Propuneri de lege ferenda din partea societății civile


În vederea eficientizării procesului de creație legislativă, solicităm respectuos implicarea activă a tuturor subiecților interesați prin prezentarea propunerilor la cadrul normativ actual sau elaborarea de noi propuneri privind reglementarea unor noi relații sociale. Propunerile și sugestiile pot fi transmise la următoarea adresă electronică: [email protected]