Locuitorii raionului Orhei, preocupaţi de modernizarea raionului şi de posibilităţile de participare în proiecte europene

0000-00-00
 

La 23 decembrie curent, preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, în calitatea sa de membrul al Guvernului, a efectuat o vizită de lucru în raionul Orhei. În cadrul vizitei, preşedintele AŞM a avut o întrevedere cu preşedintele raionului, Ion Ştefârţă, cu care a semnat un Acord de colaborare între Academia de Ştiinţe şi Raionul Orhei, după care a avut loc şedinţa Consiliului Raional. La şedinţă au participat consilierul orăşenesc Valeriu Savin, preşedintele comisiei buget şi finanţe, şefii de direcţii, primari, pedagogi, elevi.

În vizita sa, preşedintele AŞM a fost însoţit de directorul Grădinii Botanice (Institut), dr. Alexandru Teleuţă, directorul Institutului Patrimoniului Cultural al AŞM, dr.hab. Victor Ghilaş, consilieri ai preşedintelui.

Preşedintele Duca a făcut o prezentare succintă a Academiei de Ştiinţe, comunităţii ştiinţifice şi activităţii acesteia, evidenţiind contribuţia ei în dezvoltarea societăţii din punct de vedere economic, social, cultural şi educaţional.

Preşedintele Duca a menţionat posibilităţile şi beneficiile de care se bucură cercetătorii din ţară, ca urmare a asocierii la programele europene, comunitatea ştiinţifică fiind deja parte a spaţiului european de cercetare. În context, Domnia Sa a expus oportunităţile, inclusiv pentru regiune, de a participa în cadrul programelor de cooperare ştiinţifică internaţională, încurajând locuitori să depună proiecte pentru a putea avea acces la fondurile europene. În acest sens, preşedintele AŞM a reiterat ideea că Academia de Ştiinţe este deschisă pentru a oferi suportul, consultanţa, expertiza necesară, de a împărtăşi din experienţa proprie pentru ca şcolile din raion, întreprinderile mici şi mijlocii din regiune să poată accesa şi beneficia de fondurile europene prin ştiinţă.

Totodată, preşedintele Duca a informat asistenţa asupra faptului că Academia de Ştiinţe a lansat un apel către partidele parlamentare proeuropene, în care se conţin propuneri concrete la elaborarea programului de activitate a noului Guvern. Adresarea este axată pe experienţa pe care a obţinut-o comunitatea ştiinţifică în cadrul spaţiului european de cercetare, precum şi experienţa mai multor state europene ce au conştientizat necesitatea de a investi în oameni, implementând paradigma societăţii bazate pe cunoaştere. Aceasta presupune elaborarea unui program de acţiuni a Guvernului pentru ţară, focalizându-se pe patru piloni sau priorităţi importante – educaţia care va spori calitatea şi nivelul de calificare a noii generaţii; cercetarea care va contribui la atragerea tinerilor în cercetare şi va diminua exodul lor; inovarea care va aduce plus valoare şi va contribui la dezvoltarea ţării şi antreprenoriatul care va oferi noi locuri inteligente de muncă.. „Investind în aceste priorităţile, facem investiţii în oameni, în bunăstarea lor”, a subliniat preşedintele Duca, iar toate împreună au menirea de a contribui la modernizarea şi ajustarea la standardele europene a celor mai importante sfere, precum: justiţia, sănătatea, protecţia mediului, securitatea naţională etc.

Preşedintele AŞM s-a arătat interesat şi de dezvoltarea durabilă a regiunii. Sub acest aspect, Domnia Sa a menţionat că Institutul Naţional de Cercetări Economice a elaborat Strategia dezvoltării pentru 7 raioane. Având în vedere că raionul Orhei este un centru cultural şi istoric şi o localitate de importanţă strategică a ţării, a propus serviciile institutului pentru elaborarea unei strategii proprii de dezvoltare pentru raionul Orhei.

Academicianul Gheorghe Duca a răspuns la întrebările participanţilor la şedinţă, preocupaţi de modernizarea raionului şi de posibilităţile de participare în proiecte europene.

În contextul aflării în teritoriu, dar şi cu prilejul sărbătorilor de Crăciun, preşedintele Duca, însoţit de consilierului orăşenesc Valeriu Savin şi şefa direcţiei învăţământ, Eudochia Ştefârţă au vizitat Gimnaziul „Ion şi Doina Aldea-Teodorovici”, unde a făcut o donaţie de 120 de cărţi şi 70 de reviste - lucrări de valoare ale savanţilor, biobibliografii ale personalităţilor notorii din diverse domenii ştiinţifice, numeroase lucrări ce vizează istoria şi limba română, dicţionare. Printre acestea se numără: „Simbolurile Naţionale ale RM”, „Istoria Moldovei”, „Conflictul tansnistrean”, „Harta Solurilor RM”, „Harta Climei RM” etc. Copiii au pregătit pentru oaspeţi un program artistic şi i-au colindat. Deşi sunt foarte talentaţi, au ocupat locuri de frunte la diverse concursuri, copilaşii nu dispun de costume naţionale, fapt ce l-a determinat pe consilierul orăşenesc să le dăruiască dansatorilor, în timpul cel mai apropiat posibil, costumele naţionale necesare. De asemenea, cu suportul Domniei Sale, elevii au primit în dar şi multe dulciuri.

Directorul gimnaziului, Ana Ceban, a mulţumit oaspeţilor pentru vizită şi pentru cadouri. Directorul Grădinii Botanice, dr. Alexandru Teleuţă a invitat copiii să viziteze Gradina Botanică. Totodată, directorul a convenit cu consilierul Savin de a examina posibilitatea realizării unei mini Gardini Botanice la Orhei.

Eugenia Tofan,
Centrul Media al AŞM