Andrei Munteanu - 75 лет

2014-10-28

PROFESORUL ANDREI MUNTEANU - 75 DE ANI

Andrei Munteanu s-a născut la 3 noiembrie 1939, în comuna Bieşti, judeţul Orhei, regatul României, într-o familie de oameni gospodari, fiind primul copil dintre cei cinci: 3 fraţi şi 2 surori (Andrei, Ana, Vasile, Grigore şi Parascovia). Dragostea sa faţă de lumea înconjurătoare ia o întorsătură aparte la vârsta de 5 ani, de cum a prins a se duce cu vaca la păscut, pe moşia satului, „împânzită cu izvoare, fântâni, pâraie, iazuri, hârtoape...”

Se ştie că deciziile care, în cele mai dese cazuri ne determină destinul, îşi au rădăcina în fragedă copilărie. În această privinţă nici domnul profesor universitar A. Munteanu nu este o excepţie. Dragostea Domniei Sale faţă de floră şi faună trece ca un fir roşu prin toată activitatea sa ştiinţifică. Dumnealui este dedat pe deplin ştiinţei. Îl poţi afla, fie la birou, în cadrul Institutului de Zoologie al AŞM, fie într-un colţ sau altul al republicii, unde se ocupă de anumite cercetări sau observaţii în natură. O spune el: „Mă relaxez prin activitate ştiinţifică permanentă”.

Primii paşi în imensa lume a cunoştinţelor, au debutat în şcoala din satul natal, apoi, după absolvirea celor 7 clase, urmează studiile la Colegiul agricol din Cucuruzeni. După absolvirea Colegiului, în anul 1957, lucrează pe parcursul a doi ani în calitate de conducător de brigadă a culturilor de câmp în satele Cigoreni şi Voroneţ, raionul Orhei, perioadă în care se formează ca specialist în agricultură, dar, în acelaşi timp, simte necesitatea de a-şi aprofunda cunoştinţele în domeniul instruirii şi educaţiei. Aceasta l-a şi determinat să-şi continue studiile la Institutul Pedagogic din Tiraspol. În anul 1967 se înmatriculează la doctorantură pe lângă Institutul de Zoologie al AŞM. După absolvirea studiilor de doctorat se transferă cu munca la Societatea Vânătorilor şi Pescarilor, iar în anul 1972 – la Staţia Antipestă a Ministerului Sănătăţii al URSS, după care revine la Institutul de Zoologie, în cadrul căruia activează în diverse funcţii până în prezent. În anul 1973 susţine teza de doctor cu titlul „Ecologia păsărilor acvatice” în cadrul Institutului de Zoologie al Academiei Naţionale de Ştiinţe a Ucrainei, în care, sunt evidenţiate particularităţile ecologice ale păsărilor acvatice în condiţiile Moldovei. Domnia Sa, în premieră, a descris pentru fauna ţării o nouă specie de raţe sălbatice, specie clocitoare în stufăriile luncii Prutului de jos.

Talentul de savant şi manager al doctorului în biologie A. Munteanu s-a manifestat pe deplin de-a lungul activităţii sale în diferite funcţii în cadrul Institutului de Zoologie al AȘM, care, în ultimele trei decenii, a fost supus reorganizărilor. În anul 1976 este numit prin concurs şef al laboratorului de Teriologie, funcţie pe care o deţine până în 1983, când este desemnat în calitate de director adjunct pentru problemele zoologiei al Institutului de Zoologie şi Fiziologie, iar din 1991 – al Institutului de Zoologie. În anul 1993 exercită funcţia de director interimar al Institutului de Zoologie, în perioada anilor 1994-2005 – de director adjunct interimar, iar în anii 2006-2008 – de director al aceluiaşi institut.

Dintre multiplele probleme abordate şi vasta activitate ştiinţifică a ilustrului savant, vom evidenţia rezultate expuse în lucrările sale, devenite ulterior de referinţă. Impresionează lucrările semnate de dumnealui, în comun cu colegii, din ciclul „Животный мир Молдавии” în 6 volume, editate la sfârşitul anilor ’70 - începutul anilor ’80 ai secolului trecut, „Lumea animală a Moldovei” în 4 volume, „Păsările lumii”, care au văzut lumina tiparului la începutul secolului XXI.

