Ion Tighineanu - 60 лет

2015-03-19

      ACADEMICIANUL ION TIGHINEANU – 60 ANI 

Academicianul Ion TIGHINEANU, prim-vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, savant cu renume mondial în domeniul nanotehnologiilor, doctor habilitat în stiinţe fizico-matematice, profesor universitar, marchează vârsta de 60 de ani. 

S-a născut la 22 martie 1955, în satul Sofia, raionul Drochia. Absolvent al Institutului de Inginerie şi Fizică din Moscova şi doctoranturii Institutului de Fizică „Lebedev” al Academiei de Ştiinţe a URSS. Este fondator al şcolii ştiinţifice în domeniul nanotehnologiilor nelitografice, autor a peste 600 publicaţii, dintre care cca 300 – în reviste internaţionale, 5 monografii editate în limba engleză, două dintre ele la Editura „Springer” în Germania şi una la editura „Woodhead Publishing” în Marea Britanie, 52 brevete de invenţie, dascăl al mai multor generaţii de studenţi, masteranzi, doctoranzi. Savant cu renume la scară internaţională, a prezentat peste 100 referate invitate la centre de cercetare şi universităţi în zeci de ţări pe diverse continente: SUA, Canada, Germania, Franţa, Marea Britanie, Italia, Elveţia, Olanda, Belgia, Danemarca, Suedia, Spania, Japonia, Coreea etc. A atins performanţe deosebite, printre care menţionăm noi nanotehnologii, nanomateriale şi nanodispozitive elaborate, apreciate de diverse portaluri internaţionale (NanotechWeb.org, MaterialsViews.com) şi plasate pe copertele unor reviste ştiinţifice internaţionale. Actualmente este cel mai citat savant al Republicii Moldova, indicele personal Hirsch fiind egal cu 30. A fost decorat cu Medalia de Aur „Inventator Remarcabil” a Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală (2011), este Cavaler al Ordinului Regatului Belgiei „Merite de l’Invention”, a câştigat 17 medalii de aur şi argint la expoziţii internaţionale de inventică. Este Laureat al Premiului Naţional în domeniul ştiinţei şi tehnicii (2004), Laureat al Premiului internaţional acordat de Academiile de Ştiinţe din Ucraina, Belarus şi Republica Moldova (2014), a câştigat concursul naţional „Savantul Anului în domeniul ştiinţelor reale” (2005), precum şi bursa Alexander von Humboldt (Bonn, Germania, 1995). A realizat 15 proiecte internaţionale de cercetare ştiinţifică, majoritatea în calitate de coordonator de proiect, inclusiv proiectul Mold-Era din Programul comunitar PC7, în cadrul căruia au fost instruiţi la nivel european cca 100 de tineri în domenii multidisciplinare. A pregătit 16 doctori în ştiinţe, inclusiv 14 doctori şi 2 doctori habilitaţi în ştiinţe. 

Academicianul Ion Tighineanu este unul din cei mai vizibili savanţi din Republica Moldova, ale cărui lucrări științifice în domeniul nanotehnologiilor sunt cunoscute și înalt apreciate în lumea științifică, caracterizat prin merite deosebite în domeniul științei, cel mai citat savant în literatura ştiinţifică etc. 

Realizările acad. Ion Tighineanu atât în dezvoltarea științei, cât și în managementul sferei ştiinţei şi inovării reprezintă o dovadă elocventă a faptului că și în Moldova se fac cercetări ştiinţifice la nivel mondial, și aici, la noi, activează somități care duc faima științei autohtone şi a ţării departe peste hotarele ei. 

Acad. Ion Tighineanu este un savant de o aleasă cultură, simplu şi corect în raport cu colegii, responsabil şi perseverent, un bun patriot al științei și al plaiului natal. Pentru realizările ştiinţifice de înaltă prestaţie la nivel naţional şi mondial, dar şi cu ocazia aniversării a 60-a de la naştere, academicianul Ion Tighineanu a fost propus, de către conducerea Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică, la cea mai înaltă distincţie de stat „Ordinul Republicii”. 

Cea de-a 60-a aniversare a naşterii dlui acad. Ion Tighineanu, prim-vicepreședinte al AȘM, prezintă un frumos prilej pentru a-i exprima cele mai sincere sentimente de recunoștință din partea întregii comunități științifice, dar şi personal, pentru realizările incontestabile în dezvoltarea științei și managementului și să-i dorim sănătate Dumnealui, soției – doamnei Agnia, copiilor – fiicei Cornelia și feciorului Petru, noi succese întru prosperarea științei şi Academiei de Ştiinţe.  

În numele comunităţii ştiinţifice,
academician Gheorghe DUCA,
preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei