Programe de stat


Concursul proiectelor din cadrul programelor de stat , finanțate de la bugetul de stat pentru anii 2017-2018.

CONSILIUL SUPREM PENTRU ȘTIINȚĂ ȘI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE ȘTIINŢE A MOLDOVEI anunță concursul proiectelor din cadrul programelor de stat, finanțate de la bugetul de stat pentru anii 2017-2018, după cum urmează:

1.    Securitatea economică în contextul integrării regionale și europene a Republicii Moldova” (coord. acad. Grigore Belostecinic). Obiectivele Programului de Stat pot fi accesate "aici".

2.    Sistemogeneza factorilor de risc, optimizarea serviciului de asistență medicală, evaluarea durabilă și modelarea matematică a Accidentelor Vasculare Cerebrale” (coord. acad. Stanislav Groppa). Obiectivele Programului de Stat pot fi accesate  "aici"

3.    Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească în perioada anilor 1940-1941, 1944-1953” (coord. dr. hab. Anatol Petrencu). Obiectivele Programului de Stat pot fi accesate "aici"

 

Condiţiile de participare pot fi accesate  "aici".

Formularul-tip de perfectare a propunerii de proiect poate fi accesat "aici"

Propunerea de proiect va fi înregistrată în sistemul Expert on-line www.expert.asm.md, telefoane de contact: 28-98-51, 28-98-42.

Formularele completate și imprimate, semnate și ștampilate vor fi prezentate în limba română pe suport de hîrtie și în varianta electronică la Centrul pentru Finanțarea Cercetării Fundamentale și Aplicative (CFCFA), bd.Ștefan cel Mare, 1, biroul 336, tel. 27-27-58.

Termenul limită de depunere a propunerii de proiect 27 mai 2016, ora 17.00

Calendarul competiţiei/concursului

    

 Activitatea

Termeni limită

Lansarea apelului

25.04.2016

Termenul limită pentru înaintarea propunerilor de proiect

27.05.2016

Publicarea rezultatelor privind eligibilitatea participării la apel

01.06.2016

Evaluarea propunerilor de proiect eligibile

(vezi fișele de evaluare)

01.06.2016 –01.07.2016

Publicarea rezultatelor expertizei

04.07.2016

Contestarea rezultatelor

05.07.2016-07.07.2016

Publicarea listei proiectelor aprobate pentru finanțare prin hotărîrea CSȘDT

După aprobarea Hotărârii CSȘDT

La concurs pot participa organizaţiile acreditate din sfera ştiinţei şi inovării. 

După depunerea propunerii de proiect se exclude orice tip de modificare sau de îmbunătăţire a ei.

Manager de Proiect: Olesea CALININ

Tel. 27-27-58

E-mail: [email protected]