Teodor Furdui - 80 лет

2015-05-09

Fondator al unui domeniu științific nou - sanocreatologia

Savant în domeniul fiziologiei si sanocreatologiei. Doctor habilitat în științe biologice (1988), profesor universitar (1989). Membru corespondent (1989) si membru titular (1992) al Academiei de Stiinte a Moldovei.

Născut la 9 mai 1935 în s. Dumitreni, Florești. A absolvit Școala Pedagogica din or. Bălți (1954) și Facultatea de Biologie a Universității de Stat din Chișinău (1959). Și-a consacrat întreaga activitate științifică și organizatorică cercetării. Din martie 2004 a exercitat funcția de Prim-vicepreședinte al Academiei de Științe a Moldovei.

A fondat un domeniu științific nou - sanocreatologia, al cărei scop ține de elaborarea teoriei și practicii creării și menținerii dirijate a sănătății omului. Împreună cu discipolii săi a formulat și argumentat principiile de baza ale sanocreatologiei, conceptul formării și menținerii sănătății și modului de viață fiziologic argumentat. Interesele științifice se extind și în psihologie, patologie, fiziologie. Este fondatorul școlii științifice în fiziologia stresului, adaptării și în sanocreatologie. A inițiat și a tutelat primul în spațiul fostei Uniuni Sovietice cercetările științifice în acest domeniu.

A publicat peste 500 de lucrări științifice, inclusiv 12 monografii. Este autor a 10 recomandări pentru implementare si a 7 brevete de invenție. A fost inițiatorul și organizatorul a 5 simpozioane unionale, consacrate problemei stresului, adaptării și dereglărilor funcționale, a 2 simpozioane internaționale și al Congresului al XV-lea al Societății Unionale de Fiziologie „I. P. Pavlov”, a 6 congrese ale fiziologilor din Moldova, al Congresului I al Fiziologilor din țările CSI și celui de al II-lea care s-a întrunit la Chișinău în 2008.

Este președinte al Consiliului științific specializat pentru conferirea gradelor științifice de doctor și doctor habilitat la specialitatea „Fiziologia omului si a animalelor”. A pregătit 35 de doctori si 8 doctori habilitați în biologie, medicina si psihologie. Este redactor-șef al serialului „Stresul, adaptarea și dereglările funcționale” și redactor-șef al Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științele Vieții.

Este membru al Academiei de Științe din New York, al Academiei Internaționale de Științe Energoinformative, al Academiei Internaționale de Pace, al Academiei Balcanice de Științe ale Noilor Culturi și Dezvoltării Durabile, al Academiei Ecologice Romane, al Academiei Europene pentru Știință si Artă, membru de onoare al Societății Fiziologilor din Federația Rusă, vicepreședinte al Societății Fiziologilor din țările CSI. Este Doctor Honoris Causa al Universității de Stat din Tiraspol cu sediul la Chișinău și al Universității de Educație Fizică și Sport.

A fost distins cu titlul de „Om Emerit”, decorat cu Ordinul „Gloria Muncii”, „Ordinul Republicii”, cu Medalia Societății Unionale a Fiziologilor „I.P. Pavlov” etc. Este laureat al Premiului Academiei de Științe a Moldovei, la nominalizarea „Savantul anului 2012”.

Cu ocazia aniversării jubileului de 80 de ani, comunitatea științifică îi adresează calde felicitări de bunăstare și sănătate, îi mulțumește pentru activitatea sa prodigioasă științifică și științifico-organizatorică și pentru eforturile de consolidare a oamenilor de știință, precum și de afirmare a Academiei de Științe a Moldovei în calitate de unica instituție publică de interes național în sfera științei și inovării, cel mai înalt for științific al Republicii Moldova.

În numele comunității științifice,
academician Gheorghe DUCA,
președinte al Academiei de Științe a Moldovei