedagogie    Cкачать  
2011-12-01 254 Cu privire la recomandarea acad. Valeriu RUDIC la distincţia de stat „Ordinul Republicii”    Cкачать  
2011-12-01 253 Cu privire la recomandarea dr. hab. Andrei Smochină la distincţia de stat „Ordinul Republicii”    Cкачать  
2011-12-01 252 Cu privire la transmiterea unor bunuri materiale la balanţa contabilă a Institutului de Chimie al AŞM    Cкачать  
2011-12-01 251 Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea CSŞDT al AŞM şi CNAA nr.174 din 15 septembrie 2011    Cкачать  
2011-12-01 250 Cu privire la redistribuirea mijloacelor financiare    Cкачать  
2011-12-01 249 Cu privire la transmiterea unor bunuri materiale la balanţa contabilă a Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic a AŞM    Cкачать  
2011-12-01 248 Cu privire la aderarea comunităţii ştiinţifice a Republicii Moldova la Carta Europeană a Cercetătorului şi la Codul de Conduită pentru Recrutarea Cercetătorului    Cкачать  
2011-12-01 247 Cu privire la autorizarea casării unor bunuri uzate, raportate la mijloacele fixe ale organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării, subordonate Academiei de Ştiinţe a Moldovei    Cкачать  
2011-12-01 246 Cu privire la autorizarea casării unor bunuri uzate, raportate la mijloacele fixe ale organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării, subordonate Academiei de Ştiinţe a Moldovei    Cкачать  
2011-12-01 245 Cu privire la autorizarea casării unor bunuri uzate, raportate la mijloacele fixe ale organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării, subordonate Academiei de Ştiinţe a Moldovei    Cкачать  
2011-12-01 244 Cu privire la autorizarea casării unor bunuri uzate, raportate la mijloacele fixe ale organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării, subordonate Academiei de Ştiinţe a Moldovei    Cкачать  
2011-12-01 243 Cu privire la autorizarea casării unor bunuri uzate, raportate la mijloacele fixe ale organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării, subordonate Academiei de Ştiinţe a Moldovei    Cкачать  
2011-12-01 242 Cu privire la aprobarea Statutului Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „A. Lupan” a Academiei de Ştiinţe a Moldovei în redacţie nouă    Cкачать  
2011-12-01 241 Despre aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea premiilor şi ajutoarelor materiale pentru angajaţii Grădinii Botanice (Institut) a AŞM    Cкачать  
2011-12-01 240 Despre aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea premiilor şi ajutoarelor materiale pentru angajaţii Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AŞM    Cкачать  
2011-12-01 239 Cu privire la modificarea Hotărîrii CSŞDT nr.170 din 15 septembrie 2011    Cкачать  
2011-12-01 238 Cu privire la aprobarea rezultatelor concursului pentru Bursa de excelenţă a Guvernului şi Bursa nominală (pe domenii)    Cкачать  
2011-12-01 237 Cu privire la aprobarea proiectului Nomenclatorului specialităţilor ştiinţifice    Cкачать Приложения 1
 
2011-12-01 236 Cu privire la Planul de acţiuni în vederea realizării recomandărilor Curţii de Conturi în rezultatul auditului performanţei    Cкачать Приложения 1
 
2011-12-01 234 Cu privire la concursul repetat pentru suplinirea postului de director al Institutului de Ecologie şi Geografie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei    Cкачать  
2011-12-01 233 Cu privire la rezultatele concursului pentru suplinirea postului de director al Institutului de Ecologie şi Geografie al AŞM    Cкачать  
2011-12-01 232 Cu privire confirmarea domnului I.NICOARA în postul de secretar ştiinţific al Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM    Cкачать  
2011-12-01 231 Cu privire la confirmarea dlui dr. O.BOGDEVICI în postul de director adjunct al Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM    Cкачать  
2011-12-01 230 Cu privire la confirmarea dnei dr. Maricica Colţun în funcţie de director adjunct pe probleme de ştiinţă al Grădinii Botanice (Institut) a AŞM    Cкачать  
2011-12-01 229 Cu privire la confirmarea dlui dr. Eugeniu Alexandrov în funcţie de secretar ştiinţific al Grădinii Botanice (Institut) a AŞM    Cкачать  
2011-11-24 Cu privire la unele modalităţi de consemnare a fondării instituţiilor Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi a stagiului onorabil de cercetător     Cкачать  
2011-10-28 227 Cu privire la conferirea Diplomei AŞM doamnei Lilia Pogolşa, doctor în pedagogie    Cкачать  
2011-10-28 226 Cu privire la decernarea Medaliei „Dimitrie Cantemir” a AŞM dr. hab. în biologie Vasile Grati    Cкачать  
2011-10-28 225 Cu privire la conferirea Diplomei AŞM doamnei Virginia Rusnac, doctor în pedagogie, cercetător ştiinţific superior    Cкачать  
2011-10-28 224 Cu privire la conferirea Diplomei AŞM doamnei Emilia Furdui, cercetător ştiinţific    Cкачать  
2011-10-28 223 Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” doamnei dr. hab. Aglaia Bolboceanu    Cкачать  
2011-10-28 222 Cu privire la decorarea domnului Dumitru Şcerbatiuc cu Medalia „Dimitrie Cantemir“    Cкачать  
2011-10-28 221 Cu privire la decorarea dr. Anatol Ţaranu cu Medalia „Dimitrie Cantemir”    Cкачать  
2011-10-28 220 Cu privire la conferirea Diplomei AŞM doamnei Lilia Pavlenco, cercetător ştiinţific    Cкачать  
2011-10-28 219 Cu privire la conferirea Diplomei AŞM doamnei Ludmila Franţuzan, doctor în pedagogie, cercetător ştiinţific superior    Cкачать  
2011-10-28 218 Cu privire la conferirea Diplomei AŞM doamnei Nadejda Baraliuc, cercetător ştiinţific    Cкачать  
2011-10-28 217 Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” doamnei Sofia Veliksar, doctor habilitat    Cкачать  
2011-10-28 216 Cu privire la conferirea Diplomei AŞM doamnei Antonina Rusu, cercetător ştiinţific    Cкачать  
2011-10-28 215 Cu privire la conferirea Diplomei AŞM doamnei Raisa Jelescu, cercetător ştiinţific    Cкачать  
2011-10-28 214 Cu privire la conferirea Diplomei AŞM doamnei Angela Cucer, doctor în pedagogie, cercetător ştiinţific    Cкачать  
2011-10-28 213 Cu privire la conferirea Diplomei AŞM doamnei Vera Bâlici, doctor în pedagogie, cercetător ştiinţific superior    Cкачать  
2011-10-28 212 Cu privire la redistribuirea volumului alocaţiilor pentru organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării pe anul 2011    Cкачать  
2011-10-28 211 Cu privire la transmiterea unor bunuri materiale la balanţa contabilă a Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AŞM    Cкачать  
2011-10-28 210 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru organizarea conferinţei ştiinţifice internaţionale „Pledoarie pentru educaţie – cheia creativităţii şi inovării”    Cкачать  
2011-10-28 209 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru organizarea Conferinţei internaţionale „Chimie ecologică – 2012”, ediţia a V-a    Cкачать  
2011-10-28 208 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru editarea monografiei „Овраги, другие формы линейной эрозии и борьба с ними ”    Cкачать  
2011-10-28 207 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru editarea monografiei „Cernoziomurile stagnice. Geneza, geografia, clasificarea, bonitarea ”    Cкачать  
2011-10-28 206 Cu privire la stabilirea mărimii premiilor pentru anul 2011    Cкачать  
2011-10-28 205 Despre aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea premiilor şi ajutoarelor materiale pentru salariaţii Institutului de Zoologie al AŞM    Cкачать  
2011-10-28 204 Despre aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea premiilor şi ajutoarelor materiale angajaţilor Institutului de Filologie al AŞM    Cкачать  
2011-10-10 202 Cu privire la aprobarea organigramelor unor membri de profil ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei    Cкачать  
2011-10-10 201 Cu privire la aprobarea organigramei Universităţii Cooperatist - Comerciale din Moldova    Cкачать  
2011-10-10 200 Cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării şi clasificarea unor reviste ştiinţifice de profil    Cкачать  
2011-10-10 199 Cu privire la concursul proiectelor din cadrul programelor de stat pentru tinerii cercetători şi pentru echipament pe anul 2012    Cкачать  
2011-10-10 198 Cu privire la acordarea premiului pentru realizări ştiinţifice    Cкачать  
2011-10-10 197 Cu privire la aprobarea modificărilor la unele hotărîri ale CSŞDT    Cкачать  
2011-10-10 196 Cu privire la înregistrarea candidatului la funcţia de director al Institutului de Ecologie şi Geografie şi organizarea alegerilor    Cкачать  
2011-09-15 195 Cu privire la anunţarea concursului proiectelor de inovare şi transfer tehnologic pentru 2012    Cкачать  
2011-09-15 194 Cu privire la acordarea Medaliei „Dimitrie Cantemir” a AŞM dlui doctor habilitat în agricultură Valentin Focşa    Cкачать  
2011-09-15 193 Cu privire la decernarea Diplomei de Onoare a AŞM dlui doctor habilitat în agricultură Petru Liuţcanov    Cкачать  
2011-09-15 192 Cu privire la acordarea Medaliei „Dimitrie Cantemir” a AŞM dlui doctor habilitat în agricultură Andrei Şumanschi, profesor universitar, director general al IŞPBZMV    Cкачать  
2011-09-15 191 Cu privire la decernarea Diplomei de Onoare a AŞM dlui doctor în agricultură Oleg Maşner, conferenţiar cercetător, secretar ştiinţific al IŞPBZMV al AŞM    Cкачать  
2011-09-15 190 Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AŞM dlui doctor habilitat Sergiu COŞMAN    Cкачать  
2011-09-15 189 Cu privire la redistribuirea volumului de alocaţii bugetare pentru organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării pe anul 2011    Cкачать  
2011-09-15 188 Cu privire la abilitarea cu dreptul de a pregăti cadre ştiinţifice    Cкачать  
2011-09-15 187 Cu privire la decorarea domnului membru corespondent Constantin GAINDRIC    Cкачать  
2011-09-15 186 Cu privire la recomandarea dr. Al.Palancean la distincţia de stat Ordinul „Gloria Muncii”    Cкачать  
2011-09-15 185 Cu privire la transmiterea în folosinţă a încăperilor imobilului AŞM din str. Academiei, 3    Cкачать  
2011-09-15 184 Cu privire la transmiterea blocului de alimentare Б 5-50 la balanţa contabilă a Universităţii AŞM    Cкачать  
2011-09-15 183 Cu privire la transmiterea imobilului lit.”D” din str. Sprîncenoaia, 5/1, mun. Chişinău la balanţa contabilă a Universităţii AŞM    Cкачать  
2011-09-15 182 Cu privire la aprobarea modificărilor la anexele hotărîrilor CSŞDT privind la aprobarea listei proiectelor de inovare şi transfer tehnologic    Cкачать  
2011-09-15 181 Cu privire la aprobarea listei proiectelor de transfer tehnologic pentru anul 2011    Cкачать  
2011-09-15 180 Cu privire la aprobarea modificărilor la hotărîrile CSŞDT nr. 78 din 21.04.2011 şi nr. 149 din 21.07.2011    Cкачать  
2011-09-15 179 Cu privire la sistarea finanţării proiectului „Dezvoltarea şi funcţionarea Parcului ştiinţifico-tehnologic „Micronanoteh”, crearea şi dezvoltarea infrastructurii acestuia”    Cкачать  
2011-09-15 178 Cu privire la modificarea denumirii rezidentului Incubatorului de Inovare „Inovatorul”    Cкачать  
2011-09-15 177 Cu privire la revocarea statutului de rezident al Parcului ştiinţifico-tehnologic „Academica”    Cкачать  
2011-09-15 176 Cu privire la aprobarea unui proiect de inovare şi transfer tehnologic şi acordarea statutului de rezident    Cкачать  
2011-09-15 175 Privind modificarea și completarea Regulamentului „Cu privire la evaluarea și clasificarea revistelor științifice”    Cкачать Приложения 1
 
2011-09-15 174 Cu privire la aprobarea rezultatelor examinării unor reviste ştiinţifice de profil    Cкачать  
2011-09-15 173 Despre aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea premiilor şi ajutoarelor materiale pentru salariaţii Institutului de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D.Ghiţu” al AŞM    Cкачать  
2011-09-15 172 Despre aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea premiilor şi ajutoarelor materiale pentru salariaţii Institutului de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM    Cкачать  
2011-09-15 171 Cu privire la crearea Comisiei pentru evaluarea dosarelor prezentate la Concursul pentru obţinerea Premiului „Grigore Vieru”, ediţia 2011    Cкачать  
2011-09-15 170 Cu privire la crearea Comisiei pentru evaluarea dosarelor prezentate la Concursul naţional de susţinere a ştiinţei şi inovării „Savantul anului” şi la Concursul realizărilor ştiinţifice     Cкачать  
2011-09-15 169 Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni al CSŞDT privind elaborarea Strategiei de dezvoltare a cercetării şi inovării pînă în anul 2020    Cкачать Приложения 1
 
