Gheorghe Ţîbîrnă - 70 лет

2014-02-17
 

ACADEMICIANUL GHEORGHE ŢÎBÎRNĂ –
UNUL DINTRE FONDATORII
DINASTIEI NAŢIONALE ŢÎBÎRNENE DE MEDICI
ŞI A ONCOLOGIEI NAŢIONALE
(la 70 de ani de la naştere)

A scrie despre un savant medic, care este demult cunoscut nu numai în lumea ştiinţifică, dar şi de societatea oamenilor de rând graţie activităţii sale de chirurg şi manager al ocrotirii sănătăţii, este foarte dificil. Mai mult, a contura printr-o succintă prezentare rezultatele unuia dintre fondatorii dinastiei de medici, înalt apreciată şi iubită de popor, este şi o mare responsabilitate. Vorba este despre notoriul savant-chirurg, academicianul Gheorghe Ţîbîrnă, doctor habilitat, profesor universitar, „Om Emerit”, Cavaler al „Ordinului Republicii”, laureat al Premiului de Stat.

S-a născut la 16 februarie 1944 în orăşelul Sângerei. Tatăl Andrei şi mama Maria erau preocupaţi de lucrările pământului şi se bucurau de o stimă deosebită printre consăteni. Au ştiut să organizeze în aşa mod educaţia copiilor, încât toţi şi-au obținut respectul şi dragostea celor ce-i cunosc. Cinci copii au obţinut studii superioare: Constantin, Olga şi Gheorghe – medicale, Nina şi Minodora – pedagogice, şi numai feciorul cel mai mare Vasile, fiind mobilizat în anul 1944 la război şi rănit, n-a avut posibilitatea de a urma studiile la facultate, a făcut studii la tehnicumul agricol.

Academicianul Gh. Țîbîrnă a absolvit şcoala de 11 ani din orăşelul natal, în care ca profesori activau personalităţi cu merite mari în învăţământul şcolar, ca Grigore Duca – tatăl preşedintelui Academiei de Ştiinţe a Moldovei, academicianul Gheorghe Duca. De mic copil, părinţii i-au altoit dragostea faţă de muncă, rude şi cei ce-l înconjoară, calitate pe care a manifestat-o pe tot parcursul vieţii sale.

Interesul copiilor față de medicină a fost cultivat de mama Maria. Aşa a fost să fie că tatăl Dumnealui, Andrei, avea o inflamaţie cronică la un picior, care într-un timp se agravase, din ce cauză i se propuse să-l amputeze. Însă graţie efortului felcerului din orăşel, inflamaţia necrotică a piciorului a fost tratată conservativ, fapt ce a impresionat-o pe mama Maria în aşa măsură, încât dumneaei hotărâse că dacă nu toţi copiii ei, apoi măcar pe unii din ei să-i vadă medici.

Asemenea fratelui Constantin, Gheorghe pentru a-şi continua studiile se înscrie în cea mai prestigioasă instituţie de învăţământ superior – la Institutul de Stat de Medicină, care dispunea de cadre de cea mai înaltă calificare, printre care reputaţii profesori universitari A. Zubcov, N. Starostenco, B. Şarapov, N. Mihlin, F. Molohov, A. Corovin, N. Anestiadi, N. Fetisov ș.a.

Primul, care a asaltat cetatea medicinei şi l-a inspirat pe fratele Gheorghe şi sora Olga să obţină studii medicale superioare, a fost fratele Constantin Ţîbîrnă, viitoarea somitate naţională în chirurgie, doctor habilitat, profesor universitar, academician de onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Rezultatele investigaţiilor profesorului universitar C. Ţîbîrnă în domeniul diagnosticului şi tratamentului infecţiilor chirurgicale şi a chirurgiei reconstructive, expuse în circa 400 de lucrări ştiinţifice, constituie o parte importantă din patrimoniul de aur al ştiinţei naţionale. Printre personalităţile înrudite cu familia Ţîbîrnă, ce au studii medicale superioare, şi constituie dinastia Ţâbârneană de medici, vom menţiona: recunoscutul profesor universitar, terapeutul Ion Ţîbîrnă, feciorii căruia îmbrăţişează această profesie – Adrian şi Vasile, soţia academicianului Gh. Ţîbîrnă – Raisa Ţîbîrnă (Sandu) – medic-psiholog, feciorul Andrei Ţîbîrnă şi fiica Viorica Varodi, doctori în medicină.

