Proiecte şi granturi


Concurs multilateral de proiecte de cercetare în domeniul apelor în cadrul proiectului, H2020 JPI- WATERWORKS2014 ERA-NET COFUND lansat la 02.03.2015, cu termenul limită 14.09.2015

2015-03-02
Centrul Proiecte Internaționale al Academiei de Ştiinţe a Moldovei lansează Concursul multilateral în cadrul proiectului H2020 JPI- WaterWorks2014 ERA-NET Cofund pentru proiecte comune de cercetare în domeniul apelor „Research and Innovation Developing Technological Solutions and Services for W...    Detalii...

ASM & STCU lansează apelul pentru concursul propunerilor de proiect în cadrul Programului „INIŢIATIVE COMUNE DE CERCETARE-DEZVOLTARE”

2015-02-09
9 februarie 2015 În conformitate cu prevederile Acordului de Colaborare, semnat la 20 martie 2009 între Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Centrul Ştiinţifico-Tehnologic din Ucraina (STCU), a angajamentului comun ASM-STCU din 04 iunie 2013 de a sus...    Detalii...

Creşterea participării în cadrul Programului ORIZONT 2020 prin susţinerea mobilităţii cercetătorilor

2015-01-01
Apel de concurs pentru anul 2015 Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM) şi Centrul Proiecte Internaţionale (CPI) lansează Apelul de concurs pentru susţinerea mobilităţii cercetătorilor şi experţilor din Republica Moldova pentru a contribui la cre�...    Detalii...

Conectarea Centrelor de Excelenţă din Republica Moldova la Infrastructura de Cercetare Europeană

2014-11-10
Apel de concurs pentru anul 2015 Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM) şi Centrul Proiecte Internaţionale (CPI) lansează Apelul de concurs pentru conectarea Centrelor de Excelenţă din Republica Moldova la infrastructura de cercetare Europeană, în conf...    Detalii...

APEL - Proiecte independente pentru tinerii cercetători 2015-2016

2014-09-08
CONSILIUL SUPREM PENTRU ŞTIINŢĂ ŞI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI anunță concursul de proiecte pentru tinerii cercetători finanțate de la bugetul de stat, pentru anii 2015-2016...    Detalii...

Apel pentru propuneri – 2014-2015, Revenirea temporară a reprezentanţilor Diasporei ştiinţifice din Moldova

2014-09-04
”FENOMENUL EXODULUI DE CREIERE: UN MOD DE ABORDARE ÎN VEDEREA CONSOLIDARII REPUBLICII MOLDOVA CA PLATFORMA DE CERCETARE ŞI DEZVOLTARE PRIN REVENIREA TEMPORARA A OAMENILOR DE ŞIINŢA MOLDOVENI EXPATRIAŢI” Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM), unica instituţ...    Detalii...

Concurs multilateral de proiecte de cercetare în cadrul proiectului ERA.Net. RUS PLUS

2014-06-25
Centrul Proiecte Internaționale al Academiei de Ştiinţe a Moldovei lansează Concursul multilateral în cadrul proiectului ERA.Net RUS Plus. Concursul este inițiat în baza Acordului de colaborare FP7-INCO-2013-3 nr.609556, semnat de Academia de Ştiinţe a Moldovei ...    Detalii...

[1]      «      2   |   3   |   4   |   5   |   6      »      [17]