2011-08-17 167 Cu privire la concursul pentru suplinirea postului de director al Institutului de Ecologie și Geografie al Academiei de Științe a Moldovei    Cкачать  
2011-07-21 150 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru editarea lucrării „Simbolurile naţionale ale Republicii Moldova”    Cкачать  
2011-07-21 149 Cu privire la aprobarea rezultatelor concursului proiectelor privind organizarea incubatorului de inovare pe lîngă instituţiile de învăţămînt superior din Republica Moldova    Cкачать  
2011-07-21 148 Cu privire la conferirea Medaliei „Dimitrie Cantemir” domnului Vladimir BEŞLEAGĂ, scriitor    Cкачать  
2011-07-21 147 Cu privire la conferirea Diplomei Meritul Academic a AŞM dlui dr. hab. în biologie, profesor cercetător Anatolie David    Cкачать  
2011-07-21 146 Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoştinţă dlui G.VEREBCEANU, doctor în filologie    Cкачать  
2011-07-21 145 Cu privire la conferirea Diplomei AŞM dnei Lidia GHIMPU, doctor în chimie    Cкачать  
2011-07-21 144 Cu privire la conferirea Diplomei dnei A.NIKOLAEVA, dr. hab.    Cкачать  
2011-07-21 143 Cu privire la conferirea Diplomei AŞM dlui Liviu VOVC, profesor universitar    Cкачать  
2011-07-21 142 Cu privire la Conferinţa naţională „Cercetarea şi inovarea în mediul de afaceri”    Cкачать  
2011-07-21 141 Cu privire la modificarea Hotărîrii CSŞDT nr. 42 din 24.03.2011    Cкачать  
2011-07-21 140 Cu privire la transmiterea-primirea actelor Centrului de Instruire Universitară, Postuniversitară şi Perfecţionare al AŞM şi repartizarea atribuţiilor preluate ale unităţii lichidate    Cкачать Приложения 1
 
2011-07-21 138 Cu privire la acceptarea proiectului de hotărîre a Asambleei AŞM privind transmiterea imobilului din str. Gh. Asachi, 62/3, mun. Chişinău    Cкачать  
2011-07-21 137 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru editarea culegerii „Consfătuirea Internaţională a Membrilor Reţelei Centrelor de Acvacultură din Europa Centrală şi de Est”    Cкачать  
2011-07-21 136 Cu privire la aprobarea rezultatelor concursului multilateral de proiecte de cerecetare în Regiunea Bazinului Mării Negre şi alocarea mijloacelor financiare pentru anul 2011    Cкачать  
2011-07-21 135 Cu privire la organizarea activităţii reţelei Punctelor Naţionale de Contact în cadrul Centrului Proiecte Internaţionale    Cкачать  
2011-07-21 134 Despre aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea premiilor şi ajutoarelor materiale pentru salariaţii Institutului Patrimoniului Cultural al AŞM    Cкачать  
2011-07-21 133 Despre aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea premiilor şi ajutoarelor materiale pentru salariaţii Institutului de Ecologie şi Geografie al AŞM    Cкачать  
2011-07-21 132 Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în anexele 2 - 4 la hotărârea CSŞDT al AŞM nr.143 din 03 noiembrie 2005    Cкачать  
2011-07-21 131 Cu privire la conferirea titlului de director de onoare    Cкачать  
2011-07-21 130 Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor la Statutul Institutului de Matematică şi Informatică al AŞM    Cкачать  
2011-07-21 129 Cu privire la modificarea Hotărârii CSŞDT nr.66 din 21 aprilie 2011    Cкачать  
2011-07-21 128 Cu privire la aprobarea finanţării pe anul 2011 a proiectelor pentru procurarea echipamentului ştiinţific    Cкачать  
2011-07-21 127 Cu privire la aprobarea proiectului bugetului de stat pe anul 2012 pentru sfera ştiinţei şi inovării şi învăţământul public    Cкачать  
2011-07-21 126 Cu privire la înmânarea Certificatului de membru al AŞM organizaţiilor acreditate    Cкачать  
2011-06-30 124 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea admiterii la Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei    Cкачать  
2011-06-30 122 Cu privire la conferirea Diplomei Guvernului Republicii Moldova domnului Galaction Verebceanu, doctor în filologie    Cкачать  
2011-06-30 121 Cu privire la conferirea Diplomei AŞM dnei V.GALAICU, doctor în studiul artelor    Cкачать  
2011-06-30 120 Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic”domnului Valeriu CUŞNIR, doctor habilitat în drept    Cкачать  
2011-06-30 119 Cu privire la conferirea Medaliei „Dimitrie Cantemir” domnului dr. hab. Anatol EREMIA, cercetător ştiinţific principal al Institutului de Filologie    Cкачать  
2011-06-30 118 Cu privire la conferirea Medaliei „Dimitrie Cantemir” domnului profesor universitar Constantin EŢCO    Cкачать  
2011-06-30 117 Cu privire la conferirea Medaliei „Dimitrie Cantemir” domnului Mihai VRONSCHIH membru corespondent    Cкачать  
2011-06-30 116 Cu privire la conferirea Medaliei „Dimitrie Cantemir” dlui profesor universitar Gheorghe Mereniuc    Cкачать  
2011-06-30 115 Cu privire la aprobarea unor proiecte de inovare şi transfer tehnologic şi acordarea statutului de rezident    Cкачать  
2011-06-30 114 Cu privire la aprobarea modificărilor la hotărîrea CSŞDT al AŞM nr. 57 din 24.03.2011 „Cu privire la aprobarea rezultatelor concursului proiectelor privind organizarea incubatoarelor de inovare    Cкачать  
2011-06-30 113 Cu privire la modificarea Statutului Î.S. Uzina Experimentală „Aselteh”    Cкачать  
2011-06-30 112 Cu privire la aprobarea listei proiectelor de inovare şi transfer tehnologic pentru anul 2011    Cкачать  
2011-06-30 111 Despre aprobarea modificărilor la anexa hotărîrii CSŞDT nr. 25 din 10.02.2011 „Cu privire la aprobarea listei proiectelor de inovare şi transfer tehnologic”    Cкачать  
2011-06-30 110 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru editarea culegerii de materiale ale Conferinţei internaţionale „Biotehnologia microbiologică – domeniu scientointensiv al cunoaşterii moder    Cкачать  
2011-06-30 109 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru editarea lucrării „Istorie, economie şi societate în Ţările Române”.    Cкачать  
2011-06-30 107 Cu privire la aprobarea Planului de admitere la doctorat şi postdoctorat pentru anul de studii 2012-2013    Cкачать  
2011-06-30 106 Despre aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de examinare a tirajului revistelor, monografiilor, materialelor conferinţelor, altor lucrări tipărite    Cкачать  
2011-06-30 105 Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni în vederea realizării recomandărilor Curţii de Conturi în rezultatul auditului performanţei    Cкачать Приложения 1
 
2011-06-30 104 Cu privire la informatizarea organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării    Cкачать  
2011-06-30 103 Cu privire la Conceptul de dezvoltare a liniilor electrice de interconexiune cu sistemele electroenergetice ale ţărilor vecine    Cкачать  
2011-05-26 99 Cu privire la conferirea titlului onorific „Om Emerit al Republicii Moldova” domnului Gheorghe Bobână, doctor habilitat în filozofie    Cкачать  
2011-05-26 98 Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” domnului dr. hab. în chimie Ion Bulhac    Cкачать  
2011-05-26 97 Cu privire la conferirea titlului onorific „Om Emerit al Republicii Moldova” domnului Pantelimon VARZARI, doctor în filozofie    Cкачать  
2011-05-26 96 Cu privire la transmiterea generatorului de semnale Г3-33 la balanţa contabilă a Institutului de Fizică Aplicată al AŞM    Cкачать  
2011-05-26 95 Cu privire la revocarea statutului de rezident al Parcului ştiinţifico-tehnologic „Academica” şi al Parcului ştiinţifico-tehnologic „INAGRO”    Cкачать  
2011-05-26 94 Cu privire la aprobarea listei proiectelor de inovare şi transfer tehnologic pentru anul 2011    Cкачать  
2011-05-26 93 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru organizarea Conferinţei ştiinţifice cu participare internaţională ,, Microelemente, fertilitatea solului şi aplicarea fertilizanţilor în ag    Cкачать  
2011-05-26 92 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru organizarea Conferinţei internaţionale a zoologilor ,,Problemele actuale ale protecţiei şi valorificării durabile a diversităţii lumii anima    Cкачать  
2011-05-26 91 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru editarea culegerii de materiale ale Conferinţei internaţionale ,, Genetica şi fiziologia rezistenţei plantelor”    Cкачать  
2011-05-26 90 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru editarea monografiei „Изменение климата и риски сельскохозяйственного производства Мо�    Cкачать  
2011-05-26 89 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru organizarea Conferinţei „Sisteme Informatice Inteligente” In    Cкачать  
2011-05-26 88 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru organizarea Conferinţei internaţionale “International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering “ (ICNBE-2011)    Cкачать  
2011-05-26 87 Cu privire la completarea hotărîrii CSŞDT al AŞM nr. 235 din 20 decembrie 2010    Cкачать  
2011-05-26 86 Cu privire la contribuţia ştiinţei academice la cercetarea problemelor social-politice stringente ale ţării: fenomenul migraţiei    Cкачать  
2011-05-26 85 Cu privire la confirmarea dlui dr. Mihail Batco în funcţie de secretar ştiinţific al Institutului de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică al AŞM    Cкачать  
2011-05-26 84 Cu privire la confirmarea dlui dr. hab. Todiraş Vladimir în funcţie de director adjunct pentru probleme de ştiinţă al Institutului de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică al AŞM    Cкачать  
2011-05-26 83 Cu privire la confirmarea dnei dr. Calestru Livia în funcţie de secretar ştiinţific al Institutului de Zoologie al AŞM    Cкачать  
2011-05-26 82 Cu privire la confirmarea dnei dr. Ungureanu Laurenţia în funcţie de director adjunct pentru probleme de ştiinţă al Institutului de Zoologie al AŞM    Cкачать  
2011-05-26 102 Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” domnului membru corespondent Aurelian Gulea    Cкачать  
2011-05-26 101 Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare dlui doctor habilitat Igor Povar    Cкачать  
2011-05-26 100 Cu privire la conferirea Medaliei „Dimitrie Cantemir” domnului academician Victor Lacusta    Cкачать  
2011-04-21 81 Cu privire la conferirea Medaliei „Dimitrie Cantemir” doamnei dr. hab. Galina Lupaşcu    Cкачать  
2011-04-21 80 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru editarea cărţii „Academicianul Petru Soltan ”    Cкачать  
2011-04-21 78 Cu privire la rezultatele concursului pentru selectarea administratorului Parcului ştiinţifico-tehnologic „Academica” şi aprobarea finanţării proiectului „Organizarea şi funcţionarea Parc    Cкачать  
2011-04-21 77 Cu privire la modificarea hotărîrii CSŞDT nr.9 din 17 ianuarie 2011    Cкачать  
2011-04-21 76 Cu privire la modificarea hotărârii CSŞDT nr.222 din 06.12.2010    Cкачать  
2011-04-21 75 Cu privire la aprobarea listei proiectelor de inovare şi transfer tehnologic pentru anul 2011    Cкачать Приложения 1
 
2011-04-21 74 Despre aprobarea modificărilor la anexele hotărîrilor CSŞDT nr. 41 din 26.03.2010 şi nr. 25 din 10.02.2011 „Cu privire la aprobarea listei proiectelor de inovare şi transfer tehnologic”    Cкачать  
2011-04-21 73 Cu privire la transmiterea unui imobil la balanţa contabilă a AŞM    Cкачать  
2011-04-21 72 Cu privire la transmiterea unor bunuri materiale la balanţa contabilă a AŞM    Cкачать  
2011-04-21 71 Despre aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea premiilor şi ajutoarelor materiale pentru angajaţii Institutului de Istorie, Stat şi Drept al AŞM    Cкачать Приложения 1
 
2011-04-21 70 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru editarea lucrării „Prin ştiinţă spre un stat de drept ”    Cкачать  
2011-04-21 69 Cu privire la concursul proiectelor pentru procurarea echipamentului ştiinţific pe anul 2011    Cкачать  
2011-04-21 68 Cu privire la modificarea anexei la hotărîrea CSŞDT nr. 235 din 20.12.2010 „Cu privire la aprobarea tematicii proiectelor de cercetări ştiinţifice fundamentale şi aplicative pentru anii 2011-    Cкачать  
2011-04-21 67 Cu privire la aprobarea Planului de măsuri al AŞM în vederea realizării Planului de acţiuni al Guvernului pentru anii 2011-2014    Cкачать Приложения 1
 
2011-04-21 66 Cu privire la repartizarea alocaţiilor şi cheltuielilor pentru organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării pe anul 2011    Cкачать  
2011-04-21 65 Cu privire la Planul de dezvoltare instituţională al Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică pentru anii 2011-2014    Cкачать  
2011-04-21 64 Cu privire la conferirea titlului de Doctor Honoris Causa domnului Petru Lucinschi, doctor în filosofie, Preşedinte al Republicii Moldova (1996-2001)    Cкачать  
2011-04-21 63 Cu privire la conferirea titlului de Doctor Honoris Causa domnului Mircea Snegur, doctor în ştiinţe agricole, primul Preşedinte al Republicii Moldova    Cкачать  
2011-03-24 62 Cu privire la decorarea domnului M.Vieru cu medalia „Meritul Civic”    Cкачать  
2011-03-24 61 Cu privire la decorarea doamnei dr. Lilia Bujor cu medalia „Meritul Civic”    Cкачать  
2011-03-24 60 Cu privire la conferirea Diplomei AŞM dlui dr. hab. Ion Şişcanu    Cкачать  
2011-03-24 59 Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” domnului prof. Dmitrii Parmacli, doctor habilitat în economie    Cкачать  
2011-03-24 58 Cu privire la aprobarea listei nominale a tinerilor cercetători care vor participa în cadrul cooperativei pentru construcţia unui bloc locativ    Cкачать Приложения 1
 
