Contests


Concurs comun de proiecte de cercetare : Academia de Științe a Moldovei (AȘM) - Fondul Republican pentru Cercetări Fundamentale din Belarus (FRCFB)

Centrul Proiecte Internaţionale anunţă cel de-al treilea concurs de proiecte de cercetare pentru 2015-2016 cu Fondul Republican pentru Cercetări Fundamentale din Belarus (FRCFB), în baza Acordului de colaborare între Academia de Științe a Moldovei (AŞM) şi Fondul Republican pentru Cercetări Fundamentale din Belarus, semnat la 23 ianuarie 2009. Scopul concursului este de a contribui la iniţierea şi/sau dezvoltarea colaborării ştiinţifice dintre savanţii din Republica Moldova şi cei din Belarus în vederea soluţionării problemelor actuale ce ţin de domeniile ştiinţelor reale şi exacte. (Apelul de concurs a proiectelor de cercetare).

Direcțiile strategice:

 1. Materiale, tehnologii și produse inovative.
 2. Eficiență energetică și valorificarea surselor regenerabile de energie.
 3. Sănătate și biomedicină.
 4. Biotehnologie.

Domeniile de cercetare:

 • Resursele acvatice: monitorizarea, epurarea, prelucrarea şi folosirea lor raţională;
 • Agricultura ecologică şi biotehnologiile;
 • Perfecţionarea metodelor de protecţie a resurselor naturale şi prevenirea degradării lor;
 • Biomedicina, farmaceutica, susţinerea şi protecţia sănătăţii;
 • Construcţia de maşini, noi tehnologii, substanţe şi materiale;
 • Sporirea eficienţei folosirii resurselor tradiţionale şi alternative de energie;
 • Tehnologii informaţionale şi nanotehnologii.

Luînd în consideraţie faptul, că Republica Moldova, începînd cu 1 ianuarie 2012, este ţară asociată la Programul-Cadru 7 şi este în proces de negociere pentru asocierea la Programul Cadru al Uniunii Europene de cercetare-inovare ORIZONT 2020 (H2020), prioritățile de bază pentru participarea la Concurs sînt următoarele:

 • demonstrarea experienţei participării în Programele Uniunii Europene PC7 și ORIZONT 2020;
 • consolidarea eforturilor pentru elaborarea, pe durata implementării proiectelor comune de cercetare, a unor proiecte ştiinţifice pentru participarea la concursurile anunţate de Programul ORIZONT 2020.

Data limită de înaintare a propunerilor este 20 octombrie 2014.

Versiunea electonică a propunerii trebuie depusa prin sistemul electronic “Expert-online” la adresa: www.expert.asm.md. În sistem se completează Propunerea de proiect în limba de stat, la care se anexează versiunea electronică a proiectului (in format  PDF).
Telefon de contact: 022 289842, 022 289851.

Propunerile pe suport de hirtie urmează a fi prezentate la adresa:
Centrul Proiecte Internaţionale
Str. Ştefan cel Mare 1, biroul 433
Tel: 022 274534, 022 271671