Datorită perseverenţei, insistenţei şi muncii asidue obţine o bună pregătire teoretică şi practică, fiind recunoscut ca unul dintre cei mai buni studenţi. În anul trei de studii se îndrăgosteşte de colega sa de curs Raisa Sandu, care l-a fascinat nu numai prin frumuseţea ei fizică şi spirituală, dar şi prin capacităţile ei deosebite de a compune poezii.

După absolvirea Institutului de Stat de Medicină, continuă studiile timp de doi ani în ordinatură, specializându-se în domeniul chirurgiei maxilo-faciale. Obţinând pe parcursul acestor ani o experienţă necesară şi deprinderi corespunzătoare, pleacă la Moscova, unde reuşeşte să susţină examenele la aspirantură la Institutul Experimental şi Clinic de Oncologie al Academiei de Ştiinţe Medicale, în care activau savanţi cu renume mondial – academicienii N. Blohin, N. Trapeznikov, A. Paces ș.a.

Primul an de studii în aspirantură a fost foarte dificil nu numai din cauza cunoaşterii insuficiente a limbii ruse, dar şi de faptul că trebuia să însuşească profund teoria şi practica unei noi specialităţi – oncologia. În acea perioadă s-au manifestat pe deplin capacităţile, formate în familie – a învinge obstacolele, a munci cu jertfire de sine, străduinţa, încrederea în puterile proprii graţie cărora a fost posibil nu numai de a deveni un specialist de forţă în oncologie, dar şi de a pregăti în acest domeniu teza de doctor în medicină.

Teza disertaţiei de doctor a fost consacrată perfecţionării metodei chirurgicale a celor mai răspândite tumori ale laringelui, utilizării aparatelor mecanice de sutură a defectelor faringelui extirpat din cauza leziunilor canceroase, elaborării indicaţiilor şi contraindicaţiilor.

În urma realizării unui ansamblu de experiențe pe animale şi operaţii de extirpare a laringelor cu leziuni canceroase la bolnavii corespunzători, Gheorghe Ţîbîrnă pentru prima dată a argumentat posibilitatea eficientizării laringotomiei prin utilizarea aparatelor mecanice de sutură şi a elaborat indicaţii şi contraindicaţii în aplicarea acestor aparate. Aceste investigaţii au constituit o nouă etapă în tratarea tumorilor gâtului. Obţinând experienţa necesară şi deprinderile corespunzătoare şi finalizând teza, Gheorghe Țîbîrnă și-a luat adio de la Moscova şi s-a reîntors la baştină, deşi i se propusese să rămână cu traiul la Moscova. Revenind în Moldova, Dumnealui a început să activeze în calitate de cercetător ştiinţific superior la Institutul Oncologic din Chişinău. Propunerea era destul de atrăgătoare, în primul rând, pentru că deschidea noi posibilităţi de activitate ştiinţifică şi practică de sine stătătoare în plan de a pune bazele noii direcţii ştiinţifico-practice în ţara noastră – chirurgia cancerului capului şi gâtului.

Cunoştinţele şi experienţa chirurgicală dobândită în doctorantură i-au permis să organizeze în anul 1977 în cadrul Institutului Oncologic Secţia chirurgia tumorilor capului şi gâtului.

Împreună cu noii colegi de breaslă realizează studii ştiinţificopractice de o largă anvergură, a căror semnificaţie devine recunoscută departe de hotarele ţării.

Studiile întreprinse în această secţie specializată de chirurgie i-au permis în premieră să stabilească morbiditatea şi cele mai răspândite neoplasme în regiunea capului şi gâtului, în special a pielii, buzei inferioare, laringelui, mucoasei organelor cavităţii bucale şi glandei tiroide. Concomitent elucidează cauza principală a acestor maladii netratate – adresarea tardivă a bolnavilor la instituţiile medicale şi diagnosticarea dificilă. Ulterior îşi consacră investigaţiile studierii şi perfecţionării metodelor tratării radicale chirurgicale a celor mai răspândite forme tumorale din regiunea capului şi gâtului şi elaborării unui complex de măsuri în scopul diminuării complicaţiilor condiționate de intervențiile  chirurgicale şi recuperării plastice a defectelor ţesuturilor după operaţii extinse.