2011-03-24 57 Cu privire la aprobarea rezultatelor concursului proiectelor privind organizarea incubatoarelor de inovare pe lîngă instituţiile de învăţămînt superior din Republica Moldova    Cкачать  
2011-03-24 56 Cu privire la aprobarea proiectului „Dezvoltarea şi funcţionarea Parcului ştiinţifico-tehnologic „Micronanoteh”, crearea şi dezvoltarea infrastructurii acestuia”    Cкачать  
2011-03-24 55 Cu privire la aprobarea proiectului „Organizarea şi funcţionarea Parcului ştiinţifico-tehnologic „Inagro”, crearea şi dezvoltarea infrastructurii acestuia în anul 2011”    Cкачать  
2011-03-24 54 Cu privire la anunţarea concursului de parteneriat public-privat Centrul de Tehnologii Ionizante    Cкачать  
2011-03-24 53 Cu privire la modificarea şi completarea hotărîrii CSŞDT nr.160 din 21 august 2008    Cкачать  
2011-03-24 52 Cu privire la împuternicirea Institutului de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică al AŞM cu contractarea serviciilor de reproiectare şi a lucrărilor de finalizare a construcţiei blo    Cкачать  
2011-03-24 51 Cu privire la transmiterea blocului de locuit nefinalizat cu 60 de apartamente din bd. Dacia, 58, mun. Chişinău la balanţa contabilă a Institutului de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecolo    Cкачать  
2011-03-24 50 Cu privire la aprobarea modificărilor la anexele hotărîrilor CSŞDT nr. 113 din 07.07.10, nr. 41 din 26.03.10 şi nr. 25 din 10.02.2011    Cкачать  
2011-03-24 49 Cu privire la aprobarea modificărilor în anexa nr.1 a hotărîrii CSŞDT nr. 41 din 26.03.2010    Cкачать  
2011-03-24 48 Cu privire la revocarea statutului de rezident al Parcului ştiinţifico-tehnologic „Inagro”    Cкачать  
2011-03-24 47 Cu privire la aprobarea Statutului Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei    Cкачать  
2011-03-24 46 Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni privind realizarea hotărîrii Asambleei AŞM nr. XIII/1 din 10.03.2011    Cкачать Приложения 1
 
2011-03-24 45 Cu privire la modificarea hotărîrii CSŞDT nr.6 din 3 februarie 2009    Cкачать  
2011-03-24 44 Cu privire la structura–cadru şi schema–tip ale unităţilor şi subdiviziunilor instituţiilor şi organizaţiilor de drept public din sfera ştiinţei şi inovării    Cкачать  
2011-03-24 43 Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de utilizare a mijloacelor din fondul de rezervă al Academiei de Ştiinţe a Moldovei    Cкачать Приложения 1
 
2011-03-24 42 Cu privire la finanţarea proiectelor pentru tinerii cercetători ce vor demara în anul 2011    Cкачать  
2011-02-10 40 Cu privire la acceptarea proiectului de hotărîre a Asambleei AŞM privind schimbul lotului de pămînt cu suprafaţa de 0,085 ha din terenul AŞM cu numărul cadastral 0100212279, str. Sprîncenoaia    Cкачать  
2011-02-10 39 Cu privire la prelungirea datei limită de prezentare a proiectelor pentru concursul privind organizarea incubatoarelor de inovare pe lingă instituţiile de invăţamînt superior din Republica Mol    Cкачать  
2011-02-10 38 Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare dlui dr. Ion Culeac    Cкачать  
2011-02-10 37 Cu privire la conferirea Diplomei doamnei dr. Natalia Gorincioi    Cкачать  
2011-02-10 36 Cu privire la decorarea doamnei Larisa Bogataia cu medalia „Meritul Civic”     Cкачать  
2011-02-10 35 Cu privire la decorarea domnului acad. Ernest ARUŞANOV cu distincţia de stat Ordinul „Gloria Muncii”     Cкачать  
2011-02-10 34 Cu privire la decorarea domnului dr. hab. Gh.Costachi cu distincţia de stat Ordinul „Gloria Muncii”     Cкачать  
2011-02-10 33 Cu privire la decernarea Premiului academiilor de ştiinţe ale Ucrainei, Belarus şi Moldovei pentru lucrări ştiinţifice    Cкачать  
2011-02-10 32 Cu privire la acceptarea proiectului hotărîrii Asambleei AŞM privind transmiterea unor bunuri materiale la balanţa contabilă a Î.S. „Autobaza AŞM”    Cкачать  
2011-02-10 31 Cu privire la autorizarea casării unor bunuri uzate, raportate la mijloacele fixe ale organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării, subordonate Academiei de Ştiinţe a Moldovei    Cкачать  
2011-02-10 30 Cu privire la autorizarea casării unor bunuri uzate, raportate la mijloacele fixe ale organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării, subordonate Academiei de Ştiinţe a Moldovei    Cкачать  
2011-02-10 29 Cu privire la autorizarea casării unor bunuri uzate, raportate la mijloacele fixe ale organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării, subordonate Academiei de Ştiinţe a Moldovei    Cкачать  
2011-02-10 28 Cu privire la autorizarea casării unor bunuri uzate, raportate la mijloacele fixe ale organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării, subordonate Academiei de Ştiinţe a Moldovei    Cкачать  
2011-02-10 27 Cu privire la aprobarea unor proiecte de inovare şi transfer tehnologic şi acordarea statutului de rezident    Cкачать  
2011-02-10 26 Cu privire la prelungirea termenului de prezentare a rapoartelor finale la proiectele de inovare şi transfer tehnologic fără finanţarea suplimentară de la bugetul de stat    Cкачать  
2011-02-10 25 Cu privire la aprobarea listei proiectelor de inovare şi transfer tehnologic pentru anul 2011    Cкачать Приложения 1
 
2011-02-10 23 Cu privire la aprobarea şi finanţarea în anul 2011 a proiectelor comune de cerecetare între Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Consiliul Naţional pentru Cercetare din Italia (CNCI)    Cкачать Приложения 1
 
2011-02-10 22 Cu privire la activitatea Centrului Proiecte Internaţionale în anul 2010    Cкачать  
2011-01-17 9 Cu privire la finanţarea proiectelor comune de cercetare între Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Fondul Republican de Cercetări Fundamentale din Belarus pentru anul 2011    Cкачать Приложения 1
 
2011-01-17 8 Cu privire la autorizarea casării unor bunuri uzate, raportate la mijloacele fixe ale organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării, subordonate Academiei de Ştiinţe a Moldovei    Cкачать  
2011-01-17 7 Cu privire la transmiterea unor bunuri materiale la balanţa contabilă a Institutului de Chimie al AŞM    Cкачать  
2011-01-17 6 Cu privire la aprobarea Listei problemelor ce urmează a fi examinate la şedinţele CSŞDT al AŞM şi a Planului calendaristic pentru anul 2011    Cкачать Приложения 1
 
2011-01-17 5 Cu privire la lichidarea Centrului de Instruire Universitară, Postuniversitară şi Perfecţionare    Cкачать  
2011-01-17 3 Cu privire la concursul proiectelor pentru tinerii cercetători pe anul 2011    Cкачать  
2011-01-17 20 Cu privire la organizarea concursului proiectelor privind organizarea incubatoarelor de inovare pe lîngă instituţiile de invăţămînt superior din Republica Moldova    Cкачать  
2011-01-17 2 Cu privire confirmarea doamnei dr. Angela Cojocari în funcţie de secretar ştiinţific al Institutului de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM    Cкачать  
2011-01-17 19 Privind modificarea şi completarea hotărîrii CSŞDT al AŞM nr. 126 din 30.07.2009 „Cu privire la transmiterea în gestiune economică a unor imobile din cadrul construcţiei complexului Liceului    Cкачать  
2011-01-17 18 Cu privire la decorarea domnului dr. V.BUJOREANU cu distincţia de stat Ordinul „Gloria Muncii”     Cкачать  
2011-01-17 17 Cu privire la conferirea titlului onorific de „Om Emerit” doamnei dr. hab. Galina Lupaşcu     Cкачать  
2011-01-17 16 Cu privire la reorganizarea Incubatorului de inovare „Inovatorul” şi Parcului ştiinţifico-tehnologic „Academica”    Cкачать  
2011-01-17 15 Cu privire la revocarea statutului de rezident al Parcului ştiinţifico-tehnologic „Inagro”, „Academica” şi Incubatorului de inovare „Inovatorul”    Cкачать  
2011-01-17 14 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru finanţare în anul 2011a proiectelor comune de cercetare între Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Autoritatea Naţională pentru Cercetare Şti    Cкачать Приложения 1
 
2011-01-17 13 Cu privire la prelungirea termenului de prezentare a raportului final privind proiectele de transfer tehnologic    Cкачать  
2011-01-17 12 Cu privire la examinarea şi aprobarea organigramei şi Regulamentului IMSP Institutul de Cardiologie    Cкачать  
2011-01-17 11 Cu privire la examinarea şi aprobarea organigramei şi Regulamentului Centrului Naţional de Sănătate a Reproducerii şi Genetică Medicală    Cкачать  
2011-01-17 10 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru finanţare în anul 2011a proiectelor comune de cercetare între Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei al Ucrai    Cкачать  
2011-01-17 1 Cu privire confirmarea doamnei dr. Aculina Arîcu în funcţie de director adjunct al Institutului de Chimie al AŞM    Cкачать  
2010-12-20 243 Cu privire la probarea Regulamentului privind drepturile şi obligaţiunile funcţionarilor Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM în procesul de furnizare a informa    Cкачать  
2010-12-20 242 Cu privire la conferirea Diplomei AŞM dnei dr. în chimie Nina Ţîmbaliuc    Cкачать  
2010-12-20 241 Cu privire la aprobarea proiectelor din cadrul programelor de stat pentru finanţare pe anul 2011    Cкачать  
2010-12-20 240 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de evidenţă, păstrare şi utilizare a ştampilelor în cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei    Cкачать  
2010-12-20 239 Cu privire la delegarea Centrului Proiecte Internaţionale a atribuţiei de monitorizare a proiectelor în cadrul Programului STCU-AŞM Initiative Comune de Cercetare-Dezvoltare    Cкачать  
2010-12-20 238 Cu privire la aprobarea rezultatelor concursului proiectelor prezentate în cadrul Programului STCU-AŞM Initiative Comune de Cercetare-Dezvoltare şi a cofinanţării acestora din buget pe anului 20    Cкачать Приложения 1
Приложения 2
 
2010-12-20 237 Cu privire la abilitarea cu dreptul de a pregăti cadre ştiinţifice    Cкачать  
2010-12-20 236 Cu privire la aprobarea proiectelor pentru tinerii cercetători pentru finanţare pe anul 2011    Cкачать  
2010-12-20 235 Cu privire la aprobarea tematicii proiectelor de cercetări ştiinţifice fundamentale şi aplicative pentru anii 2011-2014 şi finanţarea acestora pe anul 2011    Cкачать Приложения 1
 
