Lecturi academice dedicate aniversării a 90-a academicianului Andrei URSU

2019-12-17

Vineri, 20 decembrie 2019, ora 14:00, în Sala Azurie a Academiei de Științe a Moldovei, (Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 1) vor avea loc Lecturi academice jubiliare, dedicate academicianului Andrei URSU, care marchează 90 de ani de viața și 70 de ani activitate științifică.

PROGRAM
Mesaj de salut:

Ion TIGHINEANU, academician, președintele Academiei de Științe a Moldovei
Corneliu POPOVICI, Ministrul Educației, Culturii și Cercetării
Teodor FURDUI, academician, prim-vicepreședinte de Onoare al AȘM
Boris GĂINĂ, academician, vicepreședinte al Academiei de Științe a Moldovei, Coordonator al Secției Științe ale Vieții
Maria NEDEALCOV, membru corespondent al AȘM, directorul Institutului de Ecologie și Geografie, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Comunicări:
Maria NEDEALCOV,
m. cor., dr. hab., prof. univ., director Institutul de Ecologie și Geografie, – Agresivitatea pluvială și periculozitatea exceselor pluviometrice în posibilitatea declanșării proceselor erozionale;
Vasile STEGĂRESCU, dr., conf. cerc., director adjunct știință, Institutul de Ecologie și Geografie, - Consecințele accidentului de la CAE Cernobîl asupra teritoriului Republicii Moldova;
Constantin BULIMAGA, dr. hab., conf. cerc., șef laborator Ecourbanistică, Institutul de Ecologie și Geografie - Evaluarea conținutului nutrienților în orizonturile solului nou format de pe suprafața haldelor de steril în procesul de restabilire naturală a ecosistemului petrofit din cariera de calcar „Lafarge Ciment”;
Anatolie TĂRÎȚĂ, dr., conf. cerc., șef laborator Ecosisteme Naturale și Antropizate, Institutul de Ecologie și Geografie – Geoacumularea metalelor grele în sol, în funcție de modul de utilizare;
Iurii BEJAN, dr., conf. univ., șef laborator Geografia Peisajelor, Institutul de Ecologie și Geografie - Identificarea arealelor pretabile pentru extinderea pășunilor în cadrul Podișului Codri;
Petru BACAL, dr., conf. univ., șef laborator Impact Ecologic și Reglementări de Mediu, Institutul de Ecologie și Geografie – Mecanismul de reglementare economică a utilizării apelor din bazinul hidrografic Răut;
Ghennadi SÎRODOEV, dr., conf. cerc., șef laborator Geomorfologie și Ecopedologie, Institutul de Ecologie și Geografie – Consideraţiuni privind folosirea polipedonului în aprecierea răspândirii spaţiale a solurilor.

La eveniment sunt invitați reprezentanții mass-media.

Eugenia Tofan,
Serviciul de Presă al AȘM