Conferința științifică „Ion CIOCANU: 80 de ani de la naștere”

2020-01-20
 

Marți, 21 ianuarie 2020, ora 14:00, în Sala Mică a AȘM (Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 1), Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hașdeu” în colaborare cu Academia de Științe a Moldovei organizează Conferința științifică „Ion CIOCANU: 80 de ani de la naștere”.

Evenimentul este o omagiere adusă criticului literar, filologului, pedagogului, scriitorului român, Ion Ciocanu.

PROGRAM

MODERATOR

Dr. hab. Nina CORCINSCHI, director al Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”

CUVÂNT DE SALUT

Dr. hab. Nina CORCINSCHI, director al Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
M. c. Victor MORARU, Coordonatorul Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte

COMUNICĂRI
Modelul critic aristarh
Acad. Mihai CIMPOI
Ion Ciocanu: maestru și salahor
Dr. hab. Alexandru BURLACU
Ion Ciocanu sau despre conștiința lucrului bine făcut
Dr. Felicia CENUȘĂ
Ion Ciocanu, „constructor” de istorii literare
Anatol MORARU

EVOCĂRI
Arcadie SUCEVEANU
, Președintele Uniunii Scriitorilor din Moldova
Dr. hab. Anatol GAVRILOV
Dr. hab. Vasile BAHNARU
Dr. hab. Andrei ȚURCANU
Dr. hab. Vlad PÂSLARU
Dr. Ion BURUIANĂ

Prezentare Power Point
ION CIOCANU – aprecieri critice
Dr. Sergiu COGUT

La eveniment sunt invitați reprezentanți ai mass-media.

Eugenia Tofan,
Serviciul de Presă al AȘM