Contests


Apel comun de proiecte 2016-2018: Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Agenţia de Stat pentru Ştiinţa, Inovare şi Informatizărea a Ucrainei pentru perioada 2016-2018

Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM) şi Agenţia de Stat pentru Ştiinţa, Inovare  şi Informatizare a Ucrainei (ASŞIIU) lansează Apelul comun pentru depunerea propunerilor de proiecte de cercetare, în conformitate cu prevederile Acordului de Cooperare între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei în domeniul învăţămîntului, ştiinţei şi culturii, încheiat la data de 20 martie 1993, Protocolului Comisiei moldo-ucrainene de cooperare științifică și tehnologică din 13 noiembrie 2015.
 
Scopul concursului este de a promova şi sprijini cooperarea ştiinţifică din Republica Moldova şi cea din Ucraina în domeniile de cercetare şi dezvoltare de interes comun pentru ambele părţi.
 
Se anunţă concurs de proiecte de cercetare în următoarele domenii de cercetare:
  1. Tehnologiile de informare şi comunicare
  2.  Nanotehnologii și materiale noi
  3. Biotehnologii și științe agricole
  4. Energia şi eficacitatea energiei
  5. Medicina şi farmaceutica
  6. Ocrotirea mediului
  7. Cercetare socio-economică şi umanistă
La concurs se înaintează cereri de executare a proiectelor ştiinţifice comune, efectuate de colective de cercetători ştiinţifici din Republica Moldova şi Ucraina, ce  prezintă interes  pentru comunitatea ştiinţifică şi au ca scop dezvoltarea şi aprofundarea cunoştinţelor şi cercetărilor, care prin metodele sale de executare manifestă o importanţă ştiinţifică şi practică majoră, precum şi măsuri speciale pentru eficientizarea mobilităţii, dezvoltarea cooperării internaționale, schimbului de experienţă şi accesul la infrastructura de scară medie şi înaltă, cu scopul de a promova mobilitatea cercetătorilor şi a stimula dezvoltarea  pe termen  lung a colaborării ştiinţifice şi de cercetare.
 
În cadrul acestui concurs prioritatea de bază pentru participarea la acest concurs este:
  • demonstrarea participării  în Programul Cadru 7 și Programul Cadru pentru Cercetare și Inovare ORIZONT 2020 al Uniunii Europene;
  • consolidarea eforturilor pentru elaborarea unor proiecte ştiinţifice pentru participarea la concursurile anunţate de Programul Cadru pentru Cercetare și Inovare ORIZONT 2020 al Uniunii Europene.
În conformitate cu Protocolul comisiei mixte moldo-ucrainene privind cooperarea ştiinţifico- tehnologică din 13 noiembrie 2015, la concursul anunţat în 2016 vor fi acceptate proiectele comune ale cercetătorilor din Moldova şi Ucraina pentru perioada 2017-2018 după cum urmează:
 
Termenul de aplicare la concurs: 15 februarie -15 aprilie 2016;
 
Data limită de înaintare a propunerilor este 15 aprilie 2016. 
 
Expertizarea proiectelor – mai-august 2016;
 
Schimbul de informații privind rezultatele expertizei- septembrie 2016;
 
Selectarea proiectelor pentru finanţare – octombrie- noiembrie 2016;
 
Perioada finanțării proiectelor comune – 1 ianuarie 2017 – 31 decembie 2018
 
Perioada derulării proiectului este de pîna la 24 luni. Costul unui proiect nu va depăşi suma de 100 mii lei (50 mii lei anual). Părţile vor contribui în mod egal la finanţarea programului în limetele fondurilor disponibile.
 
Finanţarea proiectelor se va efectua în baza rezultatelor evaluării, selectării şi coordonării între Parţi (AŞM-ASŞIIU), în conformitate cu normele şi regulile stabilite. Decizia de susţinere financiară a proiectelor  se ia în comun de către Părţi.
 
În cadrul acestor proiecte vor fi organizate ateliere de lucru, seminare ştiinţifice comune, pe teme specifice cu participarea oamenilor de ştiinţă din fiecare ţară.
 
Cercetătorii din Moldova prezintă propunerile de proiect la Centrul Proiecte Internaţionale al AŞM, în conformitate cu cerinţele şi condiţiile de participare stipulate în acest Apel de concurs la adresa:
 
Centrul Proiecte Internaţionale
Lidia Vîrţan, vicedirector
Tel. 022274534
e-mail- [email protected]
Victoria Lisnic, specialist principal
Tel. 022274534
e-mail- [email protected]
 
Cercetătorii din Ucraina  prezintă propunerile la Agenţia de Stat pentru Ştiinţa, Inovare şi Informatizare a Ucarinei, în conformitate cu regulile şi condiţiile de scriere a propunerii elaborate de catre ASȘIIU.
 
Ministerul Educației și Științei al Ucrainei
Departamentul Relații Internaționale și Integrare Europeană
Natalia Valerievna Atamanenko
Tel : +38044 287 82 39
E-mail: [email protected]
 
Formular de aplicare