Награды


Concursul AŞM pentru Premiul tinerilor savanţi

Academia de Ştiinţe a Moldovei anunţă concurs pentru Premiul Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru lucrările ştiinţifice ale tinerilor savanţi.

Se vor decerna şase premii pentru lucrări ştiinţifice, câte unul la fiecare secţie de ştiinţe a A.Ş.M. pentru cercetătorii în vârstă de până la 35 ani.

Cererile de participare la concurs se înaintează la secţiile de ştiinţe. Termenul-limită de prezentare a cererilor – 15 decembrie 2007.

Cerinţele de prezentare a cererilor şi alte detalii privind desfăşurarea concursului sunt expuse în:

Regulamentul cu privire la decernarea Premiului Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru lucrările ştiinţifice.

Evaluarea cererilor depuse va fi efectuată conform unui set de criterii.