2010-12-20 234 Cu privire la decernarea Premiului „Pârghia lui Arhimede” unui grup de jurnalişti pentru activitatea de creaţie în promovarea ştiinţei şi inovării în anul 2010    Cкачать  
2010-12-20 233 Cu privire la decernarea Premiilor Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru realizări ştiinţifice ale tinerilor cercetători pe anul 2010    Cкачать  
2010-12-20 232 Cu privire la decernarea Premiilor Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru realizări ştiinţifice valoroase pe anul 2010    Cкачать  
2010-12-20 231 Cu privire la rezultatele Concursului naţional de susţinere a ştiinţei şi inovării în Republica Moldova Savantul anului 2010    Cкачать  
2010-11-15 195 Cu privire la rezultatele expertizei actelor pentru participare la concursul de suplinire a posturilor vacante de membri titulari ai AŞM    Cкачать  
2010-07-28 150 Cu privire la demersul Institutului de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei despre alegerea senatorului Adrian PĂUNESCU membru de onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei    Cкачать  
2010-07-28 149 Cu privire la conferirea medaliei „Meritul Civic” domnului doctor în ştiinţe biologice Alexandru CHIRILOV, colaborator ştiinţific la Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie     Cкачать  
2010-07-28 148 Cu privire la conferirea titlului onorific „Om Emerit” domnului membru corespondent Constantin TURTĂ, şef al Laboratorului de chimie bioanorganică şi nanocompozite al Institutului de Chimie     Cкачать  
2010-07-28 147 Cu privire la conferirea titlului onorific „Om Emerit” domnului Ion BĂRBUŢĂ, doctor în filologie, cercetător ştiinţific coordonator la Institutul de Filologie    Cкачать  
2010-07-28 146 Cu privire la conferirea titlului onorific „Om Emerit” domnului membru corespondent Leonid CULIUC, directorul Institutului de Fizică Aplicată al AŞM    Cкачать  
2010-07-28 145 Cu privire la conferirea Medaliei „Mihai Eminescu” domnului Tudor COLAC, doctor în filologie, colaborator la Institutul de Filologie     Cкачать  
2010-07-28 144 Cu privire la conferirea Diplomei AŞM cercetătorilor Institutului de Filologie al AŞM    Cкачать  
2010-07-28 143 Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” domnului Alexei CAŞU, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice    Cкачать  
2010-07-28 142 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru efectuarea cercetărilor instituţionale    Cкачать  
2010-07-28 141 Cu privire la transmiterea unor bunuri materiale la balanţa contabilă a Institutului de Ecologie şi Geografie al AŞM    Cкачать  
2010-07-28 140 Cu privire la transmiterea bunurilor materiale la balanţa contabilă a Institutului de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM    Cкачать  
2010-07-28 139 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru editarea monografiei „AIIBIII 2CIV 4 compounds under high pressure”.    Cкачать  
2010-07-28 138 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru editarea monografiei „Academicianul Ştefan Ciobanu “ autor Vasile Grosu    Cкачать  
2010-07-28 137 Cu privire la aprobarea unui proiect de inovare şi transfer tehnologic şi acordarea statutului de rezident    Cкачать  
2010-07-28 136 Cu privire la aprobarea listei proiectelor de inovare şi transfer tehnologic pentru anul 2010    Cкачать  
2010-07-28 135 Cu privire la abilitarea cu dreptul la activitatea de doctorat şi postdoctorat la unele specialităţi ştiinţifice    Cкачать  
2010-07-28 134 Cu privire la repartizarea alocaţiilor pe tipuri de activităţi organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării pentru proiectul bugetului de stat pe anul 2011    Cкачать  
2010-07-28 130 Cu privire la direcţiile principale de cercetare ale Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică pentru perioada 2011-2014     Cкачать  
2010-07-28 129 Cu privire la confirmarea în funcţia de director al organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării – membri instituţionali ai AŞM     Cкачать  
2010-07-28 128 Cu privire la înmânarea Certificatului de membru al AŞM organizaţiilor acreditate    Cкачать  
2010-07-07 127 Cu privire la priorităţile Institutului de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D.Ghiţu” în cercetare şi transfer tehnologic pentru perioada 2011-2014    Cкачать  
2010-07-07 126 Cu privire la aprobarea organigramei Centrului Naţional de Sănătate Publică    Cкачать  
2010-07-07 125 Cu privire la prelungirea termenului de validitate a direcţiilor strategice ale activităţii din sfera ştiinţei şi inovării    Cкачать  
2010-07-07 124 Cu privire la audierea rapoartelor privind realizarea proiectelor din cadrul programelor de stat pe anul 2010 şi la concursul proiectelor corespunzătoare pentru anul 2011     Cкачать  
2010-07-07 123 Cu privire la decorarea unor cercetători în legătură cu aniversarea a 64-a de la fondarea primelor instituţii de cercetare ale AŞM    Cкачать  
2010-07-07 122 Cu privire la conferirea titlului onorific „Om Emerit” domnului Ion Rusandu, dr. în filozofie     Cкачать  
2010-07-07 121 Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” domnului Petru Gaugaş, doctor habilitat     Cкачать  
2010-07-07 120 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru organizarea lucrărilor simpozionului ştiinţific “Conservarea diversităţii plantelor”    Cкачать  
2010-07-07 119 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru finisarea proiectului “Localităţi, oameni, destine. Sîngerei”    Cкачать  
2010-07-07 118 Cu privire la alocarea resurselor financiare pentru comemorarea aniversării a 100 de ani de la naşterea acad. Boris LAZARENCO    Cкачать  
2010-07-07 117 Cu privire la transmiterea unor bunuri materiale la bilanţul contabil al Centrului Proiecte Internaţionale al AŞM    Cкачать  
2010-07-07 116 Cu privire la aprobarea Planului de măsuri privind pregătirea organizaţiilor subordonate AŞM pentru activitatea în perioada de toamnă – iarnă 2010 -2011    Cкачать Приложения 1
 
2010-07-07 115 Cu privire la transmiterea unor bunuri materiale la bilanţul contabil al Institutului de Chimie al AŞM    Cкачать  
2010-07-07 114 Cu privire la transmiterea bunurilor materiale la balanţa contabilă a Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „Andrei Lupan” a AŞM    Cкачать  
2010-07-07 113 Cu privire la aprobarea listei proiectelor de inovare şi transfer tehnologic pentru anul 2010    Cкачать Приложения 1
 
2010-07-07 112 Cu privire la aprobarea modificărilor la anexa nr. 1 a Hotărîrii CSŞDT nr. 8 din 28.01.2010     Cкачать  
2010-07-07 111 Cu privire la transmiterea bunurilor materiale procurate în cadrul unor proiecte de transfer tehnologic    Cкачать  
2010-07-07 109 Cu privire la precizarea volumului alocaţiilor pentru organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării pe anul 2010    Cкачать  
2010-07-07 108 Cu privire la operarea unor modificări la Hotărîrea CSŞDT al AŞM nr. 13 din 03.02.09     Cкачать  
2010-07-07 107 Cu privire la modificarea Statutului Institutului de Inginerie Electronică şi Tehnologii Industriale al AŞM    Cкачать  
2010-07-07 106 Cu privire la confirmarea domnului dr. hab. Al.Şubă în funcţia de director adjunct al Institutului de Matematică şi Informatică    Cкачать  
2010-07-07 105 Cu privire la semnificaţia datei de 28 iunie 1940    Cкачать  
2010-07-05 104 Cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de director şi organizarea alegerilor    Cкачать  
2010-05-27 98 Cu privire la decorarea cu Medalia „Meritul Civic” dnei M. Nedealcov, doctor în geografie    Cкачать  
2010-05-27 97 Cu privire la conferirea titlului onorific „Inventator Emerit” domnului academician Boris Gaina    Cкачать  
2010-05-27 96 Cu privire la conferirea titlului onorific „Om Emerit” domnului dr. hab. Emil Rusu    Cкачать  
2010-05-27 95 Cu privire la prelungirea termenului de realizare a proiectului de transfer tehnologic şi aprobarea listei proiectelor pentru anul 2010    Cкачать  
2010-05-27 93 Cu privire la transmiterea unor bunuri materiale la balanţa contabilă a Instituţiei Publice „Enciclopedia Moldovei”    Cкачать  
2010-05-27 92 Cu privire la transmiterea unor bunuri materiale la balanţa contabilă a Institutului de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM    Cкачать  
2010-05-27 91 Cu privire cofinanţarea din bugetul de stat a unor proiecte internaţionale     Cкачать  
2010-05-27 90 Cu privire la modificarea Hotărîrii CSŞDT nr.119 din 30.07.2009    Cкачать  
2010-05-27 89 Cu privire la aprobarea şi finanţarea proiectelor comune de cercetare între Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică din România (ANCS)    Cкачать Приложения 1
 
2010-05-27 88 Cu privire la elaborarea şi editarea lucrării ,,Simbolurile naţionale ale Republicii Moldova. Ediţie enciclopedică”    Cкачать Приложения 1
 
2010-05-27 87 Cu privire la asigurarea transparenţei în procesul decizional în cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei     Cкачать Приложения 1
 
2010-05-27 86 Cu privire la reţeaua informaţională „ACADEMICA”    Cкачать  
2010-05-27 85 Cu privire la confirmarea candidaţilor la funcţia de director al organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării – membri instituţionali ai AŞM     Cкачать  
2010-05-27 84 Cu privire la confirmarea în funcţie a academicianului coordonator al Filialei Bălţi a AŞM    Cкачать  
2010-05-27 103 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea admiterii la Liceul Academiei de Ştiinţe a Modovei pentru anul de studii 2010-2011     Cкачать Приложения 1
 
2010-05-27 102 Cu privire la conferirea Diplomei AŞM dnei A.Avornic    Cкачать  
2010-05-27 101 Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare dnei dr. E.Condrea    Cкачать  
2010-05-27 100 Cu privire la aprobarea Regulamentului despre premierea şi acordarea ajutorului material colaboratorilor Institutului de Microbiologie şi Biotehnologie    Cкачать Приложения 1
 
2010-05-06 83 Cu privire la decorarea domnului membru corespondent Ion Dediu    Cкачать  
2010-05-06 81 Cu privire la aprobarea modificărilor în anexa la Hotărîrea CSŞDT al AŞM nr.212 din 24.12.2009    Cкачать  
2010-05-06 80 Cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de director şi organizarea alegerilor    Cкачать  
2010-04-30 79 Cu privire la conferirea Diplomei AŞM domnului academician V.Postolati    Cкачать  
2010-04-30 78 Cu privire la decorarea domnului mem. cor. E. Zota cu Medalia „Dimitrie Cantemir”     Cкачать  
2010-04-30 77 Cu privire la decorarea domnului mem. cor. A. Palii cu Medalia „Dimitrie Cantemir”     Cкачать  
2010-04-30 76 Cu privire la decorarea dnei Vlada-Tatiana Dumbrava, doctor habilitat în medicină, cu Medalia „Dimitrie Cantemir”    Cкачать  
2010-04-30 75 Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” dlui M.Popa, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice    Cкачать  
2010-04-30 74 Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” domnului Teodor FURDUI, academician    Cкачать  
2010-04-30 73 Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoştinţă dnei G.Beliavscaia, doctor în ştiinţe fizico-matematice    Cкачать  
2010-04-30 72 Cu privire la transmiterea unor bunuri materiale la balanţa contabilă a Î.S.Baza de Odihnă „Ştiinţa” a AŞM    Cкачать  
2010-04-30 71 Cu privire la transmiterea climatizatorului “Panasonic CU – PC7GKD” la balanţa contabilă a Academiei de Ştiinţe a Moldovei    Cкачать  
2010-04-30 70 Cu privire la transmiterea unor bunuri materiale la balanţa contabilă a Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AŞM    Cкачать  
2010-04-30 69 Cu privire la transmiterea unor bunuri materiale la balanţa contabilă a Academiei de Ştiinţe a Moldovei    Cкачать  
2010-04-30 68 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru organizarea Conferinţei internaţionale „Telecomunicaţii, Electronică şi Informatică ICTEI-2010”    Cкачать  
2010-04-30 67 Cu privire la autorizarea casării unor bunuri uzate, raportate la mijloacele fixe ale organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării subordonate AŞM    Cкачать  
2010-04-30 66 Cu privire la deschiderea filialei incubatorului de Inovare „Inovatorul”    Cкачать  
2010-04-30 65 Cu privire la modificarea denumirii firmei-rezidentului Incubatorului de Inovare „Inovatorul”    Cкачать  
2010-04-30 64 Cu privire la aprobarea unor proiecte de inovare şi transfer tehnologic şi acordarea statutului de rezident    Cкачать  
2010-04-30 63 Cu privire la revocarea statutului de rezident al Parcului ştiinţifico-tehnologic „Academica”    Cкачать  
2010-04-30 62 Cu privire la aprobarea proiectelor de transfer tehnologic pentru anul 2010    Cкачать  
2010-04-30 60 Cu privire la constituirea Comisiilor de evaluare a tezelor de master    Cкачать  
2010-04-30 59 Cu privire la aprobarea organigramelor unor instituţii din sfera ştiinţei şi inovării     Cкачать  
2010-04-30 58 Cu privire la demararea concursului pentru suplinirea posturilor de conducere vacante din cadrul unor institute ale AŞM    Cкачать  
2010-04-27 99 Cu privire la conferirea Diplomei AŞM dlui V.Doga, doctor habilitat în economie, cercetător ştiinţific principal al Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică    Cкачать  
2010-03-26 56 Cu privire la Consiliul ştiinţific de pregătire pentru editare a operelor complete ale poetului Grigore VIERU, Doctor Honoris Causa al Academiei de Ştiinţe a Moldovei    Cкачать  
2010-03-26 55 Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AŞM dlui doctor în ştiinţe Alexei Palancean    Cкачать  
2010-03-26 54 Cu privire la aprobarea proiectelor „Dezvoltarea şi funcţionarea Parcului ştiinţifico-tehnologic „Academica” şi Incubatorului de Inovare „Inovatorul” în anul 2010”, „Organizarea     Cкачать  
2010-03-26 53 Cu privire la revocarea statutului de rezident al Parcului ştiinţifico-tehnologic „Academica”    Cкачать  
2010-03-26 52 Cu privire la aprobarea unor proiecte de inovare şi transfer tehnologic şi acordarea statutului de rezident    Cкачать  
2010-03-26 51 Cu privire la modificarea denumirii Firmei-rezident al Parcului Ştiinţifico-Tehnologic „Inagro”    Cкачать  
2010-03-26 50 Cu privire la aprobarea unor proiecte de inovare şi transfer tehnologic şi acordarea statutului de rezident     Cкачать  
2010-03-26 49 Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoştinţă dlui Gh.Druţă, doctor în filologie    Cкачать  
2010-03-26 48 Cu privire la conferirea Diplomei AŞM dlui Ion ŞPAC    Cкачать  
2010-03-26 46 Cu privire la anunţarea concursului proiectelor de inovare şi transfer tehnologic pentru anul 2011    Cкачать  
2010-03-26 45 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru editarea monografiei „Mihai Volontir” din seria Personalităţi notorii    Cкачать  
2010-03-26 41 Cu privire la aprobarea listei proiectelor de transfer tehnologic pentru anul 2010    Cкачать Приложения 1
 
