Președintele AȘM a participat la Simpozionul științific internațional, consacrat aniversării a 20-a de la fondarea Catedrei de neurochirurgie în RM

2019-12-02
 

Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman”, Catedra de neurochirurgie a USMF „Nicolae Testemițanu”, în parteneriat cu Institutul de Neurochirurgie „A.P. Romodanov ”, Kiev, Ucraina, au organizat, în perioada 28-29 noiembrie 2019, la Chișinău, Simpozionul științific internațional în patologia cerebro-vasculară” (Diagnostic, tratament endovascular, tromboliză, stenting, coiling, embolizare ONYX). Evenimentul a fost dedicat aniversării a 20-a de la fondarea Catedrei de neurochirurgie în Republica Moldova.

Simpozionul internațional a reunit medici neurologi, neurochirurgi, imagiști și anesteziologi din Ucraina, România, Federația Rusă, Grecia, Turcia şi Italia, lucrările forului fiind inaugurate de dr.hab., prof. Grigore Zapuhlîh, directorul Institutului de Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman”.

La deschiderea Simpozionului internațional a participat, cu un cuvânt de salut, președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu. În discursul său, președintele AȘM a adresat sincere felicitări cu prilejul deschiderii simpozionului, precum și colectivului de neurochirurgi care marchează această frumoasă aniversare. Academicianul a specificat că cei 20 de ani de activitate pe care îi împlinește Catedra de neurochirurgie, împreună cu Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman”, au o vizibilitatea nu doar în Republica Moldova, dar și în peste hotare, iar această vizibilitate are la bază specialiști, profesioniști dedicați nobilei profesii. Totodată, președintele Tighineanu a remarcat că însuși prezența la simpozionul științific a specialiștilor neurochirurgi de peste hotare, reflectă această vizibilitate și rezonanță europeană și internațională a neurochirurgiei din Republica Moldova.

Rectorul USMF „Nicolae Testemițanu”, dr.hab., prof. Emil Ceban a exprimat plăcerea de a fi prezent la deschiderea forului științific internațional, cu o tematică foarte importantă și actuală, dar care marchează și 20 de ani ai Catedrei de neurochirurgie. În numele Senatului universitar, Consiliului de administraţie și al întregii comunități academice, rectorul Emil Ceban a adresat echipei Catedrei de neurochirurgie un mesaj de felicitare, exprimând admirație și gratitudine pentru activitatea fructuoasă desfășurată, dar și pentru performanțele științifice înregistrate, contribuția substanțială la dezvoltarea învățământului superior medical, la prosperarea Almei Mater și la reformarea sistemului național de sănătate. „Astăzi, Catedra are cinci doctori habilitați, trei profesori, șapte conferențiari și au susținut în această catedră aproximativ 18 doctori în medicină. Deci, în acești 20 de ani, avem anul acesta a 10-a promoție de medici rezidenți, care toți sunt discipolii Alma Mater și faceți față lucrurilor în sistemul de sănătate în RM. Aceste realizări ale Catedrei au un impact deosebit în sistemul de sănătate și în serviciul neurochirurgical, unde au fost implementate cele mai moderne metode de diagnostic și tratament. Cunoaștem că discipolii acestei catedre lucrează astăzi și peste hotare, ducând faima Alma Mater și a statului RM, fapt pentru care merită toată aprecierea şi recunoştinţa noastră și a întregii societăţi”, a subliniat rectorul Ceban.

Un mesaj de salut a adresat și prof. univ. Mihail Orlov, de la Institutul de Neurochirurgie „A.P. Romodanov”, Kiev, Ucraina, care a ținut să mulțumească directorului Grigore Zapuhlîh pentru invitația de a participa în calitate de parteneri ai Simpozionului, dar și pentru încrederea acordată institutului ucrainean, colegilor de la Kiev, care au găzduit cursuri de instruire pentru medicii specialiști, medicii-rezidenți din Republica Moldova. Viceprimarul Angela Cutasevici, a transmis mesajul primarului Ion Ceban, în care a fost subliniată preocuparea Consiliului municipal Chișinău pentru sănătatea cetățenilor, dând asigurări în susținerea și implicarea necesară a autorităților locale pentru ca domeniul sănătății să prospere, lucru ce ar garanta calitatea sănătății și a vieții cetățenilor.

