Конкурсы и гранты


Concursul pentru decernarea Premiului National

În perioada 7 iulie - 1 august curent, are loc înaintarea la concurs a candidaţilor și colectivelor de candidați pentru decernarea Premiului Naţional.

La concursul pentru decernarea Premiului Naţional pot fi înaintaţi cetăţenii Republicii Moldova, realizările remarcabile ale cărora au îmbogăţit substanţial ştiinţa, tehnologiile, cultura, arta şi sportul, au avut un aport considerabil la promovarea imaginii pozitive a ţării pe plan internaţional, un impact considerabil asupra dezvoltării progresului tehnico-ştiinţific şi social-economic, asupra culturii naţionale şi mondiale.

Premiul Național se decernează, de regulă, unui singur candidat. În eventualitatea în care rolul decisiv în elaborarea/realizarea unei lucrări aparţine mai multor persoane, Premiul Naţional poate fi decernat colectivului de autori. În acest caz, recompensa bănească se împarte egal între laureaţii Premiului Naţional, iar diploma şi medalia sînt înmînate fiecărui laureat. Una şi aceeaşi persoană nu poate fi inclusă concomitent în componenţa mai multor colective de autori pretendenţi la Premiul Naţional.

Înaintarea candidaţilor la concursul pentru decernarea Premiului Naţional se face de către ministerele de resort, Academia de Ştiinţe a Moldovei, universităţi, uniunile de creaţie, federaţiile de sport, precum şi de către laureaţi ai Premiului Naţional şi laureaţi ai Premiului de Stat.

Scrisoarea de recomandare privind candidatul/candidaţii la concursul pentru decernarea Premiului Naţional urmează să conţină următoarele informaţii: numele şi prenumele, data şi locul naşterii, domiciliul, locul de muncă sau ocupaţia, gradul ştiinţific, titlul ştiinţifico-didactic, titlul onorific, contribuţia candidatului/candidaţilor la dezvoltarea ştiinţei/tehnologiei/culturii/artei/sportului, materializată prin elaborarea/realizarea unei lucrări, unui ciclu de lucrări sau prin performanţe la competiţiile sportive naţionale și internaţionale; date despre premii; probe ce denotă recunoaşterea realizărilor candidatului /candidaţilor.

Recomandările candidaţilor pentru concursul Premiului Naţional, cu indicarea domeniului de decernare a Premiului Naţional (ştiinţă; tehnologii; cultură şi artă; sport), precum și materialele însoțitoare urmează să fie prezentate Comisiei pînă la 1 august 2014, ora 15.00.

La concursul pentru decernarea Premiului Naţional nu se admit persoanele care deţin Premiul Naţional în domeniul ştiinţei şi tehnicii, Premiul Naţional în domeniul literaturii, artei şi arhitecturii, Premiul Naţional sau Premiul de Stat.

Materialele cu privire la candidaţii înaintaţi la concursul nominalizat urmează a fi transmise în adresa Guvernului (Casa Guvernului, Piaţa Marii Adunări Naţionale, nr.1). Materialele prezentate pentru concurs nu se restituie candidaților.

Informaţii suplimentare la tel.022-250-159, Iurii Bucinschi, secretar al Comisiei pentru decernarea Premiului Naţional, sau la tel.022-250-492, Ina Scutelnic, consultant principal în cadrul Direcţiei dezvoltare socială.

Sursa: cancelaria.gov.md

Hotărârea Guvernului nr. 399 din 12 iunie 2012 cu privire la Premiul Național (Componența comisiei, regulamentul concursului)