2010-03-26 37 Cu privire la aprobarea proiectului Planului strategic de cheltuieli pentru sectorul „Ştiinţă şi inovare” pe anii 2011-2013 al Academiei de Ştiinţe a Moldovei    Cкачать  
2010-03-26 35 Cu privire la sistarea finanţării şi comasarea unor proiecte finanţate de la bugetul de stat pe anul 2010    Cкачать  
2010-03-26 34 Cu privire la concursul proiectelor de cercetări ştiinţifice fundamentale şi aplicative    Cкачать  
2010-03-26 33 Cu privire la priorităţile şi obiectivele activităţii în sfera ştiinţei şi inovării pentru anii 2011-2014    Cкачать  
2010-03-26 32 Cu privire la demararea concursului pentru suplinirea posturilor de conducere vacante din cadrul unor institute ale AŞM    Cкачать  
2010-03-26 31 Cu privire la confirmarea candidaţilor la funcţia de director al organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării – membri instituţionali ai AŞM     Cкачать  
2010-02-22 30 Cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de director şi organizarea alegerilor    Cкачать  
2010-02-18 29 Cu privire la conferirea Diplomei AŞM dlui O.CRIVOŞEEV     Cкачать  
2010-02-18 28 Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” domnului academician H.CORBU    Cкачать  
2010-02-18 27 Cu privire la decorarea dlui N.BARBACAR, doctor habilitat în ştiinţe biologice, cu Medalia „Dimitrie Cantemir”    Cкачать  
2010-02-18 26 Cu privire la propunerea candidaturii dlui acad. Mihai Cimpoi pentru acordarea Premiului Principe de Asturias    Cкачать  
2010-02-18 25 Cu privire la conferirea titlului onorific „Maestru în Artă” doamnei Maria MOCANU    Cкачать  
2010-02-18 24 Cu privire la prelungirea statutului de conducător ştiinţific al proiectului de cercetare ştiinţifică     Cкачать  
2010-02-18 23 Cu privire la editarea Raportului privind activitatea CSŞDT şi rezultatele ştiinţifice principale, obţinute în sfera ştiinţei şi inovării în anul 2009     Cкачать  
2010-01-28 9 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru editarea cărţii “Cărturarul Vasile Coroban”    Cкачать  
2010-01-28 8 Cu privire la aprobarea proiectelor de transfer tehnologic pe anul 2010    Cкачать Приложения 1
 
2010-01-28 6 Cu privire la aprobarea şi finanţarea proiectelor comune de cercetare între Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei din Germania (BMBF)    Cкачать  
2010-01-28 3 Cu privire la activitatea Centrului de instruire universitară, postuniversitară şi perfecţionare în anul 2009    Cкачать  
2010-01-28 22 Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” domnului academician V.CANŢER    Cкачать  
2010-01-28 21 Cu privire la conferirea Diplomei AŞM dnei Iulia Malcoci, doctor în ştiinţe fizico-matematice    Cкачать  
2010-01-28 20 Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” domnului dr. hab. Petru TARHON    Cкачать  
2010-01-28 2 Cu privire la activitatea Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic în anul 2009    Cкачать  
2010-01-28 19 Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” domnului dr. hab. Orest Melniciuc    Cкачать  
2010-01-28 18 Cu privire la decorarea dlui dr. V.Cirimpei, cu Medalia „Dimitrie Cantemir”    Cкачать  
2010-01-28 17 Cu privire la decorarea domnului dr. hab. I.Ciocanu cu Medalia „Dimitrie Cantemir”     Cкачать  
2010-01-28 16 Cu privire la decorarea doamnei dr. M.Cosniceanu cu Medalia „Dimitrie Cantemir”     Cкачать  
2010-01-28 15 Cu privire la decorarea domnului dr. hab. T.Lupaşcu cu distincţia de stat ordinul „Gloria Muncii”     Cкачать  
2010-01-28 13 Cu privire la aprobarea organigramelor unor membri instituţionali şi de profil ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei     Cкачать  
2010-01-28 12 Cu privire la anunţarea concursului pentru selectarea rezidenţilor PŞT „Micronanoteh”, PŞT „Inagro”, PŞT „Academica” şi Incubatorului de Inovare „Inovatorul”    Cкачать  
2010-01-28 11 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru editarea cărţii “Vasile Alecsandri şi teatrul”    Cкачать  
2010-01-28 10 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru editarea cărţii “Poetul Grigore Vieru” în colecţia “Academica”    Cкачать  
2010-01-28 1 Cu privire la măsurile pentru lichidarea iregularităţilor în utilizarea mijloacelor financiare alocate sferei ştiinţei şi inovării în anul 2008     Cкачать  
2009-12-24 210 Cu privire la aprobarea proiectelor pentru tineri cercetători pentru finanţare pe anul 2010    Cкачать  
2009-12-24 206 Cu privire la aprobarea rezultatelor concursului pentru Bursa de excelenţă a Guvernului şi Bursa nominală (pe domenii)    Cкачать Приложения 1
Приложения 2
 
2009-06-24 99 Cu privire la aprobarea proiectelor de transfer tehnologic în anul 2009    Cкачать Приложения 1
 
2009-06-24 98 Cu privire la decontarea datoriilor compromise ale arendaşilor    Cкачать  
2009-06-24 97 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru editarea cărţii memorialistice „Academicianul Alexei Simaşchevici – 80 ani”    Cкачать  
2009-06-24 96 Cu privire la reducerea mijloacelor financiare pentru sfera ştiinţei şi inovării pe anul 2009    Cкачать Приложения 1
Приложения 2
 
2009-06-24 95 „Cu privire la prelungirea termenului de realizare a proiectului 07.411.01.05PA „Evaluarea activităţii preparatelor medicamentoase şi agricole obţinute în baza substanţei active Enoxil”    Cкачать  
2009-06-24 94 Cu privire la elaborarea strategiei cercetării, dezvoltării şi inovării în condiţii de criză economică     Cкачать  
2009-06-24 112 Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizarea şi desfăşurare a admiterii la Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei (ciclul II, masterat)     Cкачать Приложения 1
 
2009-06-24 111 Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizarea şi desfăşurare a admiterii la Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei (ciclul I, licenţă)     Cкачать Приложения 1
 
2009-06-24 110 Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoştinţă a A.Ş.M. dlui M.LUNCAŞU, doctor în ştiinţe biologice    Cкачать  
2009-06-24 109 Cu privire la decorarea domnului dr.hab. Gh.MUŞET cu Medalia „Dimitrie Cantemir”     Cкачать  
2009-06-24 108 Cu privire la conferirea Diplomei A.Ş.M. dlui M.Filippov, doctor habilitat în chimie    Cкачать  
2009-06-24 107 Cu privire la conferirea Diplomei A.Ş.M. dlui Fliur Macaev, doctor habilitat în chimie    Cкачать  
2009-06-24 106 Cu privire la conferirea Diplomei A.Ş.M. dnei Aculina ARÎCU, doctor în ştiinţe chimice    Cкачать  
2009-06-24 105 Cu privire la conferirea Diplomei A.Ş.M. dlui G.TIMCO, doctor în ştiinţe chimice    Cкачать  
2009-06-24 104 Cu privire la casarea unor bunuri uzate, raportate la mijloacele (fondurile) fixe ale organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării subordonate Academiei de Ştiinţe a Moldovei    Cкачать  
2009-06-24 103 Cu privire la transmiterea blocului locativ din str. Gh.Asachi, 62/3 de la balanţa contabilă a CSŞDT al A.Ş.M. la balanţa contabilă a Primăriei municipiului Chişinău    Cкачать  
2009-06-24 102 Cu privire la aprobarea Planului de măsuri la pregătirea organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării subordonate A.Ş.M. pentru activitatea în perioada de toamnă – iarnă 2009 -2010    Cкачать  
2009-06-24 101 Cu privire la transmiterea, pe termen nelimitat, a autovehiculului RENAULT Megane cu numărul de înmatriculare RMA-087 la balanţa contabilă a Î.S. „Autobaza A.Ş.M.”    Cкачать  
2009-06-24 100 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea admiterii la studii în cadrul Liceului Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru anul de studii 2009-2010     Cкачать  
2009-05-28 92 Cu privire la conferirea Diplomei A.Ş.M. domnului dr.hab. V.ANIKIN    Cкачать  
2009-05-28 91 Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” domnului academician A.Roşca    Cкачать  
2009-05-28 88 Cu privire la decorarea cu medalia „Dimitrie Cantemir” a domnului Teodor ZGUREANU    Cкачать  
2009-05-28 87 Cu privire la conferirea Diplomei A.Ş.M. dlui I.Guţul, doctor în ştiinţe fizico-matematice    Cкачать  
2009-05-28 86 Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” domnului academician A.Simaşchevici    Cкачать  
2009-05-28 85 Cu privire la conferirea titlului onorific „Om emerit al Republicii Moldova” domnului Şt.TOPALĂ, doctor habilitat    Cкачать  
2009-05-28 83 Cu privire la acordarea Diplomei „Meritul Academic” şi a unui premiu bănesc doamnei academician Tatiana Constantinov, director al Institutului de Ecologie şi Geografie al A.Ş.M.    Cкачать  
2009-05-28 82 Cu privire la decontarea datoriilor compromise ale arendaşilor    Cкачать  
2009-05-28 81 Cu privire la măsurile de reorganizare a Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice    Cкачать  
2009-05-28 80 Cu privire la aprobarea proiectului instituţional de cercetare, înaintat de Laboratorul Ştiinţific de Gerontologie al USMF „Nicolae Testemiţanu” pentru finanţare în anii 2009-2010    Cкачать  
2009-05-28 78 Cu privire la rezultatele evaluării activităţii ştiinţifice, economico-financiare şi manageriale a a Institutului de Zoologie al A.Ş.M.    Cкачать  
2009-05-13 78 Cu privire la constituirea Comisiei pentru analiza şi evaluarea situaţiei economice din Republica Moldova    Cкачать  
2009-04-30 76 Cu privire la conferirea Diplomei de Merit doamnei Tatiana ROTARU    Cкачать  
2009-04-30 75 Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” domnului membru corespondent A.CIOBANU    Cкачать  
2009-04-30 74 Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” domnului Ion VÎRŢANU    Cкачать  
2009-04-30 73 Cu privire la decorarea doamnei acad. T.Constantinov cu Ordinul Republicii     Cкачать  
2009-04-30 72 Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare dlui dr. C.CIUBOTARU    Cкачать  
2009-04-30 71 Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” domnului P.HADJI, doctor habilitat     Cкачать  
2009-04-30 70 Cu privire la abilitarea Institutului de Neurologie şi Neurochirurgie cu dreptul de a pregăti cadre ştiinţifice     Cкачать  
2009-04-30 69 Cu privire la aprobarea proiectelor de transfer tehnologic în anul 2009    Cкачать Приложения 1
 
2009-04-30 68 Cu privire la aprobarea proiectului de inovare şi transfer tehnologic, propus spre realizare în cadrul Parcului ştiinţifico-tehnologic „Academica”, şi acordarea statutului de rezident persoa    Cкачать  
2009-04-30 67 „Cu privire la înlocuirea conducătorului proiectului “Modelarea informaţională a activităţilor din complexul agroindustrial (CAI)”    Cкачать  
2009-04-30 66 Cu privire la înlocuirea conducătorului proiectului „Studii privind elaborarea standardelor noi igienice pentru elevii din instituţiile de învăţământ secundar profesional”    Cкачать  
2009-04-30 65 Cu privire la modificarea Hotărîrii CSŞDT al A.Ş.M. nr. 129 din 17 iulie 2008 „Cu privire la aprobarea proiectelor pentru procurarea echipamentului pe anul 2009”    Cкачать  
2009-04-30 64 Cu privire la modificarea Statutului Institutului de Inginerie Electronică şi Tehnologii Industriale al A.Ş.M.    Cкачать  
2009-04-30 62 Cu privire la crearea Parcului ştiinţifico-tehnologic în domeniul nanotehnologiilor şi microelectronicii „Micronanoteh”    Cкачать  
2009-04-30 61 Cu privire la rezultatele evaluării şi clasificării revistelor ştiinţifice de profil    Cкачать Приложения 1
Приложения 2
 
2009-04-30 60 Cu privire la înaintarea candidaturii domnului Vladislav Goncearuc, academician al Academiei Naţionale de Ştiinţe a Ucrainei, la titlul de membru de onoare al A.Ş.M.    Cкачать  
2009-04-30 59 Cu privire la conferirea titlului onorific de Doctor Honoris Causa al Academiei de Ştiinţe a Moldovei domnului Glebus Sainciuc    Cкачать  
2009-03-26 57 Cu privire la anunţarea concursului concepţiilor programelor de stat, proiectelor pentru tineri cercetători, pentru echipament şi a proiectelor de cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplica    Cкачать Приложения 1
Приложения 2
Приложения 3
 
