Scholarships


Concurs pentru obținerea Bursei de excelenţă a Guvernului şi a Bursei nominale (pe domenii), pentru doctoranzi, pe anul 2017

În conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de acordare a Bursei de excelenţă a Guvernului şi Bursei nominale (pe domenii), pentru doctoranzi (Hotărîrea Guvernului nr.161 din 15.02.2008 şi cu modificările şi completările din Hotărîrea Guvernului nr. 539 din 02.09.2009) aducem la cunoştinţă despre demararea concursului de obţinere a burselor nominalizate, pentru anul 2017.

La concurs pot participa doctoranzii anului II şi III de studii, învăţămînt de zi, bursieri din instituţiile de Stat cu activitate de doctorat.

Criteriile de acordare a Bursei de excelenţă a Guvernului şi Bursei nominale (pe domenii) sunt stipulate în Regulamentul nominalizat.

Dosarele vor conţine: Fişa de evidenţă a doctorandului, demersul senatului/consiliului ştiinţific al instituţiei cu activitate de doctorat/Școlii doctorale, lista lucrărilor publicate şi copiile acestora, participărilor la seminare, conferinţe şi simpozioane ştiinţifice naţionale şi internaţionale, brevete de invenţie, certificatul de note la examenele de doctorat, CV-ul şi buletinul de identitate, copie.

În context, rugăm conducătorii instituţiilor cu activitate de doctorat/Școlilor doctorale să asigure transparenţa selectării candidaţilor. Dosarele se vor depune la Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM, bd. Ştefan cel Mare 1, biroul 326, în perioada 25 octombrie – 10 noiembrie 2016.

Fişa de evidenţă a doctorandului, Formular, se anexează.

Telefon de contact: 022 54 63 82;