Стипендии


BONUS EUROPEAN pentru participarea în cadrul Programului ORIZONT 2020

Procedura de aplicare

Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM) şi Centrul Proiecte Internaţionale (CPI) lansează Apelul privind stimularea participării reprezentanţilor comunităţii ştiinţifice din Moldova în Programul Cadru al Uniunii Europene de cercetare-invovare ORIZONT 2020. 

Iniţiativa data este susţinută în cadrul Contractului de Grant Nr. 2014/ 346-992 al Comisiei Europene "Suportul Financiar pentru participarea Republicii Moldova în Programul Cadru al Uniunii Europene de cercetare-invovare ORIZONT 2020", semnat pe data de 24.09.2014.

Scopul acestei iniţiative este de a stimula participarea reprezentanţilor sectorului de cercetare-inovare-dezvoltare în cadrul Programului ORIZONT 2020 (H2020) prin oferirea unui suport financiar - BONUS EUROPEAN, în calitate de apreciere a eforturilor depuse pentru elaborarea şi depunerea propunerilor de proiect.

BONUS-ul EUROPEAN se calculează în procente din suma totală planificată pentru echipa de cercetare din Republica Moldova în cadrul proiectului depus la Programul ORIZONT 2020, conform următoarelor categorii:

  1. 0,5%, dar nu mai mult de 5000 lei – în cazul depunerii unei propuneri de proiect la apelurile curente H2020 (este prezentat extrasul, care confirmă depunerea propunerii de proiect şi eligibilitatea ei);
  2. 0,7%, dar nu mai mult de 7000 lei – în cazul în care proiectul depus a trecut pragul (threshold) dar nu a obţinut finanţare (este prezentat rezultatul evaluării şi notificarea de respingere a propunerii de proiect);
  3. 1,0%, dar nu mai mult de 10000 lei – în cazul în care propunerea de proiect obţine finanţare (în baza contractului de finanţare semnat a proiectului dat);
  4. 2,0%, dar nu mai mult de 20000 lei – în cazul în care un proiect coordonat de către o instituţie din RM obţine finanţare (în baza contractului de finanţare semnat a proiectului dat).

La BONUS-ul EUROPEAN pot apela cercetătorii, aspiranţi la performanţele ştiinţifice în domeniile avansate ale ştiinţei, bine precizate, şi care activează in cadrul instituţiilor din sferă ştiinţei şi inovării din Republica Moldova, precum şi alţi participanţi în cadrul Programului ORIZONT 2020 din mediul de afaceri, organizaţii nonguvernamentale, etc.

Fiecare echipă din cadrul proiectului ORIZONT 2020 poate apela numai la o singură categorie a programului BONUS EUROPEAN specificată mai sus.

Propunerile pot fi înaintate începînd cu 01.01.2015 pînă la 30.10.2015.

Aplicanţii prezintă propunerile de proiect la Centrul Proiecte Internaţionale al AŞM, în conformitate cu cerinţele şi condiţiile de participare stipulate în prezentul Apel la adresa: Centrul Proiecte Internaţionale al AŞM, Mun. Chişinău, Bd. Ştefan cel Mare 1, biroul 433

Telefon de contact: 022 274534, 022 271671.

FORMULAR DE APLICARE