Contests


Apelul de Concurs “BONUS EUROPEAN” pentru participarea în cadrul Programului ORIZONT 2020

2016-02-15
imagine
Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM) şi Centrul Proiecte Internaţionale (CPI) informeaza comunitatea științifică din Republica Moldova despre prelungirea Apelului de concurs “BONUS EUROPEAN” privind stimularea participării reprezentanţilor comunităţii ştiinţifice din Moldova în Programul Cadru al Uniunii Europene de cercetare-invovare  ORIZONT 2020.
 
Iniţiativa data este susţinută în cadrul Contractului de Grant Nr. 2014/ 346-992 al Comisiei Europene "Suportul Financiar pentru participarea Republicii Moldova în Programul Cadru al Uniunii Europene de cercetare-invovare  ORIZONT 2020",  semnat pe data de 24.09.2014.
 
Scopul acestei iniţiative este de a stimula participarea reprezentanţilor sectorului de cercetare-inovare-dezvoltare în cadrul Programului ORIZONT 2020 (H2020) prin oferirea unui suport financiar - BONUS EUROPEAN, în calitate de apreciere a eforturilor depuse pentru elaborarea şi depunerea propunerilor de proiect la H2020.
 
BONUS-ul EUROPEAN va fi acordat conform următoarelor categorii:
 
1)    5 000 lei – în cazul depunerii unei propuneri de proiect la apelurile curente H2020 (este prezentată notificarea CE cu rezultatul evaluării, care confirmă depunerea propunerii de proiect şi eligibilitatea ei);
 
2)    7 000 lei – în cazul în care proiectul depus a trecut pragul (threshold) dar nu a obţinut finanţare (este prezentată notificarea CE cu rezultatul evaluării, care demonstrează motivul de respingere a propunerii de proiect);
 
3)    10 000 lei – în cazul în care propunerea de proiect cu participarea în consorţium a echipei din Republica Moldova obţine finanţare (este prezentată notificarea CE cu rezultatul evaluării şi Formular B completat pentru proiectul dat);
 
4)    20 000 lei – în cazul în care un proiect coordonat de către o instituţie din RM obţine finanţare (este prezentată notificarea CE cu rezultatul evaluării şi Formular B completat pentru proiectul dat).
 
În dependenţă de categoria BONUSUL-ui EUROPEAN suma corespunzătoare va fi transferată pe contul instituţiei-găzdă în folosul echipei de cercetare din Republica Moldova participant la proiectul depus în cadrul Programului ORIZONT 2020. Echipa de cercetare este beneficiarul principal al acestui suport financiar.
 
La BONUS-ul EUROPEAN pot apela cercetătorii, aspiranţi la performanţele ştiinţifice în domeniile avansate ale ştiinţei, bine precizate, şi care activează in cadrul instituţiilor din sferă ştiinţei şi inovării din Republica Moldova, precum şi alţi participanţi în cadrul Programului ORIZONT 2020 din mediul de afaceri, organizaţii nonguvernamentale, etc.
 
Luarea deciziilor privind selectarea şi finanţarea proiectelor va fi luată de către Comisia de Evaluare pentru examinarea dosarelor depuse în cadrul Apelului de concurs.
 
Propunerile pot fi înaintate pînă la 15.09.2016. 
 
Aplicanţii prezintă propunerile de proiect la Centrul Proiecte Internaţionale al AŞM, în conformitate cu cerinţele şi condiţiile de participare stipulate în prezentul Apel la adresa:
 

Str. Ştefan cel Mare 1, biroul 433, Telefon de contact: 022 274534, 022 271671. 

Formular de aplicare