10 priorități ale Academiei de Științe a Moldovei în 2017

2017-02-07
 
La solicitarea portalului www.curentul.md, Academia de Ştiinţe a Moldovei ne-a pus la dispoziţie cele 10 priorităţi ale sale pentru anul curent, care sunt următoarele:
 
1. Cercetare pentru educație (creșterea nivelului cunoașterii); business (implementarea inovațiilor); cultură(salvgardarea identității și patrimoniului cultural); mediu (conservarea biodiversității și protecția împotriva poluării).
 
2. Reorganizarea și racordarea managementului cercetării la standardele europene, modificarea și completarea Codului cu privire la știință și inovare.
 
3. Crearea structurilor noi de administrare a domeniului cercetării și inovării (CCȘD, ANCI, ANECIS).
 
4. Consolidarea autonomiei și independenței Academiei de Științe a Moldovei.
 
5. Implementarea Compartimentul 24 (Cooperarea în domeniul activităților de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative) al Planului Național de Asociere Uniunea Europeană – Republica Moldova.
 
6. Creșterea finanțării științei cu 0,05% din PIB anual.
 
7. Revizuirea mecanismului de finanțare a științei ( finanțarea de bază, prin concurs și cofinanțarea).
 
8. Asigurarea condițiilor pentru atingerea performanței în cercetare (majorarea salariilor și îndemnizațiilor, creșterea finanțării programelor și proiectelor).
 
9. Crearea premiselor pentru atragerea tinerilor talentați în cercetare (locuințe, premii, burse, bonusuri).
 

10. Deschiderea științei și inovării față de societate, conform inițiativei europene „Open Science, Open Innovation, Open the World”.