Alexandru Dicusar - 75 лет

2017-08-28

Stimate Domnule membru corespondent Alexandru Dicusar,

Cu ocazia frumoasei aniversări pe care o marcaţi de 75 de ani de la naştere conducerea Academiei de Ştinţe a Moldovei şi colegii de la Institutul de Fizică Aplicată, Vă transmit cele mai sincere şi mai frumoase felicitări şi profunde sentimente de recunoştinţă pentru eforturile depuse în calitate de Om al ştiinţei. 

Multilaterala activitate ştiinţifică şi managerială pe care aţi desfăşurat-o de-a lungul anilor V-a consacrat, în mediul academic naţional şi cel internaţional. Cei 18 doctori și doctori habilitați în științe, discipolii dlui A. Dicusar au fost conduşi pe drumul ştiinţific prin munca perseverentă, ambiţia de a cunoaşte şi a descoperi lucruri noi, grija pentru generaţia tânără şi promovarea excelenţei în cercetare, ceea ce i-a adus omagiatului aprecierea înaltă a comunităţii ştiinţifice. Numeroasele distincţii, titluri naţionale şi internaţionale care v-au fost acordate pentru activitatea ştiinţifică prodigioasă Vă caracterizează ca pe un savant ilustru, cercetător emerit şi fizician vestit în domeniul scientometriei. Suntem convinşi că şi în continuare veţi desfăşura aceeaşi muncă nobilă pentru prosperitatea şi modernizarea sferei ştiinţei şi inovării şi deschiderea acesteia spre noi orizonturi de dezvoltare.

Vă aducem omagiul cel mai cald şi Vă dorim multă sănătate, bucurii de la cei dragi, tinereţe în suflet şi optimism în continuare, mulţi ani şi toţi fericiţi şi Vă mulţumim pentru contribuţiile substanţiale la dezvoltarea ştiinţelor fizice.

În numele comunităţii ştiinţifice,
academician Gheorghe DUCA,
preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei