Constantin Manolache - 60 лет

2013-12-02
 

Constantin MANOLACHE la 60 de ani

Domnul doctor în ştiinţe politice Constantin MANOLACHE, conferenţiar universitar, director al Institutului de Studii Enciclopedice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, s-a născut la 1 noiembrie 1953 în satul Hiliuţi, raionul Râşcani. În anul 1977 a absolvit facultatea de biologie şi pedologie a Universităţii de Stat din Moldova.

Domnul Constantin MANOLACHE activează în domeniul cercetării şi editării peste 35 de ani, acumulând o bogată experienţă ştiinţifico - organizatorică. 14 ani de muncă la Editura „Lumina” s-au marcat printr-o contribuţie personală substanţială la asigurarea instituţiilor de învăţământ cu manuale şi materiale didactice în calitate de redactor, şef de redacţie, redactor-sef adjunct. În această perioadă a organizat şi a condus două redacţii tematice.

Serviciul militar în cadrul Ministerului Apărării a coincis cu etapa de organizare a Armatei Naţionale. Domnului Constantin Manolache i-a revenit obligaţiunea să asigure armata cu ediţiile necesare pentru instruirea militară. A instituit Centrul de editare si cercetări ştiinţifice militare, l-a completat cu cadre şi s-a aflat în fruntea lui până la trecerea în rezervă, publicând materialele necesare pentru instruirea militarilor în termen, care lipseau cu desăvârşire in limba română. Pe lângă numeroasele recomandări metodice şi regulamente interne, care rămân valabile până în prezent, domnului colonel (r) C. Manolache îi revine meritul deosebit de a conduce elaborarea şi editarea Regulamentelor Militare generale pentru Forţele Armate, lucru de pionierat pentru Republica Moldova. Dumnealui a fost iniţiatorul şi redactorul - coordonator al ediţiei în 8 volume “Cartea Memoriei”, apărute pentru prima dată, şi cuprinzând informaţii despre persoanele decedate în războiul doi mondial, originare din Republica Moldova.

Deţinând, concomitent, din 2003, şi funcţia de consilier al ministrului pentru activitatea editorială şi ştiinţa militară, domnul C. Manolache a pus începutul cercetărilor militare în Armata Naţională. A iniţiat activitatea de cercetare în Academia Militară, unde a fondat Centrul de Studii de Apărare şi Securitate şi “Revista Militară”.

După câţiva ani de cercetare în cadrul Institutului de Istorie, Stat şi Drept, din ianuarie 2008 domnul C. Manolache este directorul Institutului de Studii Enciclopedice al AŞM. În această funcţie Dumnealui şi-a manifestat din plin calităţile profesionale şi organizatorice. În scurt timp a reuşit să completeze şi să consolideze un colectiv de specialişti, care s-au inclus activ în realizarea cercetărilor ştiinţifice privind elaborarea şi editarea ediţiilor enciclopedice cu tematică actuală. Sub egida Institutului de Studii Enciclopedice au apărut o serie de publicaţii ştiinţifice interesante, altele sunt pe cale de apariţie. Despre meritele personale ale Domnului Constantin Manolache vorbesc menţiunile obţinute de lucrările editate sub conducerea Dumnealui. Astfel, în 2011, la Salonul Internaţional de Carte, ediţia enciclopedică „Simbolurile Naţionale ale Republicii Moldova” a fost decernată cu Premiul Cartea Anului. În 2012, în cadrul aceluiaşi Salon Internaţional, au fost premiate trei lucrări ale Institutului de Studii Enciclopedice. Ediţia enciclopedică „Republica Moldova” a obţinut Premiul Mare, „Dicţionarul poliglot de chimie ecologică” a fost menţionat cu Premiul Cartea Anului, iar lucrarea de istorie a ştiinţei „Comisia gubernială ştiinţifică a arhivelor din Basarabia” a obţinut un premiu special.

Domnul Constantin Manolache desfăşoară şi o vastă activitate ştiinţifico-didactică. Are la activ 65 de publicaţii, inclusiv 6 monografii, este conducător ştiinţific a 5 teze de doctorat în curs de elaborare. Este decorat cu Ordinul de Onoare şi Ordinul „Meritul Bisericesc”( gradul II), medaliile „60 de ani de la fondarea primelor instituţii academice de cercetare din Republica Moldova ” şi „Dimitrie Cantemir”, „Recunoștință”, „Aniversarea a XX-a a Armatei Naționale” .

Cu ocazia consemnării a 35 de ani de activitate în cercetare, ştiinţifico-editorială privind organizarea elaborării unor lucrări enciclopedice valoroase, pregătirea cadrelor de înaltă calificare, precum şi a 60 de ani din ziua naşterii îmi face o deosebită plăcere să Vă adresez cordiale şi sincere felicitări în ziua, când mai adăugaţi crizantemă în buchetul vieţii!

Fie ca inepuizabila forţă de muncă şi responsabilitatea, verticalitatea şi profesionalismul, onestitatea şi înţelepciunea, care Vă caracterizează în calitate de cercetător, conducător al doctoranzilor şi organizator al cercetărilor enciclopedice, să vă aducă cu prisosinţă şi în viitor respectul colegilor, discipolilor şi tuturor celor care Vă înconjoară, să Vă bucuraţi de recunoaşterea rezultatelor muncii Dumneavoastră atât în ţară, cât şi în lumea mare, unde locuieşte neamul românesc.

Profitând de ocazie, în această zi deosebită, Vă doresc să aveţi parte de lumină şi bunătate în suflet, de noroc, bunăstare şi bucurii de la cei apropiaţi, de colaborare rodnică cu toţi cercetătorii din ţară şi noi realizări întru slava Patriei noastre Republica Moldova!

Preşedinte al AŞM,
academician Gheorghe DUCA