Contests


Concursul de proiecte pentru tinerii cercetători finanțate de la bugetul de stat, pentru anii 2017-2018

CONSILIUL SUPREM PENTRU ȘTIINȚĂ ȘI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE ȘTIINŢE A MOLDOVEI anunță concursul de proiecte pentru tinerii cercetători finanțate de la bugetul de stat, pentru anii 2017-2018.

Condiţiile de participare pot fi accesate aici.

Formularul-tip de perfectare a propunerii de proiect în limba română poate fi accesat aici.

Formularul-tip de perfectare a propunerii de proiect în limba engleză poate fi accesat aici.

Directorii de proiect vor înregistra propunerea de proiect în limba română și vor atașa formularele în limba română și în limba engleză (obligatoriu semnate şi ştampilate) în PDF, în sistemul Expert on-line www.expert.asm.md , telefoane de contact: 28-98-51, 28-98-42.

Formularele completate și imprimate, semnate și ștampilate vor fi prezentate în limba română și în limba engleză pe suport de hîrtie și în varianta electronică la Centrul pentru Finanțarea Cercetării Fundamentale și Aplicative (CFCFA), bd.Ștefan cel Mare, 1, biroul 336, tel. 27-27-58.

Termenul limită de depunere a propunerii de proiect 27 mai 2016, ora 17.00

Calendarul competiţiei/concursului

Activitatea

Termeni limită

Lansarea apelului

25.04.2016

Termenul limită pentru înaintarea propunerilor de proiect

27.05.2016

Publicarea rezultatelor privind eligibilitatea participării la apel

01.06.2016

Evaluarea propunerilor de proiect eligibile

(vezi fișele de evaluare)

01.06.2016 –01.07.2016

Publicarea rezultatelor expertizei

04.07.2016

Contestarea rezultatelor

05.07.2016-07.07.2016

Publicarea listei proiectelor aprobate pentru finanțare prin hotărîrea CSȘDT

După aprobarea Hotărârii CSȘDT

 

La concurs pot participa organizaţiile acreditate din sfera ştiinţei şi inovării. 

După depunerea propunerii de proiect se exclude orice tip de modificare sau de îmbunătăţire a ei.

Manager de Proiect: Olesea CALININ

Tel. 27-27-58

E-mail: [email protected]