Contests


Concursul de proiecte comune al CSSDT al ASM si MRDA pentru 2008

CONSILIUL SUPREM PENTRU ŞTIINŢĂ ŞI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI ŞI
ASOCIAŢIA DE CERCETARE ŞI DEZVOLTARE DIN REPUBLICA MOLDOVA (MRDA)
anunţă pe anul 2008 concursul:
1. Proiectelor de inovare şi transfer tehnologic conform direcţiilor strategice ale activităţii din sfera ştiinţei şi inovării.

Termenul de realizare a unui proiect nu va depăşi 2 ani. Costul unui proiect – până la 300,0 mii lei anual, inclusiv 60 la sută din partea CSŞDT şi MRDA şi 40 la sută cofinanţare oferită în mijloace băneşti.
2. Proiectelor independente (granturilor) pentru procurarea echipamentului ştiinţific în domeniile:

    * Inginerie electronică – 1 proiect;
    * Biofizică şi biochimie – 1 proiect;
    * Agricultura şi securitatea alimentară – 1 proiect;
    * Biomedicina – 1 proiect.

Termenul de realizare a unui proiect nu va depăşi 1 an. Costul unui proiect – până la 100 mii dolari SUA, inclusiv 45 la sută din partea CSŞDT, 45 – din partea MRDA şi 10 la sută cofinanţare (oferită în mijloace băneşti).
3. Proiectelor independente individuale (pentru o singură persoană) pentru susţinerea tinerilor cercetători (până la 35 de ani inclusiv). Se vor înainta proiecte din toate domeniile de activitate, cu excepţia ştiinţelor umanistice.
Termenul de realizare a unui proiect nu va depăşi 1 an. Costul unui proiect – până la 7500 dolari SUA, inclusiv 1/3 din partea CSŞDT şi 2/3 din partea MRDA.

Concursul este deschis pentru tineri cercetători în vîrstă pînă la 35 de ani inclusiv din toate domeniile ştiinţelor fundamentale şi aplicative.

Cererile de proiecte independente (granturi) se prezintă:

   1.
      în limba română în două exemplare şi în formă electronică conform formularului-tip, la Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică pe adresa bd. Ştefan cel Mare, nr.1, Direcţia management în sfera ştiinţei şi inovării, biroul 326, tel: 27-45-00, 27-27-58.
   2.
      în limba engelză un expemplar imprimat şi unul în formă electronică conform Anunţului de program la Asociaţia de Cercetare şi Dezvoltare din Moldova (MRDA), pe adresa str. Mateevic 60, blocul 4 al USM, biroul 115, tel: 57-77-07. Anunţul de program MRDA va fi plasat pe paginile web ale AŞM (www.asm.md) şi MRDA (www.mrda.md) pînă la sfîrşitul lunii aprilie.

Cererile de proiecte de inovare şi transfer tehnologic se prezintă Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic pe adresa bd. Ştefan cel Mare, nr.1, Biroul 446, tel: 54-63-82; 54-74-32, 27-45-23, 27-72-98, în două exemplare, conform formularului-tip, ce poate fi accesat pe site-ul www.aitt.md, şi în formă electronică.

La concurs pot participa organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării acreditate sau reorganizate şi create, în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 1326 din 14 decembrie 2005, modificată prin Hotărîrea Guvernului nr. 168 din 14 februarie 2006.

Data limită de prezentare a cererilor de proiecte - 30 aprilie 2007, ora 17.00*.

Anunţul a fost publicat în săptămînalul „Făclia” la 3 martie 2007.

* Data limită de prezentare a cererilor de proiecte independente pentru procurarea echipamentului şi proiecte independente individuale este prelungită pînă la 1 iunie 2007.