Diomid Gherman - 85 years

2013-04-10
 

PATRIARHUL NEUROLOGIEI AUTOHTONE –
ACADEMICIANUL DIOMID GHERMAN

Dl academician Diomid Gherman la vârsta sa onorabilă de 85 de ani se află într-o excelentă formă fizică şi bucură colectivele USMF „Nicolae Testemiţanu”, Institutului de Neurologie şi Neurochirurgie (INN) prin abilităţi de muncă de toate zilele într-un dinamism constant şi eficient. Domnia Sa continuă să dirijeze activităţile cotidiene la spital, catedră, la Academie.

S-a născul la 10 aprilie 1928 în comuna Bocşa, judeţul Bălţi, în familia diaconului Gheorghe Gherman. După absolvirea şcolii primare de la baştină îşi continuă studiile la Liceul Comercial din Bălţi, apoi şcoala nr. 1 din acelaşi oraş, pe care a absolvit-o în 1946. Îşi face studiile la Institutul de Stat de medicină din Chişinău (ISMC) între anii 1946 – 1951. După absolvira facultăţii activează ca medic-şef al spitalului de circumscripţie Chirileni, raionul Ungheni, şi al celui raional Congaz. Ulterior este inspector al Ministerului Sănătăţii, preşedinte al Comitetului Central al Crucii Roşii din Moldova (1958-1961). Concomitent studiază insistent neurologia. Între anii 1952-1954 se află în secundariatul clinic la catedra Neurologie a ISMC, ghidat de către profesorul de mare autoritate în domeniu Boris Şarapov. În anul 1962 susţine teza de doctor în medicină, iar în 1972 susţine teza de doctor habilitat. În anul 1973 este confirmat titlul de profesor universitar. Are-n palmares peste 400 de lucrări ştiinţifice publicate, inclusiv 12 monografii, trei manuale, 12 lucrări metodice, un dicţionar, trei invenţii.

Din anul 1961 activează la catedra Neurologie ca asistent, conferenţiar, profesor, şef catedră (1970 – 1998). În anul 1993 a fost ales membru titular al AŞ RM, academician al academiei din New-York, academician al academiei Euroasiatice, membru de onoare al AM din România, etc. În anul 1998 s-a învrednicit de Premiul de Stat al RM. Între anii 1974 – 1998 a deţinut funcţia de neurolog principal al MS, contribuind la organizarea secţiilor de neurologie aproape la toate spitalele raionale din republică. Timp de 28 de ani a fost preşedinte al Comisiei de atestare a neurologilor şi neurochirurgilor din RM. Este decorat cu mai multe ordine şi medalii, fiind purtătorul titlurilor „Om Emerit”, „Savant Emerit”, „Cetăţean de Onoare al raionului Făleşti. Actualmente activează în cadrul INN şi a USMF „Nicolae Testemiţanu”, fiind membru al Senatului la Alma Mater.

Sub nemijlocita îndrumare a dlui Diomid Gherman au fost susţinute 27 de teze de doctor în medicină, inclusiv 5 teze de doctor habilitat. Spiritul inovator şi responsabil al dlui a contribuit la formarea unei pleiade de tineri specialişti (I. Ilciuc, M. Gavriliuc, G. Zapuhlâh, O. Pascal, Marina Sangheli, Svetlana Pleşca etc.), care au ridicat vitiginos nivelul serviciului neurologic din ţară. Recunoaştem cu mândrie şi demnitate că mentorul nostru ne-a cultivat atitudinea faţă de valorile spirituale ale umanităţii, conştiinciozitatea în muncă, patriotismul profesional, dragostea de neam şi de ţară.

Aportul dlui pentru dezvoltarea neurologiei autohtone este incontestabil. Academicianul Diomid Gherman este pe bună dreptate considerat patriarhul neurologiei din Moldova. S-a manifestat plenar în activitatea de cercetare, investigaţiile sale purtând însemnele unei munci asidue. Muncind cu dăruire de sine, a obţinut pe parcursul anilor rezultate remarcabile şi a reuşit să creeze ceea ce azi se numeşte şcoala naţională de neurologie şi neurochirurgie. Diomid Gherman a obţinut realizări performante, care l-au plasat printre cei mai renumiţi savanţi din domeniu. Domnia sa deţine rolul de expert, consultant în cele mai dificile cazuri şi părerea dlui este ca regulă decisivă. Cercetările domniei sale în domeniul patologiei vasculare medulare sunt recunoscute în toată lumea. Acestui capitol intrigant al neurologie el s-a consacrat pe deplin şe se bucură de rezultate muncii asidue depuse. Graţie cercetărilor dlui au fost descrise aşa numetele „zone critice” de vascularizare medulară, o contribuţie esenţială apreciată de neurologii din toată lumea. Patologia vasculară vertebro-medulară a fost şi rămâne preocuparea academicianului Diomid Gherman. În anul 2006 face o recapitalure a cercetărilor efectuate în monografia „Dereglările vasculare medulare vertebrogene”, aducând date preţioase referitoare la modificările clinice, morfologice, imagistice, neurofiziologice etc., care se conturează în cadrul patologiei medulare. De asemenea dlui minuţios a studiat modificările din partea sistemului nervos, care se conturează în cadrul osteoporozei. El a elaborat noţiunea de spondilopatie hormonală, care a fost merituos acceptată de comunitatea medicală.

Capacităţile organizatorice ale dlui academician sunt ireproşabile. Graţie activităţii neobosite a dlui din 1989 se organizează simpozioanele neurologilor şi neurochirurgilor Chişinău-Iaşi. Deja s-au desfăşurat 12 reuniuni ştiinţifice ale neurologilor şi neurochirurgilor de pe cele două maluri ale Prutului.

Academicianul Gherman a lansat neurologia din Moldova şi pe arena internaţională. Dumnealui a contribuit la faptul că Moldova printre primele ţări ale spaţiului post-sovietic a devenit membru al Federaţiei Europene a Socetăţilor Neurologice (FESN). El este membrul Consiliului Delegaţilor FESN şi este reprezentantul Moldovei pe problemele patologiei spinale, istoriei neurologiei. În semn de recunoştinţă a activităţii branşei din Moldova FESN a organizat deja la Chişinău 3 cursuri educaţionale regionale cu participarea neurologilor din Moldova, România, Belarusi, Ucraina, Federaţia Rusă, Mongolia, Republica Cehă.

In 2008 a văzut lumina tiparului lucrarea „Aşa a fost să fie”, care dezvăluie unele evenimente din activitatea USMF „Nicolae Testemiţanu” şi din viaţa personală.

Dl academician Diomid Gherman dispune de calităţi deosebite de pedagog, clinicist, cercetător, dar în viaţa de toate zilele rămâne un om bun la inimă şi modest cu alese calităţi morale.