Cercetătorii din R. Moldova au efectuat un stagiu de documentare la FEAA. Analize de caz: companii trivalente în RDNER

2016-12-07
În perioada 5-8 decembrie, 2016, se desfăşoară la FEAA Iaşi (UAIC) o serie de activităţi în cadrul unui proiect academic transfrontalier, finanţat din fonduri ale UE. Este vorba despre proiectul „Perspective de Promovare a Dezvoltării Durabile în România și Republica Moldova prin Operaționalizarea de Bune Practici Europene Relevante” (DEVEUROMD-2016), derulat de către Institutul Național de Cercetări Economice din cadrul Academiei de Științe a Moldovei (INCE) în comun cu Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA) din cadrul Universităţii „Al. I. Cuza” din Iași
 
Având doi co-directori – prof. univ. dr. hab. Alexandru Stratan, manager general al INCE şi prof. univ. dr. Ion Pohoaţă, din cadrul FEAA Iaşi, proiectul îşi propune să încurajeze schimbul de experienţă şi consolidarea unor echipe de cercetare trans-naţionale, cu scopul de a identifica bune practici europene validate în materie de dezvoltare durabilă, sprijinind iniţiativele de atragere a fondurilor europene prin programe de cercetare-dezvoltare. Pe parcursul a doi ani, proiectul va facilita interacţiunea între două echipe de cercetare formate din specialişti ai FEAA Iaşi şi ai INCE.
 
Aşa cum susţine domnul prof. univ. dr. hab. Alexandru Stratan, „cercetarea comună este reclamată de gama generoasă a fenomenologiei dezvoltării durabile, atât în planul faptelor, ca atare, cât şi în cel al ştiinţei despre mediu în care fiecare echipă de cercetare este interesată, dar şi conştientă că prin efort bilateral comun şansele de reuşită sporesc”.
 
În prezent, cercetătorii care alcătuiesc echipa proiectului (între aceştia: Prof.univ.dr.hab. acad. Dumitru Moldovan, Conf.univ.dr. Rodica Perciun (INCE), Conf.univ.dr. Anatolie Ignat(INCE), Drd. ec. Cristina Panfil(INCE), Conf.univ.dr. Costică Mihai, Conf.univ.dr. Andreea-Oana Iacobuţă, Asist.univ.dr. Oana-Ramona Socoliuc, Dr. ec.CS III DeliaDiaconaşu, Asist.cercet.dr. Alexandru Maxim, Asist. cercet.dr. Constantin Marius Apostoaie şi Dr. ec. Ciprian Constantin Hălăngescu), inventariază bunele practici europene în materie. Evident, potrivit prof. univ. dr. Ion Pohoaţă, este vorba despre cele „validate de exerciţiul reuşit al dinamicii faptelor şi asimilabile politicilor economice, sociale şi de mediu din zone de referinţă ale României şi ale Republicii Moldova”. Pentru că în prima decadă a lunii decembrie a.c. are loc un stagiu de cercetare-documentare al cercetătorilor INCE  la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, să amintim că acesta presupune și efectuarea mai multor vizite de de lucru şi analize/work-shop la companii trivalente din regiunea de dezvoltare Nord-Est.
 
De menţionat că trivalenţa în cauză se referă la dimensiunile economică, socială şi de mediu, ale firmei. (Prof. univ. dr. IONEL BOSTAN, Dr. HC al Academiei de Studii Economice din Chişinău).
 
Sursa:

 http://24-ore.ro/2016/12/04/incem-chisinau-proiect-european-de-anvergura-in-parteneriat-cu-universitatea-al-i-cuza-din-iasi/