2020-01-14
 

La Academia de Științe a Moldovei a avut loc, la 11 ianuarie 2020, o întâlnire a membrilor titulari și corespondenți cu ministrul Educației, Culturii și Cercetării, dr. Corneliu Popovici. Președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu a remarcat că aceasta este prima întâlnire din anul 2020, salutându-l și mulțumindu-i ministrului pentru că a dat curs inițiativei de a discuta cu membrii corpului academic problemele cu care se confruntă comunitatea științifică, urmare a rezultatelor concursului proiectelor de cercetare, dar și alte probleme de actualitate din știință. „Am trecut printr-un exercițiu care a început în luna septembrie odată cu lansarea concursului de proiecte. Poziția Academiei a fost categorică - să ne clarificăm mai întâi cu finanțarea instituțională și mai apoi să lansăm concursul, dar s-a făcut absolut invers. Suntem la începutul anului 2020 și deja dl ministru cu echipa sa face tot posibilul ca metodologia de finanțare instituțională să fie aprobată prin hotărâre de Guvern”. Referitor la concursul propriu-zis, președintele Tighineanu a informat membrii AȘM, că au fost expediate mai multe scrisori, în adresa MECC și ANCD cu propuneri, care, cu regret, nu au fost luate în considerare. Cât privește procedura de contestații, de asemenea, au fost făcute propuneri ca să fie creată o comisie din cercetători științifici, dar nu din persoane care nu au tangențe cu cercetarea. Urmare a examinării scrisorilor, ANCD a informat că propunerile nu pot fi admise, cu decizia că Agenția nu urmărește compromiterea concursului și acționează în condițiile cadrului normativ existent.

„Doar prin eforturi comune vom reuși să însușim o misiune istorică și anume salvarea sistemului de cercetare din RM”, a declarat în debutul luării de cuvânt ministrul Corneliu Popovici. Și spunând aceasta, oficialul a menționat că moștenirea pe care a obținut-o în cadrul ministerului este foarte grea și de neinvidiat. Ministrul a trecut în revistă principale evenimente și acțiuni ce țin de documentele de politici elaborate și aprobate în domeniile cercetării și inovării în anul 2019. Totodată, oficialul a relatat despre riscurile posibile pentru sistemul de cercetare, urmare a rezultatelor concursului proiectelor de cercetare, care au fost anunțate la sfârșitul lunii decembrie 2019, relevând, de asemenea, și despre existența unor grupări puternice de lobby care au drept scop distrugerea AȘM și tot ce ține de sistemul respectiv. „Există un risc foarte mare că noi pierdem memoria științifică din RM, pierdem școlile științifice, pentru că cel ce rămâne în afara memoriei, acela dispare”, a spus demnitarul.

În context, oficialul a confirmat că s-a constatat importanța finanțării unui grup mai mare de cercetători, participanți în concurs, Consiliul ANCD recomandând diminuarea alocațiilor bugetare cu 30% pentru fiecare propunere de proiect din toate prioritățile strategice. În acest sens, demnitarul a reiterat că rămâne pe poziția conlucrării, consolidării și solidarității în cadrul comunității științifice pentru a salva, proteja și dezvolta anumite domenii de cercetare.

Ministrul Popovici a abordat și subiecte ce vizează perspectivele de dezvoltare a domeniilor cercetării și inovării în anul 2020, proiectul Hotărârii de Guvern privind aprobarea Metodologiei de finanțare instituțională etc. „Eu tare sper că ceea ce am propus noi, va trece în ședința de Guvern din 15 ianuarie, adică acolo unde sunt cercetători performanți și proiecte interesante care pot fi de folos Republicii Moldova, să identificăm finanțare pentru aceste proiecte suplimentar”, a declarat oficialul, specificând că ministerul a făcut tot ce este posibil, pentru ca toate instituțiile să aibă, câte cel puțin un proiect. „Chiar dacă cineva o să fie foarte nemulțumit de ceea ce o să spun eu, am realizat lucrul respectiv nu pentru a salva institutele, ci locurile de muncă ale cercetătorilor noștri. Respectiv, o cale pentru a salva situația respectivă a fost micșorarea sumelor anumitor proiecte”, a conchis ministrul.

În cadrul întâlnirii, considerată drept una sinceră și deschisă, membrii AȘM și-au exprimat îngrijorarea privind finanțarea insuficientă a domeniilor cercetării și inovării, academicienii arătându-se nemulțumiți și chiar revoltați de modul de expertizare a proiectelor înaintate, drept consecință, rămânând în afara concursului, adică, fără finanțare pentru următorii patru ani.

Indignat de situația creată s-a arătat acad. Teodor Furdui, prim-vicepreședinte de onoare al AȘM, fondator al unei noi direcții științifice – sanocreatologia, proiectul institutului în care activează nefiind admis. „Știința autohtonă se află într-o stare extraordinară de stresogentă. Faptul că dispar întregi laboratoare și șe lichidează școli științifice, este vorba mai degrabă de lichidarea unor institute în întregime și toate acestea se fac dirijat. Se întreprind măsuri dirijate de a lichida știința națională. A fost distrusă Academia, în primul rând, lipsind-o de dreptul de a efectua cercetări științifice. Ce fel de Academie poate fi care nu are drepturi științifice, ea nu are dreptul să expertizeze proiectele de cercetare? Aici sunt concentrate cele mai de notorietate personalități de care dispune țara și acestea au fost lipsite de dreptul de a expertiza proiectele”, și-a exprimat nemulțumirea acad. Furdui.

