Neîntrecutul artizan al cărții, scriitorul Ion Ciocanu, a pășit pragul octogenarilor

2020-01-22
 

Criticul literar, poetul, prozatorul şi publicistul Ion Ciocanu, consultant științific la Sectorul de Literatură contemporană de la Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, a fost omagiat, la 21 ianuarie 2020, în cadrul unei conferințe științifice, cu prilejul împlinirii vârstei de 80 ani de la naștere. Evenimentul a fost organizat de Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hașdeu” în colaborare cu Academia de Științe a Moldovei.

Lucrările evenimentului aniversar au fost moderate de directorul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, dr.hab. Nina Corcinschi. În cuvântul său de inuagurare, directorul Institutului a menționat că domnul Ion Ciocanu este o personalitate de primă mărime în spațiul nostru filologic și cultural, este autor a numeroase cărți de critică și istorie literară, cărți de cultivare a limbii, care au cultivat, au instruit generații de cititori și au apropiat cititorii de literatura noastră. Discipola omagiatului Ion Ciocanu și-a amintit de multe lucruri frumoase și bune despre prof. Ion Ciocanu, accentuând aspecte ce vizează curajul domniei sale, spiritul polemic, mai cu seamă, într-o perioadă când orice gest făcut în numele adevărului te putea costa cariera sau chiar și viața, dl Ciocanu având mereu curajul de a spune lucrurilor pe nume, pătimind chiar din această cauză. Subliniind hărnicia dlui Ciocanu, directorul institutului a remarcat că Arcadie Suceveanu l-a numit într-un articol al său pe Ion Ciocanu „o mașină de citit”, afirmând că nici un autor basarabean care contează nu a rămas nefrecventat de pana dlui Ion Ciocanu. În luarea sa de cuvânt, cercetătoarea a mai vorbit despre calitățile scrisului dlui Ciocanu, despre spiritul de observație, despre subtilitățile analizei domniei sale, menționând și o calitate foarte importantă a scrisului dlui Ciocanu, accesibilitatea, limpezimea stilului, prin aceasta umanizând critica literară și apropiind cititorul de literatură. „Mă gândesc la perioada sovietică care era vitregită din punct de vedere cultural și în care era foarte important să ai un discurs limpede, coerent care să te apropie pe tine, cititor, de literatură, de marii autori. Și dl Ciocanu a scris accesibil, limpede, așa încât scrisul domniei sale să fie digerabil, pentru cititorul larg”, a punctat dna Corcinschi. Directorul a adresat i-a adresat calde felicitării omagiatului Ion Ciocanu, cu ocazia împlinirii unei vârste a bilanțurilor, dorindu-i sănătate și vigoare intelectuală.

La conferința de omagiere a prof. Ion Ciocanu a participat m.c. Victor Moraru, vicepreședinte al AȘM, care a adresat un mesaj de felicitare sărbătoritului, în numele conducerii AȘM, dar și în nume personal, pentru că face parte și domnia sa din categoria celor care îl apreciază, îi citesc și valorifică lucrările. „Dl Ion Ciocanu a parcurs itinerarul exemplar, am putea spune, s-a consacrat cercetării literaturii, studiului literaturii, încă de la lucrarea de debut, „Caractere și conflicte”, lucrare care a fost o carte importantă pe masa mea de lucru, atunci în anii de studenție”, a spus vicepreședintele Victor Moraru, dorindu-i octogenarului să ofere posibilitatea unor noi relații, unor noi descoperiri, pentru că aceasta este misiunea domniei sale. În pofida contradicțiilor care au existat pe parcursul carierei sale și care l-au marcat, poate, important este, susține vicepreședintele Moraru, că a Ion Ciocanu a reușit să depășească toate vicisitudinile timpului, a știut să rămână vertical.

Seria de comunicări științifice a fost deschisă de acad. Mihai Cimpoi, critic și istoric literar, eminescolog, care a conferențiat despre „Modelul critic Aristarh”. „Atât prin critica sa propriu-zisă, dar și prin felul său de a fi, prin acel – mai savant zis, modus vivendi cu care s-a impus în viața literară, științifică și publică (el fiind și un cunoscut om al Cetății, chemat de împrejurările Timpului), Ion Ciocanu face parte, indiscutabil, din categoria (rară, s-o spunem din capul locului) celor care îl au ca model deontologic pe Aristarh, criticul alexandrin, „sever, dar drept”. Acad. Cimpoi a subliniat că, criticile sale, concretizate sub formă de articole, cronici de întâmpinare, eseuri, portrete, medalioane, prefețe sau ample monografii, sunt puse sub semnul dreptei cumpene, al bunei echilibrări, al celor două talere ale zeiței Themis, al obiectivității examenului valoric, căci, precizează academicianul, actul critic până la urmă, e echivalent cu o judecată de valoare). „În mod normal, unele analogii caracteristice sunt prea temerare și incredibile, precum considerarea lui Ion Boldumea, poet, de altfel, de o indiscutabilă originalitate, drept „Coșbuc al Basarabiei”. Est in modus rebus… Oricum, Ion Ciocanu analizează, portretizează, surprinde în relief de medalion, în fulgerătoare instantanee cronicărești sau radiografii extinse esențial, folosind un instrumentar critic pe care nu l-a modernizat silnic”, a afirmat criticul literar Cimpoi, precizând că Ion Ciocanu este, în toate, un interesat de valori, un apărător al lor și al limbii române.

Și pentru că prof. Ion Ciocanu s-a mândrit dintotdeauna cu foștii studenți, discipoli, cu o comunicare științifică „Ion Ciocanu: maestru și salahor”, a fost prezent dr. hab. Alexandru Burlacu. Și dl Burlacu a mărturisit, la rându-i că este mândru de faptul că dl Ciocanu i-a fost profesor la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, amintindu-și cu drag de prelegerile profesorului, despre cât venea de pregătit la ore, despre profesionalismul dascălului său.

