Contests


Concurs pentru obţinerea Bursei de excelenţă a Guvernului şi a Bursei nominale (pe domenii) pentru doctoranzi, pe anul 2016

Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM anunţă concurs pentru obţinerea  Bursei de excelenţă a Guvernului şi a Bursei nominale (pe domenii) pentru doctoranzi, pe anul 2016.

La concurs pot participa doctoranzii anului II şi III de studii, învăţămînt de zi, bursieri din instituţiile de Stat cu activitate de doctorat.
Criteriile de acordare a burselor nominalizate sunt stipulate în Regulamentul cu privire la modul de acordare  a Bursei de excelenţă a Guvernului şi Bursei nominale (pe domenii), pentru doctoranzi, aprobat prin HG nr.161 din 15.02.2008 şi modificat prin HG nr.539 din 02.09.2009.
Dosarele, însoţite de Fişa de evidenţă a doctorandului se vor depune la Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM, biroul 320, în perioada 1-30 octombrie 2015.
 
Telefoane de contact: 022 54 28 25; 022 54 63 82;