„Este regretabil că anumite domenii au fost, pur și simplu, desconsiderate, domenii care sunt recunoscute pe plan internațional. Cred că această expertiză s-a făcut cu oameni care nu cunosc știința”, a spus la rândul său, acad. Mihai Cimpoi care s-a arătat nedumerit și de faptul că în ultima vreme mai mult se ocupă cu dări de seamă, decât de știință. „Sigur că știința noastră aduce o contribuție esențială și noi n-o să ne mișcăm înainte fără știință”, a declarat eminescologul, abordând cu seriozitate problema tineretului în cercetare, aspect la care s-au referit, de altfel, și ceilalți academicieni. „La noi această atitudine față de Academie și față de știință, o să sperie tineretul”, a mai spus savantul, precizând că expertizarea care s-a produs, volens-nolens, va fi luată ca atitudine a Guvernului față de știință.

Despre problemele cu care se confruntă Institutul de Zoologie a vorbit acad. Ion Toderaș, menționând că genocidul cu știința a mai fost, acum însă este mai pronunțat. Academicianul a solicitat asigurări în cazul în care vor fi semnate contractele. Ce va fi mai departe?

În intervenția sa, m.c. Maria Nedealcov, a întrebat dacă s-a schimbat Constituția RM peste noapte? Savantul s-a întrebat retoric, cu cât este finanțată cercetarea în țara asta tristă și plină de umor, cu 0,23% din PIB? „Atâtea hotărâri, atâtea recomandări, regulamente etc., peste noapte se ia hotărâre ca toată cercetarea să fie finanțată instituțional, așa cum era cândva finanțată. Suma aceasta nu este așa de mare. Atâta zâzanie au făcut și printre noi colegii, cercetătorii… E o umilință totală, pentru 0,23% finanțare din PIB să se inventeze atâtea acte legislative și să fim atât de umiliți și de tachinați? Vă rugăm foarte mult pe cei cu act de decizie, stimați lumina, stimați cercetarea - averea noastră spirituală. Ea, ca și la averea fiecăruia dintre noi, se strânge zi cu zi, an cu an. Haideți să nu rămânem în istorie ca distrugători de neam. 0,23% trebuie să fie finanțarea instituțională, fără proiecte. Argumentare: ANCD a dat dovadă de incompetență totală. Se poate totul de evaluat și normal și să ne păstrăm domeniile”, a ripostat m.c. Nedealcov.

Cu descrierea situației precare din instituțiile unde activează, dar și cu recomandări au intervenit și acad. Sveatoslav Moscalenco, acad. Mitrofan Ciobanu, proiectele cărora, de asemenea, nu au fost admise, acad. Grigore Belostecinic, acad. Ion Bostan, acad. Stanislav Groppa, m.c. Mihail Vronschih, m.c. Gheorghe Șișcanu ș.a.

Acad. Groppa a mulțumit ministrului din partea universităților, pentru întâlnirea constructivă, dar a înaintat și rugămintea de a prevedea, în exclusivitate, susținerea cercetărilor în universitate prin finanțarea instituțională.

„Eu, probabil, intru în ipostaza celor mai responsabili din cei prezenți, ca cel care am participat ca membru al acestei comisii la ANCD, propus de către Consiliul Rectorilor. Noi putem vorbi mult despre imparțialitatea acestei comisii, am rămas surprins plăcut prin aceea că a fost o influență minimă asupra deciziei luate. Faptul că n-au trecut proiectele dlui acad. Furdui, acad. Moscalenco, acad. Ciobanu, nu este greșeala comisiei, este greșeala selectării experților. Cercetarea trebuie de susținut prin universități”, a explicat acad. Ion Bostan, la care acad. Ion Tighineanu a adăugat că cercetarea trebuie de susținut și prin universități și prin institute de cercetare. „Doar împreună vom reuși să convingem factorii de decizie că finanțarea cercetării științifice în țara noastră trebuie majorată”, a declarat președintele AȘM. La finele întâlnirii, președintele Tighineanu a transmis scrisoarea adresată dlui ministru, semnată de mai mulți academicieni, în care sunt expuse neregulile privind recenzarea proiectelor, dorind ca ministrul Popovici să contribuie la soluționarea situației și ridicarea nivelului științei în țara noastră.

„Eu, în măsura posibilităților și a mandatului pe care îl am, o să-mi asum această responsabilitate. Rămân pe poziția conlucrării, colaborării. Eu sunt sigur că noi vom putea identifica cele mai potrivite soluții. Sunt conștient de faptul că deciziile care vor fi luate nu vor fi acceptate unanim de toți, vor fi și oameni nemulțumiți, dar repet: Eu vreau să diminuez acele gafe și efectul negativ care au fost făcute anterior. Încercăm să schimbăm situația. Și noi suntem în stare să schimbăm situația, pentru că eu sunt deschis colaborării, dumneavoastră, de asemenea, din câte am înțeles, sunteți pe poziția conlucrării. Acum urmează să semnăm contractele, metodologia de finanțare se aprobă, vedem la ce ajungem. Vom solicita propuneri din partea institutelor referitor la finanțarea instituțională, ținând cont de rezultatele concursului de proiecte ca să închidem acest capitol. Vom vedea ce bani mai avem în rezervă și în funcție de aceasta vom iniția procedura de finanțare în baza unor comenzi de stat. Asta nu înseamnă că vor fi acoperite toate necesitățile, nu este real. Eu nu pot face promisiuni, eu am să iau decizii gândite și calculate”, a spus în intervenția sa de final ministrul Corneliu Popovici, dorind tuturor sănătate și succese.

Eugenia Tofan,
Serviciul de Presă al AȘM