Concursuri


Apel pentru propuneri – 2014-2015, Revenirea temporară a reprezentanţilor Diasporei ştiinţifice din Moldova

”FENOMENUL EXODULUI DE CREIERE: UN MOD DE ABORDARE ÎN VEDEREA CONSOLIDARII REPUBLICII MOLDOVA CA PLATFORMA DE CERCETARE ŞI DEZVOLTARE PRIN REVENIREA TEMPORARA A OAMENILOR DE ŞIINŢA MOLDOVENI EXPATRIAŢI”

Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM), unica instituţie publică de semnificaţie naţională în sfera ştiinţei şi inovării, este coordonatorul plenipotenţiar al activităţii ştiinţifice şi inovaţionale, forumul ştiinţific suprem al ţării şi consultantul ştiinţific pentru autorităţile publice ale Republicii Moldova. Activitatea AŞM se desfăşoară în baza Codului pentru Ştiinţă şi Inovare al RM şi a Acordului de Parteneriat între AŞM şi Guvernul.

Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM), creată în 1951 este principala organizaţie interguvernamentală în domeniul migraţiei, care conlucrează activ cu parteneri guvernamentali şi non guvernamentali.

Centrul Proiecte Internaţionale al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, în parteneriat cu Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, Misiunea în Moldova va susţine în bază de concurs 30 cercetători – membri ai Diasporei Ştiinţifice a Moldovei (DŞM), care vor dori să revină în Moldova pentru o vizită de 7-11 zile cu scopul de a realiza activităţi de cercetare la una din universităţile academice sau instituţiile de cercetare-dezvoltare din Moldova. Vizita de scurtă durată urmează a fi planificată în perioada 1 noiembrie 2014 – 31 martie 2015. ASM şi OIM vor aloca beneficiarilor suport financiar pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi diurnă. Apelul pentru propuneri, precum şi formularul de aplicare sunt disponibile pe:www.asm.md; www.iom.md

Concursul este deschis pentru cercetătorii originari din Moldova, care în prezent activează în una din universităţile sau instituţiile de cercetare-dezvoltare de peste hotare în orice domeniu al ştiinţelor fundamentale sau aplicative şi care au experienţă de muncă în cercetare în cadrul acestor instituţii nu mai puţin de 3 ani. Propunerile urmează a fi depuse cu cel puţin patru săptămîni înainte de data planificată pentru deplasare. Granturile vor fi acordate în dependenţă de rezultatele concursului şi disponibilitatea fondurilor.

Această iniţiativă este rezultatul unui program pilot, lansat în 2010, şi implementat cu succes pe parcursul anilor 2010-2012, în cadrul căruia au beneficiat de suport şi au realizat activităţi de cercetare de scurtă durată în cadrul instituţiilor de cercetare din Moldova un număr de peste 30 membri ai DŞM din 13 ţări. Colaborarea de cercetare dintre reprezentanţii DŞM cu colegii din instituţiile moldoveneşti a continuat şi după finalizarea programului pilot, fiind oferite prelegeri şi îndrumări pentru tezele de licenţă, masterat şi doctorat ale studenţilor din Moldova, precum şi publicate lucrări comune în reviste naţionale şi internaţionale.

Obiectivul proiectului: extinderea capacităţilor Moldovei de a spori impactul migraţiei circulare asupra dezvoltării sectorului cercetare-dezvoltare prin revenirea temporară a reprezentanţilor diasporei ştiinţifice. Oportunităţi: prin intermediul acestui program membrii Diasporei ştiinţifice a Moldovei vor avea posibilitatea de a:

  • Contribui la dezvoltarea sectorului cercetare-dezvoltare din Moldova prin intermediul schimbului de experienţe şi cunoştinţe;
  • Stabili noi relaţii de colaborare cu colegii din Moldova sau reînnoi relaţiile stabilite anterior;
  • Promova integrarea cercetătorilor din Moldova în comunitatea ştiinţifică internaţională;
  • Consolida relaţiile de colaborare cu cercetătorii din Moldova pentru a participa în comun la programele internaţionale;
  • Implica în procesul educaţional (instruirea studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor etc…);
  • Servi în calitate de expert în evaluarea proiectelor, programelor, strategiilor de dezvoltare etc.;
  • Contribui la elaborarea publicaţiilor ştiinţifice comune;
  • Participa în campanii de informare pentru sensibilizarea societăţii referitor la exodul de creiere şi mecanismele de stopare a acestui proces.

Formular de Aplicare

Contacte:

Dr. Lidia ROMANCIUC
Director Centrul Proiecte Internaţionale
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Tel/fax: +373 22 270 774 Email: [email protected]
www.cpi.asm.md
Dr. Vitalie VARZARI
Specialist Superior
Direcţia Relaţii Externe
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Tel/fax: +373 22 272659
Email: [email protected]
www.international.asm.md
Oxana MACIUCA
Asistent Migraţie şi Dezvoltare
Organizaţia Internaţională pentru Migraţie,
Misiunea în Moldova
Tel: +373 22 23 29 40 (ext. 113)
Fax: +373 22 23 28 62
Email: [email protected]
www.iom.md/www.migratie.md

 

Această publicaţie a fost produsă cu susţinerea Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei. Conţinutul acestei publicaţii este responsabilitatea totala a autorilor şi nu reflectă sub nici o formă viziunile Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei.