Vasile BABUC - 80 years

2013-02-12

Vasile BABUC
(n. 13 februarie 1933, Chişinău) Agronom, domeniul ştiinţific: pomicultură.
Doctor habilitatîn ştiinţe agricole (1977), profesor universitar (1980). Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1984).

A absolvit Şcoala Militară de Aviatori din Lugansk (1956) şi Fa-cultatea de Horticultura a Institutului Agricol din Chişinău (1961). Activează în cadrul acestui institut în calitate de asistent, lector su-perior, conferenţiar, profesor (1961-1981), şef al Catedrei de Po-micultură (din 1982) şi prorector pentru munca ştiinţifică (1983-1988). Concomitent cu activitatea didactică, a fost director adjunct al Institutului de Cercetări pentru Pomicultură (1979-1982) şi ulterior consultant ştiinţific la acest institut (până în 2000).

A fondat o şcoală ştiinţifică în domeniul pomiculturii din Republica Moldova. Prin experienţele polifactoriale multianuale în plantaţii intensive şi superintensive de măr şi de alte specii pomicole, a studiat împreună cu discipolii săi evoluţia şi bilanţul activităţii fo-tosintetice, nutriţia minerală, regimul de apă şi alţi factori ai formării producţiei vegetale, eficienţa economică şi energetică, atenuarea impactului ecologic. Ca rezultat, au fost elaborate bazele fiziologice şi tehnologice ale pomiculturii intensive în Republica Moldova, tehnologii avansate de producere a materialului săditor, de înfiinţare şi exploatare a livezilor cu potenţial de producere mare. A contribuit, în calitate de conducător ştiinţific sau consultant, la elaborarea elementelor tehnologice şi tehnologiilor de cultivare a părului, gutuiului, vişinului, cireşului, caisului, prunului, piersicului, căpşunului, coacăzului negru. Priorităţile cercetărilor constau în utilizarea asociaţiilor soi-portaltoi de performanţă, sporirea valorificării spaţiului fotosintetic şi al celui din sol de la 40-50% până la 75-80% prin modernizarea arhitectonicii plantaţiei, elaborarea şi aplicarea tehnologiilor avansate economisitoare de investiţii, resurse energetice şi materiale costisitoare, programarea cantităţii, calităţii şi competitivităţii producţiei de mere în sistemul superintensiv de cultură. Semnează cea 280 de lucrări ştiinţifice şi didactice.

Deţine 9 brevete de invenţie. Este preşedinte al Consiliului ştiinţific specializat pentru conferirea gradelor ştiinţifice de doctor şi doctor habilitat la specialităţile „Agrotehnica", „Fitotehnia", „Pomicultu¬ra" şi „Legumicultura" A pregătit 26 de doctori şi 7 doctori habilitaţi în ştiinţe agricole. Participă la numeroase conferinţe şi simpozioa¬ne republicane şi internaţionale (Praga, Budapesta, Varşovia, Mos¬cova, Bucureşti, Kiev, Iaşi etc). A ţinut prelegeri la facultăţile de hor¬ticultura ale instituţiilor de învăţământ superior din Rusia, Ucraina, România, Bulgaria. Este membru al Academiei Internaţionale de în¬văţământ Agrar (Moscova), preşedinte al colegiului de redacţie al enciclopediei CadoBodcmeo (1990). Doctor Honoris Causa al Uni¬versităţii Agrare de Stat din Moldova.

Deţinător al titlului de „Om Emerit", decorat cu Medalia „Meri¬tul Civic" şi cu Ordinul „Gloria Muncii".