Î.S. "Tipografia AŞM"

Director Valeriu Schiţco
Telefon 23-53-21