În intervenția sa, „Ion Ciocanu sau despre conștiința lucrului bine făcut”, dr. Felicia Cenușă a menționat că Ion Ciocanu este foarte riguros în demonstrări, dar fără a avea orgoliul de a exprima judecăți de valoare. Mai mult, Ion Ciocanu este un critic cu o largă deschidere spre cultură, spre informația recentă din domeniul literaturii, spre metodele critice noi, fără însă a absolutiza nici pe una dintre ele. Fiind autor de cărți de publicistică, cercetătoarea a subliniat și faptul că Ion Ciocanu a fost și rămâne în avangarda publicisticii noastre naționale.

Dl prof. Anatol Moraru, de la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, a prezentat subiectul „Ion Ciocanu, „constructor” de istorii literare”, o comunicare interesantă și cu o notă inerentă de umor, marca Anatol Moraru. Profesorul bălțean a exprimat bucuria de a putea fi prezent la această memorabilă întrunire intelectuală și să vorbească în superlative, nu numai pentru a respecta litera ceremoniei și temperatura evenimentului, dar nu și pentru că vii la celebrarea unei frumoase vârste a luminii și înțelepciunii ca să faci obiecții protagonistului. Domnia sa a reiterat viziunea dlui Ciocanu spre tot ce nou în domeniul literaturii, precizând că Ion Ciocanu, fiind un istoric al literaturii rasat, simțea nevoia de înnoire permanentă, citându-l: „Ceea ce a fost ieri nou, astăzi, conform legilor dialecticii, ale dezvoltării, dar chiar și al bunului simț, ceva obișnuit, la îndemâna tuturor”. Profesorul Moraru i-a dorit omagiatului Ciocanu ani mulți, încât să obosească Dumnezeu să-i numere și toți frumoși, precum o istorie a literaturii române din Basarabia.

Și pentru că Ion Ciocanu este o voce convingătoare, o voce puternică, o voce plină de impact în spațiul științific, dar este o voce foarte importantă și în câmpul propriu-zis literar, el este și un reper de neocolit la Uniunea Scriitorilor, iar spiritul de dreptate și simțul valorilor mereu a funcționat la turații maxime în cazul său. Colegii au mărturisit că Ion Ciocanu și la Uniunea Scriitorilor a ordonat ierarhii, a pus la respect orgolii și vanități nemăsurate și a promovat de fiecare dată literatura de calitate. În acest context, dl Arcadie Suceveanu, președintele US, a remarcat că nu-i rămâne decât să recurgă la unele accente care, eventual, ar putea completa portretul lui Ion Ciocanu, filologul, criticul literar, pedagogul, activistul cultural și, nu în ultimă instanță, Omul Cetății. Unul dintre aceste accente ar fi că Ion Ciocanu face parte din categoria de scriitori care până în 1989-90 erau considerați, tacit, aproape dizidenți, un scriitor abia tolerat de regim, neiubit, dat afară din foarte multe funcții. O altă trăsătură din acest portret, relevată de scriitorul Arcadie Suceveanu, a fost că Ion Ciocanu este un neîntrecut artizan al cărții. „În calitatea sa de redactor, apoi de director al editurii „Hiperion”, „Literatura artistică”, iar mai târziu în calitate de redactor al grupului editorial „Litera”, și-a câștigat imaginea unui redactor foarte stimat și îndrăgit de clasicii în viață de atunci, dar și de debutanți”, a remarcat dl Suceveanu.

Despre faptul că este Ion Ciocanu a fost și rămâne a fi un promotor al corectitudinii limbii române a reliefat dr. Ana Vulpe, care și-a amintit cu drag de perioada când aveau împreună o emisiune la radio despre cultivarea limbii. Meritați toate urările noastre de sănătate, a spus dr. Ana Vulpe, iar faptul că se complace cu noțiunea de a fi bătrân, de a merge încet, cum spunea Andrei Strâmbeanu, dr. Ana Vulpe a observat că în mintea lui în vârstă, nimic bătrânesc nu este până la urmă. Omagiatul a fost evocat și de colegii săi, dr. hab. Vasile Bahnaru, dr. hab. Vlad Pâslaru, dr. Ion Buruiană, dl Andrei Strâmbeanu ș.a.

Octogenarul Ion Ciocanu le-a mulțumit colegilor, prietenilor care i-au făcut această sărbătoare de suflet, dorindu-le tuturor sănătate, verticalitate și demnitate, respect reciproc și angajamente morale celor care și-au ales acest destin. Fiind un cercetător foarte harnic și responsabil, după cum au remarcat colegii în luările lor de cuvânt, protagonistul zilei nu a neglijat această caracteristică și a venit la eveniment cu două cărți proaspete, două cărți noi, cărți care definesc o dată în plus felul exegetic al dlui Ciocanu.

Ion Ciocanu a scris circa trei mii de articole și peste 40 de cărți de critică și istorie literară, sociolingvistică, cultivarea limbii, inclusiv studii și articole științifice, trei monografii și două manuale, inclusiv: „Cărțile din noi”, „Salahorind”, „Absența exclusă”, ,„În marginea și-n miezul poeziei”, „Popas analitic în proza contemporană”, „Caractere şi conflicte”, „Unele probleme de estetică”, „Itinerar critic”, „Dialog continuu”, „Clipa de graţie”, „Permanenţe de rigoare”, „Măsura adevărului”, „Dreptul la critică”, „Reflecţii şi atitudini” ş.a. Ion Ciocanu a fost distins cu ordinul „Gloria Muncii” și cu „Ordinul Republicii”.

Eugenia Tofan,
Serviciul de Presă al AȘM