Награды


„Savantul anului 2008”

Concursul naţional de susţinere a ştiinţei în Republica Moldova
„Savantul anului - 2008” 

Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Banca de Economii S.A. anunţă demararea Concursului Naţional de susţinere a ştiinţei în Republica Moldova „Savantul anului - 2008” .
Vor fi acordate următoarele premii pentru activitatea ştiinţifică din anul 2008 :
- Savantul anului în domeniul ştiinţelor umanistice – 50 mii lei;
- Savantul anului în domeniul ştiinţelor reale – 50 mii lei;
- Tînărul savant al anului în domeniul ştiinţelor umanistice – 30 mii lei;
- Tînărul savant al anului în domeniul  ştiinţelor reale – 30 mii lei.

Vârsta maximă de participare la nominalizarea „Tânărul savant al anului” este de 35 ani.
La concurs pot participa cercetători din cadrul organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, indiferent de forma lor de proprietate. Evaluarea se va face în baza rezultatelor ştiinţifice, obţinute de participanţi în anul 2008.
Dosarele se primesc începînd cu 1 octombrie 2008 la adresa: MD – 2001, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare 1, bir. 327. Data limită de depunere a dosarelor este 10 noiembrie 2008, ora 17.00.
Fiecare participant este rugat să prezinte o fotografie pentru publicare în mass-media.
Condiţiile de participare şi modul de desfăşurare a concursului sunt stipulate în Regulamentul Concursului naţional de susţinere a ştiinţei şi inovării.
Informaţii suplimentare - la tel. 27-45-00.

REGULAMENT  cu privire la Concursul Naţional de susţinere a ştiinţei şi inovării în Republica Moldova  „Savantul anului - 2008”