2009-03-26 55 Privind modificarea Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea revistelor ştiinţifice    Cкачать  
2009-03-26 54 Cu privire la conferirea Diplomei de Merit dlui dr. Val SIBIRSKY    Cкачать  
2009-03-26 53 Cu privire la Consiliul de Etică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei    Cкачать  
2009-03-26 52 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru editarea cărţii „Hemoragiile digestive superioare non-variceale”    Cкачать  
2009-03-26 51 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru editarea cărţii „Maria Bieşu”    Cкачать  
2009-03-26 50 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru editarea cărţii „Îmbătrînirea populaţiei: consecinţe sociale, economice şi culturale”    Cкачать  
2009-03-26 49 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru editarea monografiei “Solurile Moldovei”    Cкачать  
2009-03-26 48 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru editarea cărţii „Povara istoriei”    Cкачать  
2009-03-26 47 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru editarea cărţii „Creativitate: polifonism şi inefabil poetic”    Cкачать  
2009-03-26 46 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru continuarea lucrărilor de elaborare a studiului monografic ”Localităţi, oameni, destine. Sîngerei”    Cкачать  
2009-03-26 45 Cu privire la transmiterea Raportului de expertiză privind starea tehnică a construcţiilor complexului de clădiri al Institutului de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică     Cкачать  
2009-03-26 44 Privind finanţarea proiectului comun „Modelarea complexă a condiţiilor de ocurenţă şi existenţă a apelor subterane în limita teritoriilor urbane”    Cкачать  
2009-03-26 43 Cu privire la aprobarea unor proiecte de transfer tehnologic pentru finanţare în anul 2009     Cкачать Приложения 1
 
2009-03-26 42 Cu privire la aprobarea listei proiectelor de inovare şi transferi tehnologic, propuse spre realizare în cadrul Parcului ştiinţifico-tehnologic „INAGRO”    Cкачать  
2009-03-26 41 Cu privire la anunţarea concursului proiectelor de transfer tehnologic pentru anul 2010    Cкачать Приложения 1
 
2009-03-26 40 Cu privire la demontarea şi demolarea obiectului nefinalizat „Complex de sere al Institutului de Genetică şi Fiziologie a Plantelor ”    Cкачать  
2009-03-26 39 Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni al AŞM consacrat înveşnicirii memoriei poetului Grigore Vieru    Cкачать Приложения 1
 
2009-03-26 38 Cu privire la crearea în cadrul Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei a Centrului universitar Biologia moleculară    Cкачать  
2009-03-26 37 Cu privire la aprobarea Regulamentelor Secţiilor de ştiinţe ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei    Cкачать  
2009-03-26 36 Cu privire la conferirea titlului onorific de Doctor Honoris Causa al AŞM dlui Ion Ungureanu    Cкачать  
2009-02-26 35 Cu privire la conferirea titlului onorific de Doctor Honoris Causa al Academiei de Ştiinţe a Moldovei dlui Mihai Volontir, artist al Poporului din Republica Moldova şi URSS     Cкачать  
2009-02-26 34 Cu privire la conferirea titlului de Doctor Honoris Causa dlui dr. Gheorghi Pîrvanov    Cкачать  
2009-02-26 32 Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoştinţă dnei dr. hab. E.ARAMĂ    Cкачать  
2009-02-26 31 Cu privire la decorarea dlui dr. hab. V.Celac cu distincţia de stat Ordinul „Gloria Muncii”    Cкачать  
2009-02-26 30 Cu privire la aprobarea listei proiectelor de inovare şi transfer tehnologic, propuse spre realizare în cadrul Parcului ştiinţifico-tehnologic „Academica”, şi atribuirea statutului de rezide    Cкачать  
2009-02-26 29 Cu privire la aprobarea proiectelor de transfer tehnologic în anul 2009    Cкачать Приложения 1
 
2009-02-26 28 Cu privire la aprobarea contractului de fuziune prin absorbţie a Centrului de Metrologie şi Metode Analitice de Cercetare    Cкачать  
2009-02-26 27 Cu privire la transmiterea imobilului A.Ş.M. din str. Pădurii, 20/1, mun. Chişinău, la balanţa contabilă a Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic a A.Ş.M.    Cкачать  
2009-02-26 26 Cu privire la proiectul de cercetare instituţional, înaintat în cadrul Secţiei de Ştiinţe Exacte şi Economice pentru finanţare în anii 2009-2010    Cкачать  
2009-02-26 25 Cu privire la înregistrarea candidaţilor la postul de director de institut    Cкачать  
2009-02-03 9 Cu privire la decernarea Premiilor Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru lucrările ştiinţifice ale tinerilor cercetători pentru anul 2008    Cкачать  
2009-02-03 8 Cu privire la decernarea Premiilor Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru lucrările ştiinţifice pentru anul 2008    Cкачать  
2009-02-03 7 Cu privire la crearea Institutului de Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice    Cкачать  
2009-02-03 6 Cu privire la crearea Comisiei de examinare a dosarelor prezentate pentru evaluarea şi clasificarea revistelor ştiinţifice     Cкачать  
2009-02-03 5 Cu privire la editarea Raportului privind activitatea CSŞDT şi rezultatele ştiinţifice principale, obţinute în sfera ştiinţei şi inovării în anul 2008    Cкачать  
2009-02-03 4 Cu privire la aprobarea Planului şedinţelor Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al A.Ş.M. pe anul 2009    Cкачать  
2009-02-03 3 Cu privire la Raportul analitic privind realizarea activităţilor de cercetare şi inovare în sfera ştiinţei şi inovării în anul 2008    Cкачать  
2009-02-03 24 Cu privire la conferirea Diplomei A.Ş.M. domnului academician Iu. REABUHIN    Cкачать  
2009-02-03 23 Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” domnului academician M.DOLGAN    Cкачать  
2009-02-03 22 Cu privire la conferirea Diplomei A.Ş.M. doamnei dr. Marina FONARI    Cкачать  
2009-02-03 21 Cu privire la conferirea Diplomei A.Ş.M. dlui Al.Craciun, doctor în ştiinţe tehnice    Cкачать  
2009-02-03 20 Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoştinţă a A.Ş.M. dnei dr. hab. E.Zubcov    Cкачать  
2009-02-03 2 Cu privire la Raportul financiar generalizat privind utilizarea alocaţiilor în sfera ştiinţei şi inovării în anul 2008    Cкачать  
2009-02-03 19 Cu privire la transferarea proiectelor de cercetări ştiinţifice ale instituţiilor contopite către noile instituţii create, ca succesoare de drepturi    Cкачать  
2009-02-03 18 Cu privire la componenţa Colegiului de redacţie al Enciclopediei Moldovei    Cкачать Приложения 1
 
2009-02-03 17 Cu privire la repartizarea alocaţiilor pentru majorarea cheltuielilor de personal la instituţiile şi organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării    Cкачать  
2009-02-03 14 Cu privire la aprobarea pentru finanţare în anul 2009 a proiectelor de transfer tehnologic     Cкачать Приложения 1
 
2009-02-03 13 Cu privire la componenţa Consiliului Consultativ de Expertiză     Cкачать  
2009-02-03 12 Cu privire la încăperile pentru birouri ale imobilului A.Ş.M. din str. Academiei, 5a    Cкачать  
2009-02-03 10 Cu privire la decernarea Premiului “Pîrghia lui Arhimede” pentru anul 2008    Cкачать  
2009-02-03 1 Cu privire la rezultatele principale ale instituţiilor ştiinţifice, preconizate către finele anului 2009    Cкачать  
2008-12-25 268 Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” domnului academician I.Popuşoi    Cкачать  
2008-12-25 267 Cu privire la conferirea Medaliei „Dimitrie Cantemir” dlui I.Moldovanu, doctor habilitat    Cкачать  
2008-12-25 266 Cu privire la conferirea titlului onorific „Om emerit al Republicii Moldova” domnului Gh.Mişcoi, membru corespondent    Cкачать  
2008-12-25 265 Cu privire la conferirea Diplomei de Merit dlui dr. D.Carastan    Cкачать  
2008-12-25 264 Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoştinţă dlui dr. hab. P.Stratulat    Cкачать  
2008-12-25 263 Privind aprobarea rezultatelor concursului pentru selectarea administratorului Parcului ştiinţifico-tehnologic „INAGRO”    Cкачать  
2008-12-25 262 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru editarea monografiei „Chirurgia echinococozei”    Cкачать  
2008-12-25 261 Cu privire la aprobarea organigramelor instituţiilor Academiei de Ştiinţe a Moldovei     Cкачать  
2008-12-25 260 Cu privire la demararea concursului pentru suplinirea posturilor de conducere vacante din cadrul organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării – membri instituţionali ai A.Ş.M.    Cкачать  
2008-12-25 259 Despre aprobarea Regulamentului cu privire la alegerea cadrelor de conducere în organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării ale A.Ş.M.    Cкачать Приложения 1
 
2008-12-25 258 Cu privire la casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele (fondurile) fixe ale organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, subordonate Academiei de Ştiinţe a Moldovei    Cкачать  
2008-12-25 256 Cu privire la volumul de finanţare pentru activitatea organizaţiilor instituţionale şi de profil din sfera ştiinţei şi inovării pe anul 2009    Cкачать  
2008-12-25 255 Cu privire la aprobarea finanţării pe anul 2009 a proiectelor internaţionale    Cкачать  
2008-12-25 254 Cu privire la prelungirea termenului de realizare a proiectului nr.07.411.01.05PA din cadrul programului de stat „ Prelucrarea şi utilizarea deşeurilor din industria vinicolă, precum şi obţiner    Cкачать  
2008-12-25 253 Cu privire la sistarea finanţării unor programe de stat pe anul 2009     Cкачать  
2008-12-25 252 Cu privire la aprobarea volumului de finanţare pe anul 2009 pentru realizarea programelor de stat şi a proiectelor din cadrul acestora    Cкачать  
2008-12-25 251 Cu privire la transferarea rezidenţilor din cadrul Parcului ştiinţifico-tehnologic „Academica” la Incubatorul de inovare „Inovatorul” şi revocarea statutului de rezident al structurilor r    Cкачать  
2008-12-25 248 Cu privire la aprobarea rezultatelor concursului pentru Bursa de excelenţă a Guvernului şi Bursa nominală (pe domenii)    Cкачать  
2008-12-25 247 Cu privire la activitatea Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic (AITT) în anul 2008    Cкачать  
2008-12-25 246 Cu privire la activitatea Centrului de Instruire Universitară, Postuniversitară şi Perfecţionare    Cкачать  
2008-12-25 245 Cu privire la activitatea ştiinţifico-organizatorică a Secţiei de Ştiinţe Umanistice şi Arte a A.Ş.M. în anul 2008    Cкачать  
2008-12-25 244 Cu privire la activitatea ştiinţifico-organizatorică a Secţiei de Ştiinţe Agricole a A.Ş.M. în anul 2008    Cкачать  
2008-12-25 243 Cu privire la activitatea ştiinţifico-organizatorică a Secţiei de Ştiinţe Medicale a A.Ş.M.    Cкачать  
2008-12-25 242 Cu privire la activitatea ştiinţifico-organizatorică a Secţiei de Ştiinţe Fizice şi Inginereşti a A.Ş.M. în anul 2008    Cкачать  
2008-12-25 241 Cu privire la activitatea ştiinţifico-organizatorică a Secţiei de Ştiinţe Biologice, Chimice şi Ecologice a A.Ş.M. în anul 2008    Cкачать  
2008-12-25 240 Cu privire la activitatea ştiinţifico-organizatorică a Secţiei de Ştiinţe Economice şi Matematice a A.Ş.M. în anul 2008    Cкачать  
2008-12-22 239 Cu privire la rezultatele Concursului naţional de susţinere a ştiinţei şi inovării în Republica Moldova Savantul anului 2008 – „ECONOM”    Cкачать  
2008-11-27 234 Cu privire la conferirea Diplomei de Merit dlui dr. T.POPOVICI    Cкачать  
2008-11-27 233 Cu privire la aprobarea proiectelor din cadrul Programului bilateral dintre Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Ministerul Federal al Educaţiei şi Cercetării din Germania pentru finanţare pe anul    Cкачать  
2008-11-27 232 Cu privire la substituirea conducătorului proiectului instituţional    Cкачать  
2008-11-27 231 Cu privire la aprobarea Regulamentului Muzeului Ştiinţei    Cкачать  
2008-11-27 230 Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni „Iniţiativa Moldovei pentru Excelenţă în Cunoaştere 2008 – 2009”    Cкачать Приложения 1
 