Utilizarea în organizarea studiilor a unei metodologii originale i-au dat posibilitatea de a dobândi date ştiinţifice inedite şi a elabora noi metode de tratare chirurgicală şi de reabilitare. Printre elaborările implementate în practică cu o eficacitate sporită şi înalt apreciate de către specialiştii de breaslă merită a fi menţionate:
– noi metode ale operaţiilor extinse şi combinate şi indicaţii medicale pentru efectuarea unei sau altei variante de operaţie;
– un nou complex de măsuri profilactice şi tratament ce au redus considerabil riscul consecinţelor nedorite ale operaţiilor extinse şi combinate şi a termenului de spitalizare;
– o nouă cale de acces pentru tratarea chirurgicală a pacienţilor extrem de gravi cu cancer localizat la rădăcina limbii, care permite extirpa rearadicala a tumoarii şi de a reabilitarea rapidă a bolnavilor;
– metodica de reabilitare plastică a defectelor ţesuturilor după operaţii extinse şi combinate cu lambouri cutanate;
– un nou tip eficient de plastică a faringoezofagostomului după operaţii laringotomice extinse şi combinate cu utilizarea în calitate de material plastic a lambouri cervical, delto-pectoral ș.a.

Aplicarea în practică a complexului de metode de profilaxie şi tratament, elaborate de doctorul în medicină Gheorghe Ţîbîrnă au scăzut considerabil riscul operaţiilor chirurgicale extinse şi combinate ale cancerului din regiunea capului şi gâtului şi a diminuat până la minimum procentul complicaţiilor (până la 9%).

Aceste rezultate au alcătuit o nouă etapă în dezvoltarea oncologiei tumorilor, localizate în regiunea capului şi gâtului, fapt ce a fost menţionat la susţinerea tezei de doctor habilitat în anul 1982, care a avut loc în cea mai prestigioasă instituţie ştiinţifică în oncologie – Centrul Ştiinţific Unional Oncologic al Academiei de Medicină a URSS.

În anul 1992 i se conferă titlul de profesor universitar.

În această perioadă de timp, doctorul în medicină Gheorghe Ţîbîrnă, de rând cu activitatea ştiinţifică şi chirurgicală, fiind director adjunct al Institutului Oncologic, participă împreună cu fostul director al acestuia G.B. Honelidze la organizarea serviciului oncologic în ţară şi proiectarea blocului chirurgical al Institutului Oncologic.

Ca semn de înaltă apreciere a activităţii ştiinţifice, practice şi organizatorice, în anul 1990, i se propune să îndeplinească funcţia nu numai de director al acestui institut, dar şi de şef al Catedrei oncologie a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie ,,N. Testemiţanu”. Exercitând această funcţie pe parcursul a cinci ani, doctorul habilitat Gheorghe Ţîbîrnă finisează construcţia blocului chirurgical, îl dă în exploatare şi-l înzestrează cu aparataj contemporan. Institutul devine recunoscut ca unul dintre cele mai bine echipate institute în domeniul corespunzător şi este acceptat ca membru al Asociaţiei Europene al Oncologilor.

Un alt gest de recunoaştere a aportului în dezvoltarea ştiinţei şi dezvoltării sistemului oncologic a doctorului habilitat, profesorului universitar Gheorghe Ţîbîrnă a fost alegerea Dumnealui ca membru corespondent al AŞM odată cu organizarea în 1993 a Secţiei de Ştiinţe Medicale în cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Din 1995 până în prezent, fiind director adjunct pe ştiinţă al Institutului a reuşit să organizeze şi să consolideze colectivul cercetătorilor ştiinţifici. Ca rezultat, sub tutela Dumnealui a fost elaborată o nouă tehnologie privind profilaxia şi tratarea maladiilor oncologice.