Sesiunea mesajelor de salut a continuat cu o prezentare a directorului INN prof. Grigore Zapuhlîh, care a făcut o trecere în revistă a itinerarului parcurs de Catedra de neurochirurgie de la fondare (1999) și până în prezent. Într-o manieră degajată și foarte atractivă, directorul a remarcat personalitățile care au stat la baza fondării catedrei, începând cu renumitul profesor Zahar Sosonkin, academicianul Diomid Gherman, Eugeniu Tofănică și Vasile Rață, menționând numele renumiților neurologi din Republica Moldova - acad. Stanislav Groppa, prof. Mihail Gavriliuc, prof. Ion Moldovanu, prof. Aurel Bodiu etc. Totodată, directorul a menționat colaborările internaționale, pe care le-a avut Catedra pe parcursul anilor de referință, grație cărora Catedra și serviciul specializat au devenit ceea ce sunt astăzi. În context, au fost remarcate colaborările cu Japonia, România, Germania, SUA, Franța, Belgia, unde personalul catedrei, medicii specialiști şi medicii-rezidenți au efectuat stagii și au preluat experiență, aducând în ţară ultimele tendințe în domeniul neurochirurgiei, dar și echipament de ultimă oră pentru dotarea sălilor de operații care contribuie la dezvoltarea neurochirurgiei vasculare etc.

Simpozionul și-a continuat lucrările cu sesiunea de comunicări științifice. Participanții au susținut discursuri fundamentale consacrate problemelor actuale ale neurochirurgiei și neurologiei, ameliorarea calității acordării asistenței medicale populației Republicii Moldova, specialiștii făcând, totodată, schimb de experiență pe problemele de actualitate din domeniu.

Acad. Stanislav Groppa, prorector USMF „N. Testemișanu” a vorbit despre obiectivul european de combatere a accidentului vascular cerebral, problema dată fiind audiată și în Parlamentul European. Academicianul a abordat unul din subiectele de restructurare a problemelor de sănătate, direcțiile cele mai importante, dar și cum ar fi mai bine de organizat serviciul respectiv, astfel încât populația să aibă acces la servicii de calitate, fiind diminuată mortalitatea. Cu prilejul celor 20 de ani ai Catedrei de neurochirurgie, acad. Groppa a adresat felicitări colegilor, dorindu-le succes și noi realizări.

Prezent la for, dr. Horia Pleș, somitate în neurochirurgia română și nu numai, președinte al Societății Române de Neurochirugie din România, a mărturisit că îi face o deosebită plăcere să fie din nou la Chișinău, la acest Simpozion și asta pentru că are o colaborare foarte bună și frumoasă cu prof. Grigore Zapuhlîh, căruia îi mulțumește pentru invitația și din acest an. Renumitul chirurg vascular de la Centrul Universitar Timișoara, datorită căruia în Timişoara s-au realizat, în urmă cu mai mult de 20 de ani, două tipuri de operaţii în premieră, și care la ora actuală are la activ peste 1500 de pacienți operați, a prezentat experiența sa de o viață. „Introducând această operație în Timișoara, în urmă cu aproximativ 24 de ani, voi prezenta experiența mea aici, la Chișinău”, a spus chirurgul timișorean, dorind succes colegilor de la Catedra de neurochirurgie care marchează acest moment semnificativ pentru neurochirurgia din Republica Moldova și sunt aici să o susțin mai ales pe prietenul meu Grigore și în continuare, vă doresc mult succes.

Simpozionul științific internațional s-a desfășurat pe parcursul a două zile, iar participanții au primit certificate de participare, acreditate pentru educația medicală continuă, prevăzute de legislaţia în vigoare.

Eugenia Tofan,
Serviciul de Presă al AȘM