Î.S. "Cartea Academică"

Director Svetlana Ţaranu
Phone 22-33-55