Mircea BOLOGA - 80 лет

2015-05-18
 

Omagii şi felicitări pentru academicianul Mircea BOLOGA

La 31 mai 2015 doctorul habilitat în ştiinţe tehnice, profesorul universitar, academicianul Mircea BOLOGA împlineşte onorabila vârstă de 80 ani. Cu această ocazie, publicăm unele date, ce caracterizează calea lungă şi fructuoasă parcursă de omagiat.

Academicianul Mircea BOLOGA – savant notoriu în domeniile intensificării transferului de căldură şi masă sub acţiunea câmpurilor electrice şi magnetice, precum şi a hidrodinamicii curgerii cavitaţionale, este fondatorul şcolii ştiinţifice din Republica Moldova în termo- şi electrofizică.

A văzut lumina zilei la 31 mai 1935, în satul Parcova (astăzi, raionul Edineţ), în familia profesorilor Chiril şi Parascovia Bologa. Casa părintească şi satul de baştină, unde şi-a petrecut copilăria, pentru totdeauna vor rămâne drept un reper de bază în memoria şi sufletul academicianului Bologa.

Treptele educaţiei. După absolvirea şcolii primare din satul natal (1948), a şcolii medii din Edineţ (1951) şi a Universităţii de Stat din Moldova (1956), şi-a continuat studiile în aspirantura (doctorantura) Institutului de Energetică „G. Krjijanovski” din Moscova. În anul 1961, la vârsta de doar 26 ani, a susţinut teza de candidat (doctor) în ştiinţe tehnice. În 1973 susţine teza de doctor habilitat, devenind profesor universitar (1976), apoi membru corespondent (1978) şi membru titular (1993) al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Experienţa profesională. În cadrul Academiei de ştiinţe a Moldovei şi-a început activitatea ştiinţifică la Institutul de Energetică şi Automatică (1961), reorganizat în Institutul Probleme Electrofizice (1963), apoi în Institutul de Fizică Aplicată al A.Ş.M. (1964), unde activează cu succes până în prezent.

Aportul ştiinţific şi inovaţional. Omagiatul este autor şi coautor a peste 1000 de lucrări şi comunicări ştiinţifice, 14 monografii şi peste 300 de brevete de invenţie şi patente. A pregătit peste 50 de doctori şi doctori habilitaţi.

Activitatea managerială şi editorială: şef de laborator al în Institutul de Fizică Aplicată al A.Ş.M (din 1964 până în prezent), director adjunct (1974–1979) şi director (1979– 1997) al Institutului de Fizică Aplicată, din 1997 timp de peste 10 ani a condus Centrul Probleme Electrofizice al IFA AŞM.

Cu primul Preşedinte al AŞM, Ia. Grosul şi vice- preşedintele AȘM, acad. B. Lazarenco, anii 70.    
Cu preşedintele AŞM, acad. A. Jucenco,anul 1984.

Fiind colaborator apropiat al academicianului Boris Lazarenco – iniţiatorul fondării în anul 1965 a revistei ştiinţifico-tehnice Elektronnaya Obrabotka Materialov, tânărul doctor în ştiinţe Mircea Bologa de la bun început activează ca redactor-şef adjunct al revistei, iar din anul 1979 până în prezent ca redactor-şef. Despre înalta apreciere a revistei de comunitatea ştiinţifică internaţională vorbeşte faptul că din 1985 ea este reeditată în SUA în limba engleză de editura (Publishing House) Allerton Press, Inc. cu denumirea Surface Engineering and Applied Electrochemistry.

Pentru contribuţia ştiinţifică importantă şi munca asiduă în serviciul societăţii, academicianul BOLOGA a fost decorat cu înalte distincţii de stat – ordinele Prietenia Popoarelor (1985), Gloria Muncii (1995), Ordinul de Onoare (2009), titlul Om emerit (2001). Dumnealui este laureat al Premiului de Stat a RM, Premiului preşedinţilor Academiilor de Ştiinţe din Belarus, Moldova şi Ucraina, Premiului special al Societăţii Termotehnicienilor din România, Premiului AŞM „Savantul anului 2007”. Este cetăţean de onoare al satului natal, iar gimnaziul din satul Parcova, conform deciziei primăriei, poartă numele „Mircea Bologa”.

Cu preşedintele AŞM, acad. A. Andrieş, anul 2005.  Cu preşedintele AŞM, acad. Gh. Duca, anul 2007.

Octogenarul, împreună cu soţia Olga (doctor în chimie, veteran al Institutului de Chimie al AŞM) au educat doi feciori – Andrei, doctor habilitat din anul 2001, actualmente – cercetător coordonator la Institutul de Tehnologie din Karlsruhe (Germania) şi doctorul în ştiinţe Alexandru, locuieşte şi lucrează în Chişinău.

Cu ocazia frumoasei aniversări, urăm distinsului academician Mircea Bologa sănătate, realizări dintre cele mai frumoase și bucuria împlinirilor atît în familie, cît și în activitatea științifică!

La mulţi ani!

În numele comunității științifice,
academician Gheorghe DUCA,
 președintele Academiei de Științe a Moldovei