Awards


Concursul ,,Topul Inovaţiilor 2008”

Academia de Ştiinţe a Moldovei,
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic,
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a R.Moldova
anunţă concursul ,, TOPUL INOVAŢIILOR 2008”

Scopul de bază al concursului – definirea celor mai valoroase zece inovaţii din anul curent, cu acordarea premiilor de valoare.

Cele mai reuşite trei inovaţii vor fi înaintate pentru implementare în cadrul Incubatorului Inovaţional al Academiei de Ştiinţe a Moldovei ,,Inovatorul”.

Data limită de prezentare a dosarelor - 10 decembrie 2008, ora 17:00. Dosarele se depun la adresa: MD-2001, mun.Chişinu, bd. Ştefan cel Mare 1, bir. 442, tel.54-63-75

La concurs pot participa savanţi, ingineri, agenţi economici, studenţi.

Condiţiile de participare şi modul de prezentare a dosarelor sunt stipulate în Regulamentul cu privire la organizarea concursului „Topul Inovaţiilor 2008”.

Anexa 1. Cererea de participare la concurs

Anexa 2. Cerinţe de prezentare a inovaţiei