Anatolie Rojco - 70 years

2015-07-09

SAVANT RECUNOSCUT ÎN DOMENIUL SOCIAL-ECONOMIC

Dr. Anatolii ROJCO
la 70 de ani

Născut la 22 iulie 1945 în s. Hlinaia, r. Slobozia.

Economist, domeniul ştiinţific: sărăcia şi excluziunea socială, inegalitatea şi diferenţierea socială, protecţia socială a populaţiei. Doctor în economie (1975), conferenţiar cercetător (1992).

Pe parcursul a peste 45 de ani dl Anatolii Rojco a desfăşurat activitatea ştiinţifico-didactică, dedicându-se cercetărilor științifice și pregătirii cadrelor științifice de înaltă calificare.

Dl A. Rojco a contribuit semnificativ la noile cercetări ale fenomenelor sociale pentru Republica Moldova axându-se mai mult pe fenomenul sărăciei şi excluziunii sociale. Autor al metodologiei de evaluare a nivelului de sărăcie în Moldova, Domnia Sa pentru prima dată în Republica Moldova a condus și a efectuat studiul de evaluare a sărăciei pe termen lung și a sărăciei multidimensionale. Este o autoritate recunoscută în domeniul studiului inegalităţii în bunăstarea populației și a elaborat metodologia de calculare a valorii minimului de existenţă.

După absolvirea Universităţii de Stat din Moldova, Domnia Sa în calitate de tânăr specialist şi-a început activitatea în cadrul Institutului de Economie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. A urmat studiile de doctorat din cadrul Institutului (1971-1974).

Domnul A. Rojco a parcurs o cale lungă în sfera ştiinţifică, activând în calitate de laborant superior, cercetător ştiinţific inferior, cercetător ştiinţific superior, cercetător ştiinţific coordonator, şef al grupului de cercetare„Nivelul şi calitatea vieţii”. În perioada aa.2006-2009 – a activat în calitate de şef laborator „Calitatea vieţii şi securitatea socială” din cadrul Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. În aa.2010-2015 a deţinut funcţia de şef secţie „Politici de dezvoltare socială” al Institutului Naţional de Cercetări Economice.
Domnia Sa a coordonat mai multe proiecte științifice. În aa.2010-2014 a fost director a 5 proiecte ştiinţifice. Beneficiari ai acestor proiecte fiind Ministerul Economiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Biroul Naţional de Statistică, ş.a. Rezultatele cercetărilor au fost apreciate şi de către specialiști ai Ministerelor, fapt confirmat prin Certificatele de implementare.

Experiențele naționale i-au permis să câștige în mod repetat concursul proiectelor internaţionale. În calitate de expert naţional a participat la elaborarea a 17 proiecte internaţionale. Cele mai importante dintre acestea sunt „National Human Development Report”, „Labour Market in the Republic of Moldova”, „Capacity Building for Poverty Monitoring and Programmed Evaluation”, „Evaluation of Social assistance to Population through Nominative Targeted Compensations Programme”, „Republica Moldova de la Excluziune Socială la o Dezvoltare Umană Incluzivă”.

Potențialul științific acumulat i-a permis dlui A. Rojco să joace un rol important în elaborarea unui număr semnificativ de proiecte de acte legislative şi normative, printre care poate fi menţionată şi Strategia de Creştere Economică şi Reducere a Sărăciei. Domnia Sa a prezidat elaborarea proiectului Legii cu privire la minimul de existenţă, Regulamentului cu privire la modul de calculare a mărimii minimului de existenţă, Ghidului metodologic cu privire la modul de calculare a mărimii minimului de existenţă.

Dl A. Rojco este autor şi coautor a peste 200 de lucrări ştiinţifice şi metodice cu un volum de circa 230 c.a., printre care se regăsesc şi publicații din străinătate, inclusiv monografia „Пенсионная система Республики Молдова: проблемы и решения” (editată în Germania). A participat cu rapoarte la numeroase foruri ştiinţifice naţionale şi internaţionale, desfăşurate în Republica Moldova, Rusia, Ucraina, Kazahstan, România, ş.a.

Domnia Sa a creat un colectiv ştiinţific unit cu calităţi profesionale şi moral-psihologice înalte. Acordă o deosebită atenţie formării cadrelor tinere, sub conducerea d-lui a fost susţinută o teză de doctor. La momentul de faţă dumnealui este conducător ştiinţific a 2 doctoranzi.
Activitatea ştiinţifică dlui A. Rojco a fost apreciată şi de colegii săi. În a. 2011 şi a. 2013 a fost recunoscut ca cel mai bun savant-cercetător al Institutului Naţional de Cercetări Economice. În a.2015 a fost decorat cu medalia „Dimitrie Cantemir” a Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru contribuţiile sale substanţiale în dezvoltarea ştiinţifico-didactică, organizarea şi dezvoltarea activităţii ştiinţifice în domeniul social-economic al Republicii Moldova.

Dl A. Rojco participă activ în viaţa obştească. Este membru al Colegiului Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, membru al Consiliului Ştiinţific INCE, membru al seminarului metodologic pentru susţinerea tezelor de doctor INCE, membru al colegiului de redacţie a revistei „Economie şi sociologie” şi a Analelor INCE. Este membru comitetului ştiinţific al Conferinţei Internaţionale Ştiinţifico-practice anuale organizate de INCE.

Cu prilejul aniversării de 70 de ani, colectivul Institutului Naţional de Cercetări Economice cu mult drag şi nemăsurat respect, îi urează distinsului savant Anatolii Rojco prosperitate, sănătate şi noi realizări ştiinţifice!

Alexandru Stratan, dr. hab., prof. univ,
Director al Institutului Naţional de Cercetări Economice