Awards


Concursul pentru decernarea premiilor Academiei de Științe a Moldovei pentru anul 2014

În conformitate cu Hotărîrea CSȘDT nr. 284 din 17 decembrie 2014 Academia de Ştiinţe a Moldovei anunţă concursul pentru decernarea premiilor AȘM pentru anul 2014 la următoarele nominalizări:

1. Savantul Anului – un premiu;
2. Tînărul Savant al Anului – un premiu;
3. Pentru realizări științifice valoroase ale savanților:
• șase premii;
4. Pentru realizări științifice valoroase ale tinerilor savanți:
• șase premii;
5. Pentru realizări ştiinţifice valoroase ale savanţilor din diasporă „Paul Goma” - un premiu.

Dosarele şi cererile de participare la concursul pentru decernarea premiilor AȘM se prezintă pe adresa: bd. Ştefan cel Mare, nr. 1, mun. Chişinău (bir. 322), în conformitate cu Regulamentul cu privire la decernarea premiilor Academiei de Științe a Moldovei, aprobat prin Hotărârea CSȘDT nr.184 din 27.09.2012, modificat prin Hotărârea CSȘDT nr.116 din 02.06.2014.

Autoevaluarea candidaților la concursul pentru decernarea premiilor AȘM se va efectua în conformitate cu indicatorii și punctajul aprobați prin Hotărîrea CSȘDT nr. 28 din 23 februarie 2012 „Cu privire la indicatorii de performanță recomandați pentru evaluarea rezultatelor cercetării științifice pe domenii”.

Termenul-limită de prezentare a cererilor şi dosarelor –19 ianuarie 2015.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia politici în sfera ştiinţei şi inovării (tel. 022 54 28 25, 022 54 28 28) şi în documentele anexate.