„Moldova Suverană” – gafă sau sfidare cu premeditare?

2007-09-06

„Moldova Suverană” în numărul său din 4 septembrie curent a realizat încă o performanţă absurdă şi antidemocratică. Practic, în ultimul timp acest cotidian vede peste tot, şi mai cu seamă, în rîndurile intelectualităţii, duşmani şi trădători de ţară, asumîndu-şi dreptul exclusiv de a identifica adevărul în ultimă instanţă. Indiscutabil, această atitudine prezintă un pericol serios pentru societate, şi, în primul rînd, pentru intelectualitatea ţării. Discreditarea şi diminuarea rolului comunităţii ştiinţifice şi contrapunerea ei cu Preşedintele ţării nu contribuie nicidecum la asigurarea securităţii statului, ci dimpotrivă, creează tensiuni în societate şi distanţează oamenii de ştiinţă şi cultură de conducerea ţării.

Datoria onorabilă a Academiei de Ştiinţe de a aprecia notorietăţile în ştiinţă şi cultură la justa valoare nu poate fi contestată de nimeni şi nu urmăreşte nici un scop meschin. Cu atît mai mult, aceasta nu poate fi considerată ca o tentativă de a submina statalitatea şi politica conducerii de vîrf, care în ultimul timp a întreprins măsuri fără precedent întru salvarea şi dezvoltarea ştiinţei, pentru ce îi sîntem recunoscători.

Nu vom intra în polemică, fiind ferm convinşi de absurditatea acuzaţiilor aduse Academiei de Ştiinţe şi comunităţii ştiinţifice. E de datoria noastră de a menţiona că cel mai înalt for ştiinţific al ţării este în afara politicii. E regretabil faptul că un cotidian naţional n-a conştientizat că ştiinţa a devenit forţa motrice a dezvoltării socio-economice şi slujeşte intereselor statului, iar oamenii de ştiinţă, care se sacrifică în numele prosperităţii ţării şi în cele mai grele vremuri n-au părăsit Patria în căutarea unui destin mai bun, merită susţinere, dar nu defăimare.

Academia de Ştiinţe a Moldovei