Premii


Concursul pentru decernarea premiilor Academiei de Științe a Moldovei pentru anul 2015

În conformitate cu Hotărîrea CSȘDT nr. 271  din 17 decembrie 2015 Academia de Ştiinţe a Moldovei anunţă concursul pentru decernarea premiilor AȘM pentru anul 2015 la următoarele nominalizări:

1. Savantul Anului – un premiu;
2. Tînărul Savant al Anului – un premiu;
3.Premii nominale:
• în domeniul biologie „Boris Melnic”;
• în domeniul inginerie „Dumitru Ghițu”;
• în domeniul agicultură „Ilie Untilă”;
• în domeniul limbă și literatură „Grigore Vieru”;
• în domeniul social și economic „Paul Bran;”
• în domeniul medicină clinică „Constantin Țîbîrnă”;
Premiul pentru realizări științifice valoroase ale savanților din diasporă „Paul Goma”.
 
Dosarele şi cererile de participare la concursul pentru decernarea premiilor AȘM se prezintă pe adresa: bd. Ştefan cel Mare, nr. 1, mun. Chişinău (bir. 322), în conformitate cu Regulamentul cu privire la decernarea premiilor Academiei de Științe a Moldovei, aprobat prin Hotărârea CSȘDT nr. 270 din 17.12.2015.
 
Autoevaluarea candidaților la concursul pentru decernarea premiilor AȘM se va efectua în conformitate cu indicatorii și punctajul aprobați (Anexa 2).
 
Termenul-limită de prezentare a cererilor şi dosarelor – 21 ianuarie 2016.
Informaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia politici în sfera ştiinţei şi inovării (tel. 022 27 23 37, 022 54 28 28) şi în documentele anexate.