Nicolae Barbacar - 65 лет

2015-03-03
 

DISTINS SAVANT ÎN DOMENIUL GENETICII ŞI BIOLOGIEI MOLECULARE

(la cea de-a 65-a aniversare din ziua naşterii profesorului cercetător Nicolae BARBACAR)

Născut la 8 martie 1950 în s.Stalineşti, r-nul Nouasuliţa, regiunea Cernăuţi, Ucraina.

După absolvirea școlii medii din s.Mămăliga este admis la Universitatea de Stat din Moldova. În acea perioada (1969-1974) studiază aprofundat științele biologice, fiind captivat de tainele vieții și bazele genetice ale eredității.

Imediat după absolvirea universității, în 1974, Nicolae Barbacar își începe activitatea științifică în calitate de laborant superior la Institutul de Fiziologie şi Biochimie a Plantelor. În anii 1975 - 1979 devine doctorand la Institutul de Biologie Moleculară al Academiei de Ştiinţe a fostei Uniuni Sovietice. În 1980 susține teza de doctor în biologie cu tema: "ARN mesager a genelor lanţurilor uşoare a imunoglobulinei G: izolare, caracteristică şi reverstranscripţie" la specialitatea Biologie moleculară.

Stagiunea ştiinţifică, efectuată în anii 1983-1984, în laboratorul "Biosinteza acizilor nucleici" (Institutul de Biologie a genelor, Moscova), condus de academicianul G. Gheorghev, a permis tânărului savant să se familiarizeze cu mecanismele recent descrise privind transpoziţia elementelor migratoare la drosofilă.

Începând cu anul 1985, dr. Nicolae Barbacar activează în cadrul Institutului de Genetică Ecologică al AȘM, unde se încadrează plenar la realizarea cercetărilor moleculare a sistemului reproductiv la plante, efectuând o serie de studii profunde a transcripţiilor, genele cărora se expresează diferenţiat în profaza primei diviziuni meiotice la tomate şi porumb.

În anii 1991-1992, precum şi în 1994 Nicolae Barbacar, în baza unor relații de colaborare cu cercetătorii de la Institutul de Biologie Moleculară şi Biotehnologie din Bruxelles, Belgia, se încadrează activ în cercetările moleculare la cel mai înalt nivel, obținând rezultate noi referitor la expresia diferenţiată a genelor ce controlează dezvoltarea sexului la plantele dioice. Aceste date au găsit reflectare în mai multe lucrări editate în reviste prestigioase cu factor de impact (Molecular Genetics, Plant Science, Plant Molecular Biology, The Plant Journal, EMBO J., ș.a.).

O nouă etapă în evoluția științifică a cercetătorului Nicolae Barbacar este marcată de activitatea dumnealui în calitate de profesor asociat la Școala Normală Superioară din Lyon, Franța (1995-1997, 2002, 2004, 2006), precum şi cea de profesor invitat la INRA, Versailles, Franța (1999-2000). Rezultatele acestor cercetări din mediul universitar francez, axate pe probleme științifice privind mecanismele de interacțiune genică în dezvoltarea şi maturizarea sistemului de reproducere la tomate, porumb, melandrium şi arabidopsis, au constituit temelia tezei de doctor habilitat în biologie susținute cu succes în anul 2001. Tot în acea perioadă ține cursul de Genetică moleculară la masterat la Facultatea de Biologie a Universității din Bucureşti, România.

Pentru activitatea didactică prodigioasă și cea de pregătire a cadrelor tinere obţine în 2003 titlul de profesor cercetător la specialitatea Genetica.

Din anul 2006 se încadrează în activitate managerială, fiind ales în bază de concurs în calitate de vicedirector al Institutului de Genetică şi Fiziologie a Plantelor, funcție deținută și actualmente. Din ianuarie 2010 până în august 2012 îndeplinește funcția de director interimar al institutului.

Profesorul Nicolae Barbacar este cunoscut de comunitatea științifică prin lucrările fundamentale ce ţin de organizarea moleculară şi expresia genelor specifice din organele de reproducere la tomate, porumb şi melandrium. A elaborat un concept nou referitor la reglarea expresiei genice la nivel de transcripţie şi translare, în baza căruia au fost identificați factori de transcripţie şi molecule specifice de micro-ARN, implicați în activitatea funcțională pentru unele gene din sistemul reproductiv la plante. Utilizând o gamă vastă de strategii experimentale de biologie şi genetică moleculară a pus în evidentă noi domene conservatoare în genomul mai multor organisme, ce a condus la clasificarea lor în gene paralogice şi ortologice. A elaborat o serie de marcheri moleculari eficienți în scopul cartografierii genomului la unele plante de cultură: porumb, tomate, grâu, soia şi viţa de vie.

Profesorul Nicolae Barbacar este autor şi coautor a peste 200 de lucrări ştiinţifice, inclusiv 2 monografii editate peste hotare, 6 articole de sinteză și cca 20 articole științific publicate în reviste cu factor de impact. Menţionăm doar unele din ele: Somatic hybridization between Lycopersicon esculentum and non-tuberous Solanum species of the Etuberosa series (Plant Science, 1992, vol.86, p.203-214, FI: 2,481), A floral third whorl-specific marker gene in the dioecious species white campion is differentially expressed in mutants defective in stamen development (Plant Molecular Biology, 1997, vol.35, p.1009-1014, FI: 4,149), Isolation of early genes expressed in reproductive organs of the dioecious white campion (Silene latifolia) by subtraction cloning using an asexual mutant (The Plant Journal, 1997, vol.12, p.805-817, FI: 6, 948), SlY1, the first active gene cloned from the Y cromosome of a dioecious plant encodes a WD-repeat protein whose differential expression reflects sexual dimorphism (EMBO J. 1999, vol.18, p.4169-4179, FI: 10,124), Dioecious silene at the X-road: the reasons Y (Sex Plant Reprod., 2000, vol.12, p.245-249, FI: 2,680), A key to the early events of sex chromosome evolution (Plant Phisiology, 2001, vol. 127, p.1418-1424, FI: 6,451), Comparative genotyping of some Moldavian grapevine cultivars (Journal of Horticulture and Forestry, 2011, vol. 3(13), p. 399-411), Assessment of diversity in grapevine gene pools from Romania and Republic of Moldova based on SSR markers analysis (Horticulture, 2012, p.43-60) ș.a.

Doctorul habilitat Nicolae Barbacar participă activ la pregătirea cadrelor ştiinţifice de calificare înaltă. Sub conducerea Dumnealui au fost susţinute 15 teze de doctor și doctor habilitat în biologie şi medicină. De asemenea continuă activitatea didactică în instituțiile de învățământ din țară inițiată în 1987 la Facultatea de biologie şi pedologie a USM, iar din 2009 este antrenat în pregătirea cadrelor la Facultatea Științe naturale a Universității AŞM.

Cu prilejul frumoasei aniversări colectivul Institutului de Genetică, Fiziologie şi Protecție a Plantelor al AŞM îi urează profesorului Nicolae Barbacar multă sănătate, perseverență, ani de viață lungă cu noi realizări.

La mulți ani!