2008-11-06 228 Cu privire la aprobarea Statutului instituţiei publice „Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară”    Cкачать  
2008-11-06 227 Cu privire la aprobarea Statutului instituţiei publice „Institutul Ştiinţifico-Practic de Fitotehnie”    Cкачать  
2008-11-06 226 Cu privire la aprobarea Statutului Întreprinderii de Stat Institutul de Tehnică Agricolă „MECAGRO”    Cкачать  
2008-11-06 225 Cu privire la finanţarea proiectului “Elaborarea şi implementarea indicatorilor de evaluare a capacităţii de inovare în baza Institutului de Fizică Aplicată (proiect-pilot)”    Cкачать  
2008-11-06 224 Cu privire prelungirea mandatului de vicepreşedinte al A.Ş.M.    Cкачать  
2008-11-06 223 Cu privire confirmarea în funcţie a domnului doctor Ghenadie Cernei    Cкачать  
2008-11-06 222 Cu privire la conferirea Diplomei de Merit dlui dr.hab. Gh.GONŢA    Cкачать  
2008-11-06 221 Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare dlui dr. N.Zubcov    Cкачать  
2008-11-06 220 Cu privire la conferirea Diplomei de Merit dlui dr. A. Savin    Cкачать  
2008-11-06 219 Cu privire la decorarea domnului dr. A.POTÎNGĂ cu Medalia „Meritul Civic”    Cкачать  
2008-11-06 218 Cu privire la conferirea Diplomei de Merit dlui prof. Fan Mingyui    Cкачать  
2008-11-06 217 Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoştinţă dlui acad. V.Micu    Cкачать  
2008-11-06 216 Despre rezultatele controlului Curţii de Conturi privind corectitudinea utilizării mijloacelor financiare pentru investiţiile capitale, alocate pe anul 2007, şi măsurile de înlăturare a neregul    Cкачать  
2008-11-06 215 Cu privire la prelungirea termenului de realizare a proiectului de transfer tehnologic nr. 07.420.54 T    Cкачать  
2008-11-06 214 Cu privire la transmiterea Î.S. Uzina Experimentală „ASELTEH” şi Î.S. Uzina Experimentală Chimică „IZOMER” în subordinea Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic    Cкачать  
2008-11-06 213 Cu privire la aprobarea listei persoanelor înmatriculate la studii prin doctorat şi postdoctorat în anul 2008    Cкачать  
2008-11-06 212 Despre aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea revistelor ştiinţifice    Cкачать  
2008-11-06 211 Cu privire la substituirea conducătorilor de proiecte finanţate în anul 2008 de la bugetul de stat    Cкачать  
2008-11-06 209 Cu privire la Orarul Adunărilor doctorilor şi doctorilor habilitaţi ai Secţiilor de Ştiinţe ale A.Ş.M. privind înaintarea candidaturilor în componenţa Asambleei Academiei de Ştiinţe a Mold    Cкачать  
2008-11-06 208 Cu privire la redistribuirea mijloacelor Financiare, alocate pe anul 2008    Cкачать  
2008-11-06 207 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru editarea studiului monografic „Димитрий Кантемир. Страницы жизни в писъмах и документах”    Cкачать  
2008-11-06 206 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru diseminarea rezultatelor ştiinţifice a A.Ş.M. de către compania „Teleradio – Moldova”    Cкачать  
2008-11-06 205 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru editarea Enciclopediei „Cartea jocurilor Olimpice”    Cкачать  
2008-11-06 204 Cu privire la Planul de acţiuni pentru pregătirea Sesiunii Asambleei ASM consacrată activităţii Academiei în anul 2008    Cкачать  
2008-11-06 203 Cu privire la structura Raportului privind activitatea ştiinţifică şi inovaţională a organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării pe anul 2008    Cкачать  
2008-11-06 202 Cu privire la aprobarea Statutul Instituţiei Publice Institutul Ştiinţifico - Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare    Cкачать  
2008-09-25 192 Cu privire la conferirea Diplomei de Merit domnului M. Chiorsac, doctor habilitat    Cкачать  
2008-09-25 191 Cu privire la conferirea Diplomei de Merit domnului V. Ermuratschi, doctor habilitat    Cкачать  
2008-09-25 190 Cu privire la conferirea Diplomei de Merit domnului M.Cuharschi, doctor habilitat    Cкачать  
2008-09-25 188 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă    Cкачать  
2008-09-25 187 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru editarea în Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei a materialelor Congresului VI al Igieniştilor, Epidemiologilor şi Microbiologilor din R.    Cкачать  
2008-09-25 186 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru organizarea Conferinţei ştiinţifice internaţionale „Realizări inovative în domeniul viti - vinicol”     Cкачать  
2008-09-25 185 Cu privire la stabilirea sporurilor la salariu pentru directorii organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării din cadrul A.Ş.M. pentru lunile iulie, august şi septembrie ale anului curent    Cкачать  
2008-09-25 184 Cu privire la premierea directorilor organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării din cadrul A.Ş.M. pentru trimestrul III al anului 2008    Cкачать  
2008-09-25 182 Сu privire la aprobarea completărilor în Regulamentul Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic al A.Ş.M.    Cкачать  
2008-09-25 181 Cu privire la crearea Laboratorului de Gerontologie în cadrul Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”    Cкачать  
2008-09-25 180 Сu privire la distribuirea şi utilizarea alocaţiilor bugetare, destinate pentru crearea şi dezvoltarea infrastructurii Parcului ştiinţifico-tehnologic „Academica” şi Incubatorului de inovar    Cкачать  
2008-09-25 179 Cu privire la crearea instituţiei publice Centrul de Tehnologii Ionizante    Cкачать  
2008-09-25 178 Cu privire la crearea Comisiei pentru evaluarea dosarelor prezentate la Concursul Naţional de susţinere a ştiinţei şi inovării în R. Moldova şi la Concursul Premiul A.Ş.M. pentru lucrări şt    Cкачать  
2008-09-25 177 Despre modificarea Hotărîrii nr. 118 din 14 iulie 2007 „Cu privire la aprobarea proiectelor independente pentru echipament ştiinţific pentru finanţare pe anul 2008”    Cкачать  
2008-09-25 176 Cu privire la aprobarea fondului statutar al Î.S. IDSI, transmiterea mijloacelor fixe, valorilor de mărfuri şi materiale, surselor de finanţare ale CRRI al A.Ş.M.    Cкачать  
2008-09-25 175 Cu privire la aprobarea direcţiilor ştiinţifice de cercetare şi organigramelor institutelor de profil nou-create din sectorul agroalimentar    Cкачать  
2008-09-25 174 Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni al Academiei de Ştiinţe a Moldovei de implementare a Strategiei naţionale de dezvoltare pe anii 2008-2011     Cкачать  
2008-08-28 172 Cu privire la aprobarea proiectului instituţional în cadrul Secţiei de Ştiinţe Economice şi Matematice a A.Ş.M. pentru finanţare în anul 2008    Cкачать  
2008-08-21 171 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru editarea lucrării „Contribuţii la dezvoltarea societăţii bazate pe cunoaştere” în limbile rusă şi engleză    Cкачать  
2008-08-21 170 Cu privire la instituirea funcţiei de vicedirector pentru ştiinţă al Î.S. Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale    Cкачать  
2008-08-21 169 Cu privire la conferirea Medalia „Dimitrie Cantemir” doamnei profesor Z.Anestiadi    Cкачать  
2008-08-21 168 Cu privire la conferirea Medaliei „Dimitrie Cantemir” dlui acad. Ion TODERAŞ    Cкачать  
2008-08-21 167 Cu privire la conferirea Diplomei de Merit dlui dr. V.Roşca    Cкачать  
2008-08-21 166 Cu privire la conferirea Medaliei „Dimitrie Cantemir” dlui dr. E.Badinter    Cкачать  
2008-08-21 165 Cu privire la conferirea Diplomei de Merit dlui E.Moloşnic    Cкачать  
2008-08-21 164 Cu privire la conferirea Diplomei de Merit dlui dr. hab. P.Bodiul    Cкачать  
2008-08-21 163 Cu privire la conferirea Diplomei de Merit dlui dr. Emil Pasincovschi    Cкачать  
2008-08-21 162 Cu privire la abilitarea instituţiilor cu dreptul de a pregăti cadre ştiinţifice    Cкачать  
2008-08-21 161 Cu privire la decontarea sumei debitorului S.C. „Platon-Inter” S.R.L.    Cкачать  
2008-08-21 160 Cu privire la crearea Clusterului educaţional - ştiinţific „UnivER SCIENCE” şi aprobarea contractului de asociere    Cкачать  
2008-08-21 159 Cu privire la proiectul Acordului de parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anii 2009-2012     Cкачать  
2008-08-21 158 Cu privire la completarea nomenclatorului    Cкачать  
2008-08-21 157 Cu privire la confirmarea în funcţie a domnului doctor Anatol IZBÎNDA    Cкачать  
2008-07-17 155 Cu privire la crearea Parcului ştiinţifico-tehnologic „INAGRO”    Cкачать  
2008-07-17 154 Cu privire la aprobarea structurii, schemei de încadrare şi a volumului de finanţare pe anul 2008 a Universităţii A.Ş.M.    Cкачать  
2008-07-17 152 Cu privire la conferirea Medaliei „Dimitrie Cantemir” dlui I.Comanici, doctor habilitat    Cкачать  
2008-07-17 151 Cu privire la conferirea Medaliei „Dimitrie Cantemir” dlui V. Jovmir, doctor. habilitat    Cкачать  
2008-07-17 150 Cu privire la conferirea Medaliei „Dimitrie Cantemir” dlui academician A.Eşanu    Cкачать  
2008-07-17 149 Cu privire la conferirea, Medaliei „Dimitrie Cantemir” dlui A.Şutov doctor habilitat, profesor universitar    Cкачать  
2008-07-17 148 Cu privire la conferirea Medaliei „Dimitrie Cantemir” dlui I.Donica, doctor habilitat, profesor cercetător     Cкачать  
2008-07-17 147 Cu privire la conferirea Medaliei „Dimitrie Cantemir” dlui V.Gaţac, doctor habiliat    Cкачать  
2008-07-17 146 Cu privire la decorarea domnului dr. hab. P.Chintea, cu distincţia de stat Ordinul „Gloria Muncii”     Cкачать  
2008-07-17 145 Cu privire la decorarea domnului dr. hab. I.Comanici cu distincţia de stat Ordinul „Gloria Muncii”     Cкачать  
2008-07-17 144 Cu privire la Planul de măsuri în vederea pregătirii organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării subordonate A.Ş.M. pentru activitatea în perioada de toamnă – iarnă 2008 -2009    Cкачать Приложения 1
 
2008-07-17 143 Cu privire la încăperile pentru birouri ale imobilului A.Ş.M. din str. Academiei, 5    Cкачать  
2008-07-17 142 Cu privire la încăperile pentru birouri ale imobilului A.Ş.M. din str. Academiei, 3/3    Cкачать  
2008-07-17 141 Cu privire la încăperile pentru birouri ale imobilului A.Ş.M. din str. Academiei, 3    Cкачать  
2008-07-17 140 Cu privire la casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele (fondurile) fixe ale organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării subordonate Academiei de Ştiinţe a Moldovei    Cкачать  
2008-07-17 139 Cu privire la aprobarea planurilor de admitere la doctorat şi postdoctorat pentru anul de studii 2009-2010    Cкачать Приложения 1
Приложения 2
 
2008-07-17 135 Cu privire la stabilirea sporurilor la salariu pentru directorii organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării din cadrul A.Ş.M. pentru lunile mai, iunie ale anului 2008    Cкачать  
2008-07-17 134 Cu privire la premierea directorilor organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării din cadrul A.Ş.M. pentru trimestrul II al anului curent    Cкачать  
2008-07-17 133 Cu privire la înlocuirea conducătorului proiectului instituţional 06.407.040A „Ameliorarea raselor şi tipurilor de animale omologate în ţară prin utilizarea biotehnologiilor moderne şi noilo    Cкачать  
2008-07-17 131 Cu privire la înlocuirea conducătorilor proiectelor finanţate în anul 2008 de la bugetul de stat    Cкачать  
2008-07-17 130 Cu privire la aprobarea proiectelor pentru tineri cercetători pentru finanţare pe anul 2009    Cкачать  
2008-07-17 129 Cu privire la aprobarea proiectelor pentru procurarea echipamentului pe anul 2009    Cкачать Приложения 1
 
2008-07-17 128 Cu privire la completarea organigramei Institutului de Inginerie Electronică şi Tehnologii Industriale (IIETI)     Cкачать Приложения 1
Приложения 2
 
