Academia de Ştiinţe a Moldovei deschide noi oportunităţi pentru liceeni în baza conceptului educațional ŞTIM

2020-01-22

În perioada 29 februarie – 2 mai 2020, Academia de Științe a Moldovei, în colaborare cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, organizează în premieră un curs-pilot de prelegeri multidisciplinare pentru cei mai buni liceeni ai claselor X–XII selectați în bază de concurs. Renumiţi specialişti, membri ai Academiei de Ştiinţe, profesori universitari din ţară şi de peste hotare, vor oferi consultanţă tinerilor în cele patru domenii importante: științe, tehnologii, inginerie și matematică – ȘTIM.

Ce este ŞTIM?

Conceptul educațional ŞTIM (în engleză STEM – „Science, Technology, Engineering and Mathematics”) este practicat în mai multe țări ale lumii (SUA, Canada, Marea Britanie, Australia etc.), cu un curriculum ce ține de studii bazate pe fenomene și procese preluate din viața reală. STEM a devenit un suport substanţial pentru liceenii care tind să cunoască, să fie în pas cu ultimele realizări tehnico-ştiinţifice, aspiră pentru o facultate prestigioasă atât din Republica Moldova cât şi peste hotare.

Ce oferă ŞTIM?

Cursul interdisciplinar în domeniul științe, tehnologii, inginerie și matematică oferă oportunităţi atât pentru liceenii care pun valoare pe cunoştinţe şi un loc bun la facultate, cât şi pentru părinţii care sunt în căutarea unor posibilităţi moderne de a instrui copiii, oferindu-le cele mai calitative studii.

În cadrul prelegerilor vor fi expuse abordări moderne și rezultate noi în domeniile respective, ilustrare prin aplicații concrete şi activităţi interactive. Vor fi practicate și vizite în laboratoarele de cercetare, întâlniri cu savanți notorii din alte țări, care întreprind vizite în Republica Moldova în calitate de parteneri ai proiectelor europene de cercetare.

Când vor avea loc lecţiile?

Vă propunem un grafic flexibil, comod de activitate. Cursurile susținute de către cadre didactice și cercetători din instituții se vor desfăşura în zilele de sâmbătă, în perioada 29 februarie – 2 mai 2020, în incinta institutelor de cercetare și universităților din Chișinău.

Cine poate beneficia de aceste prelegeri?

Elevii claselor liceale (X-XII) din cadrul liceelor şi colegiilor din ţară.

Cum putem aplica?

Liceenii doritori de a participa la concursul pentru audierea prelegerilor multidisciplinare, sunt invitați să prezinte până pe 17 februarie 2020 CV-urile în format electronic la adresa: [email protected], cu indicarea subiectului „concurs STIM”. CV-ul va conține date cu privire la clasa de studiu, liceul, reușită (nota medie), domeniile de interese, adresa electronică pentru corespondență.


m.c. Svetlana Cojocaru
dr. hab. Liliana Condraticova