Конкурсы и гранты


Concursul proiectelor din cadrul programelor de stat, finanțate de la bugetul de stat pentru anii 2016-2017

CONSILIUL  SUPREM PENTRU  ȘTIINȚĂ  ȘI  DEZVOLTARE  TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE ȘTIINŢE A MOLDOVEI anunță concursul proiectelor din cadrul programelor de stat, finanțate de la bugetul de stat pentru anii 2016-2017, după cum urmează:

  1. Design-ul substanţelor chimice şi dirijarea arhitecturii materialelor pentru diverse aplicaţii” (coord. acad. Gheorghe Duca);

Obiectivele Programului de Stat pot fi accesate AICI.

  1. „Regenerare prin terapie celulară a ţesuturilor şi a organelor afectate” (coord. acad. Ion Ababii). Obiectivele Programului de Stat pot fi accesate AICI.

Condiţiile de participare pot fi accesate aici.

Formularul-tip de perfectare a propunerii de proiect poate fi accesat aici.

Propunerea de proiect va fi înregistrată în sistemul Expert on-line www.expert.asm.md, telefoane de contact: 28-98-51, 28-98-42.

Formularele completate și imprimate, semnate și ștampilate vor fi prezentate în limba română  pe suport de hîrtie și în varianta electronică la Centrul pentru Finanțarea Cercetării Fundamentale și Aplicative (CFCFA), bd.Ștefan cel Mare, 1, biroul 336, tel. 27-27-58.

Termenul limită de depunere a propunerii de proiect 18 septembrie 2015, ora 17.00

Calendarul competiţiei/concursului

Activitatea

Termeni limită

Lansarea apelului

10.08.2015

Termenul limită pentru înaintarea propunerilor de proiect

18.09.2015

Publicarea rezultatelor privind eligibilitatea participării la apel

22.09.2015

Evaluarea propunerilor de proiect eligibile

(vezi fișele de evaluare)

23.09.2015

Publicarea rezultatelor expertizei

23.10.2015

Contestarea rezultatelor

26.10.2015-28.10.2015

Publicarea listei proiectelor aprobate pentru finanțare prin hotărîrea CSȘDT

După aprobarea Hotărârii de CSȘDT

 

La concurs pot participa organizaţiile acreditate din sfera ştiinţei şi inovării. 

După depunerea proiectului se exclude orice tip de modificare sau de îmbunătăţire a propunerii de proiect.

Manager de Proiect: Olesea CALININ

Tel. 27-27-58

E-mail: [email protected]