Eforturile întreprinse de medicul chirurg Gheorghe Ţîbîrnă s-au soldat cu elaborarea şi implementarea Programului Naţional de combatere a bolilor oncologice și a Programului republican de diagnosticare precoce a stărilor pretumorale, cu implementarea unui şir de metode de diagnosticare a stărilor pretumorale, de tratare a bolilor oncologice, a multiplelor măsuri privind profilaxia maladiilor maligne în societate şi instruirea populaţiei.

O atenţie deosebită profesorul universitar Gheorghe Ţîbîrnă acordă generalizării şi propagării cunoştinţelor şi experienţei bogate proprii, a savanţilor moldoveni şi străini în domeniul oncologiei prin editarea ghidurilor, instrucţiunilor metodice, monografiilor, manualelor, printre care merită de a fi menţionate cele mai recente: ,,Ghid de oncologie” (2003), «Клиническая онкология » (2005), ,,Atlasul – chirurgia oncologică în imagini”, care au devenit cărţi de căpătâi pentru specialiştii oncologi.

În 2007 este ales membrul titular (academician) al AŞM. Pe parcursul a mai multor ani a activat ca academician coordonator adjunct al Secţiei de Știinţe Medicale a AŞM, prin intermediul căreia şi-a adus aportul în organizarea ştiinţei medicale în ţară.

Un aspect semnificativ al activităţii academicianului Gheorghe Ţîbîrnă îl constituie promovarea lucrărilor ştiinţifice ale cercetătorilor din Republica Moldova prin intermediul revistei Secţiei de Ştiinţe Medicale ,,Ştiinţele Medicale”, fiind membru al colegiului de redacţie, apoi redactor-şef.

Rezultatele ştiinţifice performante obţinute pe parcursul activităţii sale ştiinţifice şi chirurgicale timp de circa 40 de ani au fost publicate în peste 360 lucrări ştiinţifice, inclusiv 12 monografii, 8 recomandări metodice, 11 brevete de invenţie. Printre aceste publicaţii vom menţiona monografia ,,Criochirurgia în oncologie”, editată în 2013 în colaborare cu doctorul habilitat în medicină Cernat V. şi doctorul în biologie Valentina Stratan. Semnificaţia acestei lucrări constă nu numai în familiarizarea specialiştilor cu experienţa implementării metodei criochirurgicale în tratarea pe parcursul a 35 de ani a tumorilor din regiunea gâtului şi capului, dar şi în prezentarea unei variante perfecţionate a metodei, care poate fi utilizată în condiţii de ambulator.

Academicianul Gheorghe Ţîbîrnă s-a remarcat şi la pregătirea cadrelor ştiinţifice. Este fondatorul şcolii de oncologi în domeniul chirurgiei regiunii capului şi gâtului. Sub conducerea ştiinţifică a Dumnealui au fost susţinute 9 teze de doctor în medicină şi 6 – de doctor habilitat în medicină.

În calitate de preşedinte al Societăţii Ştiinţifico-Practice a Oncologilor din Republica Moldova participă activ şi la perfecţionarea cadrelor de oncologi, la organizarea şi consolidarea specialiştilor în domeniul oncologiei în ţară.

Activitatea sa ştiinţifică şi ştiinţifico-organizatorică a fost înalt apreciată, fiind menţionat cu cele mai înalte distincţii ştiinţifice şi de stat: „Ordinul Republicii”, „Gloria Muncii”, „Om Emerit”, Laureat al Premiului de Stat în Ştiinţă (2008), medalia „Dimitrie Cantemir” ş.a.

Cu prilejul vârstei de 70 de ani îi dorim noi succese în activitatea nobilă de tratare a maladiilor maligne şi mulţi ani de viaţă  plină de realizări, emoţii pozitive și sănătate.

Academician Gheorghe DUCA,
Președintele Academiei de Științe a Moldovei

Academician Teodor FURDUI,
Prim-vicepreşedinte de onoare al AŞM

Doctor Valentina CIOCHINĂ,
Director al Institutului de Fiziologie şi
Sanocreatologie al AŞM