Î.S. "Tipografia AŞM"

Director Valeriu Schiţco
Phone 23-53-21