Programe de stat


APEL-Propuneri (Concepții) ale Programelor de Stat pentru anii 2015-2019

CONSILIUL SUPREM PENTRU ŞTIINŢĂ ŞI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI anunţă concursul de propuneri (concepții) ale programelor de stat pentru anii 2015-2019.

La concurs vor participa organizaţiile acreditate din sfera ştiinţei şi inovării. Se vor considera prioritare concepțiile, ce vor reflecta soluționarea problemelor stringente ale țării, precum și dezvoltarea științei și inovării.

Termenul de realizare al unui program nu va depăşi 4 ani. După 2 ani de realizare prelungirea programelor se va decide în cadrul unei expertize a rezultatelor obținute.

Propunerile de concepții de programe de stat înaintate în 2014 vor fi evaluate de către Consiliul Consultativ de Expertiză.
Concursul se va desfășura între propunerile de concepții din cadrul aceleiași Secții de Știință ale AȘM, şi în cadrul aceluiaşi domeniu de cercetare.

Se încurajează parteneriatul larg între instituțiile de cercetare.

Modul de înaintare a propunerilor de proiecte

Propunerile de concepții de programe de stat se înregistrează în mod obligatoriu (semnate şi ştampilate) de către coordonatori pînă la data de 15 mai 2014, ora 17:00 în sistemul Expert on-line www.expert.asm.md, telefoane de contact: 28-98-51, 28-98-42.

Formularele completate şi imprimate, semnate şi ştampilate vor fi prezentate în limba română pe suport de hîrtie şi în variantă electronică la Centrul pentru Finanțarea Cercetării Fundamentale și Aplicative (CFCFA), bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 1, biroul 336, tel. 27-27-58, anexându-se informaţia în limba engleză pînă la 2 pagini, ce va include:

  • rezumatul propunerii
  • obiectivele
  • rezultatele estimate
  • impactul ştiinţific şi socio-economic al lor
  • noutatea investigaţiilor
  • importanţa cercetărilor în plan naţional şi internaţional
  • modul de implementare
  • publicaţiile relevante

 

Formularul-tip de perfectare a propunerii de proiect poate fi accesat AICI.

Data limită de prezentare a propunerilor de proiecte – 15 mai 2014, ora 17:00.

CALENDARUL COMPETIŢIEI/CONCURSULUI

Manager de proiecte: Olesea CALININ, of. 336

Telefon:+373-22-272-758

Fax: +373-22-270-445