Petru Patron - 80 ani

2015-07-07

Patriarhul legumiculturii
Savant în domeniul legumiculturii. Doctor habilitat în ştiinţe agricole (1982), profesor universitar (1985), membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1993)

Născut la 13 iulie 1935, în s. Chişcăreni, azi r-nul Sângerei. După absolvirea Facultăţii de Horticultură (1973) şi a doctoranturii la Institutul Agricol din Chişinău, activează la această instituţie pe post de lector, conferenţiar, apoi şef al Catedrei de Legumicultura (1967-1977). În perioada anilor 1977-1984 exercită funcţia de director al Institutului Moldovenesc de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Agriculturii Irigate şi Legumiculturii şi cea de director general al A.Ş.P. „Dnestr". Din 1986 până în 1998 este şef de catedră la Universitatea Agrară de Stat din Moldova şi, concomitent, prorector pentru munca ştiinţifică (1989-1995). În perioada 1999-2000 practică activităţi didactice şi de cercetare în Franţa. În 2001 este ales academician coordonator adjunct al Secţiei de Ştiinţe Biologice, Chimice şi Agricole, iar din 2004 ocupă aceeaşi funcţie la Secţia de Ştiinţe Agricole a AŞM.

A studiat bazele biologice ale productivităţii plantelor legumicole şi a elaborat tehnologii intensive de cultivare a acestora. Efectuează experienţe polifactoriale de lungă durată în câmp cu principalele culturi legumicole şi propune o nouă metodă complexă de optimizare a factorilor productivităţii plantelor legumicole bazată pe studierea proceselor de sinteză a biomasei în agrofitocenoze: formarea suprafeţei foliare şi repartizarea acesteia pe verticală, utilizarea produselor la formarea recoltei, captarea energiei solare sub influenţa a numeroşi factori. A stabilit, pentru diferite specii şi tipuri de soiuri, structura optimă a suprafeţei foliare în plantaţii, regimurile de nutriţie şi hidrice, care asigură o productivitate maximă, a determinat coeficientul teoretic de utilizare a energiei solare de către plantele legumicole şi recoltele posibile de legume în condiţiile Republicii Moldova. În baza studiului indicilor productivităţii, a elaborat formula structurală a recoltei pentru diferite spe¬cii legumicole, care este utilizată la programarea recoltei.

Profesorul universutar Petru Ptron este autor a peste 300 de publicaţii ştiinţifice, inclusiv 10 monografii, între care: Комплексное действие агроприемов в овощеводстве (1980); Интенсивное овощеводство Молдавии (1985); Legumicultura intensivă (1989); Producerea seminţelor de legume (2000); Cultura legumelor (2000); manualul Legumicultura (1992) ş.a. A participat la numeroase conferinţe, simpozioane republicane şi internaţionale în Franţa, Italia, Rusia, India, România, Suedia, Olanda, Anglia, Bulgaria, Japonia etc. A organizat Simpozionul Internaţional „Calitatea legumelor" (Tiraspol, 1981). Este conducător ştiinţific a 26 de doctori în ştiinţe, 6 dintre care din ţări străine. Este Membru de onoare al Academiei Agricole şi Silvice din România.

A fost distins cu titlul de „Om Emerit" şi decorat cu ordinele „Insigna de Onoare", „Drapelul Roşu de Muncă", „Ordinul Republicii", Medalia AŞM. „Dimitrie Cantemir".

Cu ocazia frumoasei aniversări, urăm patriarhului lecumiculturii, membru corespondent, profesor universitar Petru PATRON sănătate și bucuria împlinirilor alături de cei dragi.

La mulți ani!

Academician Gheorghe DUCA, preşedintele AŞM

Academician Ion TIGHINEANU, prim-vicepreşedinte al AŞM
Academician Boris GAINA, academician-coordonator, Secţia ştiinţe agricole