Конкурсы и гранты


APEL organizarea manifestărilor ştiinţifice internaţionale 2015

CONSILIUL  SUPREM PENTRU  ȘTIINȚĂ  ȘI  DEZVOLTARE  TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE ȘTIINŢE A MOLDOVEI anunță concursul proiectelor pentru organizarea manifestărilor științifice internaţionale pentru anul 2015.

Condiţiile de participare pot fi accesate aici.

Formularul-tip de perfectare a propunerii de proiect poate fi accesat aici.

Modul de depunere a propunerilor de proiect:

Propunerea de proiect va fi înregistrată în sistemul Expert on-line www.expert.asm.md, telefoane de contact: 28-98-51, 28-98-42.

Formularele completate şi imprimate, semnate şi ştampilate vor fi prezentate în limba română pe suport de hârtie şi în variantă electronică (WORD) la Centrul pentru Finanțarea Cercetării Fundamentale și Aplicative (CFCFA), bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 1, biroul 333, tel. 27-04-45.

Termenul limită de depunere a propunerii de proiect 15 mai 2015, ora 17.00

Calendarul competiţiei/concursului

Activitatea

Termeni limită

Lansarea apelului

04.05.2015

Termenul limită pentru înaintarea propunerilor de proiect

15.05.2015

Publicarea rezultatelor privind eligibilitatea participării la apel

19.05.2015

Evaluarea propunerilor de proiect eligibile

(vezi fișele de evaluare)

20.05.2015-12.06.2015

Publicarea rezultatelor expertizei

15.06.2015

Contestarea rezultatelor

15.06.2015-17.06.2015

Publicarea listei proiectelor aprobate pentru finanțare prin hotărîrea CSȘDT

După aprobarea Hotărârii de CSȘDT

 

 

Manager de Proiect: Valentina CANDU

Tel. 27-04-45

E-mail: [email protected]