În calitate de asistent, conferenţiar, profesor universitar a ţinut prelegeri la zoologie, ornitologie, ecologie animală la Universitatea de Stat din Moldova şi Universitatea de Stat din Tiraspol, ulterior, Domnul profesor Andrei Munteanu educând multe generaţii de tineri studioşi, timp de 20 de ani. A pregătit 10 doctori în biologie, actualmente sub îndrumarea dumnealui îşi pregătesc tezele doi masteranzi şi un doctorand.

Trecând în revistă activitatea Domniei Sale în domeniul cinegeticii, este oportun a menţiona că acest domeniu a fost explorat mai profund începând cu anii 1970, pe când dl Munteanu exercita funcţia de cinegetician principal al Societăţii Vânătorilor şi Pescarilor din Moldova. De atunci şi până în prezent practică o activitate fructuoasă privind organizarea, dezvoltarea şi ameliorarea gospodăriei cinegetice. Iată doar câteva dintre realizările sale:

- este fondatorul Concepţiei dezvoltării gospodăriei cinegetice naţionale;
- a înaintat recomandări practice pentru aclimatizarea fazanului în republică;
- a elaborat Regulamentul cadastrului animal;
- a elaborat recomandări practice privind modul de gospodărire a vânatului şi protecţia lumii animale în condiţiile presingului antropic;
- a elaborat brevete de invenţii pentru gospodăria cinegetică (procedura de hrănire suplimentară a vânatului);
- a elaborat recomandări privind combaterea helmintozelor la mamiferele paricopitate)

În calitate de vicepreşedinte al Consiliului Republican al Societăţii Vânătorilor şi Pescarilor din Moldova este pilonul ce contribuie esenţial la menţinerea verticalităţii şi echilibrului în activitatea gospodăriei cinegetice naţionale. Dacă e să vorbim de domnul profesor în calitate de vânător, este un exemplu aparte, demn de urmat. Ieşirile la vânătoare sunt ca o expediţie de cercetare a lumii animale, o monitorizare a situației , care se schimbă de la un an la altul sau de la un biotop la altul.

Pe parcursul activităţii sale a publicat peste 280 de lucrări ştiinţifice, inclusiv 11 monografii, 5 broşuri, 6 brevete de invenţii, circa 200 articole în presa publică.

Domnul profesor Andrei Munteanu este membru al Consiliului Ştiinţific al Institutului de Zoologie; al Consiliului Ştiinţifico-Tehnic al Agenţiei pentru Silvicultură „Moldsilva”; Consiliului Ştiinţific al Rezervaţiilor ştiinţifice „Plaiul Fagului şi „Prutul de Jos”; membru al Colegiului de Redacţie al Revistelor: Buletinul AŞM „Ştiinţele Vieţii”, Mediului Ambiant, Vânătorul şi Pescarul din Moldova.

A fost distins cu Premiul de Stat în domeniul ştiinţei şi tehnicii (1989; Premiul Academiei Române în domeniul biologiei (2008); Premiul Naţional în domeniul ştiinţei, ediţia 2013 pentru „Lumea Animală”. Numele profesorului Andrei Munteanu este un nume de referinţă în domeniul ştiinţei biologice şi, nu în ultimul rând, în cea cinegetică.

Desigur, este dificil de a efectua o analiză a activităţii ştiinţifice a profesorului universitar A. Munteanu, dar e suficient să menţionăm recunoaşterea activităţii sale la nivel atât naţional, cât şi internaţional.

S-a manifestat nu doar ca savant notoriu şi manager chibzuit, dar şi ca patriot devotat al acestui popor. A manifestat ataşament şi respect faţă de propriul popor, de tradiţiile, limbă şi cultura acestuia, a apărat în limita posibilităţilor sale demnitatea semenilor, conştiinţa de neam, raţiunea contra zoologicului.