State programs


Concursul naţional de susţinere a ştiinţei – „Savantul anului - 2008 ”

Pentru a cincia oară Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Banca de Economii S.A. organizează Concursul naţional  de susţinere a ştiinţei în ţara noastră – „Savantul anului - 2008 ” . Premiile se vor acorda pentru rezultate remarcabile, obţinute în cercetare în anul curent. Această competiţie intelectuală anuală îşi propune drept scop de a  impulsiona activitatea de cercetare-dezvoltare în Republica Moldova şi de a spori eficienţa în vederea atragerii  investiţiilor străine şi autohtone pentru implementarea  celor mai valoroase realizări ştiinţifice în practică.

La concurs pot participa  cercetătorii instituţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, care activează pe teritoriul  Republicii Moldova, indiferent de forma lor de proprietate. Evaluarea se va face în baza rezultatelor ştiinţifice obţinute de participanţi în anul 2008. Prioritate li se va acorda realizărilor care au un impact pozitiv asupra dezvoltării ştiinţei şi economiei naţionale, soluţionării problemelor ce ţin de necesităţile curente ale societăţii.

Concursul naţional de susţinere a ştiinţei în Republica Moldova se desfăşoară pentru următoarele patru  nominalizări: “Savantul anului în domeniul ştiinţelor umanistice”- cu premiul de 50 mii de lei; „Savantul anului în domeniul ştiinţelor reale” – cu premiul de 50  mii de lei; “Tînărul savant al anului în domeniul ştiinţelor umanistice”- cu premiul de 30  mii de lei; Tînărul savant al anului în domeniul  ştiinţelor reale”  cu premiul de 30 mii de lei.  Vîrsta maximă de participare la ultimele două nominalizări ale concursului  este de 35 de ani. 

Condiţiile de  participare şi modul de desfăşurare a concursului sunt stipulate în Regulamentul cu privire  la  Concursul naţional de susţinere a ştiinţei şi inovării în Republica Moldova, care poate fi accesat pe pagina electronică oficială a Academiei de Ştiinţe a Moldovei: www.asm.md. 

 Dosarele cu materialele respective şi o fotografie pot fi prezentate la concurs, începînd cu 1 octombrie 2008 pînă la 10 noiembrie 2008, ora 17.00 – termenul limită,  pe adresa: MD – 2001, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 1, bir. 327, tel.: 27-45-00. 
 

Premiile şi diplomele de menţiune vor fi înmînate de către preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi preşedintele Băncii de Economii S.A. în cadrul unei şedinţe solemne.
     
Serviciul de presă  al A.Ş.M.