Instrumentul TAIEX pentru tarile incluse in Politica Europeana de Vecinatate

2007-06-27

TAIEX (Technical Assistance Exchange Instrument) – reprezintă un instrument de Asistenţă Tehnică şi Schimb de Informaţie. Asistenţa este acordată luîndu-se în vedere priorităţile care sunt înscrise în Planul Individual de Acţiuni. Acest instrument prevede asistenţă tehnică de scurtă durată (3-4 zile), oferind recomandări privind aproximarea şi armonizarea legislaţiei naţionale a statului beneficiar cu legislaţia Europeană (Acquis Communautaire). Asistenţa este acordată de către experţii din sectorul public din Statele Membre ale Uniunii Europene (UE), care oferă informaţii privind cadrul legislativ în diferite domenii, efectuează expertize ale proiectelor legislative sau permite oficialilor de a împărtăşi cele mai bune practici cu alte State Membre UE. În ceea ce priveşte finanţarea, TAIEX achită toate costurile, însă în cazul în care este organizată o vizită a experţilor în statul beneficiar, TAIEX cere minimum de cooperare din partea organizaţiei primitoare (oferirea unei săli de lucru, translator).

Forme de acordare a asistenţei TAIEX:

Organizarea de seminare şi workshop-uri – în scopul prezentării şi explicării problemelor legate de politicile, legislaţia şi funcţionarea Uniunii Europene. Asistenţa poate fi individuală sau multilaterală, implicînd mai multe autorităţi administrative din statul beneficiar.
Vizită de studii – oferă oportunităţi pentru oficialii din administraţia publică de a înţelege modul în care Statele Membre ale UE rezolvă problemele în practică legate de cooperarea Uniunii Europene. Oficialii din statul beneficiar pot întreprinde o vizită de informare în Statele Membre ale UE pentru a vedea la faţa locului cum funcţionează unele instituţii etc.
Vizită de experţi – acordă posibilitatea de a solicita un grup de experţi din cîteva State Membre ale UE, care se vor deplasa în statul beneficiar şi vor oferi asistenţă concretă într-un domeniu specific, ca de exemplu în legislaţie, implementarea acesteia sau a celor mai bune practici în implementarea acesteia.
Beneficiarii asistenţei TAIEX pot fi acele sectoare, publice sau private, care joacă un rol important în statul beneficiar în ceea ce priveşte transpunerea şi implementarea legislaţiei UE. Principalele grupuri de beneficiari sunt:

funcţionari care lucrează în administraţia publică; la nivel naţional şi sub-naţional şi în asociaţiile autorităţilor locale;
autorităţile judiciare şi de implementare a legilor;
membri ai Parlamentului şi funcţionari publici care lucrează în Parlament şi Consiliile Municipale;
asociaţii comerciale şi profesionale care reprezintă parteneri sociali, precum şi reprezentanţi ai uniunilor comerciale şi asociaţii de angajaţi;
interpretori, revizori şi translatori de texte legislative.
TAIEX reprezintă un instrument flexibil şi rapid de oferire a asistenţei administraţiilor naţionale. De obicei decizia de a acorda asistenţa este luată în decurs de 1–3 săptămîni de la depunerea cererii (aceasta depinde, de asemenea, de calitatea informaţiei oferite în formularul de aplicare) şi ulterior necesită încă 3-8 săptămîni de a organiza asistenţa cerută (aceasta depinde de urgenţa şi nivelul evenimentului, disponibilitatea interlocutorului etc.)

Pentru a beneficia de asistenţa TAIEX vizitaţi pagina web: http://taiex.cec.eu.int apoi accesaţi Formularul de Aplicare şi alegeţi forma de asistenţă. Completaţi formularul în detalii. Este foarte important de a explica în detalii scopurile şi obiectivele cererii şi referinţa la cadrul de cooperare al UE. De asemenea este important de a indica corect detaliile de contact. În caz dacă nu aveţi adresă electronică, puteţi transmite copia aplicaţiei prin fax cu indicarea că doriţi să aveţi un răspuns prin fax. În alte cazuri, toate aplicaţiile ar trebui să fie transmise on-line printr-un simplu click pe butonul „submit”. În decursul următoarelor săptămîni veţi primi un răspuns oficial prin e-mail sau prin fax cu informaţia privind acceptarea sau neacceptarea cererii dumneavoastră.

Informaţii la tel. 270502