Vitalie Postolatii - 80 years

2017-07-19

 

 

Distinse domnule academician
Vitalie Postolatii,

Cu prilejul marcării onorabilului jubileu de 80 de ani, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi eu personal exprimăm cele mai sincere felicitări şi urări de bine, sentimente de profundă recunoştinţă şi preţuire pentru eforturile depuse la dezvoltarea domeniului căruia V-aţi dedicat întreaga viaţă - energetica, în mod special, noua direcţie ştiinţifică de cercetare fondată de Dumneavoastră - Securitatea energetică.
Numele Dumneavoastră este bine cunoscut comunităţii ştiinţifice autohtone, graţie participării active la elaborarea unor importante documente strategice, precum sunt: Strategia energetică a Republicii Moldova, Concepţiile şi strategiile de dezvoltare a sistemului de termoficare al mun. Chişinău, dar şi Programul naţional de renovare şi descentralizare a sistemului de termoficare a localităţilor republicii. Rezultatele cercetărilor efectuate de către Dumneavoastră, reflectate în publicaţii ştiinţifice şi monografii, confirmate prin brevete de invenţie şi patente V-au dus faima peste hotarele Republicii Moldova promovând, astfel, vizibilitatea ştiinţei autohtone.
Domnule academician Vitalie Postolatii, Dumneavoastră continuaţi să fiţi una dintre personalităţile consacrate ale neamului nostru, cu o contribuţie deosebită la viaţa academică a țării noastre, fapt pentru care Vă aducem înalta noastră apreciere.


Cu alese sentimente de respect,
Preşedinte al Academiei
de Ştiinţe a Moldovei,
Academician Gheorghe Duca