2008-07-17 127 Cu privire la crearea Centrului Ştiinţifico - Practic de Chirurgie Oncologică    Cкачать  
2008-07-17 126 Cu privire la confirmarea în funcţie de vicedirector executiv a domnului Mihai Vieru     Cкачать  
2008-07-17 125 Cu privire la înmânarea Certificatului de membru al A.Ş.M. organizaţiilor acreditate    Cкачать  
2008-05-29 99 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru organizarea Conferinţei ştiinţifice internaţionale „Materials Science and Condensed Matter Physics”     Cкачать  
2008-05-29 98 Cu privire la înlocuirea conducătorilor proiectelor finanţate în anul 2008 de la bugetul de stat    Cкачать  
2008-05-29 96 Cu privire la organizarea Conferinţei internaţionale cu genericul „Politici în domeniul ştiinţei şi educaţiei”    Cкачать  
2008-05-29 95 Cu privire la transmiterea imobilului lit. „Г” al A.Ş.M. din str. Mioriţa, 3/2, mun. Chişinău la balanţa contabilă a CSŞDT al A.Ş.M.    Cкачать  
2008-05-29 92 Cu privire la stabilirea sporurilor la salariu pentru directorii organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării din cadrul A.Ş.M. pentru luna aprilie a anului 2008    Cкачать  
2008-05-29 91 Cu privire la audierea şi aprobarea raportului privind realizarea Programului de stat „Asigurarea competitivităţii produselor industriale în construcţia de maşini în baza inovaţiilor, know-h    Cкачать  
2008-05-29 90 Cu privire la aprobarea Conceptului Acordului de parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anii 2009-2012    Cкачать  
2008-05-29 89 Cu privire la aprobarea Conceptului Clusterului educaţional    Cкачать  
2008-05-29 88 Cu privire la confirmarea în funcţie a domnului dr. Ivan LUCHIAN    Cкачать  
2008-05-29 87 Cu privire la confirmarea în funcţie a doamnei dr. Liliana Cepoi    Cкачать  
2008-05-29 86 Cu privire la confirmarea în funcţie a doamnei dr.hab. Svetlana COJOCARU    Cкачать  
2008-05-29 117 Cu privire la conferirea Diplomei de Merit domnului V.Cuşnir, doctor habilitat în drept    Cкачать  
2008-05-29 116 Cu privire la conferirea Medaliei „Dimitrie Cantemir” domnului m.c. I.Hăbăşescu    Cкачать  
2008-05-29 115 Cu privire la conferirea Diplomei de Merit dlui dr. hab. M. Ciobanu    Cкачать  
2008-05-29 114 Cu privire la conferirea Diplomei de Merit a A.Ş.M. domnului dr. N.Niculiţă    Cкачать  
2008-05-29 113 Cu privire la conferirea Diplomei de Merit doamnei L.Bantîş, doctor în ştiinţe tehnice    Cкачать  
2008-05-29 112 Cu privire la conferirea Diplomei de Merit domnului dr. hab. V.Sava    Cкачать  
2008-05-29 111 Cu privire la conferirea Diplomei de Merit domnului N.Enachi, doctor habilitat în ştiinţe fizice şi matematice    Cкачать  
2008-05-29 110 Cu privire la conferirea Diplomei de Merit dnei dr. Caleria Cucicova    Cкачать  
2008-05-29 109 Cu privire la conferirea titlului onorific „Om emerit al Republicii Moldova” domnului dr. hab. A.Sidorenko    Cкачать  
2008-05-29 108 Cu privire la conferirea Diplomei de Merit doamnei L.Vlad, doctor în chimie    Cкачать  
2008-05-29 107 Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoştinţă dlui acad. Vasile Anestiadi    Cкачать  
2008-05-29 106 Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare dlui m.c. T.Şişianu    Cкачать  
2008-05-29 105 Cu privire la conferirea titlului onorific „Om emerit al Republicii Moldova” domnului Gh.Nicolaev, doctor în ştiinţe istorice    Cкачать  
2008-05-29 104 Cu privire la conferirea titlului onorific „Om emerit al Republicii Moldova” domnului dr. hab. V.Alcaz    Cкачать  
2008-05-29 103 Cu privire la modificările ce se operează în Programul de stat „Crearea, multiplicarea şi implementarea soiurilor şi hibrizilor de plante cu productivitate şi rezistenţă sporită”    Cкачать  
2008-05-29 100 Cu privire la abilitarea instituţiilor cu dreptul de a pregăti cadre ştiinţifice    Cкачать Приложения 1
Приложения 2
 
2008-04-24 80 Cu privire la conferirea Medaliei „Dimitrie Cantemir” dlui V. Musteaţă, membru corespondent     Cкачать  
2008-04-24 79 Cu privire la conferirea Medaliei „Dimitrie Cantemir” dlui T.Chiticari, doctor habilitat     Cкачать  
2008-04-24 78 Cu privire la conferirea Diplomei de Merit dlui I.Eţcu, doctor habilitat în ştiinţe     Cкачать  
2008-04-24 77 Cu privire la conferirea Diplomei de Merit dlui V.Pînzaru, doctor în ştiinţe    Cкачать  
2008-04-24 76 Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărârea Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică nr. 20 din 21 ianuarie 2008 „Cu privire la sărbătorirea jubi    Cкачать  
2008-04-24 75 Cu privire la Comisia Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru pregătirea Acordului de parteneriat dintre Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anii 2009-2012    Cкачать  
2008-04-24 74 Cu privire la finanţarea construcţiei Centrului de Tehnologii Ionizante    Cкачать  
2008-04-24 73 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru elaborarea şi editarea studiului monografic „Localităţi, oameni, destine”    Cкачать  
2008-04-24 72 Cu privire la transmiterea bunurilor imobile ale A.Ş.M. din str. Academiei,3/2 şi din str. Gh. Asachi, 62/6 , mun. Chişinău, la balanţa contabilă a CSŞDT al A.Ş.M.    Cкачать  
2008-04-24 71 Cu privire la premierea directorilor organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării din cadrul A.Ş.M. pentru trimestrul I al anului curent    Cкачать  
2008-04-24 70 Cu privire la unele modificări la proiectele de inovare şi transfer tehnologic pentru anul 2008, aprobate prin hotărârea CSŞDT nr. 244 din 18.12.2007 şi nr. 17 din 01.02.2007    Cкачать  
2008-04-24 68 Cu privire la sărbătorirea în anul 2008 a dinastiei Cantemir    Cкачать  
2008-04-24 67 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru editarea monografiei academicianului V. Anestiade „Patomorfoza aterosclerozei”    Cкачать  
2008-04-24 66 Cu privire la Planul de acţiuni privind implementarea Concepţiei optimizării numărului de angajaţi din sectorul bugetar în anii 2008-2010 al Academiei de Ştiinţe a Moldovei conform Hotărîri    Cкачать  
2008-04-24 65 Cu privire la concursul proiectelor ştiinţifice    Cкачать  
2008-04-24 64 Cu privire la conferirea titlului de Doctor Honoris Causa dnei I. Uvarova, doctor în studiul artelor    Cкачать  
2008-04-24 63 Cu privire la conferirea titlului de Doctor Honoris Causa dlui I. Ţurcanu, doctor habilitat în ştiinţe    Cкачать  
2008-04-24 62 Cu privire confirmarea în funcţie a domnului dr.h. I. Guceac    Cкачать  
2008-03-20 58 Cu privire la conferirea Diplomei de Merit domnului dr. S.Şova     Cкачать  
2008-03-20 57 Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoştinţă a A.Ş.M. dlui dr. hab. B.Vizer    Cкачать  
2008-03-20 55 Cu privire la conferirea Diplomei de Merit domnului Vasile Neaga, doctor în ştiinţe geologo-mineralogice    Cкачать  
2008-03-20 54 Cu privire la conferirea medaliei „Meritul civic” dlui dr. hab. Mihail Popa     Cкачать  
2008-03-20 53 Cu privire la lichidarea Centrului Resurse şi Reţele Informaţionale al Academiei de Ştiinţe a Moldovei    Cкачать  
2008-03-20 52 Cu privire la continuarea finanţării în anul 2008 a proiectului „Crearea sistemului statistic în domeniul ştiinţei, inovării şi transferului tehnologic”     Cкачать  
2008-03-20 45 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru organizarea Conferinţei internaţionale „Telecomunicaţii, Electronica şi Informatică” ICTEI 2008, ediţia a doua    Cкачать  
2008-03-20 43 Cu privire la stabilirea numărului de ore pentru programul de pregătire generală a doctoranzilor    Cкачать  
2008-03-20 42 Cu privire la schimbări referitoare la proiectele de inovare şi transfer tehnologic pentru anul 2008 aprobate prin hotărârile CSŞDT nr. 244 din 18.12.2007, nr. 103 din 24.05.2007 şi nr. 143 din     Cкачать  
2008-03-20 41 Cu privire la comercializarea unor bunuri materiale ale Î.S. Uzina Experimentală a A.Ş.M. „Aselteh”    Cкачать  
2008-03-20 40 Cu privire la transmiterea microscopului fotonic „Neophot-32” şi a cîntarului ВЛК-500 de la o balanţă contabilă la alta    Cкачать  
2008-03-20 39 Cu privire la înlocuirea conducătorului proiectului instituţional „Migraţia persoanelor cu studii superioare din Republica Moldova: impactul social-economic şi politic”    Cкачать  
2008-03-20 37 Cu privire la modificarea denumirii Centrului Metode Fizice şi Fizico-Chimice de Cercetare din cadrul Institutului de Chimie al A.Ş.M.    Cкачать  
2008-03-20 36 Cu privire la modificarea Hotărârii CSŞDT al A.Ş.M. nr.198 din 01 noiembrie 2007     Cкачать  
2008-03-20 35 Cu privire la aprobarea şi finanţarea proiectelor comune de cercetare între Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Fondul Cercetări Fundamentale din Republica Belarus    Cкачать Приложения 1
 
2008-03-20 34 Cu privire la aprobarea şi finanţarea proiectelor comune de cercetare între Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Fondul de Cercetări Fundamentale din Federaţia Rusă    Cкачать Приложения 1
 
2008-03-20 33 Cu privire la aprobarea Planului de msuri actualizat al Academiei de tiine a Moldovei privind realizarea Programului de activitate al Guvernului ,,Modernizarea rii – bunstarea poporului” pentru an    Cкачать Приложения 1
 
2008-03-20 32 Cu privire la Planul de acţiuni privind realizarea Strategiei de reformă a Administraţiei Publice Centrale în cadrul CSŞDT al A.Ş.M. în anul 2008    Cкачать  
2008-03-20 31 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind elaborarea şi realizarea programelor de stat în sfera ştiinţei şi inovării     Cкачать  
2008-03-20 30 Cu privire la aprobarea Cadrului de Cheltuieli pe Termen Mediu pe sectorul „Ştiinţă şi inovare”pentru perioada 2009-2011    Cкачать  
2008-03-20 29 Cu privire la prelungirea mandatului prim-vicepreşedintelui şi secretarului ştiinţific general ai A.Ş.M.    Cкачать  
2008-02-25 257 Cu privire la susţinerea financiară a editării monografiei ştiinţifice „Metafora e însăşi poezia”    Cкачать  
2007-11-27 225 Cu privire la proiectul instituţional al Centrului Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Urgentă    Cкачать  
2007-11-27 222 Cu privire la transmiterea unor piese de mobilă de la balanţa CSŞDT la balanţa Institutului de Inginerie Electronică şi Tehnologii Industriale    Cкачать  
2007-11-27 221 Cu privire la aprobarea Statutului Întreprinderii de Stat „Autobaza AŞM”    Cкачать  
2007-11-27 220 Cu privire la modificarea tematicii instituţionale de cercetare a unor organizaţii din cadrul Secţiei de Ştiinţe Umanistice şi Arte a A.Ş.M. pentru finanţare în anul 2008    Cкачать Приложения 1
 
2007-11-27 219 Cu privire la Conceptul reformării sferei ştiinţei şi inovării din sectorul agroalimentar    Cкачать  
2007-11-27 218 Cu privire confirmarea în funcţie a domnului V.Boian    Cкачать  
2007-11-27 217 Cu privire la confirmarea în funcţie de director adjunct     Cкачать  
2007-11-02 195 Cu privire la aprobarea listei persoanelor înmatriculate la studii prin doctorat şi postdoctorat în anul 2007    Cкачать Приложения 1
 
2007-11-01 212 Privind aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărârea Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei nr.177 din 27     Cкачать  
2007-11-01 198 Cu privire la reorganizarea Centrului de Metrologie şi Metode Analitice de Cercetare    Cкачать  
2007-11-01 197 Cu privire la modificarea structurii Institutului de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică    Cкачать  
2007-11-01 194 Cu privire la măsurile de lichidare a încălcărilor şi neajunsurilor depistate de Curtea de Conturi în rezultatul controlului asupra utilizării resurselor financiare publice şi asupra modului d    Cкачать  
2007-11-01 193 Cu privire la implementarea prevederilor Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al R.Moldova    Cкачать Приложения 1
 
2007-07-19 153 Cu privire la aprobarea specialitatilor din Planul de admitere    Cкачать Приложения 1
 
2007-07-19 152 Cu privire la abilitarea institutiilor cu dreptul de activitate de doctorat    Cкачать Приложения 1
Приложения 2
 
2007-07-19 148 Cu privire la Planul special de masuri si actiuni antiincendiare in institutiile stiintifice si organizatiile A.S.M    Cкачать Приложения 1
 
2007-05-24 116 Cu privire la comisiile pentru organizarea achizitiilor publice    Cкачать  
2007-05-24 103 Cu privire la aprobarea Listei suplimentare a proiectelor de inovare si transfer tehnologic    Cкачать Приложения 1
 
2007-05-24 102 Cu privire la aprobarea Planului de actiuni privind prevenirea si combaterea coruptiei in organizatiile din sfera stiintei si inovarii ale Academiei de Stiinte a Moldovei    Cкачать Приложения 1
 
2007-05-24 101 Cu privire la aprobarea Planului de actiuni al A.S.M. privind implementarea Hotărârii Guvernului nr.304 din 17.03.2007 �Cu privire la aprobarea Programului National de asigurare a securitatii ecol    Cкачать Приложения 1
 
2007-02-22 47 Cu privire la recenzarea editiilor stiintifice nationale    Cкачать  
2007-02-22 46 Cu privire la procedura de organizare a concursului la doctorantura pe subiecte de cercetare    Cкачать  
2007-02-22 39 Cu privire la Planul detaliat de implementare a Strategiei de reforma a administratiei publice centrale pentru anul 2007 in cadrul CSSDT al ASM    Cкачать Приложения 1
 
2007-02-22 38 Cu privire la componenta Biroului Filialei Balti a Academiei de Stiinte a Moldovei    Cкачать  
2007-02-22 37 Cu privire la rezultatele expertizei actelor pentru participare la concursul de suplinire a posturilor vacante de membri titulari si membri corespondenti ai A.S.M.    Cкачать  
0000-00-00 229     Cкачать  
0000-00-00 122     Cкачать